28 C
Willemstad
• zondag 14 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Omega College: ‘Regering meet met twee maten

HomeMediaOmega College: ‘Regering meet met twee maten

Omega collegeWILLEMSTAD — De beslissing van de minister van Onderwijs om de subsidieaanvraag voor het Omega College af te wijzen is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. Ook is door handelingen en toezeggingen van de minister en het ministerie van Onderwijs het vertrouwen gewekt dat er zowel inhoudelijk als financieel geen bezwaren waren tegen het bekostigingverzoek. Dat blijkt uit de pleitnota die gisteren in de bodemprocedure tegen de regering is behandeld.


Ten tijde van de bekostigingsverzoeken van andere bijzondere scholen, die qua situatie niet voldeden aan de wettelijke vereisten, zoals met name de Scons-school, waren er verschillende omstandigheden aanwezig die geen redenen opleverden om de bekostigingsverzoeken af te wijzen, terwijl dezelfde omstandigheden nu wel als argumenten gebruikt worden om de subsidieaanvraag van Omega te weigeren, aldus advocaten Michael Bonapart en Daniela Suares in de pleitnota.
In het verweerschrift op het beroepschrift geven verweerders verder onjuist aan dat Omega ‘tweede kans’ onderwijs biedt en roepen zij daarmee de suggestie op dat er geen sprake zou zijn van regulier onderwijs.

Het Omega College biedt regulier onderwijs aan en is evenals de andere scholen een volwaardig onderwijsinstituut dat alle profielen aanbiedt en ook voldoet aan alle overige vereisten genoemd in de Landsverordening voortgezet onderwijs.
Het is onjuist om te stellen dat Omega ‘tweede kans’ onderwijs geeft, simpelweg omdat zij ook sociaal zwakke leerlingen aanneemt die bij andere scholen niet uit de voeten kunnen.
Door het lanceren van die stelling miskent de minister de grondslag van de op de antroposofische leer gebaseerde levensvisie en doet zij deze levensvisie en de in casu daarop gebaseerde onderwijsmethodiek van Omega tekort, aldus de advocaten.
Bovendien wordt er in de wet geen onderscheid gemaakt tussen gewoon onderwijs en tweede kans onderwijs.

De wet kent dagscholen, dagavondscholen en avondscholen, zoals het Curaçaosche Avondlyceum. Het begrip ‘tweede kansschool’ leeft op Curaçao in de volksmond.
Omega bestaat als school al acht jaar en is als school door zowel de minister van Onderwijs als de Inspectie van Onderwijs erkend en als zodanig behandeld.
Reeds door het feit dat Omega jaarlijks ruim 200 leerlingen heeft, staat al vast dat er voldoende behoefte is aan een school als het Omega College.
Volgens de advocaten heeft de minister hiermee onterecht geen rekening gehouden.
Daarnaast is Omega bereid en in staat om binnen drie maanden nadat de subsidie is toegekend geauditeerde jaarcijfers aan het Land te verstrekken conform de wet.
Daarnaast zouden de getalscriteria die in de wet genoemd worden niet direct toepasbaar zijn.
Een school voor het voortgezet onderwijs moet eerst een periode van respectievelijk 6,5 of 4 jaren doorlopen voordat in de daaropvolgende jaren bepaald kan worden of de bekostiging wel of niet gecontinueerd wordt.
Op moment dat er om een bekostiging wordt verzocht hoeft de school dus nog niet te voldoen aan de getalscriteria die in de wet genoemd worden.
Het feit dat Omega dus op het moment van zijn verzoek (nog) niet voldeed aan de leerlingen aantallen, die in de wet behoeftebepaling worden genoemd, kan daarom niet tot gevolg hebben dat het Omega College niet voor bekostiging in aanmerking kan komen.

Saillant is dat de overheid ook hier weer met twee maten meet omdat zij die geprognosticeerde getallen niet aanhield toen zij de bekostiging aan andere bijzondere schoolbesturen toekende.
De leerlingengroeiprognose van Omega is volgens de advocaten niet onrealistisch.
Door een bekostiging zal de school gratis onderwijs kunnen bieden, althans een veel lagere financiële bijdrage kunnen vragen in tegenstelling tot de thans geldende jaarlijkse bijdrage van 6000 gulden. Het leerlingenaantal per onderwijsvorm zal als gevolg daarvan toenemen.
Het Omega College zal volgens een rapport van Keesen Actuarissen in geval van bekostiging toegankelijk worden voor de gehele bevolking in plaats van thans 12 procent van de bevolking.
In een jaar zal de leerlingenpopulatie acht keer zo groot worden.

Advertentie

To Top

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties