Onderzoek verkoop UTS Suriname

Willemstad – Coalitiepartij Pueblo Soberano (PS) is het niet eens met het zomaar verkopen van het UTS-filiaal uniga in Suriname zoals UTS dat zich heeft voorgenomen in het kader van herstructurering van het overheidsbedrijf.

Advertentie

Parlementariër Leonora van PS geeft aan dat overheidsbedrijven, bedrijven van het volk zijn en dat het de belastingcenten zijn die ervoor zorgen dat directeuren goede salarissen kunnen verdienen en er goede secundaire voorwaarden zijn binnen deze bedrijven.
Overigens heeft UTS al meerdere keren aangegeven niet te draaien op belastinginkomsten van de overheid, maar zelf te moeten draaien op inkomsten vanuit de diensten die het bedrijf verleent.

,,Er is een preliminair onderzoek gaande naar Uniqa in verband met het Comverse systeem, dat uitwijst dat er gigantische verliezen zijn geleden. Daarnaast zijn de operationele rekeningen van Uniqua al sinds 7 januari geblokkeerd in verband met een beslaglegging van iemand die een werkovereenkomst had voor 12.000 dollar per maand, maar niet de juiste kwalificaties had, en waarvan het dienstverband vroegtijdig is afgebroken. Het beslag is voor een bedrag van 190.000 dollar. Dit getuigt niet van een verantwoordelijk en transparant bestuur van het bedrijf”

, aldus Leonora in een opsomming van argumenten om aan te tonen waarom het geen goed idee is het bedrijf te verkopen.
Daarbij geeft hij ook aan dat hij uit de media vernomen heeft dat er plannen bestaan het filiaal in Suriname te verkopen, maar tegen een bedrag dat ver onder de som ligt die is geïnvesteerd door UTS.

,,Het is zeer noodzakelijk dat het verkoopbedrag gemaximaliseerd wordt”, aldus Leonora.

Daarnaast brengt hij ook naar voren dat er vanuit het ministerie van Transport, Telecommunicatie en Toerisme in Suriname een brief is gestuurd naar UTS in verband met de bekendgemaakte plannen voor de verkoop van Uniqa, waarin UTS op de bestaande concessie wordt gewezen.

,,De vergunning om het telecommunicatiebedrijf te opereren is gegeven door de minister- president van het land.
Daarom moet er een advies komen vanuit de autoriteiten van Suriname als Curaçao Uniqa wil verkopen.
Alles moet dus op transparante en verantwoordelijke wijze geregeld worden voor er tot verkoop kan worden overgegaan.
Het zomaar verkopen van het bedrijf geeft de indruk dat we niet transparant omgaan met bedrijven van het volk en dat we slecht management willen verdoezelen.
Daarnaast is het gebrek aan respect voor de wetten van andere landen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *