NoticiaCla | Herde: Lopez-Tromp en Dammers moeten evalueren en hun conclusies trekken

 fractieleider Rene Herdé

AVP fractieleider Rene Herdé

ORANJESTAD – ‘Teleurstelling, afkeuring. Er zijn geen andere woorden voor om het te beschrijven (het incident tussen twee Statenleden in het parlement)’, aldus de reactie van Rene Herde vanuit Nederland deze ochtend aan NoticiaCla.com.

Hoewel zijn plaatsvervanger Desiree de Sousa al namens de fractie op het incident had gereageerd, wilde Herde hier nog een aanvulling op geven. ‘Volwassen mensen en zeker die met een positie van voorzitter en vice-voorzitter van de Staten, kunnen een meningsverschil, van welke aard ook, niet laten uitmonden in dergelijk gedrag,’ voegt Herde toe.

BELANGRIJKE LES VOOR IEDEREEN

Herde hoopt dat het gebeurde voor iedereen een serieuze les zal zijn. ‘Voor ons, maar voor iedereen moet duidelijk zijn dat wanneer je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt, je daar niet mee mag spelen, zoals dat nu is gebeurd.’  Een van de dilemma’s nu is dat het de eerste keer is dat zoiets plaatvindt en dat men niet goed weet hoe een en ander moet worden aangepakt.

Op de vraag welke straf passend is, om ook de maatschappij te laten zien dat zoiets niet weer mag voorkomen, zegt Herde dat om te beginnen de betrokkenen zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen, echter zonder aan te geven wat dat dan inhoudt. Gezien de hoge functies die beide personen bekleden, moeten ze volgens Herde zelf in staat zijn te bepalen wat wel en niet kan. ‘Ik geef er de voorkeur aan dat zij zelf het gebeurde evalueren en daar serieuze conclusies uit trekken,’ stelt Herde.

GEEN REGELS VOOR DERGELIJKE SITUATIES

Het reglement van orde van de Staten heeft geen regels voor dergelijke incidenten, volgens Herde. ‘In de partij (AVP) is zoiets nog nooit voorgekomen. Wij hebben hier dan ook geen regels voor. Maar ik kan je verzekeren dat wij dit in de partij heel serieus nemen.’ Herde zei nog dat betrokkenen waarschijnlijk al de opdracht hebben gekregen om de zaak te evalueren. ‘Vervolgens zal de fractie het initiatief nemen om tot een oplossing te komen en serieuze conclusies te trekken. Want het gebeurde is niet acceptabel.’ Daarna zal de partij uiteindelijk een beslissing nemen.

FRACTIE IS ZICH BEWUST

Het feit dat de meerderheid van de fractie zich niet publiekelijk over dit thema uitlaat, betekent niet dat zij geen mening hebben. Herde verzekerde deze nieuwssite dat men intern wel overlegt pleegt en de zaak analyseert. Jeffrey Kelly is de enige die alles heeft meegemaakt en hij heeft besloten partijen zelf tot een oplossing te laten komen.

Het zwijgen van de fractieleden betekent niet dat men doet alsof er niets is gebeurd. Volgens Herde hebben zij aangegeven te zwijgen om confrontaties tegen te gaan. Herde betreurt het dat de oppositie wel commentaar geeft, terwijl ze geen getuige waren van het incident. ‘Als ze aanwezig waren geweest, dan moesten ze een verklaring afgeven. Maar als je niet aanwezig was, kun je er niet over praten en partij trekken.’ Herde gaf toe dat het gebeurde onacceptabel is, maar dat het niet iets is waar je politiek mee bedrijft.

Bron; NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *