27 C
Willemstad
• maandag 4 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Omega College: ‘Regering meet met twee maten

Omega collegeWILLEMSTAD — De beslissing van de minister van Onderwijs om de subsidieaanvraag voor het Omega College af te wijzen is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. Ook is door handelingen en toezeggingen van de minister en het ministerie van Onderwijs het vertrouwen gewekt dat er zowel inhoudelijk als financieel geen bezwaren waren tegen het bekostigingverzoek. Dat blijkt uit de pleitnota die gisteren in de bodemprocedure tegen de regering is behandeld.


- Advertentie -

Ten tijde van de bekostigingsverzoeken van andere bijzondere scholen, die qua situatie niet voldeden aan de wettelijke vereisten, zoals met name de Scons-school, waren er verschillende omstandigheden aanwezig die geen redenen opleverden om de bekostigingsverzoeken af te wijzen, terwijl dezelfde omstandigheden nu wel als argumenten gebruikt worden om de subsidieaanvraag van Omega te weigeren, aldus advocaten Michael Bonapart en Daniela Suares in de pleitnota.
In het verweerschrift op het beroepschrift geven verweerders verder onjuist aan dat Omega ‘tweede kans’ onderwijs biedt en roepen zij daarmee de suggestie op dat er geen sprake zou zijn van regulier onderwijs.

Het Omega College biedt regulier onderwijs aan en is evenals de andere scholen een volwaardig onderwijsinstituut dat alle profielen aanbiedt en ook voldoet aan alle overige vereisten genoemd in de Landsverordening voortgezet onderwijs.
Het is onjuist om te stellen dat Omega ‘tweede kans’ onderwijs geeft, simpelweg omdat zij ook sociaal zwakke leerlingen aanneemt die bij andere scholen niet uit de voeten kunnen.
Door het lanceren van die stelling miskent de minister de grondslag van de op de antroposofische leer gebaseerde levensvisie en doet zij deze levensvisie en de in casu daarop gebaseerde onderwijsmethodiek van Omega tekort, aldus de advocaten.
Bovendien wordt er in de wet geen onderscheid gemaakt tussen gewoon onderwijs en tweede kans onderwijs.

De wet kent dagscholen, dagavondscholen en avondscholen, zoals het Curaçaosche Avondlyceum. Het begrip ‘tweede kansschool’ leeft op Curaçao in de volksmond.
Omega bestaat als school al acht jaar en is als school door zowel de minister van Onderwijs als de Inspectie van Onderwijs erkend en als zodanig behandeld.
Reeds door het feit dat Omega jaarlijks ruim 200 leerlingen heeft, staat al vast dat er voldoende behoefte is aan een school als het Omega College.
Volgens de advocaten heeft de minister hiermee onterecht geen rekening gehouden.
Daarnaast is Omega bereid en in staat om binnen drie maanden nadat de subsidie is toegekend geauditeerde jaarcijfers aan het Land te verstrekken conform de wet.
Daarnaast zouden de getalscriteria die in de wet genoemd worden niet direct toepasbaar zijn.
Een school voor het voortgezet onderwijs moet eerst een periode van respectievelijk 6,5 of 4 jaren doorlopen voordat in de daaropvolgende jaren bepaald kan worden of de bekostiging wel of niet gecontinueerd wordt.
Op moment dat er om een bekostiging wordt verzocht hoeft de school dus nog niet te voldoen aan de getalscriteria die in de wet genoemd worden.
Het feit dat Omega dus op het moment van zijn verzoek (nog) niet voldeed aan de leerlingen aantallen, die in de wet behoeftebepaling worden genoemd, kan daarom niet tot gevolg hebben dat het Omega College niet voor bekostiging in aanmerking kan komen.

Saillant is dat de overheid ook hier weer met twee maten meet omdat zij die geprognosticeerde getallen niet aanhield toen zij de bekostiging aan andere bijzondere schoolbesturen toekende.
De leerlingengroeiprognose van Omega is volgens de advocaten niet onrealistisch.
Door een bekostiging zal de school gratis onderwijs kunnen bieden, althans een veel lagere financiële bijdrage kunnen vragen in tegenstelling tot de thans geldende jaarlijkse bijdrage van 6000 gulden. Het leerlingenaantal per onderwijsvorm zal als gevolg daarvan toenemen.
Het Omega College zal volgens een rapport van Keesen Actuarissen in geval van bekostiging toegankelijk worden voor de gehele bevolking in plaats van thans 12 procent van de bevolking.
In een jaar zal de leerlingenpopulatie acht keer zo groot worden.

Advertentie

To Top

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | KLM vraagt klanten die maandag vliegen om niet met de auto naar Schiphol te komen

Persbureau Curacao SCHIPHOL – Reizigers die morgen, maandag 4 juli met een KLM-vlucht vanaf Schiphol vertrekken doen er verstandig aan niet met de auto naar de luchthaven te...

PBC | Speciaal loket deze maand voor bursalen om uit te schrijven

Persbureau Curacao Kranshi opent een apart loket voor aanstaande bursalen die het eiland voor langer dan zes maanden verlaten. Daar kunnen zij zich uitschrijven, een afspraak maken is...

PBC | Tropische storm Bonnie komt aan land in Nicaragua

Persbureau Curacao Bonnie is gisteravond laat in Nicaragua en Costa Rica aangekomen. Net nadat ze een tropische storm was geworden, de tweede van het Atlantische orkaanseizoen dit jaar. Ze...

PBC | Roald Lappere wordt nieuwe directeur Koninkrijksrelaties

Persbureau Curacao Roald Lapperre wordt de nieuwe directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij volgt Henk Brons op, die met pensioen gaat. De benoeming...

Column Youp | Vlucht

We krijgen een koningin met humor en dat vind ik een mooi vooruitzicht nu ons land een toch wat oververhitte indruk maakt. Amalia zei vorige week dat...

CC | Curaçao less attractive for entrepreneurs due to bureaucracy and high costs

WILLEMSTAD - The bureaucracy and high costs of doing business make Curaçao less attractive for entrepreneurs than other countries in the Caribbean. This is evident from a...
- Advertentie -
- Advertentie -