26 C
Willemstad
• woensdag 7 december 2022

Extra | Journaal 6 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DKR | Nederlandse Kansspelautoriteit geeft Curaçaose gokmaffia te veel ruimte

Dossier Koninkrijksrelaties.nl Den Haag – De Nederlandse Kansspelautoriteit onderneemt te weinig tegen vanaf Curaçao opererende webcasino’s. Dat vinden partijen die hebben meegewerkt aan een evaluatie van de Ksa...

Democracy now! | Monday, December 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

Extra | Journaal 5 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, December 2, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 2 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, December 1, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Helft bedrijven verwacht winst

Verbetering ten opzichte van eind 2020, maar nog niet pre-coronaniveau

Willemstad – Ongeveer de helft van de bedrijven verwacht dit jaar een positief bedrijfsresultaat (lees: winst) te behalen, namelijk 51 procent. Zo blijkt uit de meting door het Centraal Bureau Statistiek van juni tot en met augustus jongstleden.

Dat is 9 procentpunten meer dan de voorlaatste meting, in december 2020, toen 42 procent aangaf winst te boeken. Een verbetering dus, maar de 51 procent van nu is nog wel 15 procentpunten minder dan pre-corona, toen in december 2019 het relatief hoge percentage van 66 procent werd geregistreerd.

,,Ofschoon een goede verbetering ten opzichte de situatie van december 2020, verwacht een hoog percentage bedrijven niet in staat te zijn dit jaar met winst af te kunnen sluiten”, concludeert CBS dan ook. Het gaat om ongeveer de helft, namelijk 49 procent.

Het een en ander komt naar voren in de ‘Resultaten Conjunctuurenquête 1e helft 2021’, waarover het Antilliaans Dagblad gisteren ook al berichtte. Toen met name over het vertrouwen van lokale ondernemers in de toekomst. Uit alles blijkt dat de coronacrisis van grote invloed was en is op de bedrijfsresultaten.
,,Bij de vraag omtrent de genomen maatregelen om de gevolgen van de Covid-19-pandemie voor het bedrijf te verminderen, hebben de meeste bedrijven aangegeven minder te hebben geïnvesteerd (41 procent) en te zijn overgegaan tot een vermindering van de werktijd van het personeel (29 procent).”

Terug naar de winst- en verliessituatie van Curaçaose ondernemingen. Vermeld moet worden dat de genoemde percentages géén inzicht geven in de ‘omvang’ van de bedrijfsresultaten en eventuele faillissementen.
CBS heeft ook gekeken naar de bedrijfsresultaten en de grootte van de onderneming.

Er zijn wel verschillen: bij kleine bedrijven (tot 10 werknemers) heeft 35 procent aangegeven winst te verwachten (was 33 procent). Bij grote bedrijven (vanaf 50 personeelsleden) is duidelijk sprake van een verbetering van de situatie; daar verwacht 54 procent winst te zullen behalen in 2021. Een verbetering van 5 procentpunten ten opzichte van december 2020.

De verbetering van de winstgevendheid is overigens het grootst bij de middelgrote bedrijven (tot 50 werknemers). Hier ligt het percentage bedrijven met een verwachting van de brutowinst op 57 procent. De vorige periode bedroeg dit met 44 procent duidelijk minder.

De onderzoekers van het CBS hebben ook gekeken naar de verschillende grote bedrijfstakken, zoals horeca, handel en bouw en de verschillen. De verwachte positieve bedrijfsresultaten in de bedrijfstak ‘horeca’ zijn in het eerste halfjaar 2021 toegenomen met 2 procent vergeleken met december 2020; in juni-augustus gaf 41 procent aan winst te verwachten. In de ‘handel’ is dat percentage gestegen van 44 naar 55 procent.

Maar – opmerkelijk genoeg – meldt het CBS dat de bedrijfstak ‘bouw’ aantoont dat slechts 19 procent van de (bouw)bedrijven een positief resultaat zal behalen (was een halfjaar eerder 61 procent), en dat de meeste bedrijven (81 procent) in de bouw hebben aangegeven een negatief bedrijfsresultaat te verwachten. Dat is opmerkelijk gezien de vele lopende constructiewerkzaamheden; zowel grotere projecten als kleinere.

Omzetten weer richting pre-corona
De Conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft ook de ‘omzetmutaties’ in kaart gebracht. De omzetmutaties geven inzicht in de mate waarin de omzet is veranderd in vergelijking met het voorgaande jaar. Bedrijven kunnen aangeven of de omzetten zijn toegenomen dan wel afgenomen.
In vergelijking met december 2020 is in juni-augustus 2021 het percentage ‘afname’ van de omzet sterk gedaald van 79 naar 58 procent van de bedrijven. ,,Daarmee is het op een vergelijkbaar niveau met 2018/2019 gekomen”, concluderen de onderzoekers. Het percentage bedrijven waar de omzet juist is toegenomen is vermeerderd van 11 naar 27 procent en is daarmee gelijk aan het percentage van december 2019; dus van vóór de coronacrisis.
Ruim driekwart, namelijk 76 procent, van de bedrijven heeft aangegeven dat de coronacrisis en lockdown een ‘negatieve tot erg negatieve invloed’ hebben gehad op de omzet; een kleine verbetering ten opzichte van december 2020, toen dit met 81 procent nóg hoger was. Bijna 20 procent heeft ‘geen invloed’ aangegeven (was 17 procent). Er was ook een categorie die juist profiteerde van Covid-19: 4 procent geeft aan dat het juist een (erg) positieve invloed heeft gehad op de omzet (was 3 procent eind 2020).
Het CBS kijkt ook naar de ontwikkeling van de omzetten over het eerste halfjaar 2021 bij de drie voor de conjunctuur en economie belangrijke bedrijfstakken: de horeca, handel en de bouw.
In de bedrijfstak ‘horeca’ heeft 15 procent van de bedrijven een toename van de omzet in het eerste halfjaar van 2021 gemeld (dat was 11 procent in de vorige periode). Minder bedrijven hebben hier te maken met een afname van de omzet. Dat percentage is afgenomen van 80 naar 74 procent.
Bij de bedrijfstak ‘handel’ is het percentage van de bedrijven dat een toename van de omzet aangeeft, gestegen van 12 naar 27 procent in het eerste halfjaar van 2021. Het aantal zaken met een afname van de omzetten is gedaald naar 58 procent (was 79 procent in december 2020).
Het aandeel bedrijven in de ‘bouw’ die een toename in omzetten aangeven is gestegen van 9 naar 30 procent in het eerste halfjaar van 2021. Verder geeft 59 procent van de (bouw)bedrijven aan een afname van de omzetten te zullen hebben (maar dat was 87 procent).
In vergelijking met december 2020 zijn de percentages ‘afname’ van de omzet verbeterd. Dit bij met name de middelgrote bedrijven. Bij de kleine bedrijven is bij slechts 16 procent sprake van een toename van de omzetten; wel een verbetering in vergelijking met vorige periode toen dit 8 procent was.
Bijna 67 procent heeft te maken gehad met een afname van de omzet, toch een duidelijke verbetering in vergelijking met de 81 procent van de vorige periode (december 2020). ,,Bij de middelgrote bedrijven zien wij een nog betere situatie”, aldus het CBS. Daar heeft 31 procent een toename van de omzet gezien (was 12 procent) en 53 procent een afname, een ‘enorme verbetering’ in vergelijking met de 80 procent van de vorige periode eind 2020.

Bij de grote bedrijven vanaf 50 werknemers zijn de veranderingen ook iets beperkter van omvang, leggen de onderzoekers uit. Hier ligt het percentage omzettoename op 28 procent (was 14 procent). De grote bedrijven die een afname van de omzetten hebben aangegeven is 63 procent, terwijl dit in de voorgaande periode 70 procent bedroeg.

Ruim 460 bedrijven ondervraagd

Van juni tot en met augustus 2021 zijn in het kader van de Conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de gegevens van ruim 460 bedrijven verzameld. Doel van de enquête is om op reguliere basis, tweemaal per jaar, actuele informatie te verschaffen over bedrijfsmatige en economische parameters en ontwikkelingen. Daarnaast dient het inzicht te geven in verwachtingen en opinies van ondernemers.

Deze informatie is van direct belang voor het krijgen van inzicht in (ontwikkelingen van) de economie, werk en werkgelegenheid en het investeringsklimaat. In juni wordt geënquêteerd over het eerste halfjaar van het lopende kalenderjaar, in december over het gehele jaar. Vanwege het verbeteren van de efficiency en een beperkt budget heeft het CBS voor de vijfde keer de bedrijven de enquête geheel online kunnen laten invullen. Dit middels speciale software die daarvoor is verkregen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij alle bedrijven met tien of meer werknemers, terwijl van de bedrijven vanaf drie tot tien werknemers een steekproef wordt genomen. De Conjunctuurenquête is aldus voor een deel een steekproefonderzoek. Medio 2021 zijn er in totaal van ruim 460 bedrijven gegevens gekregen. Het onderzoek heeft zich qua grootte van bedrijven verspreid over zowel kleine (tot 10 werknemers) en middelgrote (tot 50 werknemers), als grote bedrijven vanaf 50 werknemers.

Door het nemen van een steekproef wordt een schatting gemaakt van de karakteristieken van de gehele populatie (alle bedrijven) en kunnen daar op een verantwoorde wijze uitspraken over worden gedaan. Onder bedrijven wordt hier verstaan nv’s en bv’s en eenmanszaken met een balans en winst- & verliesrekening.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -