31 C
Willemstad
• donderdag 21 oktober 2021 13:06

Laatste reacties

- Advertentie -

Amigoe | Onderzoek civiele enquête omvangrijker

enquête In een brief heeft onderzoeker mr. Huub Willems, die in juli vorig jaar door het gerecht werd aangesteld werd om de civiele enquête – waar de burgerbelangenstichting Fundashon Akshon Sivíl (FAS) om vroeg – uit te voeren, aan zijn opdrachtgever laten weten wat de stand van zaken is. Na zes bezoeken aan Curaçao, 42 gesprekken en in totaal 53 gesprekspartners stelt Willems dat het onderzoek zowel wat betreft de materie als de logistiek aanzienlijk omvangrijker en gecompliceerder is dan hij aanvankelijk op basis van het projectdossier had verwacht.

Advertentie

- Advertentie -

In de brief van 16 maart die de Amigoe in handen heeft doet onderzoeker Willems tussentijds verslag van zijn werkzaamheden die in juli vorig jaar begonnen op laste van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van aruba, Curaçao en St. Maarten, en van Bonaire, St Eustatius en Saba.
De brief is gericht aan alle vertegenwoordigers van partijen en hun advocaten inzake deze onderzoekszaak die met name de periode betreft ten tijde van de regering-Schotte.
De onderzoeker geeft in zijn schrijven aan in totaal 53 mensen te hebben gesproken, sommigen meer dan eens, waarmee het totaal aantal keren dat de onderzoeker met mensen gesproken heeft op 67 uitkomt.
Van elk gesprek is er een verslag gemaakt dat vervolgens ter fiattering aan de betrokken partijen is voorgelegd.
Een aantal van die verslagen zijn inmiddels definitief.
Een aantal andere gespreksverslagen moeten nog worden vervaardigd.
Deze achterstand is volgens Willems te wijten aan het ontbreken van bijstand bij het begin van het onderzoek.
Vanaf zijn tweede bezoek aan Curaçao had hij wel ondersteuning bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.
Verder, zo geeft de onderzoeker aan, heeft hij een groot aantal stukken en bescheiden ontvangen zowel in geschrift als digitaal waarvan hij het hof een overzicht zal geven.
De gespreksverslagen en de stukken zullen als bijlage worden toegevoegd.
Willems laat verder weten de gespreksrondes te hebben beëindigd.
De komende weken zal hij zich inzetten om de nader ontvangen stukken en bescheiden te bestuderen waar dat nog niet is gebeurd en zal hij de gespreksverslagen afronden.
Een en ander ten behoeve van het conceptverslag aan het hof dat de onderzoeker uit zal brengen.
Wanneer dat verslag er zal komen is nog niet duidelijk.
Wel geeft Willems aan dat het hem gedurende dit onderzoek duidelijk is geworden dat er zich regelmatig nadere vragen voordoen of dat eerder besproken thema’s nadere toelichting behoeven.
Met een aantal gesprekspartners zal dit proces per e-mail worden afgehandeld.
Het conceptverslag en de commentaren die daarop verkregen zullen worden zullen verder de richting duiden van de wijze waarop het onderzoek zal worden voortgezet of afgerond. Indien nodig, zo geeft de onderzoeker aan, zal hij Curaçao weer bezoeken voor het voeren van gesprekken of voor het verrichten van andere onderzoeksactiviteiten.
Een einddatum voor het conceptrapport of een eindrapportage wordt niet genoemd.
De rechter oordeelde in juli vorig jaar dat de civiele enquête waar FaS om vroeg er ook moest komen.
De civiele enquête betreft een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij de Curaçaose overheidsvennootschappen aqualectra, Curoil en Refineria di Kòrsou (RdK). De belangrijkste reden hiervoor is dat de verhouding tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouder bij deze drie vennootschappen niet in overeenstemming was met Boek 2 BW en de Code Corporate Governance, dit tegen de achtergrond van de verslechterde financiële positie van aqualectra, Curoil en RdK.

bron: Amigoe

Advertentie

- Advertisement -

back home

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Opinie | Het toppunt van onverdraagzaamheid

Naar aanleiding van het stuk van de Asosashon over homo’s van dominees en pastoors die verenigd zijn in de associatie van christelijke voorgangers (APK) wil ondergetekende graag...

Telegraaf | Politici Bonaire boos op Ollongren: ’Dit verraadt onbekendheid met het leven in Caribisch Nederland’

Den Haag - Een Kamerbrief van demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) waarin de bevolking van Caribisch Nederland wordt opgeroepen om korter te douchen en de airco vaker...

Democracy now! | Wednesday, October 20, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 20 oktober 2021

 Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Overheidsschuld Curaçao ruim vier miljard gulden

De overheidsschuld van Curaçao is ten opzichte van het einde van het kwartaal weinig veranderd. De schuld van het tweede kwartaal van 2021 is ruim 4 miljard...

PBC | Inflatie Caribisch Nederland stijgt weer

Persbureau Curacao KRALENDIJK – De prijzen op Bonaire zijn in juli, augustus en september 4,3 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit meldt het CBS. In...
- Advertentie -