29 C
Willemstad
• woensdag 17 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | ‘Perspectief voor onderwijs’

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | ‘Perspectief voor onderwijs’

Van Huffelen stelt schoolbesturen gerust in reactie brandbrief

Onderwijs | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen (D66) heeft de Curaçaose schoolbesturen proberen gerust te stellen en aangegeven hoe volgens haar wel degelijk perspectief is voor de toekomst.

Dat schrijft zij in antwoord op de brandbrief die de gezamenlijke schoolbesturen onlangs naar haar stuurden. De brief is gericht aan de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) en directeur Maghalie van der Bunt-George, als vertegenwoordiger van de gezamenlijke schoolbesturen (FSHP, Scons, IFE, SOZDA, EBG, RKCS en VPCO) en ook verstuurd naar de Tweede Kamer.

Van Huffelen verwijst naar de doorlichting die door de onderwijsinspecties van Curaçao en Nederland gezamenlijk wordt uitgevoerd en ‘die het gehele stelsel onder de loep nemen’. ,,Hierbij wordt ook gekeken naar de financierings- en bekostigingssystemen en de mogelijkheden om daaruit de noodzakelijke materiële voorzieningen te betalen, zoals het structurele beheer, het onderhoud en de afschrijving en vervanging van de schoolgebouwen. Het is mijn verwachting dat dit het door u gevraagde perspectief oplevert”, aldus de staatssecretaris.

Zij geeft ook aan dat zij tijdens haar bezoek zal spreken met de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK) over ‘de uitdagingen’ in het onderwijs.

,,De kwaliteit van het onderwijs op Curaçao gaat ook mij aan het hart. Nederland en Curaçao hebben in het Landspakket Curaçao het onderwijs een belangrijk thema gemaakt en daar concrete afspraken aan verbonden om de uitdagingen waar het onderwijsveld voor staat het hoofd te bieden”, zo stelt Van Huffelen in haar brief.

Ze legt uit dat een van de afspraken uit het Landspakket het laten uitvoeren van een doorlichting van het gehele onderwijsbestel is. De Curaçaose en Nederlandse onderwijsinspecties werken hierin nauw samen. En zo voegt zij eraan toe: ,,Daarbij wordt ook ingegaan op de voorwaarden (waaronder de noodzakelijke voorzieningen en financiële behoeftes) die op korte en lange termijn nodig zijn om noodzakelijke hervormingen te kunnen realiseren.”

Van Huffelen verwacht dat eind april het tussenrapport is afgerond en het eindrapport eind oktober 2022 gereed is. ,,De openbaarmaking van de rapporten door minister Van Heydoorn volgt daarna binnen afzienbare tijd. De aanbevelingen uit de rapporten worden in onderling overleg tussen Curaçao en Nederland omgezet in hervormingen die in de uitvoeringsagenda van het Landspakket worden opgenomen. Mijn hoop en verwachting is dat het tussenrapport al concrete aanbevelingen bevat die we op de korte termijn samen kunnen oppakken”, zo klinkt bemoedigend.

REACTIE ONDERWIJSBRANDBRIEF
De staatssecretaris geeft aan begrepen te hebben dat beide onderwijsinspecties geregeld het gesprek met de schoolbesturen voeren over de doorlichting. En zo bevestigt zij: ,,Uw zorgen zijn tijdens deze gesprekken gehoord. In het vervolg van het onderzoek zal de Nederlandse onderwijsinspectie samen met de onderwijsinspectie van Curaçao wederom met u in gesprek gaan. Ik raad u aan de door u beschreven punten nogmaals te bespreken.”

Over het achterstallig onderhoud stelt Van Huffelen dat het afgelopen half jaar met technici van de Stichting Onderhoud Scholen, Reda Sosial en het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) een onderhoudsnorm is vastgesteld. ,,Hiermee wordt een basis geboden om de schoolgebouwen in een zodanige staat te krijgen dat ze met regulier structureel onderhoud ook op niveau te houden zijn. Duurzaam onderhoud wordt zo mogelijk gemaakt en de gift van Nederland van 30 miljoen euro wordt op deze manier het meest effectief ingezet.”

Ze geeft aan dat het onderhoud van de eerste tranche van twaalf scholen de komende maanden van start gaat. Maar ze geeft ook toe dat het haar niet bekend is of met de gift alle achterstanden weggewerkt kunnen worden. Dat komt omdat nog niet is vastgesteld welke scholen onder handen worden genomen en wat de benodigde werkzaamheden per school precies inhouden.

Daarom adviseert zij: ,,Ik stel voor dat u in goed gesprek blijft met de projectorganisatie die voor de aanpak van het achterstallig onderhoud is ingesteld.” En zo benadrukt zij tot slot: ,,Het onderwijs op Curaçao is een autonome aangelegenheid van het land Curaçao. Dit neemt niet weg dat ik, daar waar het wenselijk en mogelijk is, zal meewerken aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Met de tussen de beide regeringen gemaakte afspraken in het Landspakket levert Nederland een bijdrage aan de geformuleerde onderwijsdoelen met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheden.”

Bron: Antilliaans Dagblad

7 reacties

 1. ‘Perspectief voor onderwijs’, met Sihree van Heydoorn als minister van onderwijs en 3 onderwijs vakbonden die elkaar naar het leven staan, is dat geen; “contradictio in terminis”?

 2. In het coho staat onder andere burger bewaking.
  Wat betekent dat er toezicht op budget, en uitvoering van het budget komt.
  De grootste reden dat de regeringen zo tegen waren.
  Let wel er is nog geen coho, het moet nog aangenomen worden door de staten.
  Elk statenlid kan nu zijn 5 minuten van eeuwige roem scoren door nee te zeggen tegen deze “neokoloniale wetgeving”.
  En het electoraat zal deze nee als verzetsdaad zien en toejuichen.
  Dat zijn de vruchten van het educatie programma.

 3. geachte mevrouw, excellentie, dat het lokale onderwijs u aan het hart ligt is zondermeer hartverwarmend, het punt is alleen was dat bij de lokale politiek maar ook zo gezien de manier waarop er met het onderwijsbudget werd of wordt omgegaan om maar eens iets te noemen

 4. “Het onderwijs op Curaçao is een autonome aangelegenheid van het land Curaçao. ”
  Met andere woorden; ik kan niets hieraan veranderen en alles wat ik zeg heeft geen waarde.

 5. Hallo van Huffelen uit welk ei bent u gekropen, op deze crim betekenen, besprekingen veranderingen, beloften ectra bij uw bezoek, dan een stukje rondrijden daarna veel vreten en zuipen en dan alles wat op papier is gezet de prullebak in pluren en dito alles het ene oor in laten gaan en het andere oor weer uit laten gaan zonder wat gehoord te hebben en kan U in NL weer opnieuw aan de gang gaan met Curarim op een !!!! te zetten.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties