26 C
Willemstad
• zaterdag 10 april 2021 23:48

NU | Tientallen vluchten naar Aruba, veelal Amerikaanse toeristen

Aruba kent zaterdag het grootste aantal vliegtuigen dat op één dag op de luchthaven landt sinds het begin van de coronapandemie. Naar verwachting komen meer dan dertig...

PBC | Vaccinatiestraat Marinebasis Parera geopend

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Sinds vrijdag kunnen mensen op Curaçao ook bij onze marinebasis terecht voor hun vaccinatie tegen COVID. Defensie verleent hiermee militaire bijstand, op verzoek van...

PBC | Raffinaderijbesprekingen van Corc slepen voort

Persbureau Curacao De eigenaar van de raffinaderij, overheidsbedrijf Refineria di Kòrsou (RdK) blijft onderhandelen met het Corc-consortium om de olieraffinaderij van Isla opnieuw te starten. De bestaande MOU...

PBC | Zerotolerance bij handhaving covidmaatregelen Curaçao

Persbureau Curacao Het Openbaar Ministerie en de politie van Curaçao hanteren een zero-tolerance beleid wanneer het gaat om handhaving van de Covid-maatregelen. Het opvolgen van de maatregelen moet...

PBC | Update: Advocaten alleen bij noodzaak de weg op

Persbureau Curacao Advocaten mogen alleen bij noodzaak overdag en na de avondklok op straat zijn voor hun werk. Dat meldt de deken van de Orde van Advocaten, Carine...

PBC | Reproductiegetal op Curaçao blijft boven de 1

Persbureau Curacao Willemstad- Alhoewel het aantal gevallen wellicht iets zijn gedaald is de positivity rate onverminderd hoog. Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth ligt deze rond de 35 procent. Ook...
- Advertisement -spot_img
HomeLandenCuraçaoMaak uiterlijk 6 december bezwaar tegen plannen Oostpunt

Maak uiterlijk 6 december bezwaar tegen plannen Oostpunt

Oproep Amigu di Tera:

WILLEMSTAD — “Hoewel de overheid een heleboel administratieve en onrechtmatige barrières heeft opgeworpen, zodat de burger geen inspraak krijgt in de veranderingen in het landschap van Oostpunt die zij met de grondeigenaar heeft afgesproken, kan de burger wel degelijk bezwaar onder protest aantekenen”
, stelt Loyd Narrain namens Amigu di Tera.
De milieuorganisatie heeft een concept-bezwaar gemaakt ‘dat iedereen naar eigen inzicht en situatie kan aanpassen’.

De milieuorganisatie hoopt dat de burgers deze bezwaren bij het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning uiterlijk op 6 december zullen inleveren aangezien de verloopdatum, het verstrijken van de dertig dagentermijn voor de inlevering van de zogenoemde ‘zienswijze’, op 7 december valt.

Narrain:

“Er is haast geboden, vraag het concept-bezwaar op via [email protected] gmail.com.”

Een van de barrières die de overheid zou hebben opgeworpen, is ‘dat men een bewijs van inschrijving moet overleggen’.

“Wat dat moet zijn wordt niet gezegd, maar een oplossing wordt aan de indieners meegegeven. Kennelijk wil de overheid meegaan met een onacceptabel voorstel om 10 procent van het hele grondgebied van Curaçao te ontwikkelen, wat een desastreuze uitwerking zal hebben voor alle andere koraalriffen aan de zuidkust van het eiland. Hier heeft de overheid nooit een diepgaand onderzoek naar verricht, ook niet naar de effecten voor het landgoed noch naar de aangrenzende gebieden. Ook wil de overheid kennelijk Curaçaoënaars overzee en anderen in het buitenland die het eiland een warm hart toedragen, uitsluiten van bezwaarprocedures.”

Narrain meent dat buitenlandse wetenschappelijke instituten ‘met dit gedraai ook worden weggehouden’.

“Mogelijk omdat de overheid zich ervan bewust is dat de onderzoeken die door de ingehuurde consultant zijn uitgevoerd door deze instituten zo in de prullenbak zouden worden gemikt. Meer dan 1 miljoen gulden heeft de overheid, de burger dus, gespendeerd aan onderzoek dat een ‘verrommeling’ van het landschap en destructie van de koraalriffen mogelijk moet maken. Aan het onderzoek naar de economische gevolgen van het Oostpuntproject hoeft men niet veel woorden vuil te maken, KPMG heeft dit zelf al op de derde pagina van de betreffende studie gediskwalificeerd.”

Zoals de Amigoe reeds heeft gemeld heeft het internationale onderzoeksteam ‘Future of Reefs in a Changing Environment’ (Force) een oproep gedaan aan de de Curaçaose overheid om de plannen voor ontwikkeling van Oostpunt te herzien.
Deze oproep kwam middels een brief aan de Staten waarin tevens gesteld werd dat een gezond rif binnen het Caribisch gebied ongeveer tussen 2 en 16 miljoen dollar per jaar aan inkomsten genereert per strekkende kilometer.

Force  bood tevens de expertise en desgewenst ook advies van het team aan om de Curaçaose overheid te informeren over de mogelijke effecten van de uitvoer van de ontwikkelingsplannen aan de hand van het ‘Zoning Plan’.
Het team van meer dan tachtig wetenschappers en beleidsadviseurs heeft zijn zorgen geuit over de plannen die ‘tot een ernstige degradatie van dit unieke koraalsysteem zouden leiden’.
Narrain zegt verder dat ondanks de door de overheid ‘opgeworpen barrières er massaal bezwaar zou moeten worden aangetekend’.

“Het inmiddels traditionele gerommel met ruimte, geld en economie, het sociale veld en de natuur moet eens een halt worden toegeroepen en om orde te brengen moet er een volkomen nieuw, integer beleid komen, dat duurzame ontwikkeling als leidraad heeft”

, aldus Narrain.

Bezwaar tegen zienswijze Narrain heeft nog geen antwoord gekregen van de demissionaire minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Dominique Adriaens (FOL) op een brief van 7 november, waarin Amigu di Tera en Defensa Ambiental ernstig bezwaar uitten tegen de door de overheid gehanteerde ‘zienswijze procedure’.
Adriaens:

“Dat betekent niet dat daar geen prioriteit aan wordt gegeven, verre van dat. Er is een opdracht verstrekt om intern wederom vanuit een juridisch perspectief de gehanteerde procedure onder de loep te nemen. Zolang daaruit geen gewijzigd juridisch advies voortvloeit, blijft de ‘zienswijze procedure’ door het ministerie gehandhaafd.”

Volgens de minister is het ‘Zoning Plan’ pas na tweeënhalve week (nadat de dertig dagentermijn inging) op de overheidswebsite geplaatst, omdat er door de grootte van het bestand problemen waren om het geheel online te publiceren.

“Helaas was er ook sprake van onderbezetting bij de afdeling die daar over gaat. We hebben wel het complete rapport uitgeprint en speciaal laten bezorgen bij Amigu di Tera en Defensa Ambiental”

, aldus Adriaens.

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties