NoticiaCla | Koenders: op dit moment geen aanleiding visumplicht Venezolanen

Koenders: op dit moment geen aanleiding visumplicht Venezolanen

Koenders: op dit moment geen aanleiding visumplicht Venezolanen

DEN HAAG – Er is op dit moment geen aanleiding om een (tijdelijke) Caribische visumplicht voor Venezolanen in te voeren. En er ligt evenmin verzoek daartoe van de Arubaanse regering of andere Koninkrijkslanden.

Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, geantwoord op vragen van Nederlandse Tweede Kamerleden, Bosman en Ten Broeke. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een publicatie van NoticiaCla.com over dit onderwerp. 

SITUATIE ONVERMINDERD ZORGELIJK

Volgens Koenders is de situatie in Venezuela onverminderd zorgelijk. Over mogelijke gevolgen van de ontwikkelingen in Venezuela voor de Caribische delen van het Koninkrijk is er volgens hem geregeld contact met de landen. Die contacten geven Koenders op dit moment geen aanleiding om een (tijdelijke) Caribische visumplicht voor Venezolanen in te voeren. Koenders stelt dat er geen sprake van een stijging van het aantal Venezolanen dat naar Aruba reist: “in vergelijking met 2015 lijkt de instroom juist af te vlakken.”

WENS TOT INSTELLING VISUMPLICHT 

De bewindsman wijst er in zijn brief op dat tijdens de afgelopen visumwerkconferentie in april van dit jaar, mede op verzoek van Aruba, de situatie in Venezuela aan de orde gekomen. “Een wens tot instellen van een (tijdelijke) visumplicht voor Venezolanen is daarbij niet genoemd.”

Wel is er volgens de minister op ambtelijk niveau recent contact geweest met Aruba om te spreken over een mogelijke wens tot instelling visumplicht voor Venezolanen: “De Arubaanse regering is alert op ontwikkelingen in Venezuela in relatie tot instroom van Venezolanen en houdt de optie tot het verzoeken om invoering van visumplicht open. Er ligt echter, zoals eerder aangegeven, op dit moment geen verzoek van Aruba voor om een (tijdelijke) Caribisch visumplicht voor Venezolanen in te  voeren.”

VERGADERING MET EMAN

De Nederlandse bewindsman wijst er nog op dat hij over dit onderwerp eind 2015 met premier Eman heeft gesproken: “Daarbij kwam aan de orde dat visumplicht een obstakel betekent voor bonafide reizigers naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ook is het tegelijkertijd geen garantie dat niet bonafide of minder kapitaalkrachtige Venezolanen wegblijven. Eerder moet gedacht worden aan het aanscherpen van de Arubaanse toelatings- en verwijderingsmaatregelen, hetgeen ook door de Arubaanse regering wordt toegepast.”

Naar aanleiding  van het debat over de Rijksvisumwet onderzoekt minister Koenders nu de mogelijkheden en wenselijkheden van een visa on arrival of het ontwikkelen van een ESTA-variant zoals Amerika dat kent.

NOTICIA CLA

De minister haalt in zijn brief ook nog een ander artikel van NoticiaCla.com aan, waarin de Arubaanse minister van Toerisme aangeeft dat er ook andere maatregelen worden genomen, zoals “een betere screening van de passagiers op de luchthaven, de haven en andere locaties waar de buitenlanders het land binnenkomen.” Minister Bert Koenders zegt daarover in zijn brief aan de Tweede Kamer: “Dergelijke mogelijkheden acht ik haalbaarder en wenselijker dan de instelling van een visumplicht voor bepaalde groepen Venezolanen.”

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *