27 C
Willemstad
• zondag 28 mei 2023

RTL | Eis 16 jaar cel tegen drugsbaron Piet S. voor drugshandel en witwassen

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank van Den Haag zestien jaar cel geëist tegen Piet S. De Hagenaar wordt verdacht van de handel in drugs...

Column Youp | Hup Sigrid!

Of ik Kaag wel eens bedreig? Dagelijks. Daar begin ik elke ochtend mee. Heks. Kuthoer. Takkentrol. En het helpt. Ze gaat er binnenkort mee stoppen. Op aanraden...

NTR | Van Huffelen: ‘Gedwongen samenwerking met eilanden zal mislukken’

Oscar van Dam Ondanks kritiek vanuit VVD en CDA is Alexandra van Huffelen niet van plan om streng toezicht te gaan houden op de afspraken met Aruba, Curaçao...

DH | CFT: After years of crisis St. Maarten, Curaçao, Aruba focusing on recovery

THE HAGUE--After years of crisis, St. Maarten, Curaçao and Aruba are focusing on recovery, the St. Maarten and Curaçao Committee for Financial Supervision (CFT) and Aruba committee...

AD | OM eist 16 jaar cel tegen ‘eindbaas’ Piet S. voor drugshandel en witwassen

Jorina Haspels | Algemeen Dagblad Het Openbaar Ministerie heeft vandaag tegen de vermeende Haagse ‘godfather’ Piet S. (67) een straf geëist van 16 jaar voor jarenlange drugshandel, het...

Democracy now! | Friday, May 26, 2023

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Opinie | Het Papiaments en de ontwikkeling van Curacao

HomeAuteursOpiniesOpinie | Het Papiaments en de ontwikkeling van Curacao

Opinie George Lichtveld

Opinie | Persbureau Curacao

Als Curacaoenaar ben ik uitermate trots op het Papiamentu niet alleen omdat het onze moedertaal is maar ook omdat het gewoon een erg mooie taal is die geweldig klinkt vanwege de mélange aan diverse taalinvloeden die het heeft ondergaan en die het uiteindelijk een taalmelodie heeft gegeven die enigszins Romaans aan doet maar dan op een bohemien-achtige manier, eigenzinnig, apart, speels en uiterst bloemrijk.

Papiamentu is een van de beste Caribische cultuur-produkten, het bevat een uitzonderlijk aromatisch taalbouquet dat alleen kon voortspruiten uit de Caribsche entourage van een rommelig tot stand gekomen samenklontering van diverse culturen die na de heftige koloniale tijd uiteindelijk hun plek in dit prachtige tropische zeegebied hebben gevonden.

Conservering en bevordering van onze taalcultuur is niet alleen van belang voor het waarborgen van ons taaldomein maar is tevens essentieel voor het bepalen van onze rol en plaats in de omringende wereld. Als reflectie van onze (Caribische) identiteit verdient het gebruik van het Papiaments dus bevorderd te worden en dient veel geinvesteerd te worden in de ontwikkeling van onze taalkunde en onze taalvaardigheid.

Dat gesteld hebbende moeten wij tegelijkertijd onder ogen zien dat vanwege het heel beperkte taalmilieu van het Papiaments (uiteindelijk bedienen/spreken/schrijven wereldwijd hooguit 400.000 personen deze taal) wij geen andere keuze hebben dan naast het Papiaments onszelf een wereldtaal eigen te maken willen wij in staat zijn om de wegen naar kennisbronnen buiten ons leefgebied open te houden.

Vanwege de kleinschaligheid van onze taalgemeenschap beschikken wij ook niet over veel taalmateriaal, in die situatie zal geen verandering komen omdat het gebrek aan voldoende taalprodukten een financieel-economisch probleem is dat te maken heeft met onze kleinschaligheid en dus niet gemakkelijk op te lossen is. Er verschijnen gewoon niet voldoende Papiamentstalige publicaties (boeken, tijdschriften, verhandelingen, enz.) om voldoende taalmateriaal aan te leveren dat toegang geeft tot het wereldgebeuren.

De vakcentrale Sentral Sindikal di Korsou (SSK) pleit voor een prominentere rol voor het Papiaments in de Curacaose samenleving en spoort de overheid dan ook aan om meer hoogwaardig onderwijsmateriaal voor kinderen te ontwikkelen en te produceren. Welk voortvarend beleid dat op dit punt ook zal worden ondernomen, zulks zal niet kunnen voorkomen dat (conservatief ingeschat) 99,99% van alle wereldwijd uitgekomen literaire- en wetenschappelijke publicaties niet in het Papiaments vertaald zullen kunnen worden, dit omdat gewoonweg de middelen daartoe ontbreken.

Dat betekent dat voor hen die uitsluitend het Papiaments beheersen, deze 99,99% aan publicaties niet toegankelijk zullen zijn. Daarnaast is het vrijwel onmogelijk om ook reeds bestaande imposante literaire werken in het Papiaments te gaan vertalen want dat houdt immens veel werk in (en zal dus ook veel kosten met zich meebrengen) dit met uiteindelijk nagenoeg geen rendement.

Zelfs als men een fantastisch taalvirtuoos zoals Lucille Haseth bereid zou vinden om bijvoorbeeld Tolstoi’s meesterwerk “Oorlog en Vrede” of Nietzche’s “Aldus sprak Zarathoestra” te vertalen, dan nog zal een minimale oplage (1000 stuks ?) van deze in het Papiaments vertaalde meesterwerken niet de moeite waard zijn om uit te geven daar te verwachten valt dat er hooguit een honderdtal Papiamentstalige lezers deze boeken zullen gaan aanschaffen.

De enige manier om de wereld voor ons volk te openen is om vanaf een heel vroegtijdig stadium, naast het Papiaments onze kinderen te onderwijzen in een wereldtaal, een draagtaal die de speciale functie heeft om hun toegang te verschaffen tot alle kennis die wereldwijd beschikbaar is. Het Papiaments is daartoe niet in staat, niet omdat het minderwaardig is of omdat het Papiaments taalarm zou zijn, die onzin moeten we maar vergeten, maar simpel omdat vanwege de zeer beperkte publicatiemogelijkheden in het Papiaments, er niet voldoende taalmateriaal bestaat om onze kinderen (en volwassenen) toegang te geven tot al hetgeen hun interesse heeft.

In tegenstelling van wat SSK beweert moet naast de cultivering van het Papiaments juist heel veel worden geïnvesteerd in het onderwijs van een wereldtaal. Deze wereldtaal dienen onze kinderen zich vanaf jongsaf eigen te maken hetgeen betekent dat er vanaf de aanvang er evenveel energie moet worden gestopt in het onderwijzen in het Papiaments als in het onderwijzen in de draagtaal.

Ik mag, met het belang van de ontwikkeling van onze Curacaose gemeenschap voor ogen, juist pleiten voor een beleid/aanpak dat haaks staat op dat van SSK.

Sowieso ben ik van oordeel dat het inzetten van een proces voor Papiamentusering rampzalig zal uitpakken voor het eiland en haar bevolking. De standpunten die SSK verkondigt over een meer prominente rol voor het Papiaments zullen het eiland in isolement brengen en verder afzonderen van de rest van regio en de wereld.

Recent konden wij uit de media vernemen dat de economische achteruitgang van Curacao vele malen hoger ligt dan het gemiddelde van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Het betreffende onderzoeksbureau heeft verder geconstateerd dat de economische groei op Curacao over de jaren zeer slecht is geweest en dat er weliswaar een progressief beeld bestaat vanaf 2016 tot heden maar dat het laatste jaar 2020 zo sterk laat zien hoe afhankelijk het eiland is van de buitenwereld en hoe kwetsbaar onze arbeidsmarkt is voor buitenlandse invloeden.

Curacao dient om zichzelf te redden zich juist te richten op het buitenland en zal er alles aan moeten doen om de handelsbetrekkingen op te voeren en te faciliteren. Dat betekent het uitdragen van een kosmopolitisch ingestelde handelsgeest die zich bedient van mensen die wereldtalen beheersen en die een natie-staat bevorderen die het voor buitenlanders gemakkelijk maakt om de lokale wetgeving en bestuurlijke regulering te kunnen vernemen in een taal die voor hun begrijpelijk over komt.

Willen wij handelscentrum zijn dan zullen wij ons ook als zodanig dienen te gedragen en een handelscultuur dienen te ontwikkelen die op de eerste plaats uitnodigend en faciliterend is. Met navelgestaar en gewoel in minderwaardigheidscomplexen komen wij echt niet verder. Het verPapiamentuseren van onze rechtspraak en regelgeving zal buitenlandse investeerders juist afschrikken en/of onzeker maken en zal het vertrouwen in de omgang met ons rechtssysteem beslist niet bevorderen.

De standpunten van SSK doen denken aan dat soort culturele zuiveringsakties die plaats hebben gevonden in landen wier bestuur veroverd wordt door intolerante-, fanatieke extremisten, dit eiland moet blijkbaar ook gezuiverd worden van de ogenschijnlijk verfoeilijke nalatenschap van de kolonisator, dit ongeacht of die nalatenschap ook veel heil heeft gebracht voor onze leefgemeenschap.

Het is zeer verontrustend wanneer wij moeten constateren dat de taalcultuur die de SSK onze leefgemeenschap wil opdringen, niets te maken heeft met een visie over de sociaal-economisch ontwikkeling van Curacao, de noodzaak om te Papiamentuseren wordt door SSK niet neergelegd als een middel of instrument om grotere welvaart voor ons land te bewerkstelligen, nee, de beweegredenen komen voort, zoals ik uit de media begrijp (Amigoe-editie 28 juli 2021), uit het willen promoten van de trots van Curacaoenaars met Afrikaanse achtergrond voor hun eigen identiteit, geschiedenis en taal.

Geen promotie dus voor het Curacaose volk in zijn totaliteit, maar enkel voor een door SSK als blijkbaar bevoorrecht gekenmerkte bevolkingsgroep. Pure discriminatie dus die schaamteloos wordt uitgedragen en dan nog onder de verbijsterende mededeling dat dit niet gebeurd om ‘wraak te nemen’ op andere bevolkingsgroepen (daar moeten wij de goedhartigheid van SSK dus voor prijzen, wat een compassie toont SSK, de vakcentrale spaart ons haar wraak!) maar om massale deelname af te dwingen bij de ontwikkeling van deze gemeenschap en om racisme en discriminatie uit te bannen!

Wat een ontstellend vertoon van hypocrisie, eigendunk en hoogmoed door te vinden dat je als SSK in de positie verkeert om op een opgeblazen manier het recht meent te hebben om wat verder dan ook af te dwingen van de ene bevolkingsgroep tegen de andere. Wie denkt SSK wel dat zij is, Pol Pot? Of de Taliban? Hoe bestaat het dat een vakbondsplatform wordt misbruikt door lieden die menen het recht te hebben om om dwangmiddelen toe te passen op bepaalde bevolkingsgroepen?

De SSK wil duidelijk de uitzonderlijkheid van de Curacaoenaars met Afrikaanse roots te benadrukken en om voor die groep een geprivilegieerde maatschappelijke positie op te eisen. Dat SSK hiermee zichzelf schuldig maakt aan tegengesteld racisme en discriminatie gaat er bij hun blijkbaar niet in. SSK voedt deze excessen en bevordert het ‘wij tegen hen’ gevoel, zwart tegen wit, wit tegen zwart, wanneer houdt die onzin nu eens op? Welke bevolkingsgroep dan ook die zich als apart, anders of bevoorrecht beschouwd en zich daarbij afzet tegen de rest, is discriminatoir bezig, ongeacht huidkleur of afkomst.

Curacao, de Curacaose cultuur waaronder het Papiaments zijn niet het eigendom van een bepaalde bevolkingsgroep ongeacht of die groep het merendeel vormt van de gemeenschap. Curacao is niet van de zwarten noch van witten, roden, groenen, paarsen, Chinezen, Indiers, Joden, Arabieren, Portuguezen, Macambas, etc., het eiland is van ons ALLEN.

Onze gemeenschap bestaat uit een prachtig infra-cultureel conglomeraat van personen van diverse afkomst, personen die zich net als ieder ander het recht hebben om zich Curacaoenaar te noemen en het recht hebben de lokale cultuur mede te bepalen. De SSK gaat niet voor mij en ook niet voor geen enkel andere bewoner van dit eiland bepalen wie de echte Curacaoenaar is.

Nu het standpunt van de SSK over de noodzaak tot Papiamentusering gebleken is te berusten op de kwalijke grondslagen van racisme en discriminatie, hoeven wij niet eens meer de moeite nemen om het te weerleggen.

Bovendien motiveer ik in het eerste gedeelte van dit stuk in voldoende mate waarom het Papiamentuseren van onze gemeenschap ons geen enkel voordeel zal brengen.

GEORGE LICHTVELD

17 reacties

 1. Papiaments is een ideale manier om op een legale basis buitenstaanders buiten de deur te houden: stel een vacature op en eis dat iemand perfect Nederlands, Engels, en…. Papiaments spreekt en je bent meteen af van allerlei lastige niet YDK die geen onderdeel zijn van friends en famliy.

  Maar dan toch een jonge latina die alleen Spaans spreekt aannemen

 2. @Django

  @Marc: zie ….. https://www.alletop10lijstjes.nl/meest-gesproken-talen-in-de-wereld/

  Ik weet niet wat je hiermede wilt zeggen.
  Lees mijn eerdere tekst nog eens goed.
  Hoeveel mensen een taal spreken is niet het criterium of het een wereldtaal is. Het gaat er om in hoeveel landen in deze wereld je je met een bepaalde taal verstaanbaar kunt maken.

  Kun je je op Curacao in het Mandarijn verstaanbaar maken? bv. een biertje bestellen, boodschappen doen? Neen.
  Kun je je in het Engels op Curaçao verstaanbaar maken? bv een biertje bestellen, boodschappen doen? Ja.
  En dat geldt voor bijna alle landen in de wereld.

 3. “De al 150 jaar voortdurende identiteitscrisis onder een bepaalde groepering van het gemêleerde volk van Curacao laat des te meer zien dat 1 groepering zich middels het Papiaments meent te moeten onderscheiden door 1 taal af te dwingen die niet DE taal is van de gehele bevolking. Het Papiaments is van oorsprong een code-taal om elkaar te verstaan zodat de overheerser in onwetendheid bleef verkeren. ”
  Papiaments is een ideale manier om op een legale basis buitenstaanders buiten de deur te houden: stel een vacature op en eis dat iemand perfect Nederlands, Engels, en…. Papiaments spreekt en je bent meteen af van allerlei lastige niet YDK die geen onderdeel zijn van friends en famliy. Dat je als gevolg een veel kleinere pool hebt van kandidaten en daarmee ook het niveau omlaag gaat dat is dan jammer voor de klant en verklaard meteen waarom er bijna niets geexporteerd wordt

 4. Uitstekend ingezonden stuk en van voren naar achteren geen woord aan gelogen.

  Snap niet wat er zo moeilijk aan is om andere (wereld)talen toe te voegen aan het curriculum. Albert Schweitzer lagere school op Curaçao doorlopen, waar de voertaal Nederlands was. In 4e klas werd Engels toegevoegd, vanaf de 5e t/m 6e klas kwam daar het Spaans bij. Ergo 2 vreemde talen naast het Nederlands. Ik ben de school hier nog eeuwig dankbaar voor. Heb hier mijn leven lang enorm veel aan gehad. Dus ik zou zeggen niet langer wachten, maar meteen doen.

  Laat de “nos cultura” promoters met hun discriminerende en rascistische motieven lekker op Klein Curaçao een eigen staat beginnen.

 5. Zo wilde de Secretaris-Generaal van Economische Ontwikkeling perse dat zijn kinderen naar de International School zouden gaan en dat dit zou worden betaald door de overheid omdat het lokaal nivo te laag is en hij wil zijn kinderen engelstalig opvoeden.

 6. “papiamentisering” van de lokale maatschappij is inderdaad desastreus voor de bevolking. Het zal de bevolking veder isoleren en op zichzelf terugwerpen. Dit terwijl globalisering aan de orde van de dag is.
  Papiaments en Nederlands: je komt er in de wereld niet ver mee.
  Daarom is het van van belang, zoals de heer Lichtveld terecht stelt, dat er veel meer aandacht moet worden besteed aan het beheersen van een of meerdere buitenlandse talen.
  Zoals in Nederland waar Engels door het overgrote deel van de bevolking wordt beheerst. Zelfs zo dat buitenlanders vaak zeggen dat zij de Nederlandse taal nooit machtig worden omdat de Nederlander direct overschakelt op het Engels als hij in contact komt met een buitenlander.
  ps Chinees is geen wereldtaal. Het aantal mensen dat die taal spreekt is niet het criterium. Je kunt er alleen met Chinezen mee communiceren. Met Engels kun je terecht in Colombia, de Far Oer eilanden, IJsland, Angola, Verwegistan en noem maar op.

 7. Papiaments is aan het evolueren van verbale communicatie vorm tot navel staren.
  Met doel: het beperken van de bevolking.
  Het is geen taal waar buiten de ongeveer 400 000 sprekers gecommuniceerd kan worden het sluit dus meer deuren dan het opend.
  En dan kan je je afvragen is Papiaments (nos cultura) belangrijker dan de toekomst van je kinderen en economische ontwikkeling van je land?
  Het trieste is de haves die dit propageren hun kinderen op Nederlandse of de internationale school hebben.
  Het doel is een bevolkingsgroep op te zetten en zo politieke winst te halen. Papiaments is de lidocaïne in de vaseline. “Nee, echt waar ik heb het beste met je voor en het doet geen pijn”.

 8. Voor zover ik weet bestaat de inwoners van curaçao uit 40 a 50
  nationaliteiten .
  Dus het is een mooie taal , maar je komt alleen niet verder mee .
  Ik zou zeggen wordt eens wakker voordat het helemaal te laat is .
  Mooi stuk trouwens .

 9. Zeer goed stuk van dhr.Lichtveld. Helaas zijn op Curacao een group mensen/instanties die allerlei foute argumenten weer gebruiken om de ene tegen de ander te stellen zonder enige motivering en doel. Ik heb precies deze laatste weken gezien in Nederland, hoe een jonge dame uit Curacao, bijna geen Nederlands begrijpt, niet verbaal en ook niet schriftelijk,wat haar absoluut isoleert. Dat is ook een van de gronden waarom onze studenten in Nederland het niet goed doen in hun studies en meestal stoppen. En hetzelfde is geldig voor de studenten die naar de Verenigde Staten gaan om hun opleiding daar te volgen. De ene heeft niet genoeg waardigheid in het Nederlandse taal,de andere in het Engelse. Op Curacao wordt geen enige internationale taal goed geleerd en daarom lukt het de meeste studenten niet om in het buitenland met hun vervolg opleidingen te slagen. Het Papiamentu is een mooie,bijna musikal taal, maar daarmee komt niemand verder dan de eilanden wat in alle opzichten niet positief is voor de persoonlijke ontwikkeling, maar ook niet voor de ontwikkeling van de eilanden zelf. De standpunt van SSK is niet alleen discriminatoir en niet van deze tijd, maar ook slecht voor de toekomst van Curacao en haar bewoners.

 10. De al 150 jaar voortdurende identiteitscrisis onder een bepaalde groepering van het gemêleerde volk van Curacao laat des te meer zien dat 1 groepering zich middels het Papiaments meent te moeten onderscheiden door 1 taal af te dwingen die niet DE taal is van de gehele bevolking. Het Papiaments is van oorsprong een code-taal om elkaar te verstaan zodat de overheerser in onwetendheid bleef verkeren. Een taal moet levend zijn en rijk aan woordenschat. Geheel terecht stelt dhr. Lichtveld dat de taal onvoldoende ontwikkeling kan genieten wanneer het in woord en geschrift zeer beperkt toegankelijk is en dus ook beperkt in ontwikkeling is. Overigens: de wereldtalen zijn Engels, Frans, Spaans en (geef het nog even tijd) het Chinees (in alle verschillende dialecten). Curacao moet een besluit nemen of ze zich als Calimero (zij zijn groot en ik ben klein) willen blijven gedragen of als Pippi Langkous (ik heb het nooit gedaan en dus kan ik het) en een taal kiezen die voldoende economisch perspectief biedt voor het land en voor hun autonomie. Nederland doet er goed aan om volledig afstand te nemen van de Overzeese Gebiedsdelen, dat is niet meer van deze tijd. We parkeren de Gouden Koets op het Brionplein, sluiten alle scholen die in het Nederlands les geven en zwaaien alle makamba’s bij Hato uit. Kijken wat er dan van terecht komt. Of…of…..heb een visie voor de toekomst van dit land en draag die uit en handel ernaar. De taal moet verbinden en niet het tegenovergestelde realiseren. Dat is wat het Papiaments nu doet. Uitsluiten.

 11. Gelukkig durft George Lichtveld dit hardop te zeggen.
  Zeer goed stuk en nu maar hopen dat SSK dit ook kan lezen. Anders graag een vertaling in het Papiaments in de lokale kranten.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties