NoticiaCla | Analyse: Parlementsverkiezingen Aruba 2017

Analyse: Parlementsverkiezingen Aruba 2017

Met nog zo’n vier maanden te gaan tot het moment van de parlementsverkiezingen, waarmee Aruba ook een nieuw kabinet zal krijgen, begint de verkiezingskoorts al langzaam toe te nemen.

De campagnes van de meeste traditionele en van de nieuwe partijen zijn inmiddels opgestart en daarbij worden deze keer ook de sociale media goed ingezet. Zeker vier partijen maken al intensief gebruik van de mogelijkheden die de sociale media bieden.

Twee partijen zijn druk bezig om binnenkort in de publiciteit te kunnen treden en andere laten zo nu en dan wat van zich horen. Opnieuw zal de grootste strijd gaan tussen de twee grote traditionele partijen, de AVP en de MEP. Beide hebben inmiddels enkele nieuwe kandidaten gepropageerd, maar ook de kleinere partijen hebben op dit gebied al goed van zich laten horen.

De nieuwe partij POR is al net zo actief als de beide grote partijen en er is duidelijk een ‘publicitaire oorlog’ gaande tussen de drie. De trend tussen de drie partijen voor de komende vier maanden lijkt hiermee te zijn aangegeven. Het is duidelijk dat door deze drie partijen kosten nog moeite worden gespaard. Er is niet bezuinigd op vlaggen, stickers en ander promotiemateriaal. Of dit alles zich zal vertalen in stemmen, is nog maar de vraag. Het zou mooi zijn als elke sticker en vlag zich vertaalde in een stem, maar de realiteit is anders.

Hoewel de politici daarvan op de hoogte moeten zijn, kiezen ze er toch voor om hun geld hieraan uit te geven. De meeste partijen verzekeren de gemeenschap dat dit geld afkomstig is uit fondsenwervingsactiviteiten, maar het bewijs daarvan kan (nog) niet geleverd worden. Simpelweg omdat, ondanks de beloften die door regerende partijen zijn gedaan (zowel de MEP en de AVP), er nog steeds geen wet is die de (deugdelijke) financiering van politieke partijen regelt.

De enige wet waar op dit moment aan gesleuteld wordt is de kiesverordening. Maar dit geeft geen garantie dat er veranderingen zullen komen in het verkiezingspatroon. Met de voorgestelde wijziging van de Kiesverordening willen de initiatiefnemers regelen dat kandidaten met een handjevol stemmen, maar hoger op de kieslijst, een zetel krijgen in het parlement, ten koste van personen die lager op de lijst staan en die wel veel stemmen krijgen. In elke partij zijn er kandidaten die vanaf het begin stemmentrekkers zijn, ongeacht hun plaats op de lijst. Waarschijnlijk omdat ze meer geld ter beschikking hebben of beter georganiseerd zijn of omdat ze zich al vroeg profileren.

Aan de andere kant is het nog erg vroeg om zaken met zekerheid te kunnen stellen, zoals de bekende Atan Lee onlangs in een opiniestuk schreef. Net als bij de reina-verkiezingen bij het carnaval, kan degene met het meeste geld ook het meeste schitteren en van zich laten horen. Misschien gaat die vergelijking niet helemaal op, maar het idee is dat men zonder vlaggen en stickers geen stemmen krijgt. En de kandidaat die meer stemmers krijgt, heeft binnen de partij meer macht. Dat is de realiteit van het politieke systeem in Aruba.

De campagnes die de politieke partijen elk weekeinde voeren (stickers op auto’s plakken etc.) veroorzaken op bepaalde plaatsen de nodige verkeershinder en zijn daardoor eerder een verstoring dan een positieve ondersteuning voor de politieke partij. Het lijkt er echter op dat het publiek dit ook wil en zelf veroorzaakt. Het draagt er ook aan bij dat kleine partijen met weinig middelen zich nauwelijks kunnen profileren en klein blijven. Zij moeten het doen met goedkope propaganda, waaronder artikelen in de krant en nu ook via het populaire medium van FACEBOOK.

Twee verkiezingen geleden werd al duidelijk dat de sociale media van grote invloed kunnen zijn op de uitkomsten van de verkiezingen en een impact hebben op de zogenaamde ‘swingvoters’. Het fenomeen ‘livestreaming’ maakt het ook veel gemakkelijker om ‘life’ boodschappen aan het publiek over te brengen.

Resultaat is dat de partijen met het meeste geld de mensen via hun telefoons, televisie, computers overspoelen met informatie, aankondigingen en activiteiten. Dat kan uit de hand lopen. En dat nog maandenlang.

Misschien dat het initiatief vanuit de commerciële sector om met twee politieke debatten te komen hier verandering in kan brengen. Aan het eerste debat zullen 8 partijen meedoen. Maar het is goed mogelijk dat niet alle acht aan de verkiezingen mee zullen doen, omdat ze het vereiste aantal handtekeningen niet zullen halen voor 4 augustus, als de kandidatenlijsten moeten worden ingeleverd. De debatten op zich zijn wel een podium voor de kleinere partijen om zich goed te kunnen profileren.

In ieder geval is duidelijk dat de verkiezingen er aan komen. De tekenen zijn steeds duidelijker. NoticiaCla.com is druk bezig met voorbereidingen om de verkiezingen op een serieuze en verantwoordelijke wijze te verslaan. U hoort binnenkort meer.

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *