Nog 1,2 miljoen gulden extra voor CTB begroot

dollars-09082012WILLEMSTAD — Er is door de overheid 1,2 miljoen gulden extra voor de Curaçao Tourist Board (CTB) begroot, zo liet Financiën-minister José Jardim afgelopen donderdag weten. “De begroting is wederom aangepast waardoor de CTB voor het komend jaar over een budget van in totaal 31,8 miljoen gulden zal beschikken”, aldus Jardim desgevraagd.

De toeristische sector was bang dat de logeergastenbelasting – de 7 procent roomtax die per toerist in rekening wordt gebracht – die in de toekomst ingebed zal worden in de omzetbelasting (de wetsaanpassing moet nog door de Staten goedgekeurd worden, red.), mogelijk in de algemene middelen van de overheid zou verdwijnen.
De vrees bestond dat hierdoor de gelden niet ten gunste van de promotie van de sector aangewend zouden worden.

“In een gesprek met de CTB is men overeengekomen dat er een beheersovereenkomst voor vijf jaar ondertekend zal worden, waardoor het toeristenbureau een planning voor de ontwikkeling van de toeristische sector voor langere periode kan maken”

, aldus minister Jardim.
De CTB zal over het jaar 2013, aan overheidssubsidie 20,1 miljoen gulden ontvangen en de overige 11,7 miljoen gulden zullen uit de logeergastenbelasting komen.

De overheid heeft onlangs aangekondigd de logeergastenbelasting voortaan deel uit te willen laten maken van de omzetbelasting.
Hiermee wordt een transparanter fiscaal stelsel nagestreefd en een heffingstechnische verbetering.
In de huidige situatie is er een rol weggelegd voor zowel het toerismebureau als het belastingapparaat, maar door de introductie van de omzetbelasting (ob) voor het hotelwezen, zou volgens Jardim een situatie gecreëerd kunnen worden waarbij de belastingdienst zelf met de inning en heffing van de inkomsten is belast.
Met de omzetbelastingdifferentiatie wordt een correctie op de bestaande wetgeving beoogd. Ob-differentiatie houdt in dat er op luxeproducten en producten die schadelijk zijn voor hetzij de gezondheid hetzij voor het milieu een hoger percentage ob wordt geheven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *