NoticiaCla | Enquète om effect en relatie met lokale pers te meten

Enquète om effect en relatie met lokale pers te meten

Enquète om effect en relatie met lokale pers te meten

ORANJESTAD –  In het kader van de “UNESCO Media Pressure Cooker” is er een team ingesteld dat gaat onderzoeken in hoeverre de media in Aruba functioneert als een platform voor het ‘democratisch debat’.

Het team bestaat uit verschillende personen afkomstig uit de media, journalisten, academici en andere professionals, met verschillende achtergronden, maar met elkaar verbonden. De bedoeling van deze korte enquète is om achter de perceptie te komen die het publiek heeft van de Arubaanse media.

DEELNEMEN AAN HET ONDERZOEK

Iedereen heeft het recht om niet aan het onderzoek mee te doen of om tijdens het beantwoorden van de vragen te stoppen. Aan het einde van elke pagina staat een NEXT-knop om bij de volgende vragenpagina te komen. Als er vragen zijn waar u liever geen antwoord op geeft, kunt u ook op NEXT-knop drukken. Het invullen van de vragenlijst neemt meer 5 minuten van uw tijd. Het is belangrijk dat u de vragen eerlijk beantwoord. Er zijn geen foute of goede antwoorden.

VERTROUWELIJK

Alle antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt.

RESULTATEN EN PRESENTATIE

Als u nieuwsgierig bent naar de resultaten, dan bent u van harte uitgenodigd voor de presentatie van de Media Pressure Cooker van UNESCO, op 15 februari. Kijk op

www.facebook.com/mdparuba voor meer informatie over dit evenement.

Op 15 februari worden ook alle resultaten van het evenement en het onderzoek in een ‘long read’ gepubliceerd.

Klik HIER voor de vragenlijst in het Papiamento.

Klik HIER voor de vragenlijst in het Engels.

Hartelijk dank voor uw medewerking aan het onderzoek.

Bron: NoticiaCla

Een Reactie op “NoticiaCla | Enquète om effect en relatie met lokale pers te meten

  1. Renée van Aller

    Commentaar
    Opmerkelijk is dat er geen enkele reactie of verslag van de Pressurecooker bijeenkomsten zijn geweest. We begrijpen dat de uitslag op Facebook wordt geplaatst? Maar dat is wat anders. Waarom nu een enquête en hoe relevant is dat? Wel vreemd, want die uitkomsten kunnen worden gehackt. Over het algemeen lijken de media structureel politiek beïnvloedbaar. Dat wordt mede in de hand gewerkt door de rivaliserende politieke partijen en de te verkrijgen voordelen of afstraffingen. Af en toe lijkt er een verbetering zichtbaar van meer feitelijk onderbouwd nieuws in plaats van alleen maar nieuws zoals de heersende politiek dat wil zien en horen. Maar het blijft zeer aarzelend. Wie doen de huidige enquêtes en waarom? Is het de bedoeling dat alle lezers die test doen? Welke dwarsdoorsnede levert dat op? Komt er een betrouwbaar beeld van het lezend en kijkend publiek uit naar voren? Hoe is het onderzoek opgezet en is het objectief? Hopelijk zijn de uitkomsten betrouwbaar. Wij willen toch ook graag een weergave van de Pressurecooker bijeenkomsten, lezingen, conclusies en meningen zien. De onderlinge samenhang met UNESCO en deze onderzoeken zijn ons volstrekt onduidelijk. Waarom is de samenhang niet vooraf duidelijk uitgelegd? Meer informatie over deze meningsvorming lijkt dringend noodzakelijk. Zeker in deze tijd. Die noodzakelijke informatie is opvallend pijnlijk afwezig. Op de eilanden lijken het in hoofdzaak de meningen, emoties die hebben overheerst. Ook al gezien de welvarende patronage. Feiten en waarheid doen er niet meer toe. Alleen emoties en overtuigingen. Dus verdwijnt alles in een dikke mist. Als men liegt kent men de waarheid. Voor liegen is een bewuste beslissing nodig. Men liegt om een bepaald doel te bereiken. Een goede leugen kan een politieke redding betekenen. Eerlijk duurt wel het langst maar niet altijd. De schijn ophouden dat men eerlijk is, is belangrijker. Dat is in het hele Koninkrijk zo. Mooi voorbeeld is het Steurisme en de Nederlandse Belastingdienst die niet functioneert. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *