OM | Verklaring OM aangifte 30 bezorgde burgers inzake ‘landverraad’

Veiligheidsdienst Curacao VDC shut down-Wilsoe-Schotte-Jamaloodin

De aangifte van landverraad bij Veiligheidsdienst Curacao geeft geen aanleiding tot vervolging of instellen nieuwe onderzoeken en onvoldoende aanknopingspunten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de aangifte van de 30 bezorgde burgers grondig bestudeerd en beoordeeld. Het Openbaar Ministerie heeft de aangevers op 10 juni 2016 gemotiveerd in kennis gesteld van haar beslissing.
Met de aangifte wordt melding gemaakt van verschillende mogelijke strafbare feiten. Een deel van deze feiten is reeds in onderzoek geweest bij de Landsrecherche Curacao en heeft geen aanleiding gegeven om een of meerdere personen te vervolgen. De informatie uit de aangifte leidt thans niet tot een andere beoordeling.

Een ander deel van de in de aangifte genoemde feiten is momenteel nog in onderzoek bij de Landsrecherche Curaçao. Eerst na afronding van deze onderzoeken kan daarover worden gecommuniceerd.

Voor het overige geeft de aangifte geen aanleiding tot het instellen van nieuwe onderzoeken. Ook geeft de aangifte onvoldoende aanknopingspunten om dhr. Schotte en dhr. Jamaloodin te vervolgen wegens landverraad.

Het Openbaar Ministerie ziet op dit moment geen aanleiding om nadere informatie te verstrekken.

Bron: Openbaar Ministerie

Dossier Veiligheidsdienst Curacao

Naschrift KKC

Willemstad – Een groep van dertig ‘bezorgde burgers’ heeft bij procureur-generaal Guus Schram aangifte gedaan van strafbare feiten die verband houden met de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). 

De aangevers spreken van een ‘vorm van landverraad’ waar onder andere de afgelopen vrijdag voor ambtelijke corruptie veroordeelde ex-premier Gerrit Schotte (MFK-leider) zich schuldig aan zou hebben gemaakt. Schotte was ook de bewindspersoon die begin mei 2012 verantwoordelijk was voor wat hij noemde de ‘shutdown’ van de VDC.

De aangifte die bestaat uit 14 pagina’s gaat gepaard met 23 bijlagen plus een cd met daarop alle documenten. Het Antilliaans Dagblad heeft de aangifte. Er lijkt grondig onderzoek en werk te zijn verricht voordat de aangifte, naar nu pas blijkt, eind februari is gedaan.

,,Mede door de strafbare feiten staat onze Veiligheidsdienst thans internationaal als onbetrouwbaar bekend, terwijl de veiligheidsdiensten van bevriende staten, zoals wij begrijpen, ook niet of slechts zeer minimaal met onze Veiligheidsdienst samen wil werken. Dit bekent dat onze Veiligheidsdienst niet naar behoren kan functioneren,” schrijven de indieners die nauwgezet chronologisch te werk zijn gegaan.

Het begint op 27 oktober 2010 – zeventien dagen na het aantreden van het kabinet-Schotte (MFK/PS/MAN) – als toenmalige premier Schotte en toenmalige minister van Justitie Elmer Wilsoe (PS), in plaats van waarnemend VDC-hoofd Rudy Sint Jago, ex-gezaghebber Liza Dindial volgens de aangifte ‘onrechtmatig (namelijk zonder Landsbesluit en zonder screening) als interim-hoofd VDC aanstelt om de toenmalige ministersscreening af te ronden’.

Een dag later werd het VDC-hoofd Edsel Gumbs door Schotte en Wilsoe ‘op onheuse gronden op non-actief gesteld’. Voor deze stelling wordt verwezen naar een reeks vonnissen, zoals de aangifte ook op andere punten ‘zo veel mogelijk met schriftelijke stukken is onderbouwd’.

Een rode draad door alle beschreven gebeurtenissen in de aangifte is de verwoede pogingen van Schotte om via de verschillende (interim-)hoofden en crisismanager ‘de netwerkbeheerder opdracht te geven alle binnen de VDC aanwezige inlichtingendata online beschikbaar te maken met een inlogcode voor Schotte’.

De netwerkbeheerder zou hen hebben uitgelegd dat deze opdracht alleen van het hoofd-VDC kan komen na overleg met de Commissie van Toezicht VDC, maar bovendien tegen alle regels en wetten ingaat. Dindial legde zich hierbij neer. Haar aanstelling werd eind november 2010 door de rechter als onrechtmatig beoordeeld. In de tussentijd weigeren Schotte en Wilsoe vonnis na vonnis Gumbs weer toe te laten.

Ook Frank Calmero, eveneens zonder screening aangesteld door beide ministers, gaf begin 2011 de netwerkbeheerder opdracht de data online en met inlogmogelijkheid beschikbaar te maken voor Schotte. De netwerkbeheerder weigerde opnieuw. De opdracht volgde later dat jaar nogmaals. De advocaat van de netwerkbeheerder zei later, in mei 2012, dat er ernstige bezorgdheid bestond ‘dat de premier zelf belastende informatie zou weghalen bij de dienst’.

Maar uit de acties die vanaf medio 2011 plaatsvonden lijkt volgens de aangifte ‘sprake van een doelgericht en vooropgezet plan om alsnog de beschikking te krijgen over alle informatie, alsook de tools in handen te krijgen die VDC-informatie te kunnen bewerken c.q. te verwijderen’.

Het doel van de handelingen lijkt volgens de aangifte ingegeven te zijn om:

  • “de negatieve screening van diverse ministers te saboteren;
  • het hoofd van de Veiligheidsdienst te vervangen door een politieke vazal;
  • de Veiligheidsdienst te transformeren tot een politieke dienstverlener;
  • derden de beschikking te laten verkrijgen over alle aanwezige informatie;
  • derden de beschikking te laten krijgen over de namen en gegevens van informanten;
  • derden de verwijderings- en bewerkingsrechten te laten verkrijgen over de aanwezige data en inlichtingen;
  • derden ook de beschikking te laten verkrijgen over de aanwezige informatie van andere inlichtingen- en zusterdiensten.”

‘VDC zal mank blijven lopen’

De dertig bezorgde burgers:

,,Indicaties, in tijd, wijzen in de richting dat er volstrekt onvoldoende zelfreinigende mechanismen daadwerkelijk functioneren waardoor, op termijn, de VDC mank zal blijven lopen.”

Vanaf het ontstaan van het Land Curaçao op 10 oktober 2010 is er ‘een aantal zeer dubieuze handelingen’ met betrekking tot de Veiligheidsdienst openbaar geworden.

,,Het is voor ons onbegrijpelijk dat tot op heden geen onderzoek hiernaar plaatsgevonden heeft, noch door het Openbaar Ministerie en evenmin is van een eerder aangezegd parlementair onderzoek iets terechtgekomen.”

En zo vervolgt de toelichting op de aangifte:

,,Reden dat wij als zeer bezorgde burgers ons thans tot u (PG Schram, red.) wenden met het klemmende verzoek om alsnog de strafbare feiten te onderzoeken, de verantwoordelijke personen te vervolgen en het er naartoe te leiden dat de Veiligheidsdienst opgeschoond wordt van eventuele rotte appels.”

Van 27 oktober 2010 loopt de aangifte door tot januari 2015 als Michael Römer, die eerder ten tijde van Schotte in mei 2011 – eveneens ‘zonder screening en hiermee onrechtmatig’ werd aangesteld als assistent van de VDC-crisismanager Calmero – door de regering ten tijde van premier Ivar Asjes (PS) in januari 2015 ‘in alle stilte’ als hoofd VDC wordt benoemd. Dit gebeurde volgens de aangevers ‘op aandringen’ van de leden Geomaly Martis en Eduardo ‘Dito’ Vlieg van de Commissie van Toezicht VDC ‘ondanks de negatieve screening, bewezen mismanagement en ongeschiktheid’.

In een rapport waarover in maart 2013 berichten verschenen wordt gewezen op de ‘heel aparte wijze’ waarop Römer zijn intrede heeft gedaan bij de VDC. Eerst als assistent en toen zelf als crisismanager:

,,Maar iedereen die bij de VDC komt werken moet vooraf worden gescreend. Bij Römer is dit achteraf gebeurd”,

staat er in het rapport dat als bijlage is meegestuurd.

Ondermijnend

Als de Veiligheidsdienst niet naar behoren kan functioneren, houdt dit volgens de aangevers onder andere in dat:

– er niet adequaat tegenwicht geboden kan worden aan ondermijnende en grensoverschrijdende georganiseerde misdaad;
– er niet adequaat ingespeeld kan worden op mogelijk bedreigende ontwikkelingen in ons buurland Venezuela en;
– evenmin voldoende tegenwicht geboden kan worden aan de wereldwijde terreurdreiging;
– bovendien is een niet goed functionerende veiligheidsdienstscreening van personen, zoals bijvoorbeeld ministers, een wassen neus;
– ook wordt het risico gelopen dat de Veiligheidsdienst op oneigenlijke wijze ingezet wordt om bijvoorbeeld bepaalde personen te schaden.

,,Het moge duidelijk zijn dat dit een uitermate onwenselijke situatie is,”

schrijven de dertig bezorgde burgers aan procureur-generaal Schram.

2016 Xx Xx – Aangifte Landverraad Veiligheidsdienst Curacao VDC

2 Reacties op “OM | Verklaring OM aangifte 30 bezorgde burgers inzake ‘landverraad’

  1. Tuurlijk Brian S….maken we van elke rechtszaak een “30 mei” manifestatie….back to basic ! 🙂

  2. Kunnen we het OM niet opdoeken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *