26 C
Willemstad
• zondag 18 april 2021 04:09

PBC | 65 procent van Curaçao heeft zich gemeld voor vaccinatie

Persbureau Curacao Bijna 65 procent van de te vaccineren bevolking van Curaçao heeft zich daadwerkelijk gemeld voor een vaccinatieprik tegen het coronavirus. Dat gaat om ruim 68.000 mensen....

ParadiseFM | Vaccin voor 105-jarige

De oudste inwoner van Curaçao heeft ook een coronavaccin gehaald. Het gaat om mevrouw Regina Gabriela Brigitha die onlangs haar 105e verjaardag vierde. Deze week heeft ze zich...

Democracy now! | Friday April 16, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 16 april 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DolfijnFM | Verplichte quarantaine bij aankomst in Nederland

Nederland wil vanaf 15 mei een verplichte quarantaine invoeren voor alle reizigers uit hoogrisicogebieden. Ook uit Aruba, Bonaire en Curaçao. Nu is die quarantaine nog een advies...

DolfijnFM | ‘Winkels begrijpen langzamerhand de maatregelen’

Volgens de Èxtra beginnen winkels en restaurant zich eindelijk aan de coronamaatregelen te houden. Gisteren controleerde de Inspectie twaalf etablissementen. Alleen op Zeelandia en in Santa Maria waren...
- Advertisement -spot_img
HomeLandenArubaNTR | LGBT-gemeenschap eist excuses van pastoor

NTR | LGBT-gemeenschap eist excuses van pastoor

Door Ariën Rasmijn

Kathedraal van Pietermaai op Curacao | Foto: Bisdom Willemstad
Kathedraal van Pietermaai op Curacao | Foto: Bisdom Willemstad

ORANJESTAD – Advocaat Benvinda De Sousa, eist namens de LGBT-gemeenschap van Aruba excuses van pastoor Daniel Szpila voor zijn homofobe uitlatingen tijdens zijn laatste preek.

De echtgenote van de Arubaanse parlementariër Desiree De Sousa-Croes, zegt dat als er geen openbare en oprechte verontschuldiging komt, er een aanklacht tegen de pastoor zal worden ingediend. Het bisdom zegt achter de essentie van wat Szpila heeft gezegd te staan, maar heeft geen stevig standpunt over de wijze waarop de pastoor zich heeft geuit.

Openbare excuses
Advocaat Benvinda De Sousa heeft het bisdom Willemstad bezocht om onder andere monseigneur Luis Secco te spreken over de homofobe uitlatingen van pastoor Daniel Szpila van de kerk van Dakota te Aruba. De advocaat, die onder andere haar echtgenote Desiree De Sousa-Croes en Alfa, vertegenwoordiger van de lokale LGBT-gemeenschap op Aruba, vertegenwoordigt, heeft gezegd dat ze een openbaar excuus wil zien van de pastoor. Zo niet dan zal er aangifte worden gedaan tegen pastoor Szpila bij het Openbaar Ministerie.

Volgens De Sousa gaat het er niet om dat zij de Katholieke Kerk vraagt om het eens te zijn met het huwelijk tussen of civiele registratie van mensen van hetzelfde geslacht. Sterker nog, men is het eens dat men het niet eens is. Het wordt echter een probleem als de pastoor woorden gebruikt die beledigend zijn voor de LGBT-gemeenschap, beargumenteert de advocaat.

Geen stevig standpunt
Tijdens zijn preek vorige week, zou pastoor Szpila gezegd hebben dat de Arubaanse gemeenschap ‘God uitdaagt’ als het homohuwelijk ingevoerd zou worden en dat de parochianen de politiek onder druk moeten zetten om de wetten die dit mogelijk maken tegen te houden.

Pastoor Curtis Meris, woordvoerder van het bisdom, zegt dat pastor Szpila in zijn preek het standpunt van de Katholieke Kerk heeft verwoord. Het bisdom heeft geen stevig standpunt over de wijze waarop de pastoor zich uit, hoewel de manier waarop iets wordt gezegd, door degene die het hoort volgens zijn of haar eigen gevoelens wordt geïnterpreteerd, ook al zou de bedoeling mogelijk anders kunnen zijn, volgens pastoor Meris.

Bron: NTR/CaribischNetwerk

Dit artikel is geplaatst in

20 reacties

 1. LaStiwz je komt met allerlei argumenten dat ik moet bewijzen,
  bewijzen wat dat je ben gekomen van een aap, dat je ben door een insect op aarde gekomen is.
  jij moet zelf ga onderzoeken en gebruik je kop om achter te komen dat er een God bestaat ja of niet . Satan bestaat ook niet he

 2. @ Observer. Wel heel erg kort door de bocht. Weet jij wat er gebeurt als er een homo een Christen in zijn geloof aanvalt en discriminerende opmerkingen maakt? Juist helemaal niks. Neem maar een voorbeeld aan Amerika. Wil jij die taferelen hier hebben? Ik niet. Als wij als Christenen onze opinie niet mogen uiten, dan geldt dat ook voor de homo’s. Gelijke rechten ook voor ons.
  Maar goed, er komt een dag dat eenieder tegenover God zal staan en dan ben ik benieuwd wat men aan Hem gaat vertellen. Wel jammer dat de waarheid dan toch heel erg hard en pijnlijk aankomt. Dan wordt echt recht gesproken.
  Ook goed nieuws, God biedt een uitweg. Een verzoening met Hem door Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus heeft voor ons de zonde gedragen aan het kruis. Door daarin te geloven, de daad van Jezus te accepteren en God om vergeving te vragen, wordt je een Zoon van God. Dit betekend niet dat je nimmer zal zondigen. Het betekend wel dat je een advocaat hebt die Jezus heet. Dit is ook geen vrijbrief om er op los te zondigen omdat jij toch vergeving ontvang. Nee, geen vrijbrief wel een zekerheid dat Hij je zal begeleiden om een beter, vergeven, persoon te worden.

 3. @Uny: jij stelt dat er een God is, dan dien jij dat te bewijzen. Iets wat er niet is kan ik niet bewijzen.

  Ik sta, in ieder geval op dit eiland en een groot deel van de geciviliseerde wereld, boven de wetten van jouw God, Allah, Krishna, Wodan, Zeus of welk ander bedenksel ook.

  Comprendre?

 4. Ter info aan de voor- en tegenstanders.

  De kerkgemeenschap (pastoor) en de homogemeenschap (trouwlustige homo’s) worden in de Staatsregeling van Aruba, zeg maar grondwet, op dezelfde wijze beschermd.

  De aangifte tegen een pastoor is kansloos. Het omgekeerde ook. De wet beschermd beiden onder dezelfde voorwaarden.

  Artikel I.15
  1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens landsverordening.
  2. Bij landsverordening kan de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen worden beperkt ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voor- koming van wanordelijkheden.

 5. eigenlijk het woord discriminatie bestaat niet er word allerlei worden bij een gebracht worden en dat deze mensen achter de woord discriminatie schuil,maar als ze jouw zwart noemen is dat gewoon of als je word niet aangenomen aan een werk wetende dat je deze kunt doen maar toch niet aangenomen worden is niets van discriminatie er is wel een positive discriminatie ja positive leg me uit nu. er word geen respect aan God of aan de gene die God welbehagen sta effe stil en kijk rond Homo en lesbisch krijg deze respect door het door te drukken en mijn vraag is is een mens boven de wetten van God . of weet gij niet dat er een God bestaat.

 6. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;
  En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.
  En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;
  Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;
  Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;
  Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;
  Dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.

 7. Je hebt helemaal gelijk Robin. De klus was in 6 dagen geklaard. Ik zat helemaal fout. Neem het me niet kwalijk. Deel 1 van de bijbel, was niet zo aan mij besteed.

 8. Sonny ,eigenlijk was de aarde na 6 dagen af. De 7 de dag is immers een rustdag. ( een God die moet rusten? Lijkt mij ook hier een projectie door sterfelijke aardbewoners ).

 9. Discriminatie is bij wet verboden. Ook binnenshuis. Om een heel goede reden: het heeft in het verleden geleid tot uitsluitingen, trauma’s, zelfs genocides.

  De pastoor heeft de wet willens en wetens overtreden. Hij gaat zelfs volledig voorbij aan de nieuwe beleidsregels van zijn opperhoofd (Paus). Wat mij betreft wordt de man stevig strafrechtelijk aangepakt. Al was het maar om een voorbeeld te stellen.

 10. @Robin,
  Of de pastoor zich uitgelaten heeft over zijn – eventuele – pedofiele mede-broeders en zusters, weet ik niet.

  Wat ik wel weet, is dat er met God, niets aan de hand is. Zijn grondpersoneel heeft hij schijnbaar niet zorgvuldig uitgekozen, dáár is nog wel eens wat mis mee! Maar ja, de aarde in 7 dagen scheppen was natuurlijk een stevige klus, dan kan er nog wel eens iets fout gaan.

 11. Voor de goede orde : ik ben het faliekant oneens met de mening van die pastoor over het homohuwelijk. Maar hij mag zijn mening natuurlijk wel ventileren. Overigens is de Kerk over talloze andere maatschappelijke problemen wel oorverdovend stil . Dat selectieve gedrag is natuurlijk wel afkeuringswaardig.

 12. Sonny

  100% met je eens maar heeft de pastoor zich ook op die afkeurende manier zich in kerk over pedofilie uitgelaten? Zo ja, dat siert hem dan, zo nee……..

 13. Romeinen 1:18-32

  Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
  Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.
  Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.
  Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;
  Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;
  En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.
  Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;
  Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.
  Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;
  En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.
  En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;
  Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;
  Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;
  Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;
  Dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.

 14. Advocaat Benvinda De Sousa mag zich met recht “de advocaat van de duivel” noemen. Hij oppert om aangifte te doen tegen pastoor Szpila bij het Openbaar Ministerie.

  De pastoor verkondigt een – binnen zijn kerk, breedgedragen – visie die hij aan de bijbel ontleent. Vrijheid van meningsuiting heet dat. Bovendien roept hij dat niet op straat, maar in besloten kring, in het huis van God: dé Kerk!

  De homofiele gemeenschap eist rechten op, die nog wettelijk bekracht moeten worden. Mijn zegen hebben ze, maar niet de zegen van de pastoor. Dat de pastoor zich tegen het homohuwelijk verzet, is geen nieuws. Daar mag hij ook openlijk voor uit komen. Dat is zijn recht.

  Een dreigement om aangifte te doen bij het OM is ronduit belachelijk. De vrijheid van het woord – binnen de kerkmuren – beknotten, Gods woord nog wel. Daar gaat het OM zich niet in verslikken. Dát weet de advocaat ook donders goed. Dáárom is het een advocaat van de duivel!

  Geef de homo’s hun huwelijk en de pastoor het vrije woord. Dát had de advocaat tegen zijn cliënte en de pastoor moeten zeggen. Escaleren, dat moet je met een lift doen, anders splijt je een gemeenschap.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties