27 C
Willemstad
• donderdag 7 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Amigoe | Omvangrijke klus voor onderzoeker

onderzoekerWILLEMSTAD — De opdracht tot een civiele enquête naar het beleid bij overheidsvennootschappen Aqualectra, Curoil en Refineria di Kòrsou, die gisteren door de rechter werd gegeven aan onafhankelijk onderzoeker en meester in de rechten Huub Willems, is op z’n zachts gezegd ‘een fikse klus’.

Er zijn veel vragen waar Willems een antwoord op zal moeten vinden.
Vragen die volgens het Hof gisteren de grondslag vormen voor het toekennen van deze enquête, die via het Openbaar Ministerie door de juridische poot van burgerbelangenfront Frente Sivíl – Fundashon Akshon Sivíl (FAS) – werd aangevraagd.

- Advertentie -

De antwoorden op de vragen moeten de twijfel aan goed beleid wegnemen, eventueel wanbeleid aantonen dan wel een en ander in het juiste perspectief zetten, waarna op grond van de conclusies van het onderzoeksrapport van Willems al dan niet verdere juridische stappen kunnen worden ondernomen.
Een en ander zal gewikt en gewogen worden aan de hand van de voor vennootschappen geldende regels, zoals opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Code Corporate Governance Curaçao.

De vragen zijn niet alleen gericht op de verhoudingen tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders van een overheids-nv op zich, maar ook op de eventuele verbanden tussen overheids-nv’s onderling.

Aqualectra
Met betrekking tot nutsbedrijf Aqualectra heeft het Hof vragen over de verkoop van haar aandelen (49 procent) in CUC Holdings, die eigenaar is van de BOO, aan RdK. De aandelen stonden geboekt op de balans van Aqualectra voor een bedrag van 65 miljoen gulden. De verkoopprijs aan RdK bedroeg 1 gulden.
Die verkoop was ‘onverplicht’ en lijkt behalve een fiks verlies op de balans niets voor Aqualectra zelf opgeleverd te hebben.

Er zijn vragen over de tarieven, die – hoewel de stijgende (olie)marktprijzen dat dicteerden – niet werden doorgevoerd in de nutstarieven. Sterker nog, de tarieven werden verlaagd. Mede hierdoor bevindt het bedrijf zich in financiële problemen.

Dan zijn er akkefietjes zoals

  • de aanschaf van nieuwe IT-systemen zonder noodzaak,
  • het in dienst nemen van uitzendkrachten zonder zakelijke redenen,
  • het afsluiten van een Memorandum of Understanding (MoU) over zonnepanelen zonder reguliere aanbesteding,
  • het niet afdragen van premies en belastingen,
  • het niet op tijd afronden van de jaarrekening over 2010 en
  • het besluit van de Raad van Commissarissen (RvC) om de directie van het nutsbedrijf uitgaven van boven de 50 gulden slechts met toestemming van de RvC toe te staan.
  • Verder is er de oplopende schuld van Aqualectra aan Curoil (96 miljoen), waarbij het beleid daaromtrent in ‘nevelen’ is gehuld, en zijn er vragen over het onstelselmatig vergaderen van het bestuur en de RvC.

Curoil
Voor wat betreft Curoil zijn er vragen over de reden waarom de jaarverslagen van 2010 en 2011 niet ter inzage zijn voorgelegd aan de belanghebbenden.
Ook zijn er vragen met betrekking tot de grote verliezen die het bedrijf geleden heeft, die eveneens als bij Aqualectra het gevolg zijn van het niet aanpassen van de prijzen van olie aan de internationale marktprijzen.

Curoil heeft verder geen ‘serieuze’ poging gedaan de vordering op Aqualectra te innen, gedeeltelijk betaald te krijgen of zelfs maar een beleidsplan hiervoor te ontwikkelen.

Vragen zijn er ook over de 20 miljoen die is geïnvesteerd in de nieuwe tanks te Motet, terwijl daarover een uitdrukkelijk negatief advies was uitgebracht door Ernst & Young. En er zijn vragen over de oplopende schuld van Curoil bij PdVSA, die inmiddels een boeterente in rekening is gaan brengen.

RdK
Bij RdK is er onduidelijkheid over de gang van zaken bij de verwerving van de aandelen die Aqualectra in CUCH (lees de BOO) had, hetgeen 49 procent van het totale aantal aandelen bedroeg. Maar ook over de aanschaf door RdK van de andere 51 procent in CUCH, die in handen was van Mitsubishi/Marubeni.
Ook hoe het precies zit met de juridische overgang van de BOO naar RdK is onduidelijk.

Verder zijn er vragen over de financiering door RdK van het gratis onderwijs en andere gemeenschapsprojecten. Daarnaast is er een persoonlijke lening verstrekt aan een commissaris om een hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen.

Al deze vragen en wat er nog uit voort kan vloeien zullen de basis vormen voor de civiele enquête, die nu door onderzoeker Willems zal worden opgestart.
De te onderzoeken periode begint op 10 oktober 2010, de startdatum van het land Curaçao en tevens van het kabinet-Schotte.

Bron: Amigoe

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, July 6, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 6 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NTR | Eén op drie Caribische Nederlanders gediscrimineerd, ‘Weet waar je aan begint als je naar Nederland wil’

John Samson DEN HAAG – Eén op de drie Caribische Nederlanders ervaart discriminatie in Nederland, blijkt uit onderzoek van het CBS. “Weet waar je aan begint als je...

DH | Ministry of VROMI announces opening of Great Bay Fresh Water Pond Channel

GREAT BAY, Sint Maarten (DCOMM) – The Ministry of Public Housing, Environment, Spatial Planning, and Infrastructure (Ministry of VROMI), will temporary open the Great Bay Fresh Pond...

Ingezonden | We doen het maar zelf

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

AntilliaansDagblad | Duurzame energie onderwerp van gesprek

Kralendijk - Het traject om geleidelijk over te stappen naar een (bijna) volledige duurzame energieproductie bevindt zich in de eindfase. Dit heeft minister Rob Jetten van Economische...
- Advertentie -
- Advertentie -