NoticiaCla | Vertrouwen in rechtspraak en rechters moet beter

Mr. Peter Lemaire Vice President Hof Aruba | NoticiaCla

ORANJESTAD – “Het vertrouwen in de rechtspraak moet beter dan dat het nu is.” Dat verklaarde de vice-president van het Hof van Justitie, Peter Lemaire afgelopen week aan NoticiaCla.com.

De vraag naar het vertrouwen kwam op naar aanleiding van het visieplan van de rechtbank voor de jaren 2017-2021. Daarin staat dat de rechtbank zich blijft inspannen voor de verbetering van de kwaliteit van de uitspraken en het vertrouwen in de rechtspraak.

Vice-president Peter Lemaire gaf aan dit nieuwsportaal toe dat er aan dat vertrouwen moet worden gewerkt, hoewel hij er niet zeker van is of daar in het Caribische deel van het Koninkrijk ooit onderzoek naar is gedaan. Een dergelijk ondrzoek is volgens de magistraat in Nederland wel gedaan.

METING VERTROUWEN RECHTSPRAAK

Volgens de vice-president van het Hof heeft een onderzoek in Nederland uitgewezen dat daar het vertrouwen in de rechtspraak tussen de 70-72% ligt. Lemair gaf tegelijk aan dat het vertrouwen ook afhankelijk is van het vertrouwen dat de gemeenschap heeft in de overheid in zijn totaliteit. “Ik hoop dat die mate van vertrouwen hier op de eilanden hetzelfde is,” vervolgde Lemaire.

Het is de bedoeling het vertrouwen te verbeteren door meer openheid en toelichtingen op de vonnissen. “En ook door ons meer zichtbaar te maken en te voorkomen dat mensen ons zien als een ‘vreemd Nederlands element’ in een andere gemeenschap,” vervolgde de magistraat, die van mening is dat het vertrouwen in de rechtspraak verbetering behoeft. “Het zou goed zijn als er een onderzoek komt naar het vertrouwen in het Hof en in de rechters.”

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *