NTR | Onduidelijkheid wat onder de geschillenregeling valt

Door Pieter Hofmann

Onduidelijkheid wat onder de geschillenregeling valt

Onduidelijkheid wat onder de geschillenregeling valt

DEN HAAG – In de Tweede Kamer is vandaag het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) besloten met een officiële ondertekening door Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten van een akkoord over een onafhankelijk orgaan dat bindende uitspraken kan doen bij conflicten tussen twee landen in het Koninkrijk.

Volgens de parlementariërs schuilt de grootste winst in de geschillenregeling.

Ipko-voorzitter Jeroen Recourt (Nederland) spreekt van een ‘zeer succesvol’ Ipko. ‘Alle delegaties kregen minder dan ze wilden, maar gezamenlijk zetten we nu een stap.’

Pieter Hofmann in gesprek met Rene Herde en Jeroen Recourt 

Statuut
De partijen hebben nog niet gedefinieerd wat er wel en niet samenhangt met het Statuut. Sarah Wescot-Williams (Sint Maarten) zei te hopen dat aanwijzingen onder de geschillenregeling vallen, want die zijn gebaseerd op de reglementen van de Gouverneur en die zijn weer terug te voeren zijn op het Statuut.
Wat wel en wat niet onder de geschillenregeling valt, zou een nieuwe bron van ruzie kunnen zijn, zegt Recourt: ‘maar daarom heb je een rechter. Die zegt: dit wel en dit niet. We hebben ook bepaald dat er vooraf een proces van mediation moet komen, dat is eigenlijk een mooiere oplossing.’

Vervolg
Recourt is optimistisch over de volgende stap die er volgende maand op de Koninkrijksconferentie moet gezet worden. ‘De parlementen hebben het eerste en het laatste woord en daar hebben regeringen naar te luisteren. We hebben duidelijke kaders geschapen waarbinnen zij dit nu met elkaar moeten oplossen. Als dit langer dan een jaar duurt, valt het me tegen. ’De voorzitter gaat er vanuit dat de geschillenregeling de status van Rijkswet krijgt.

Overige onderwerpen
Naast de geschillenregeling is er ook gesproken over energie, discriminatie, economische samenwerking en jongeren. Het moet ook makkelijker worden om te reizen tussen de Caribische eilanden van het Koninkrijk met alleen een identiteitskaart als reisdocument. Ook het invullen van immigratieformulieren wordt wellicht afgeschaft.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk

3 Reacties op “NTR | Onduidelijkheid wat onder de geschillenregeling valt

 1. stanley Held

  Beste heer Aller, u weet dat dit, het bedrijven is van politiek op de zuiverste graad is. Hoofdstuk twee komt nog. Heb geduld. Weet dat er wederzijds een boemerang zal worden gegooid. Meer wil ik niet zeggen.

 2. Haha mr Recourt, de nieuwe slangenbezweerder. Hij zou als voormalig rechter van het hof, moeten weten dat een slangenkuil, een slangenkuil blijft, zolang er diverse soorten slangen inzitten die zelfs onderling in elkanders staart bijten.

  Gewoon de slangen hun vrijheid geven. Kunnen ze onderling gaan uitmaken in welke kuil ze hun soortgenoten willen gaan opeten.

  Nederland moet gewoon stoppen met het voeren van de slangen. Laat ze hun eigen kostje maar opscharrelen.

 3. Renée van Aller

  Commentaar
  Blij te horen dat mr Recourt meent dat Nederland belang heeft bij goede verhoudingen in het Koninkrijk. Wij meenden dat het tegendeel het geval was. Alle problemen kunnen worden opgelost sprak hij blij. Noch het artikel noch het vraaggesprek gaven duidelijk aan hoe die geschillenregeling vorm krijgt. Dus is het makkelijk ergens enthousiast over te zijn (Herdé en Recourt) als de inhoud onbekend blijft. Die inhoud zouden we zo graag willen weten. De rechter beslist en er mag niet gehandeld worden in strijd met de wet sprak Recourt onheilspellend. Desondanks gebeurt dat dagelijks in de vorm van zogenoemde geheime deals (Frya) belastingdienst en postnl en veel brieven busmaatschappijen met belastingvoordelen in Nederland. En opeens gaat alles gebeuren volgens de wet? Dat zal dan voor het eerst zijn. Mooi voornemen dat wel. Maar wordt het uitgevoerd? Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *