NoticiaCla | IMF adviseert overheid Aruba meer maatregelen te nemen

IMF adviseert overheid Aruba meer maatregelen te nemen

WASHINGTON – Hoewel het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zich grotendeels kan vinden in het financieel beleid van de Arubaanse overheid, adviseert het toch tot het nemen van meer structurele maatregelen, waaronder een verzelfstandging van de AZV.

Dit staat in het Artikel IV-rapport dat de Raad van Bestuur van het IMF onlangs heeft gepubliceerd. Het rapport is opgesteld naar aanleiding van het bezoek dat een delegatie van het IMF in mei aan Aruba bracht. De Raad van Bestuur vond het niet nodig om nog gesprekken te voeren over de bevindingen van de delegatie en heeft het verslag goedgekeurd en nu gepubliceerd. In de resultaten van deze jaarlijkse Artikel IV Consultatie gaat het IMF in op de ontwikkelingen van de Arubaanse economie en doet het aanbevelingen.

ANALYSE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur wijst erop dat de groei van de Arubaanse economie zwak is, maar voorziet een geleidelijke groei. Door een tijdelijke terugval van het toerisme en een financiële consolidatie zit de Arubaanse economie sinds medio 2015 in een recessie. Het IMF verwacht dat de economie langzaam zal aantrekken, gedeeltelijk door investeringen gerelateerd aan de heropening van de raffinaderij en de gaande PPP-projecten. Voor wat betreft de economische vooruitzichten stelt het IMF dat uitstel van de investeringen die aan de heropening van de raffinaderij gerelateerd zijn, voor de korte termijn een aanzienlijk risico vormen. De crisis in Venezuela is volgens het IMF een ander risico voor het Arubaanse toerisme. Op de middellange termijn wordt Cuba aangehaald als een mogelijk risico voor het Arubaanse toerisme. De mogelijke financiële expansie van de USA kan daarentegen positieve effecten hebben voor Aruba, vooral als de vraag naar ‘shared-economy services’ toeneemt.

AANVULLENDE MAATREGELEN

Het IMF vindt financieel beleid van de overheid passend. Gebaseerd op de huidige wetgeving zal de begrotingsbalans in het algemeen verbeteren en op middellange termijn positief blijven. Als deze doelstellingen worden gehaald, zal ook de staatsschuld verminderen. Ook het monetair beleid is adequaat. Gelet op de geprojecteerde lage groei en inflatie, en de aanwijzingen voor een terugval in de de economie, ziet het IMF geen reden om het monetair beleid aan te trekken. De overheid moet wel alert zijn en bij oververhitting alsnog het beleid aanpassen. Om de financiële doelstellingen te halen acht het IMF nog wel aanvullende maatregelen nodig in de vorm van structurele hervormingen. Daartoe behoren niet alleen hervormingen op de arbeidsmarkt, ook het investeringsklimaat en zaken doen op Aruba moet gemakkelijker en aantrekkelijker worden. Daarnaast is verdere economische diversificatie nodig. Verder vindt het IMF dat de inkomsten verhoogd moeten worden door een betere belastinginning. De kosten van de overheid moeten naar beneden, vooral door de personeelskosten te verlagen. Een andere aanbeveling betreft het nemen van de nodige maatregelen zodat de AZV financieel onafhankelijk kan worden.

Lees het hele rapport HIER.

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *