31 C
Willemstad
• zaterdag 10 juni 2023 17:47

AntilliaansDagblad | CBCS overheidsgelieerd

Inkorting 12,5% treft ook alle zorginstellingen

CBCS | Persbureau Curacao

Willemstad – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wordt aangemerkt als overheidsgelieerde entiteit en wordt weer op de bijlage geplaatst waarvoor het maximum topinkomen geldt, alsmede de tijdelijke inkorting van het personeel met 12,5 procent.

cbcsDat leest het Antilliaans Dagblad in de derde nota van wijziging in verband met de ‘Landsverordening houdende vaststelling van regels voor overheidsgelieerde entiteiten’ ook wel Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten.

De formulering ‘weer op de bijlage geplaatst’ suggereert dat dit eerder ook al het geval was, maar daarna enige tijd niet, en nu in de versie van de wet waarmee de ministerraad van Curaçao heeft ingestemd en die aan de Staten aangeboden wordt, weer wel. Dat komt ook elders in de toelichting terug met de formulering: ,,In bijlage 1 wordt toegevoegd: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten”.

In artikel 2 van de wet wordt ingegaan op de ‘reikwijdte’ ervan. Deze landsverordening is van toepassing op de overheidsgelieerde entiteiten en de organisaties of instellingen die zorgcontracten hebben met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en bekostigd worden door de fondsen basisverzekering ziektekosten (bvz) of algemene verzekering bijzondere ziektekosten (avbz).

Verder is deze landsverordening van overeenkomstige toepassing op: de ministeries van het Land Curaçao, de Staten, de Raad van Advies (RvA), de Sociaal-Economische Raad (SER), het instituut de Ombudsman alsmede van de Kinderombudsman en de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC); de kustwacht en de organisatie van de Raad voor de Rechtshandhaving.

In afwijking hiervan is deze Landsverordening niet van toepassing op: politieke ambtsdragers; de ondervoorzitter en de leden van de RvA; de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de SER; de Ombudsman en de Kinderombudsman; de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de ARC; en ambtenaren, gelijkgestelden en werklieden.

Deze Landsverordening is (ook) niet van toepassing op leden van verschillende organisaties zoals die van het Openbaar Ministerie (OM), de Raad voor de Rechtshandhaving en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De toelichting spreekt van diverse bijlagen. Bijlage 1 is die van de overheidsgelieerde entiteiten. Daar is de Centrale Bank CBCS nu toch weer aan toegevoegd.

Bijlage 2 wordt gewijzigd. Hierin komen entiteiten te vervallen zoals: Fundashon Kas di Kultura en de stichtingen Administratiekantoor CDM Holding, Economische Ontwikkeling, Innovatie Centrum Curaçao (ICC) en Nederlands Antilliaanse Academie. Deze zijn failliet, niet meer actief, in liquidatie of gefuseerd. Er worden ook stichtingen die als overheidsgelieerde entiteiten worden aangemerkt aan toegevoegd zoals de stichtingen Reclassering Curaçao, Beveiligingszorg Justitie, Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao, GVI Curaçao en HNO Holding (Hospital Nobo Otrobanda).

In bijlage 3 worden toegevoegd: Curaçao Data & Television nv; Curaçao Development Institute nv; en GI-RO Settlement Holding nv. Het betreft overheids-nv’s die pas recent, vanaf ongeveer medio 2020, zijn opgericht.
Aan het ontwerp is een nieuwe bijlage 4 toegevoegd, luidende de organisaties of instellingen die zorgcontracten hebben met de SVB en bekostigd worden door de fondsen bvz of avbz.

De bezoldiging van een topfunctionaris bedraagt per kalenderjaar ten hoogste 263.000 gulden. Tot de bezoldiging wordt gerekend de som van de beloning, de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en de beloningen op termijn, overeenkomstig de Nederlandse Wet normering topinkomens (NWnt).

Tot de topfunctionarissen worden gerekend de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen, alsmede de leden van de hoogste groep leidinggevenden daaronder of degenen belast met de dagelijkse leiding van de entiteit.

Onder de regeling vallen de overheid en de overheidsgelieerde entiteiten, zoals overheidsbedrijven en publiek gefinancierde stichtingen en overige instellingen die voor minimaal 50 procent gefinancierd worden vanuit de begroting.

Bij entiteiten waarvan de jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant, controleert deze ook de naleving van de wet, waarbij onverschuldigde betalingen door de accountant worden gemeld bij de ministers en gegevens inzake bezoldiging in een financieel verslaggevingsdocument worden vermeld.

Voor alle entiteiten in de (semi-)publieke sector geldt een jaarlijkse publicatieplicht in jaarverslag of verantwoording voor de bezoldiging van alle topfunctionarissen en voor de beloningen van overige medewerkers en adviseurs voor zover zij het maximum te boven gaan.

Al met al komt het erop neer dat Curaçao een wettelijke regeling heeft overeenkomstig de NWnt.

De bijlagen met alle entiteiten
Bijlage 1, als onderdeel van de Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten, bevat de volgende entiteiten:

Landsloterij;
Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC);
University of Curaçao (UoC);
Sociale Verzekeringsbank (SVB);
Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P);
Bureau Intellectuele Eigendom;
Fair Trade Authority Curaçao (Ftac);
Kamer van Koophandel en Nijverheid (KvK);
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Bijlage 2 betreft stichtingen en verenigingen:

Curaçao Medical Center (CMC);
Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF);
Fundashon Biblioteka Nashonal Kòrsou Frank Martinus Arion;
Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK);
Fundashon Kas Popular (FKP);
Fundashon Kuido di Ambulans;
Fundashon Marshe;
Fundashon Material pa Skol (FMS);
Fundashon pa Inovashon di Enseñansana Kòrsou (Fide);
Fundashon Skol Humanista Papiamentu (FSHP);
Instituto pa Formashon Enfermeria (IFE);
Sentro di Informashon i Formashon na bienestar di Mucha (Sifma);
Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA);
Fundashon pa stimula Edukashon i Formashon den Bario;
Fundashon pa Planifikashon di Idioma (FPI);
Fundashon Perspektiva i Sosten Integral (PSI);
Fundashon Sentro pa Desaroyo di Empresa Chiki Kòrsou (Sedeck);
Fundashon Sentro Pa Guia Edukashonal (SGE);
Fundashon Tayer Soshal;
Fundashon Wega di Number Kòrsou;
Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO);
Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid;
Stichting Cultureel Centrum Curaçao (CCC);
Stichting Elektra Blou;
Stichting Gaming Control Board (GCB);
Stichting Instituut voor de Pedagogische en Sociale Opleidingen (Ipso);
Stichting Kadaster en Openbare Registers Curaçao;
Stichting Korporashon Pa Desaroyo di Kòrsou (Korpodeko);
Stichting Monumentenfonds Curaçao;
Stichting Rooms Katholiek Schoolbestuur (RKCS);
Stichting Onderwijs der Zevendaagse Adventisten (Sozda);
Stichting Christelijk Onderwijs New Song (Scons);
Stichting Christelijk Onderwijs Evangelisch Broederschap (EBG);
Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO);
Stichting Onderhoud Schoolgebouwen (SOS);
Stichting Opvangtehuis Brasami;
Stichting Overheidsbelastingaccountantsbureau (SBAB);
Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab);
Stichting Schouwburg Curaçao;
Stichting Secretariaat Curaçaos Informatica Stimulerings Plan (Cisp-Secretariaat);
Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC);
Stichting Veeteelt Curaçao;
Stichting Wegenfonds Curaçao;
Stichting Reclassering Curaçao;
Stichting Beveiligingszorg Justitie;
Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao;
Stichting GVI Curaçao;
Stichting HNO Holding.

Bijlage 3 bevat de overheidsvennootschappen:

Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC);
Buskabaai;
CDM Holding;
Core;
CPost International;
Curaçao Airport Holding (CAH);
Curaçao Industrial and International Trade Development Company (Curinde);
Curaçao Oil (Curoil);
Curaçao Port Authority (CPA);
Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider;
Integrated Utility Holding (IUH/Aqualectra);
Autobusbedrijf Curaçao;
Stadsherstel Willemstad;
Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen (OBNA);
Refineria di Kòrsou (RdK);
Curaçao Oil Refinery Utility;
Selikor;
Woningbouw Curaçao;
Curaçao Data & Television;
Curaçao Development Institute;
GI-RO Settlement Holding.

Bijlage 4 betreft de organisaties of instellingen die zorgcontracten hebben met de Sociale Verzekeringsbank en bekostigd worden door de fondsen basisverzekering ziektekosten of algemene verzekering bijzondere ziektekosten:

Revalidatiecentrum Curaçao;
Advent Ziekenhuis;
Klinika Capriles;
Wit Gele Kruis;
Thuiszorg Banda Bou;
Stichting Arco Cavent;
Hamiëd;
Rode Kruis Bloedbank;
Fundashon Prevenshon;
Stichting Hospice Arco Cavent;
Fundashon Duna Lus

Bron: Antilliaans Dagblad

2 reacties

  1. …..”De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wordt aangemerkt als overheidsgelieerde entiteit en wordt weer op de bijlage geplaatst waarvoor het maximum topinkomen geldt’…..

    Dat zullen sommigen heel “lastig” vinden.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Meer recente reacties