OM | Het OM start strafrechtelijk onderzoek tegen Alcala-Walle

Het OM start strafrechtelijk onderzoek tegen Alcala-Walle

In oktober 2019 is er aangifte gedaan van mogelijke schending van de Landsverordening Integriteit (kandidaat) ministers, oftewel de screeningswetgeving.

Het Openbaar Ministerie heeft diezelfde maand opdracht gegeven aan de Landsrecherche om een feitenonderzoek te verrichten naar aanleiding van deze aangifte. Dat onderzoek is afgerond en heeft ertoe geleid dat er een strafrechtelijk onderzoek gelast wordt jegens mevrouw Alcala-Walle.

Het Openbaar Ministerie heeft de Gouverneur, de Minister-president en de betrokkene zelf vandaag hiervan in kennis gesteld. Dit mede in het licht dat in de screeningswet (art. 16 lid 3) is bepaald dat een minister die als verdachte in een strafrechtelijk onderzoek ter zake een misdrijf wordt aangemerkt terstond ontslag moet nemen.

In het belang van het onderzoek worden er op dit moment geen nadere mededelingen gedaan.

Bron: Openbaar Ministerie

2 Reacties op “OM | Het OM start strafrechtelijk onderzoek tegen Alcala-Walle

  1. Er moet toch eerst aangifte gedaan worden. Mfk g schotte heeft aqualectra veel schade toegedaan. Kdnt monk moet ‘n proces aan z’n broek hebben, cooper ivm terreinen en veel meer, constantia is ‘n lachertje, moet al bijna de petoet uitkomen, heel kdnt, mfk, ps. Boevenbende

  2. Maar het OM weigert om het wanbeleid bij Aqualectra aan ta pakken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *