NoticiaCla | Gouverneur Refunjol blijft voorlopig aan

Gouverneur Refunjol blijft voorlopig aan

Gouverneur Refunjol blijft voorlopig aan

ORANJESTAD – Gouverneur Fredis Refunjol blijft voorlopig aan tot dat zijn plaatsvervanger is benoemd. Zijn termijn als gouverneur liep afgelopen zondag af. NoticiaCla.com heeft begrepen dat zolang er nog geen plaatsvervanger is benoemd, artikel 4 van het reglement voor de Gouverneur van toepassing is.

Dit reglement luidt: ‘Onverminderd hetgeen elders in dit reglement is bepaald, is de Gouverneur verplicht zijn ambt te blijven uitoefenen totdat zijn opvolger het ambt heeft aanvaard’. De Gouverneur kan, volgens ditzelfde artikel, alleen zijn ambt eerder neerleggen ‘ingevolge koninklijke opdracht of toestemming.’

PROCES VOOR VERVANGER

Het proces om te komen tot een vervanger voor Gouverneur Refunjol loopt al een tijdje. NoticiaCla.com heeft begrepen dat dit proces tussen de drie en vijf maanden in beslag kan nemen. De regering heeft onlangs drie kandidaten voorgesteld aan de fractievoorzitters en andere betrokkenen. Slechts één partij heeft een eigen kandidaat voorgedragen daar zij zich niet kon vinden in de voordracht van de drie kandidaten.

KLAAR VOOR VERTREK

Onlangs heeft Gouverneur Refunjol nog aangekondigd dat hij klaar was om af te treden en zijn ‘taak’ als hoofd van het gezin weer op te pakken. Tijdens het Oranjebal vorige week heeft hij hier uitvoerig bij stilgestaan en liet weten verlangend uit te kijken naar de benoeming van zijn plaatsvervanger, zoals ook de rest van de gemeenschap. Tegelijkertijd wenste hij zijn plaatsvervanger veel succes in deze functie. NoticiaCla.com heeft begrepen dat de nieuwe gouverneur waarschijnlijk pas in september zal worden benoemd.

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *