25 C
Willemstad
• vrijdag 30 september 2022

Extra | Journaal 29 september 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Ex-politieman Mariano vrijgesproken voor drugsroof van 600 kilo

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Voormalig politieambtenaar Mariens Mariano is vrijgesproken voor zijn hoofdrol in Rio Canario-drugsroof. De zaak met de naam Inex 2.0 draait om 600 kilo cocaïne...

Josimar | 1xBet – more than a betting operator

By Andy Brown and Steve Menary Russian-owned betting company 1XBet has been declared bankrupt and owes millions. Yet it still operates, using porn stars to attract punters, and...
- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, September 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Nu.cw | ‘Nederland moet terughoudend zijn in kritiek Caribisch asielbeleid’

De Nederlandse staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg bezoekt Curaçao en Aruba in verband met de opvang van asielzoekers en andere migranten. Dat meldt Caribisch Netwerk. Van...

Nu.cw | Vluchten gecanceld wegens orkaan Ian

Luchthavens en vliegtuigmaatschappijen annuleren vluchten vanwege orkaan Ian. Onder andere luchthaven van Aruba en American Airlines annuleren vluchten naar Florida en de westelijke Caribische luchthavens. American Airlines...

RO | Ruim 33 miljoen euro voor duurzame elektriciteit Caribisch Nederland

Het kabinet stelt 33,6 miljoen euro beschikbaar voor een versnelde overstap op duurzame elektriciteit in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarmee wordt binnen 3 jaar gemiddeld zo’n...

PBC | Centrale Bank: meerjarenplan van cruciaal belang voor herstel begrotingsevenwicht

Persbureau Curacao

President CBCS, Richard Doornbosch | Foto: Dick Drayer

Curaçao en Sint-Maarten hebben een meerjarenplan voor herstel van het begrotingsevenwicht nodig om de openbare financiën op orde te krijgen. Dat zegt P resident van de Centrale Bank, Richard Doornbosch, bij de presentatie van het jaarverslag van CBCS.

Zoals in de meeste landen in de wereld, zijn de overheidsfinanciën in Curaçao en Sint Maarten in 2020 als gevolg van de COVID-19-pandemie aanzienlijk verslechterd. Beide landen zagen het tekort op de lopende begroting aanzienlijk toenemen ten opzichte van 2019. Dat kwam als gevolg van een daling van de overheidsontvangsten en een stijging van de uitgaven. Ook is de schuldquote in beide landen fors gestegen.

Schuldquote

“In 2020 liepen de belastinginkomsten sterk terug, terwijl de cyclische uitgaven, zoals werkloosheidsuitkeringen, stegen als gevolg van de aanzienlijke krimp van de economische activiteit. Tegelijkertijd hebben beide landen discretionaire maatregelen genomen, waaronder een loonsubsidie en andere sociale overdrachten aan groepen die te midden van de coronacrisis kwetsbaar zijn,” legt Doornbosch uit.

“De stijging van de uitgaven op Curaçao weerspiegelde ook de overdrachten van de regering in verband met de overname van de preferente vorderingen van de CBCS op de Girobank N.V. Eind 2020 bedroeg het lopende begrotingstekort in Curaçao 14,0% van het bbp en in Sint Maarten 10,9%.”

Doornbosch voegt hieraan toe dat de schuldquote in 2020 snel is gestegen als gevolg van een sterke toename van de overheidsschuld, voornamelijk door de liquiditeitssteun die de twee landen van Nederland hebben ontvangen, en de sterke krimp van het nominale bruto nationaal product.

Economisch herstel

Naar verwachting zullen de economieën van Curaçao en Sint Maarten pas in 2024 het niveau van vóór de pandemie bereiken en zullen de begrotingstekorten op middellange termijn nog hoog blijven, zodat aanvullende liquiditeitssteun van Nederland onontbeerlijk zal zijn. Voor de schuldhoudbaarheid brengt dit echter risico’s met zich mee.

“Tegen deze achtergrond is begrotingsconsolidatie voor beide landen van cruciaal belang om de openbare financiën op orde te krijgen,” gaat Doornbosch verder. De weg naar gezonde overheidsfinanciën moet echter zorgvuldig worden uitgestippeld om te voorkomen dat begrotingsmaatregelen, vooral wanneer die procyclisch van aard zijn, het economisch herstel belemmeren. Bij de aannames moet buitensporig optimisme worden vermeden.

“De landen zouden derhalve een plan moeten opstellen om in een periode van circa vier jaar begrotingsevenwicht te bereiken. Als anker voor de lange termijn zou het plan een meerjarige begroting moeten omvatten met operationele doelstellingen ten aanzien van het lopende begrotingssaldo, het primaire saldo en de schuldquote. Voorts moet het beheer van de overheidsfinanciën worden versterkt en zijn er belastinghervormingen nodig om de belastinggrondslag te verbreden, zodat de inkomsten op de minst groeiverstorende wijze kunnen worden gegenereerd,” aldus Doornbosch.

Succesfactoren

Nederland heeft extra liquiditeitssteun aan Curaçao en Sint Maarten gebonden aan strenge voorwaarden inzake de uitvoering van structurele hervormingen en begrotingsconsolidatie. Het overeengekomen structurele aanpassingsprogramma (de landspakketten) behoort beide landen ten goede te komen, door verbetering van het concurrentievermogen, bevordering van duurzame en inclusieve economische groei en versterking van de veerkracht.

Volgens Doornbosch, leert de decennialange ervaring met structurele aanpassingsprogramma’s van het Internationaal Monetair Fonds dat er minstens drie kritische succesfactoren zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij het opzetten en uitvoeren van een hervormingsprogramma.

“Ten eerste zal het programma alleen slagen als de regeringen van zowel Curaçao als Sint Maarten zich er sterk bij betrokken voelen. Ten tweede moeten, bij het ontwerpen van het begrotingskader van het programma, al te optimistische macro-economische aannames worden vermeden. In het geval van de landspakketten van Curaçao en Sint-Maarten ontbreekt een meerjarig begrotingskader en dat moet zo spoedig mogelijk worden opgesteld. En als laatste, moet ook rekening worden gehouden met de capaciteitsbeperkingen van beide landen bij de vaststelling van de termijnen voor het realiseren van de overeengekomen acties en doelstellingen,” stelt Doornbosch.

Hij benadrukt het belang van het stellen van prioriteiten bij het opstellen van programmadoelstellingen en -voorwaarden. Een constructieve dialoog en samenwerking tussen de partners van het Koninkrijk bieden de meest effectieve aanpak om de COVID-19-crisis te boven te komen en een duurzaam en inclusief groeipad voor Curaçao en Sint Maarten in te slaan, aldus Doornbosch.

Bron: Persbureau Curacao

Artikel delen

15 reacties

 1. @ Curacao revisited, u begrijpt het. Meer jaren plan zijn ze goed in op het eiland. Schuif maar vooruit. Na 4 of 8 jaar ligt het op het bordje van een ander die ook weer vooruit schuift. Schuif schuif schuif. Maar goed de beste man heeft gestudeerd dus die zal wel weten waar hij het over heeft.

 2. @ Tico Martina: goed punt. Het grote voordeel van het meerjaren plan is dat je beslissingen kunt uitstellen:
  * imperken salarissen overheid (en CBCS): opgenomen in ons meerjaren plan, komen wij later op terug
  * update situatie ENNIA? Zijn wij mee bezig, u hoort later van ons
  * betere informatie verstrekking voor klanten? Project groep is gestart, wij zijn er mee bezig
  * begrotings discipline? Eerste gesprekken zijn gevoerd, wij zijn nu een plan aan het opstellen

  en voor je het weet is er weer een nieuwe CBCS directie met een nieuw meerjaren plan en is er niets veranderd

 3. Commentpolis schreef;
  “@William: je hebt in het begin meerdere malen gepost met een mailadres wat toebehoort aan een “oud” reageerder”

  Wil toch even, weliswaar ongevraagd, de bemoeial uithangen. Ik vraag me soms af wat de reden is, wat de drijfveer is van sommigen om middels verschillende aliassen hun opwachting te maken op één en hetzelfde forum waarop ze al jaren actief zijn. Sommigen doen het volgens mij gewoon omdat ze het zo leuk vinden, sommigen denken slimmer te zijn dan de rest en verwachten dat niemand het zal opmerken. Sommigen denken dat zij de alziende commentpolis kunnen omzeilen of verwachten dat commentpolis zo ontzettend gecharmeerd is van hen en ze als vanzelfsprekend niet zal aanspreken. En anderen weer hebben een serieus probleem, zij praten honderduit tegen zichzelf, ze zijn overigens mijn favoriete multipseudoniemers. De laatste multi-aliasser uit genoemde groep is onlangs dood verklaard.(lol)

  Hoewel er op zekere dag ook een forumlid het forum betrad die openlijk en eerlijk verklaarde dat hij ‘vanaf heden’ niet meer onder de alias Peter p wilde posten, maar onder de alias sate batata. Ja, een uitgekookte man die logischerwijs niet verdacht wilde worden ook bij de multi-aliassen groep te horen.

  Ik denk dat ik één van de weinigen ben die altijd onder dezelfde alias en mailadres mijn reacties postte en nu nog steeds post, zelfs na 2 en een half jaar van absentie. Tja, een beetje overdreven natuurlijk, het zijn er meerderen. (wink)

  William overigens postte als ik me niet vergis onder de alias Jos. Jos was toen in 2018 naar eigen zeggen 39 jaar oud, dat kan ik me nog heugen. Dus als het goed is moet William nu minstens 41 á 42 zijn. En ik maar denken dat ik de jongste was, ben ik dus niet.. (lol)

  Tja, wat een bemoeial ben ik toch, maar goed, ik wilde even bemoeien, en dat ongevraagd. (wink wink)

 4. Meerjaren plan, wat klinkt dat goed. Wat klinkt daar wijs. Dit onderscheidt de roeptoeters van de geleerden. Dit laat zien waarom alleen gediplomeerden wat wijs kunnen zeggen over de economie. “Meerjarenplan”. Laat het even bezinken. Dames en heren we hebben de oplossing voor alle problemen, in alle wijsheid hebben we besloten dat een MEERJAREN plan cruciaal is. Er is NU een begrotings onevenwicht (een meerjaren begrotings verschil zo u wilt) en dat gaan we oplossen met.. jaha u raad het al, een MEERJARENPLAN. Ik hoor u denken van, ja maar als ik te kampen heb met een begrotings onevenwicht (er gaat meer uit dan binnenkomt) dan probeer ik dat zo snel mogelijk op te lossen. Maar ja dat komt omdat u geen expert of geleerde bent, en u moet luisteren naar de experts. Gewoon een meerjarenplan, meer is niet nodig. Hoeveel jaren vraagt u? Nou uh gewoon meerdere jaren. Al sinds de jaren 70 zijn we bezig om herstel aan te brengen in de begroting, maar ja dat MEERJAREN plan he, dat werkt niet zo snel.

 5. En als laatste, moet ook rekening worden gehouden met de capaciteitsbeperkingen van beide landen bij de vaststelling van de termijnen voor het realiseren van de overeengekomen acties en doelstellingen.

  We hebben een zeer groot ambtenarenapparaat dus de beperkingen licht wellicht in de honderden ambtenaren die niet werken of geen kennis hebben.

 6. @knoek-koe: behoort het wel tot de taak van CBCS om uitspraken te doen over de arbeidsmarkt en onderwijs? Moet CBCS zich niet focussen op zijn core activities zoals financieel toezicht (wat is de situatie bij ENNIA?), transparantie kosten financiele dienstverlening, en tijdig publiceren van jaarverslagen van financiele instellingen?

 7. Meneer Doorbosch trapt een open deur open maar heeft 100% gelijk!

  Goed onderwijs! Maar ja, maak dat pushi i kacho ministers en parlementariërs maar eens wijs.

  Sommigen hebben zelf amper behoorlijke scholing gehad en verzanden in typische small mind discussies.

  Momenteel hebben we een agent als premier en minister van algemene zaken én justitie zonder visie missie of strategie.

  Tenminste, nergens lang termijn onderwijsbeleid kunnen lezen in hun “kraaltjes en spiegeltjes” verkiezingsfolder.

  De minister van onderwijs is al op zijn eerste snoepreis naar Nederland. Over prioriteiten gesproken !

  Duidelijk dat zijn prioriteiten eerder aansluiten bij die van voormalig minister van rondereis! Merwelin Alkalla walle (hoe schrijf je dat?), een wandelende levensader vormen voor CAP ( Luchthaven!) Via de vele airport tax..

 8. “En wat @Curacao Revisited betreft waar is uw ‘inhoudelijke’ bijdrage van het andere ‘stuk’. waar u eerder op hebt gereageerd. Ik heb het dan over “Curacao moet investeren in onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt”.
  U heeft het daar alleen over de 1 miljoen van Doornbosch”
  wederom geen inhoudelijke reactie maar puur het afgeven op anderen. In deze discussie gaat het om het voorstel van een meerjarenplan en of dit haalbaar is. Hierbij alvast mijn inhoudelijke reactie (omdat wij die van u kennelijk niet kunnen verwachten):
  * plannen is altijd goed, het zet mensen tot nadenken en voorkomt dat bepaalde zaken over het hoofd worden gezien
  * momenteel importeert Curacao vrijwel alles, en behalve toerisme exporteren wij niets. Samen met een duur ambtenaren apparaat lijkt het dus vrijwel onmogelijk om begrotings evenwicht te creeren

  vragen aan Doornbosch zouden kunnen zijn:
  * capaciteitsbeperkingen: is dit wel een valide argument? Kleinere bedrijven/landen/organisaties zijn flexibeler omdat zij sneller kunnen schakelen. Zie bv Bermuda. Waarom zou Curacao geen tweede Bermuda kunnen worden?
  * al te optimistische macro-economische aannames: kan Doornbosch hier concreter op in gaan? Welke instantie zou geschikt zijn om realistische aannames op te stellen?
  * Een constructieve dialoog en samenwerking tussen de partners van het Koninkrijk bieden de meest effectieve aanpak om de COVID-19-crisis te boven te komen en een duurzaam en inclusief groeipad voor Curaçao en Sint Maarten in te slaan, aldus Doornbosch.: deze conclusie komt wat uit de lucht vallen, waar is dit op gebaseerd? Heeft CBCS een analyse gemaakt tussen groei Curacao in periodes met en zonder samenwerking? Of voor andere eilanden? En wat is een constructieve dialoog? Wanneer worden beslissingen gemaakt en wie maakt deze?

 9. @LaStiwz, @William: on topic s.v.p.

  Op de stelling van @William: “Ik durf te stellen dat onze polis hier zeker ingegrepen zou hebben.”

  Dat heb ik enkele keren gedaan. Meerdere malen is je verzocht één alias te gerbuiken. De laatste tijd gaat het echter goed.
  @William: je hebt in het begin meerdere malen gepost met een mailadres wat toebehoort aan een “oud” reageerder.

 10. Ach, @LaStiwsz toch.
  Ik dacht niet dat uw naam werd genoemd. Maar ik kan me vergissen.
  U leeft duidelijk in een tijdperk van echt ver van voor die van mij.
  Om nog even terug te komen op een eerdere reactie van u als zou ik een ‘alias’ zijn met verschillende gedaantes.
  Ik durf te stellen dat onze polis hier zeker ingegrepen zou hebben.
  Maar overigens klinkt uw alias duidelijk ook als een alias.
  Helaas voor u is er in mijn geval van geen enkele “haar” sprake. Jammer nu zeg.

  En wat @Curacao Revisited betreft waar is uw ‘inhoudelijke’ bijdrage van het andere ‘stuk’. waar u eerder op hebt gereageerd. Ik heb het dan over “Curacao moet investeren in onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt”.
  U heeft het daar alleen over de 1 miljoen van Doornbosch.
  Maar misschien komt er verder nog een zinnig post uit.
  Ik hou het verder graag bij clowns met uw goedvinden.

 11. Goed advies.
  Maar bij de opsomming van voorwaarden is het al duidelijk dat het niet gaat gebeuren.
  Niet één van de voorwaarden is reëel bij de locale politiek ongeacht welke partijen de regering vormen.

 12. Meerjarenplan helemaal eens.
  Maar met deze clowns in regering en Staten zie ik het somber in.
  De MAN/PAR hebben er ook niets van terecht gebracht.
  Het bestuursakkoord 2017-2021 is daar een prima vb van.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -