Ombudsman besteedt 1,2 miljoen

Ombudsman Curaçao Alba Martijn

Ombudsman Curaçao Alba Martijn

De Ombudsman heeft in 2013 een bedrag toegekend gekregen van ruim 1,7 miljoen gulden. Daarvan is in datzelfde jaar ruim 1,2 miljoen gulden gebruikt. Dit blijkt uit het onlangs beschikbaar gestelde jaarverslag van de Ombudsman. In het jaarverslag staat:

,,Voor wat betreft het instituut van de Ombudsman zelf zijn er vooral in de sfeer van de bedrijfsvoering diverse positieve ontwikkelingen geweest. Zo zijn nieuwe arbeidskrachten aangetrokken, en is er zorg gedragen voor adequate huisvesting en een nieuwe representatieve dienstwagen. De versterking van het instituut is beslist één van de hoogtepunten van het verslagjaar. Verder moet worden opgemerkt dat er vanwege de open communicatie met de overheid op diverse relevante terreinen, zoals de financiële zelfstandigheid van de Ombudsman, vooruitgang is geboekt.

Lees meer…
Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *