29 C
Willemstad
• donderdag 27 januari 2022 13:21

Laatste reacties

- Advertentie -

Nu.cw | ‘Transparantie heeft ook een keerzijde’

- Advertentie -
Leo Rigaud, directeur Vidanova Bank, voorzitter Economenclub en voorzitter Curacao Banking Association (CBA) Vidanova Bank is voorstander van anonimiteit

Fundashon Kòrsou Transparente (FKT) heeft onlangs in samenwerking met coWorld (Coworking Community Curaçao) een debatavond georganiseerd in The Triangle met als thema ‘transparantie, een machtig wapen tegen corruptie’. Tijdens het debat kwam naar voren dat transparantie in de praktijk vaak minder haalbaar is dan de checks and balances in de samenleving de burger doen geloven en dat het ook een keerzijde heeft.

De stellingen waren gericht op de openbaarmaking van: de financiering van politieke partijen, de salarissen van bestuurders van overheidsentiteiten en de toekenning van projecten bij aanbestedingen. Het zorgde voor een levendig debat waarbij de panelleden niet altijd op één lijn zaten.

Het panel bestond uit Keursly Concincion (Ombudsman Curaçao), Achim Henriquez (advocaat), Stella van Rijn (secretaris deneraal van het ministerie van Algemene Zaken), Leo Rigaud (directeur Vidanova Bank en voorzitter Economenclub) en Johanneke Schelling (overheidsjurist en privacy deskundige). De avond werd geleid door Elton Villareal.

overheidsjurist en privacy deskundige Joanneke Schelling vroeg aandacht voor de noodzaak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de openbaarmaking van de salarissen van bestuurders.

Ombudsman Concincion noemde ‘transparency the currency of our democracy, terwijl Rigaud wees op de wens van bedrijven om anoniem te blijven bij de financiering van politieke partijen. Schelling vroeg aandacht voor de noodzaak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de openbaarmaking van de salarissen van bestuurders. In het voorliggende ontwerp landsverordening zouden namelijk ook persoonsgegevens geopenbaard moeten worden.

SG Algemene Zaken Stella van Rijn wees erop dat informatie misbruikt kan worden om de publieke opinie te manipuleren, de goede naam van iemand te besmeuren of te belemmeren dat een opdracht wordt gegund aan een concurrent
- Advertentie -

Van Rijn trok de stelling over openbaarmaking van salarissen in breder perspectief en noemde het onderwerp onderdeel van een verdelingsvraagstuk op Curaçao.

Henriquez ging bij de behandeling van de stelling over het openbaar maken van de toekenning van projecten uitvoerig in op het belang van een goede uitvoering van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (Lob). Hij wees erop dat de Lob een instrument is voor de burger en de journalist om de overheid te dwingen informatie vrij te geven die het publiek toekomt. In de praktijk worden verzoeken zelden beantwoord.

Ombudsman Curaçao Keursly Concincion: ‘transparency the currency of our democracy’

Er bestond bij de panelleden eensgezindheid over de wetgeving: die biedt voldoende mogelijkheid om meer informatie te openbaren. Het belang van publieke informatie werd onderstreept, maar er werd ook op gewezen dat transparantie in de praktijk vaak minder haalbaar is dan de checks and balances in de samenleving de burger doen geloven en dat het ook een keerzijde heeft.

Van Rijn wees er ook op dat informatie misbruikt kan worden om de publieke opinie te manipuleren, de goede naam van iemand te besmeuren of te belemmeren dat een opdracht wordt gegund aan een concurrent.

Mr. Achim Henriquez ging bij de behandeling van de stelling over het openbaar maken van de toekenning van projecten uitvoerig in op het belang van een goede uitvoering van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (Lob)

De goed bezochte debatavond vond plaats in het kader van de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Dag tegen Corruptie die ieder jaar sinds 2003 op 9 december wordt gehouden. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het thema corruptie, om het bewustzijn in de gemeenschap te vergroten en om bij te dragen aan de kennis in het voorkomen en bestrijden daarvan.

Corruptie tast de fundamenten van de democratische rechtsstaat aan en ondermijnt daarmee het vertrouwen van de burgers in die rechtstaat. Ook belemmert corruptie economische vooruitgang en leidt deze tot politieke en economische instabiliteit en armoede.

Bron: Nu.cw

- Advertentie -

Artikel delen

22 reacties

 1. Ja @Sonia, goed dat je ons herinnert aan de dubbele pet van deze “toppers”.
  Dit zijn niet de geschikte mensen om over corruptie en trsnsparantie te praten. Foute ceo’s!! Die zich inzetten voor meer $$$$

 2. Ik begrijp niet hoe uberhaupt de meeste van deze sprekers van dit congres gekozen zijn om over het thema transparantie te komen spreken. Dat bijvoorbeeld dhr.Rigaud, directeur van Vidanova Bank hierover praat, is ongeloofwaardig als zijn mededirecteur,dhr. H. A.de P. zelf eigenaar en directeur is van een trust die de zaken van online gokbedrijven vertegenwoordigd. Dat schijnt zelf niet logisch weder redelijk, weder normaal te zijn dat een bankdirecteur ook eigenaar van een trust kan zijn en roept o.a. minstens gedachten van belangen verstrengeling op. Natuurlijk is in dit geval beter geen transparantie!!! Dan wel corruptie? of witwassen?

 3. …..”Leo Rigaud, directeur Vidanova Bank, voorzitter Economenclub en voorzitter Curacao Banking Association (CBA) Vidanova Bank is voorstander van anonimiteit”……

  Ja dat vond Gijsbertha, Tromp en Yamil Lasten ook toen hun salarissen en zelfgeproclameerde bonussen de ronde deden over het eiland!

  Hij zegt feitelijk dat hij tegen transparantie is en voor corruptie, witwassen, etc etc en ons kent ons!
  Hoe is het mogelijk dat dit soort figuren nog een platform krijgen!

 4. @Dislect, goed verwoord, zoals altijd!

  @Curaçao R.
  Advocaten? Let goed op! Sommigen zoeken de publiciteit idd graag op, via de social media.

  Valt het je nooit op dat het achteraf vaak iets te maken heeft met een lopende zaak voor een client waarvoor ze pleiten?

  Nogmaals, blij dat ze af en toe wat roepen
  Maar waarom bij de één wel en ander niet.?

  Er is nooit woord gerept over Saleh, misschien als de pensioengerechtigden van Ennia straks een klant worden, dan kan je luid social media “tam tam” verwachten.

  Als je aan tafel schuift met Stella van Rijn, en met een stalen gezicht over corruptie en transparantie gaat praten, zonder haar het vuur aan de schenen te leggen over 30 miljoen in de inselair put van haar man en buurman/verspilling/nepotisme mfk waar zij volop aan mee heeft gedaan of bij was, dan brokkelt het oprechtheidsgehalte van je “corruptie aan de kaakstel” intenties elke x een beetje meer af.

 5. …..”Wat was de titel van dit debat? Transparantie is slecht voor corrupte lieden?”…

  Ha ha ha @Brian!!
  Dat is precies de spijker op de kop!
  En ja, helemaal correct!
  Transparantie is slecht voor corrupte lieden!
  Vandaar miljoenen salarissen waar niemand wat van mag weten!!

  Want “Privacy” is zoooooo belangrijk volgens huppeltutje en privacylogiste Schellekens.. wat een drogargument

 6. “Het is gewoon crimineel en totaal niet markt conform!”

  salarissen van onze “toppers” wordt gebenchmarkt met toppers in Europa en Amerika. Helaas worden onze “toppers” nooit gevraagd voor topfuncties in Europa en Amerika

 7. overheidsjurist en privacy deskundige Joanneke Schelling vroeg aandacht voor de noodzaak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de openbaarmaking van de salarissen van bestuurders.

  Met wat voor redenen? Zodat figuren als Sluis, Lasten, Martis nog meer geld kunnen verdienen? Het is gewoon crimineel en totaal niet markt conform!

  Wat was de titel van dit debat? Transparantie is slecht voor corrupte lieden?

 8. @KK: op Curacao maken wij vaak de fout te denken dat als iemand ergens directeur is, hij daarmee meteen een goede gesprek partner/panel lid is. Henriquez heeft zich nog wel via columns en artikelen over good governance uitgesproken, maar de anderen ben ik nog niet tegengekomen. Columns alleen zijn niet voldoende (kijk naar Saleh met zijn toespraak over egoisme) maar wel een indicatie. Liever een stagaire/student die zich echt verdiept heeft in een onderwerp en wat durft te zeggen dan een “topper” die vandaag over good governance praat, morgen over space travel, en overmorgen over een hellingsbaan

 9. …..”Het is op de eerste plaats onduidelijk waarom deze sprekers zijn uitgenodigd. Wat is hun concrete bijdrage tegen corruptie? wat zijn hun ambities om corruptie te bestrijden?
  Deze debatavond lijkt veel op de columns van Kunnaman”…..

  Exact @ Curaçao.
  Net deze figuren die allen welig tieren en meesnoepen van de status quo.
  Alle panelleden zijn zéér kritisch naar anderen!

  ..”Dit mag niet”, …”dat is niet wenselijk”., ..”dit willen we niet”…, ..” onze reputatie”., ons welzijn”.., we bijten niet in de hand van onze boevenklanten
  Bèèèè…bèèè mèèè , mèèè ,hetzelfde slappe gemekker. ., ikke ikke ikke …

  Goodgovernance for you en het plebs, but not for me and my f&f.

  En idd wanneer zetten Kunneman, Henriques , Van Rijn , en die ceo van die legale witwasbank, en die overheidsdienende “privacy guru LOL. het gedrag van een Saleh, Cooper, Maria, Zita en andere prominenten eens af tegen de maatlat van de goodgovernance??

  Of geldt dat alleen voor hun tegenpartijen?

  Helemaal geen moeilijke vraag.

  Maat tja, zo ongemakkelijk hé, LOL!! bij de aankomende juristen nieuwjaarsborrel, als ze weer het glas heffen met elkaar? Je moet elkaar nog wel aan kunnen kijken

 10. @KK: deze debat avond is weer een gemiste kans. Het is op de eerste plaats onduidelijk waarom deze sprekers zijn uitgenodigd. Wat is hun concrete bijdrage tegen corruptie? wat zijn hun ambities om corruptie te bestrijden?
  Deze debatavond lijkt veel op de columns van Kunnaman: door in algemeenheden te spreken en niet enkele business cases blijft transparantie en corruptie een begrip dat vooral voor anderen van toepassing is maar wat geen concrete betekenis krijgt. Zonde omdat wat dislect en ook anderen hier hebben aangegeven is gaat corruptie en economische groei zelden samen

 11. ….”Je wilt het volk dienen?
  Het volk betaald jou, en het volk heeft recht om te weten hoe jij werkt en hoe je aan jou bezittingen komt en onderhoud.
  Wil je dit niet?
  Dan wil je het volk niet dienen en zit je daar om andere redenen”….

  Helemaal mee [email protected] Curaçao R.
  Deze figuren vinden de verhullende rook prima, blijkens de uitlatingen van de juristen/advocaten , bank ceo’s en SG.

  Geheimhouding is een cryptowoord voor “a-transparantie en wegstoppen van zaken die indruizen tegen de basisprincipes van goodcorporate governance.

  Maar we kennen het gedrag onze pappenheimers in het panel best wel! Hun handel en wandel mag niet besproken worden volgens henzelf , hun privacy is belangrijker dan goodgovernance. Ze zitten in hetzelfde corrupte incestnest als de politieke elite, en ze hebben ook uit diezelfde ruif gegeten!

 12. @knoek-koe,
  Ik wil zelfs nog verder gaan iedereen met een publiek bestuurlijke functie is verplicht zijn nevenfuncties en inkomsten publiek openbaar te maken.
  Dit om belangenverstrengeling, dat niet te vermijden is op een eiland, transparant te maken.
  Ook het bezit, aandeel of controle over bedrijven, rekeningen of trusts dienen openbaar te zijn
  Al was het om de schijn van corruptie te voorkomen.
  Het kan niet zonder corruptie dat een leerkracht via politiek groeit tot vastgoed en of zaken tycoon.
  Er is een goed Nederlands spreekwoord waar rook is is vuur.
  Onze bestuurders creëren zoveel rook dat de vuurhaarden onzichtbaar blijven.
  We weten zeker dat het brand het is alleen bijna niet te bewijzen.
  Het is simpel:
  Je wilt het volk dienen?
  Het volk betaald jou, en het volk heeft recht om te weten hoe jij werkt en hoe je aan jou bezittingen komt en onderhoud.
  Wil je dit niet?
  Dan wil je het volk niet dienen en zit je daar om andere redenen.
  Nu heeft een besuurder/eigenaar van een privé bedrijf meer kans op controles dan een publieke bestuurder.
  Dit is fout

 13. Het lijkt erop dat de figuren van het anticorruptiepanel zich drukker maken om het welzijn en reputatie van hun “boeven”klanten dan om het welzijn en reputatie van de goodgovernance op het eiland.

  Allemaal belangenbehartigers!!!

 14. “Van Rijn wees er ook op dat informatie misbruikt kan worden om de publieke opinie te manipuleren, de goede naam van iemand te besmeuren of te belemmeren dat een opdracht wordt gegund aan een concurrent.”

  het issue van dit soort praatsessies is dat het blijft bij algemeenheden. Waarom niet een aantal business cases bespreken waar het misbruiken van informatie tot schade heeft geleid? het blijft nu bij algemeenheden waar niemand wat mee kan.

  “Als er zo makkelijk gemanipuleerd kan worden met “goede namen” op dit eiland, moet het ook een fluitje van een cent zijn om deze manipulaties te ontkrachten?”
  exact: het lijkt erop dat de andere kant van het verhaal (dit congres ging toch over corruptie) niet besproken wordt. Juist transparantie kan een goed middel zijn tegen corruptie

 15. Van Rijn wees er ook op dat informatie misbruikt kan worden om de publieke opinie te manipuleren, de goede naam van iemand te besmeuren of te belemmeren dat een opdracht wordt gegund aan een concurrent.

  En dat wordt nu ook gedaan maar het bewijs is er vaak niet wegens privacy redenen.
  En opdrachten worden gegund een friends en family. De nadelen wegen niet op mbt de voordelen.

  Neem Menki Rojer als voorbeeld. Dankzij het krantenartikel weet iedereen dat hij een luie man is die veel geld verdiende maar echt niets uitvoerde. Indien dit niet publiek was zouden alleen insiders het weten en die mogen vaak niets zeggen of hebben het bewijs niet.

 16. Nou, mevrouw de privacy deskundige!
  Als er zo makkelijk gemanipuleerd kan worden met “goede namen” op dit eiland, moet het ook een fluitje van een cent zijn om deze manipulaties te ontkrachten?

  Openbaarheid van bestuur is heel simpel en eenvoudig!
  Iedereen , maar dan ook iedereen die met publiek geld betaald, bebonest of gepromoveerd wordt, geniet geen enkele privacy voor wat hun emolumenten/salarissen/ vergoedingen aangaat.

  Knoop dat goed in uw juridische oren!
  Ook al betalen ze u een dikke fee, honorarium, of woekerfactuur!
  Betaalt het publiek jou of je vrienden en familie, dan heb je geen privacy!

  …..”Van Rijn wees er ook op dat informatie misbruikt kan worden om de publieke opinie te manipuleren, de goede naam van iemand te besmeuren of te belemmeren dat een opdracht wordt gegund aan een concurrent”….

  je bent de manager van je eigen gedrag. Gedrag fabriceer je zelf, het publiek :”beschrijft” het slechts. Wil je dat het publiek je gedrag goed beschrijft”, gedraag je dan zoals je wilt dat het publiek je gedrag gaat beschrijven..heel simpel…

  Gedraag je je betamelijk, zal het publiek ook betamelijk over je denken. Gedraag je je onbetamelijk, tegen de principes van goed fatsoen en betamelijk bedrag? Dan zal het publiek daar ook zo over denken. Publieke ambtenaar Gedrag verstoppen? dat is pas verdacht….

 17. Y de reactie v Schelling is duidelijk als ‘overheids deskundige’.
  Zij vindt dus transparantie tbv salarissen eigenlijk niet ok.
  Funny in Nl is daar gewoon een register hoor evenals in de verschillende Europese landen, + US.

  Geklets dus, dat zou een mooi zijn zeg als alle bedrijven vw salariëring betr geen transparantie Hadden.
  Ze is getikt, zonder respect!
  Tja wat het wandelend mantelpak v Rijn betr laat zij vooral haar hand in eigen onsmakelijke boezem steken.

 18. “Hij wees erop dat de Lob een instrument is voor de burger en de journalist om de overheid te dwingen informatie vrij te geven die het publiek toekomt. In de praktijk worden verzoeken zelden beantwoord.”

  typerend voor de manier waarop de burger en journalist behandeld worden

 19. Corruptie tast de fundamenten van de democratische rechtsstaat aan en ondermijnt daarmee het vertrouwen van de burgers in die rechtstaat. Ook belemmert corruptie economische vooruitgang en leidt deze tot politieke en economische instabiliteit en armoede.

  En hierin kan ik me 100% vinden.
  Laat ik de stelling even aanpassen.
  Er is weinig vertrouwen van de burgers in de politiek.
  Er is geen economische vooruitgang (decennia al niet)
  En er is groeiende armoede.
  Zou corruptie hier de oorzaak van zijn?

 20. Van Rijn wees er ook op dat informatie misbruikt kan worden om de publieke opinie te manipuleren, de goede naam van iemand te besmeuren of te belemmeren dat een opdracht wordt gegund aan een concurrent.
  En van het eerste weet ze alles.
  De informatie van de spat rijzen had niet openbaar gemogen dan wist het publiek het niet en was haar naam niet besmeurd.
  Dat de rijzen publiciteit voor de jongsten premier ooit, en echte Young professional uit het nieuwe autonome land Curaçao doet niet terzake.
  Conclusie:
  Openbaarheid en transparantie zijn dingen die we alleen op afroep en in sommige gevallen achteraf willen en omdat dat niet mogelijk is kunnen we het beter achterwege laten en het publiek die dingen vertellen die in ons voordeel zijn.
  Het ideaal blijft: geen controle op personen.

 21. Transparantie heeft als keerzijde dat er minder shady deals gesloten worden met minder shady geld dat behandeld moet worden bij shady banken. Dat gaat niet meer dan gaat het geld naar shady trust kantoren. En wij als shady bank zien onze omzet dalen.
  Dat is nogal een keerzijde, vinden wij

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Wettelijk recht op betaalrekening NL stap dichterbij

Den Haag - Het wettelijk recht op een betaalrekening bij een Nederlandse bank voor inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk is een stap dichterbij. Het...

AntilliaansDagblad | Kamer vraagt opheldering verhoging belasting BES

Den Haag - Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën moet de Tweede Kamer uitleggen waarom de inwoners van Caribisch Nederland deze maand werden verrast door een belastingverhoging. De...

AntilliaansDagblad | Erop of eronder voor Serlimar

Oranjestad - De rechter moet volgende maand beslissen of de surseance van betaling van staatsbedrijf Serlimar wel of niet wordt verlengd. In de afgelopen maanden zijn betalingsregelingen...

AntilliaansDagblad | Onderhoud onder Julianabrug

Project van 7,2 miljoen in april 2023 klaar Willemstad - Met een groot bord bij de oprit van de Julianabrug wordt aan de weggebruikers gevraagd op te letten...

AntilliaansDagblad | ‘Minimumnormen voor nummerkantoren’

Oplossing zoeken voor openen bankrekening Willemstad - Nummerkantoren (rifero’s) zullen in de toekomst aan minimumnormen moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor het openen van een...

AVC | Belastingdienst Curaçao zit vooral zichzelf in de weg

Opinie Dick Drayer | Achterkant van Curacao De belastingdienst zit zichzelf in de weg. Dat kan geconcludeerd worden uit een quickscan die is uitgevoerd in het kader van...
- Advertentie -
- Advertentie -