Nederland en Curaçao verdelen pensioenbelasting

pensioen-belasting

Nederland en Curaçao verdelen pensioenbelasting

DEN HAAG — Nederland en Curaçao verdelen de inkomsten van belasting op pensioenen die in Nederland zijn opgebouwd maar als inkomen op Curaçao gelden. Deze afspraak maakt deel uit van de nieuwe Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) die gisteren door staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën naar de Tweede Kamer is verstuurd.

De BRNC vervangt de oude afspraken die nog betrekking hadden op de Nederlandse Antillen en al uit 1965 dateren. Hoewel het officieel een Rijkswet is, gaat het om een bilaterale overeenkomst tussen Curaçao en Nederland, die als doel heeft dubbele belastingheffingen te voorkomen en belastingontduiking te bestrijden.

Sinds juni 2011 is er op regelmatige basis over onderhandeld. In december vorig jaar bereikten minister van Financiën José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) en Wiebes’ voorganger Frans Weekers hierover een akkoord.

De inning van pensioenbelastingen was een van de onderwerpen waar duidelijke afspraken voor nodig waren. Vaker dan vroeger verhuizen inwoners van Nederland na hun pensionering naar het buitenland, waaronder Curaçao, zodat Nederland als zogeheten bronland belastinginkomsten zou mislopen.

Een factor die meespeelt is dat er een belastingvrijstelling geldt voor pensioenpremies tijdens de opbouw van een pensioen. Curaçao vreesde echter een behoorlijke inkomstenderving als alleen Nederland belasting zou mogen heffen op de pensioeninkomen.

“Uiteindelijk is een gedeeld heffingsrecht voor particuliere pensioenen overeengekomen met een heffingsrecht voor het bronland van 15 procent.”

Voor mensen die al op Curaçao wonen als de regeling in werking treedt, geldt een overgangsregeling, zodat zij alleen belasting op Curaçao verschuldigd zijn.

De belangrijkste andere onderwerpen waar beide landen vooraf verschillende standpunten over innamen en die tijdens de besprekingen uitgebreid aan de orde zijn gekomen waren: de behandeling van deelnemingsdividenden, de artikelen die zien op het voorkomen van oneigenlijk gebruik van de in de regeling opgenomen bepalingen, hoe om te gaan met de waarborging van nationale successie- en schenkingsheffingen en heffingsrechten over voordelen uit aanmerkelijk belang na emigratie van een natuurlijk persoon, zo wordt vermeld in de de Memorie van Toelichting (MvT) bij de regeling.

Curaçao is het eerste van de drie Caribische landen die een bilaterale overeenkomst voor belastingen heeft gesloten met Nederland. Voor Aruba en St. Maarten geldt nog de oude regeling, al wordt ook met die twee landen onderhandeld over een nieuwe regeling.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *