30 C
Willemstad
• zaterdag 22 juni 2024

Extra | Journaal 21 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, June 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, June 19, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Statenlid St. Maarten veroordeeld

HomeMediaAntilliaans DagbladAntilliaansDagblad | Statenlid St. Maarten veroordeeld

Voor omkoping 32 maanden celstraf en 7 jaar ontzetting uit ambt

beheercontracten van de vuilstortplaats op Sint Maarten

Philipsburg – Het Sint Maartense Statenlid Claudius ‘Toontje’ Buncamper is door het Gerecht in eerste aanleg veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 32 maanden en tot een 7-jarige ontzetting uit het ambt voor zijn rol in de zaak Ruby.

De verdenking tegen Buncamper was gericht op corruptie tijdens zijn ambtsperiode als hoofd Infrastructuur bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (Vromi) en het misbruiken van publieke middelen voor persoonlijke doeleinden.

Hij werd schuldig bevonden aan het vragen en aannemen van steekpenningen van meer dan 600.000 gulden in een periode van 2,5 jaar in verband met de aanbestedingsprocedure voor beheercontracten van de vuilstortplaats op Sint Maarten. De steekpenningen bestonden uit lucratieve contracten voor zijn vrouw en zoon. Hij werd ook veroordeeld voor het vervalsen van facturen in verband met de rioolwaterzuiveringsinstallatie, zodat Vromi persoonlijke uitgaven voor zijn gezin en de Lions Club kon betalen.

Buncamper werd vrijgesproken van machtsmisbruik in verband met de verhuizing van een bedrijfspand dat door zijn familieleden werd geëxploiteerd op een perceel te Kim Sha Beach. Zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Medeverdachte Maria Buncamper-Molanus werd veroordeeld tot 10 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Zij werd schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen in vereniging met haar echtgenoot Buncamper. Het Hof hield er rekening mee dat zij reeds eerder is veroordeeld voor fraude.

Het Hof oordeelde dat het gedrag van Buncamper-Molanus, en Buncamper in het bijzonder, schade heeft toegebracht aan het vertrouwen van de bevolking van Sint Maarten en aan de integriteit van het openbaar bestuur. Als rolmodellen hadden zij enkel mogen handelen in het belang van de bevolking van Sint Maarten. Ook heeft noch Buncamper noch Buncamper-Molanus blijk gegeven van enige erkenning of inzicht in de strafbaarheid van hun handelen.

De andere twee verdachten L.L. en R.F. kregen elk een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en een werkstraf van 210 uur voor het betalen van de steekpenningen. Hun rechtspersoon, die zij bij de aanbesteding gebruikten, werd veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 100.000 gulden.

‘Schade aan vertrouwen bevolking’
Het Hof overweegt dat, hoewel hun handelingen de samenleving ernstig hebben ondermijnd, zij geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf verdienen omdat zij hebben meegewerkt aan het onderzoek en tot op zekere hoogte inzicht in de feiten hebben verschaft, ook al hebben zij zichzelf door hun openheid belast.

Er werd ook rekening gehouden met het feit dat Buncamper en Buncamper-Molanus een aanzienlijk actievere rol hebben gespeeld in het in scène zetten van het corrupte microsysteem dan L.L. en R.F. hadden gedaan.

De straffen vielen iets lager uit dan door het Openbaar Ministerie was gevraagd wegens onnodige vertraging in de zaak Ruby. Dit geldt echter niet voor het verbod om een openbaar ambt te bekleden: het Hof oordeelde dat, gezien de ernst van deze zaak, een ontzetting van 5 jaar niet volstaat en dat het in plaats daarvan 7 jaar moet zijn.

,,De uitkomst van deze zaak toont aan dat justitie misdrijven die het Land schaden, en daarbij elk lid van de samenleving, zeer ernstig neemt”, aldus het OM in een persverklaring.

,,Dit soort misdrijven is zelfs nog schadelijker voor de gemeenschap wanneer zij worden begaan door mensen die als rolmodel zouden moeten dienen en als hoeders van het erfgoed van het volk. Ambtenaren en degenen die door de overheid zijn ingehuurd om namens haar taken uit te voeren, moeten deze uitvoeren met het welzijn van het Land en de bevolking in gedachten en mogen het in hen gestelde vertrouwen niet beschamen.”

Het Ruby-onderzoek is in juli 2018 gestart door het RST-onderzoeksteam onder het gezag van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van de procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, vanwege sterke aanwijzingen voor structureel wanbeheer van de vuilstortplaats, dat heeft geleid tot ernstige gezondheidsrisico’s voor de gemeenschap van Sint Maarten.

Op 12 februari 2021 heeft het Gemeenschappelijk Hof de vervolging bevolen van Buncamper. Dit bevel was vereist omdat de Staatsregeling van Sint Maarten en de Landsverordening personen met politiek gezag voorschrijven dat het OM personen met politiek gezag alleen kan vervolgen nadat het Hof daartoe een bevel heeft gegeven.

,,Voor een goed functionerende democratische samenleving is het van essentieel belang dat de burgers vertrouwen hebben in hun regering en in het openbaar bestuur. Administratieve corruptie is een verschijnsel met vele facetten dat zich meestal voordoet op het raakvlak van openbare en particuliere belangen.”

Het OM verder: ,,Corruptie kan een samenleving blijvend ontwrichten, het ondermijnt de integriteit van de overheid en leidt tot oneerlijke commerciële concurrentie. Daarom neemt TBO aanwijzingen van corruptie zeer serieus en laat deze, indien nodig, grondig onderzoeken.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties