31 C
Willemstad
• zaterdag 15 juni 2024

ParadiseFM | Curaçao verwelkomde 53.970 verblijfsbezoekers in mei 2024

Het Curaçaose toerismebureau CTB is heel blij met de cijfers van afgelopen maand. In totaal kwamen bijna 54.000 verblijfstoeristen in mei naar ons eiland. Dat is een...

CC | Parliament to discuss Calmes’ proposal to ban same-sex marriage next week

WILLEMSTAD - The amendment proposed by MP Rennox Calmes to the Constitution of Curaçao to prohibit same-sex marriage will be discussed next week in a meeting of...

NOS | Tweede verdachte vast voor dood Nederlandse marechaussee op Curaçao

Op Curaçao is een tweede verdachte aangehouden vanwege de dood van de Nederlandse adjudant van de Koninklijke Marechaussee die daar eind vorige maand werd doodgeschoten. De 22-jarige inwoner...

Democracy now! | Friday, June 14, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 14 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Curaçao verwelkomt bijna 54.000 verblijfstoeristen in mei

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Curaçao heeft in mei bijna 54.000 verblijfstoeristen verwelkomd, een stijging van 24 procent vergeleken met mei vorig jaar. Dit resultaat bevestigt volgens toeristenbureau CTB...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Ziekenhuizen bundelen krachten

HomeLandenArubaAntilliaansDagblad | Ziekenhuizen bundelen krachten

Samenwerking Dutch Caribbean ziekenhuizen was zware bevalling

Antilliaans Dagblad

Willemstad – In het laatste ministerieel vierlandenoverleg is unaniem ondersteuning uitgesproken aan de afspraken gemaakt over de Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA), waardoor in januari van het nieuwe jaar niets de oprichting van de coöperatie meer in de weg staat.

DCHA eindelijk vorm DUSHIHet is niet altijd even makkelijk geweest en duurde ook langer dan verwacht, maar alle participanten zijn tevreden met het resultaat. Begin deze maand is van 8 tot en met 10 december een ambtelijke bijeenkomst gehouden in het kader van de oprichting van het samenwerkingsverband tussen de vier landen: Curaçao, Aruba, Sint Maarten (CAS-eilanden) en Nederland namens Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden).

De ‘summit’ vond plaats op Sint Maarten onder begeleiding van het Haagse ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Aanwezig waren afgevaardigden namens de ministers en staatssecretaris van VWS, zorgverzekeraars en de oprichtende ziekenhuizen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en BES-eilanden.

Er waren nog zogenaamde ‘unsolved issues’ ten aanzien van de oprichting van de Dutch Caribbean Hospital Alliance, die moest worden besproken. Er zijn aanpassingen aangebracht aan de diverse documenten en conclusies getrokken met betrekking tot een aantal gebieden.

Het gaat daarbij om samenwerkingsverbanden; noodzakelijke specialistische verzekerde basisziekenhuiszorg; regelmatig structureel afstemmingsoverleg; duurzame financiering; personeel en opleiding; governance van de coöperatie DCHA; gezamenlijke inkoop; en medische uitzendingen.

Deze onderwerpen zijn opgenomen in een slotdocument en werden afgelopen vrijdag geaccordeerd door de ministers van Volksgezondheid van de vier landen. De bedoeling is nu om per 17 januari 2022 de DCHA op te richten.

Aan die oprichting werd al een tijd gewerkt. Zo was er al het beslisdocument van 9 februari 2021. Dit vormde de basis voor de coöperatie en daarmee ook voor de summit, aangevuld met het Plan van Aanpak zoals opgesteld door de DCHA in oprichting van september dit jaar.

De oprichtende ziekenhuizen zullen de conclusies ook voorleggen aan hun raden van toezicht (RvT). Het gaat hierbij om Curaçao Medical Center (CMC); Horacio Oduber Hospital (HOH) op Aruba; Sint Maarten Medical Center (SMMC); Fundashon Mariadal Bonaire. Bij de summit waren ook aanwezig Saba Cares en SEHCF Sint Eustatius.

Het besluit over een samenwerkingsverband bínnen een land wordt genomen door de minister van Volksgezondheid van het desbetreffende land. De CAS-landen en BES-eilanden verwachten de interne samenwerkingsverbanden opgericht te hebben binnen de volgende termijnen: Curaçao in de eerste helft van 2022. Voor Curaçao geldt dat het vastgestelde samenwerkingsverband als voorwaarde geldt voor de toetreding van het Advent ziekenhuis in verband met duidelijkheid over de functieverdeling.

Wat Aruba betreft is er of komt er een Memorandum of Understanding (MOU) tussen het HOH en ImSan (Instituto Medical San Nicolas). Deze behelst een samenwerkingsafspraak leidend tot een vast samenwerkingsverband tussen deze twee zorginstellingen. Sint Maarten heeft maar één ziekenhuis die aan de definitie voldoet. Voor de BES-eilanden is dat ook het geval.

Alle tijdens de summit aanwezige initiatiefnemende zorginstellingen, met uitzonderingen van die op Saba en Sint Eustatius, treden simultaan toe tot de coöperatie.

‘Uitbreiding topzorg eilanden’, kopte deze krant in februari, met daaronder ‘Dubbelingen zorgaanbod terugdringen door samenwerking ziekenhuizen’. Aangekondigd werd dat in het kader van doelmatigheid overbodige ‘dubbelingen’ in het zorgaanbod van de verschillende ziekenhuizen van het Caribisch deel van het Koninkrijk en andere inefficiënties worden teruggedrongen.

Dat zou moeten gebeuren door middel van het opstellen en uitvoeren van een plan samenwerking regionale ziekenhuizen Caribisch gebied Koninkrijk en het maken van bestuurlijke afspraken. Het gaat dan in ieder geval om het reduceren van het aantal medische uitzendingen naar derde landen – zoals naar Colombia – door uitbreiding van het zorgaanbod binnen het Caribisch gebied van het Koninkrijk, zogeheten ‘top-specialistische zorg’. Dat stond begin dit jaar in de Uitvoeringsagenda van de Landspakketten.

Toen ook werd de oprichting van een coöperatie tussen de ziekenhuisinstellingen op de eilanden Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius formeel geaccordeerd met ondertekening van het beslisdocument. Daarmee is de ziekenhuiscoöperatie ‘Dutch Caribbean Hospital Alliance’ een feit. Het zou echter nog tot januari 2022 duren voordat deze ook daadwerkelijk wordt opgericht.

De DCHA zal in coöperatievorm gestalte gaan geven aan het gezamenlijke doel om de kwetsbaarheid en afhankelijkheid te verminderen, maar bovenal de continuïteit van medisch specialistische zorg te kunnen garanderen in de toekomst en de kwaliteit en beschikbaarheid van medisch specialistische zorg daar waar mogelijk te laten toenemen.

De missie van DCHA luidt dan ook: ,,Het leveren van de best mogelijke medische zorg – lokaal en regionaal – middels een verankerde samenwerking tussen de landen binnen het Koninkrijk en strategische partners, waarbij het welzijn van onze patiënten, het handhaven van een financieel-economisch gezonde situatie en het waarborgen van onze culturele waarden voorop staan.”

De coöperatie bevond zich begin 2021 nog in ‘kwartiermakersfase’. Na de summit op Sint Maarten ligt er een slotdocument met conclusies. Aanwezig bij deze bijeenkomst waren afgevaardigden vanuit het ministerie van GMN Curaçao, SVB Curaçao, CMC Curaçao; het ministerie van VT Aruba, AZV Aruba, HOH Aruba; het ministerie van VSA Sint Maarten, SZV Sint Maarten, SMMC Sint Maarten; het ministerie van VWS Nederland, FM Bonaire, Saba Cares en SEHCF Sint Eustatius.

De in de aanloop naar de summit geïnventariseerde ‘unresolved issues’ zijn grotendeels besproken, geadresseerd en waar nodig van vervolgafspraken voorzien. Op grond daarvan kan geconcludeerd worden dat per 17 januari 2022 de DCHA-coöperatie opgericht kan worden, nu de afgesproken aanpassingen aan de conceptstatuten zijn geaccordeerd door de ministers belast met Volksgezondheid in het vierlandenoverleg van 17 december 2021.

Conform het beslisdocument zal er drie maanden na de formele oprichting een ‘go/no go’-moment zijn in het vierlanden ministersoverleg. Het Plan van Aanpak zal dan uitwerkt zijn tot een concreet projectplan met duidelijke targets en tijdlijnen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties