31 C
Willemstad
• donderdag 18 april 2024

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 16, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, April 15, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Zorgvraag CMC fors hoger

HomeNieuwsGezondheidAntilliaansDagblad | Zorgvraag CMC fors hoger
Antilliaans Dagblad

Willemstad – Er is sprake van een (explosieve) toenemende zorgvraag. Lees: het leger aan SVB-patiënten dat zich bij het Curaçao Medical Center (CMC) voor zorg aanmeldt, stijgt aanzienlijk.

Dat zorgt voor extra uitgaven van het ziekenhuis, dat – zo blijkt uit rechtszaken tegen de overheid – naar eigen zeggen al kampt met een ontoereikend zorgbudget.

Mede door de kostenpost financieringslasten (als gevolg van de overschrijding van de bouwkosten van het CMC met 203 miljoen gulden) en de stijgende zorgvraag, is het ziekenhuis dat eind 2019 in gebruik werd genomen zwaar in het rood beland.

Uit cijfers waarover het Antilliaans Dagblad beschikt blijkt dat het zogeheten aantal ‘unieke verzekerden van de SVB’ (Sociale Verzekeringsbank) het afgelopen jaar een stijging van maar liefst 11 procent heeft vertoond.

Had het CMC in 2020 te maken met 37.199 unieke SVB-verzekerden; over het voorbije jaar 2021 werden er 41.399 unieke verzekerden van de sociale verzekeraar geteld. Dat zijn er dus 4.200 méér geweest.

Bij de andere verzekeringsgroepen is eveneens een toename te zien, namelijk bij de particulier verzekerden (bijvoorbeeld Ennia en Guardian/Fatum) registreerde CMC 6.349 unieke verzekerden in 2020 en 8.518 in 2021. Er is ook een categorie die zich voor ‘eigen rekening’ voor een behandeling bij het ziekenhuis meldt. Die groep vertoont eveneens een stijging: van 3.484 in 2020 naar 3.874 in 2021. Maar verreweg de grootste groep zijn de SVB-verzekerden.

De reden dat vooral de hoeveelheid SVB-patiënten die bij het CMC wordt behandeld is gegroeid, is volgens het ziekenhuis zelf onder meer de zwakke eerstelijnszorg (waaronder de huisartsen) en het ontbreken van de zogeheten anderhalvelijnszorg (speciale gezondheidscentra buiten de muren van het ziekenhuis). Daardoor wordt CMC geconfronteerd met patiënten die normaliter eerst elders worden opgevangen en behandeld.

Overigens is er een verschil tussen de ‘unieke verzekerden’ en het aantal ‘unieke patiënten’. Voor de SVB-patiënten stond deze teller in 2020 nog op 142.130, maar in het afgelopen jaar telde CMC er maar liefst 154.574. Zo blijkt uit de tabellen per zorgcategorie die deze krant heeft ingezien.

In totaal ging het in het eerste volledige operationele jaar van het nieuwe ziekenhuis om 171.539 unieke patiënten. Deze hoeveelheid steeg in de daaropvolgende twaalf maanden van het jaar 2021 tot 187.964 unieke patiënten. SVB-patiënten nemen daarmee circa 83 procent voor hun rekening.

Voor de via de basisverzekering ziektekosten (bvz) bij de SVB voor medische kosten verzekerde patiënten ontvangt het CMC jaarlijks een vast zorgbudget, onafhankelijk dus van de hoeveelheid personen die behandeld worden in een jaar. Maar met zo’n stijging in één jaar met 11 procent van SVB-verzekerden lopen de uitgaven wel snel en sterk op.

De totale kosten van CMC (exclusief coviduitgaven) stegen van 281 miljoen gulden in 2020 tot ruim 308 miljoen in 2021. Zowel de vaste lasten (212 miljoen tot 228 miljoen) als de variabele lasten (69 miljoen tot 80 miljoen) zijn in een jaar tijd gestegen. Daarbij valt op dat de personeelskosten groeiden van 131 miljoen naar 143,5 miljoen, maar procentueel wel gelijk bleven, namelijk 47 procent van alle lasten (exclusief covid).

De uitgaven voor medische- en verzorgingsmiddelen stegen ook: van 56,8 miljoen naar 63,5 miljoen (21 procent van alle kosten). Volgens CMC is dit zo hoog mede in verband met de laboratoriumkosten die door overheids-nv ADC (Analytisch Diagnostisch Centrum) in rekening worden gebracht.

De huisvestingskosten vormen (met name als gevolg van de financieringslasten) relatief gezien een enorme uitgavenpost van bijna 54 miljoen per jaar; dat komt overeen met 17 cent van elke gulden die CMC besteedt.
Er zijn al met al meerdere factoren die bijdragen aan de hogere zorguitgaven door CMC, maar één daarvan is dus ook de stijgende zorgvraag van bij de SVB verzekerde patiënten. De bvz-premies die zij betalen (opgebracht door werkgevers en werknemers) is bij verre niet dekkend en daarom moet er jaarlijks tussen de 200 en 300 miljoen aan ‘Landsbijdrage’, uit de pot van algemene belastingmiddelen, bij.

De oplossing is volgens CMC tweeledig: een duurzame hervorming van de sociale fondsen van de SVB. Dat is overigens iets wat al bijna drie decennia wordt genoemd. En daarnaast een duurzame hervorming van het zorgstelsel. Dat houdt onder meer in een sterke eerstelijnszorg en introductie van de anderhalvelijnszorg, waardoor de toestroom naar het CMC beheersbaar wordt.

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties