32 C
Willemstad
• dinsdag 23 april 2024

Extra | Journaal 19 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, April 18, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak in de zaak tegen Jamel L. over het doodsteken van een supermarktmedewerkster van een Albert Heijn...

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Financiële verhoudingen op de schop

HomeLandenBonaireAntilliaansDagblad | Financiële verhoudingen op de schop

‘Onder de streep komt er geen geld bij’

Den Haag – De herziening van de bestuurlijke en financiële verhoudingen met Caribisch Nederland (CN) vraagt om meer dan een paar technische aanpassingen.

Het is van het grootste belang de basis op orde te brengen door toepassing van algemene beginselen van financiële verhoudingen met inachtneming van de bijzondere situatie van de openbare lichamen. Dit schrijft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in haar advies aan de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen.

De adviesbrief van de ROB komt ruim twee weken voor het overleg tussen Van Huffelen en de eilandsraden over de herzieningen in de WolBES en de FinBES en kan mogelijk van invloed zijn op de uitkomst van deze gesprekken. De Raad zegt de adviesaanvraag als een erkenning te zien dat de drie eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een volwaardig onderdeel zijn van Nederland. ,,Het belangrijkste criterium bij de beantwoording van de nu voorliggende adviesaanvraag is of de aanbevelingen van IdeeVersa dat het onderzoek heeft uitgevoerd, leiden tot een betere toedeling van middelen die recht doet aan de opgaven waar de openbare lichamen voor staan, en wat de kosten daarvan zullen zijn”, aldus ROB. De typering van de openbare lichamen als bijzondere gemeenten lokt een vergelijking met de Nederlandse gemeenten uit maar doet volgens de Raad onvoldoende recht aan de grote diversiteit tussen de drie betrokken eilanden onderling, de schaal, de geografische ligging, de wezenlijk andere taken en de culturele achtergrond.

,, De huidige wijze van bekostiging en toezicht beletten de besturen van de eilanden om volledige integrale bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid uit te oefenen. De huidige wetgeving legt daarbij zeer sterk de nadruk op toezicht, controle, administratie en verantwoording. De wijze waarop het toezicht en het beheer over de financiën is vormgegeven is niet alleen onnodig belastend maar werkt ook niet bevorderlijk voor het ontwikkelen van de eigen verantwoordelijkheid.”

Er dient volgens ROB een ondersteuningsstructuur te komen die de openbare lichamen in staat stelt hun kennis, kunde en capaciteit duurzaam te versterken. Er moet ook een structurele verhoging komen van de vrije uitkering en tegelijk moet het aantal en de omvang van de bijzondere uitkeringen drastisch worden beperkt. Bij de ontwikkeling van de vrije uitkering zal rekening moeten worden gehouden met de dynamiek van de kosten.

,,Het is van groot belang dat het stelsel voorwaarden schept die dat mogelijk maken. Dat begint met het herstellen van de weeffouten in het stelsel: Structurele taken moeten worden bekostigd uit structurele middelen in plaats van incidentele, de onderhoudslasten van investeringen dienen onderdeel uit te maken van de vrije uitkering die daarnaast rekening dient te houden met de dynamiek van de kosten.” Verder zouden de openbare lichamen, onder de voorwaarde dat zij het financieel beheer op orde hebben, bij het Rijk een lening moeten kunnen aangaan voor het doen van investeringen. Maar onder aan de streep komt er geen geld bij. Het gaat alleen om een einde te maken aan de administratieve rompslomp en niet om meer budget.

De Raad komt met nog een paar aanbevelingen. De eerste is om een proces te starten om op verschillende beleidsterreinen gezamenlijk vastgestelde ambitieniveaus voor 2030 en eventueel verder op te stellen. ,,Verken vervolgens wat voor het behalen van deze ambities nodig is qua financiële middelen, instrumenten en ambtelijke capaciteit.” De Raad pleit verder voor een sterkere coördinerende en regisserende rol van BZK. ,,Dit vraagt om een niet vrijblijvend handelingskader dat houvast biedt bij de vormgeving van de bestuurlijke en financiële uitgangspunten tussen de ministeries en de openbare lichamen. Het terugdringen van het aantal bijzondere uitkeringen en de verantwoordingslasten dient daarin een speerpunt te zijn.”

Het streven om de autonome afwegingsruimte van de eilanden te vergroten dient volgens het advies te worden ondersteund door het opnemen in de FinBES van een bepaling dat bijzondere uitkeringen beperkt moeten blijven voor bijzondere aangewezen situaties. Ook moet er meer gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid die de WolBES biedt om bij de uitvoering van taken te differentiëren zodat de uitvoeringslasten in overeenstemming zijn met de kwetsbaarheid van de bestuurlijke taken.

Bron: Antilliaans Dagblad

20 reacties

 1. “Ze jaagt haar man echt zelf en eigenhandig de armen van een Latina in, die er helemaal niets voor hoeft te doen. En het is dan echt helemaal aan haar zelf te danken.”

  @KK: met een vrouw als Loes zou je als man toch spontaan homo worden?

 2. @Ericlapas. Dat is het probleem nou juist met veel van de “ik heb de broek aan” Nederlandse Trienen & Tosen die hier met hun luide scheur de typische “ik weet alles beter”-Bep” uithangen en over alles wel wat moeten vinden of zeggen op een haantje de voorste manier, en dat mag, maar het “hep”oo een nadeel : Geen grotere anti-afrodisiac voor de doorsnee man dan wat er zojuist beschreven is. Dan maak je het de latina, die in al dat voorenbeschreven het tegenovergestelde is, wel heel erg makkelijk.

 3. Nou sorry Ericlapas. Voor een aantal Latina’s is dat zeker een mogelijk, en het snelste carrierepad tot een lekker lux leventje: een naieve Nederlander uitzoeken die vervolgens echt denkt dat hij Gods gift to latina’s is en valt voor hun papie papie advances, en vervolgens beginnen de familieleden over te komen en begint het plukken. Ik kan me wel voorstellen dat je het niet leuk vinden om dat te horen. Jij dacht natuurlijk ook dat ze voor jou vielen! .Die ANtilliaans macho mannen zijn al net zo naief als die Nederlanders. Genoeg ydk-mannen (de echte dus) die zich gewiekst en vooral onnozel kaal hebben laten plukken door Dominicanas. Dag huis, terrein, auto, pensioen…

 4. @Knoek-koe, “Ze jaagt haar man echt zelf en eigenhandig de armen van een Latina in, die er helemaal niets voor hoeft te doen.” Wat moet de Latina voor doen?

  Denk dat ze haar dankbaarheid wel in de slaapkamer toont. Doet gelijk denken, hoe LatijnsAmerikaanse vrouwen hier gediscrimineerd worden. De meeste Curacaose vrouwen denken dat deze Latina’s op één ding uit zijn en dat is hun Dushi afpakken.

  Denk dat als de meeste Curacaose vrouwen zich niet volvreten met porkeria en af en toe naar de sportschool gaat en een workshop in voorspel volgen, dat ze niets te vrezen hebben.

 5. @Cur Revisited. Ze jaagt haar man echt zelf en eigenhandig de armen van een Latina in, die er helemaal niets voor hoeft te doen. En het is dan echt helemaal aan haar zelf te danken.

 6. weer een heel epistel van onze klimaatkenner Loes die kennelijk weer in haar maandelijkse cyclus zit en dan haar frustraties via het toetsenbord afreageert.

 7. Lokale bewoners ? Er zijn geen originele lokale bewoners. Nooit geweest ook. De eilandjes zijn ook geen koloniën. Die hele definitie van land buiten het eigen land sloeg meer op bewoond land en overheersing van originele lokale bevolking. Want anders is heel Indonesia een grote verzameling koloniën. En is Alaska ook een kolonie. Een bezettings fase is er niet. Want er was niks origineels.

  Er zijn alleen mensen die op een eilandje zijn geboren maar ja nog steeds zijn dat Nederlanders. En niet eigenaren van een eilandje. Er zijn geen eilandjes paspoorten.
  Zelf bestuur is leuk maar de hoogste Wet en rechtbank is Nederlands, hoogstens zijn er lokale regels net zoiets als gemeentelijke verordeningen. En een gemeente raad. Die “land” niveau pretenties en dat zelf doen slaan ook nergens op, het geeft alleen maar ruimte om “meer” “Voor je zelf” te doen en moet gewoon afgeschaft worden. Je kan niet meer volhouden met de huidige globalisering dat de eilandjes zo anders zijn en speciale “regels” nodig hebben. ja ja de golfhoogte zal tussen de 1 en 2-meter bedragen en de wind komt meestal uit de zelfde richting.

  Verder om aan niet op een eilandje geboren Nederlanders eisen van toelating te stellen en op los te laten is ook te gek voor woorden eigenlijk.
  Omgekeerd is dat ook niet. En val je ineens in de sociale zekerheid die op het hele Nederlanse grondgebied zou moeten slaan. Maar ja dat “zelf doen blokkeert dat ook weer”
  Achterhaald gedoe gebaseerd op intussen achterhaalde en misplaatste ongelijkheid claims.

 8. @Voorlopig zijn die eilandjes een stuk effectieve in hun “vluchtelingen” beleid dan NL.

  Natuurlijk want het zijn eilandjes. Geen land op een continent met open grenzen. De linkse maffia heeft weinig invloed hier waar het in Nederland erg sterk is. Ook heeft Nederland een asielindustrie waar een groep linkse mensen veel geld aan verdienen en dat hebben we hier niet. En dan nog de rechters. Nu hebben asociale en criminele asielzoekers die al zijn afgewezen recht op een schadevergoeding.. Maar laat het lokale bestuur maar beginnen met sociale zekerheid op de eilandjes. trouwens op Bonaire wonen meer makambas en op de bovenwindse eilanden wonen veel Amerikanen. Hoeveel ‘lokale’bewoners zijn er nog?

 9. Stikstof nee niet vergeten maar slaat nergens op.
  Dat hele NL “Stikstof crisis” is een onzinverhaal is verzonnen.
  Slaat nergens op. En gaat ook op de schop weer. Ze kunnen niet eens aangeven wat al die maatregelen nu precies doen. Verwaarloosbaar.

  Bijna 80% van lucht is stikstof maar in NL zijn er slimme “natuur” “beschermers” die domme overheden manipuleren met drama verhalen. Oplossing vervang de auto katalysator zeker…

  Verder Er is geen natuurlijke natuur in NL. Alles is gemaakt. Tot en met de heide toe. Alle “natuurgebieden daar zijn kunstmatig. En stelt niks voor. Maar he als we het regenwoud affikken in Zuid-Amerika en Azië. Lappen ter grootte van half Europa… De halve wereld stookt nog op hout.

  Actievoeren is een NL-hobby van sociaal gefinancierde met hun hoofd in de wolken, ik heb niks anders te doen figuren.
  Laat ze maar eens een tijdje in Pakistan in een dorp leven en ze moeten zelf voor hun financiering en eten zorgen. Dan is na 3 weken die hele bombarie weg. Want dan lijden ze ook honger.

  Er is niks in NL dat iets doet op mondiaal niveau. Ja dat banken verhaal. Maar verder klimaat. Arum we weten er nog helemaal niks van. En het is een belasting verhogend baanmakend pressiemiddel voor de rijken. Maar als jij in Bangladesh leeft waar ze in de stroomgebieden alle vegetatie hebben gesloopt en jaarlijks duizenden daardoor verzuipen zal t je een zorg zijn.

  De echte dingen zoals drinkwater en eten en overbevolking dat wordt nauwelijks aangekaart. Ja China deed het. Als enige. Nu Pakistan en India nog. Dan doe je iets wat effect heeft.
  Waarom denk je dat die rijke Arabieren giga waterprojecten willen opzetten. Die zijn echt niet gek.
  Drink Water wordt/ IS het nieuwe olie en oorlog factor.

  En zoals gezegd op de pukkel eilandjes kan alles maar als je opgevoed bent met dat stelen makkelijker is dan werken en eerlijk zijn wordt afgestraft door jaloezie en brood haat tja.

  En dat is helemaal de schuld van Nederland. Als ze in 2 jaar tijd miljarden aan oorlog kunnen uitgeven en meer dan 100.000 Oekraïners kunnen “opvangen” laten ze dan gewoon uitkeringen en sociale zekerheid invoeren op alle eilandjes. En ophouden met Schizofrene beleid.

  Voorlopig zijn die eilandjes een stuk effectieve in hun “vluchtelingen” beleid dan NL. NL Sukkels.

  Laten we kernwapens eisen of opslaan en de oorlog verklaren aan Venezuela of zo iets. Net als Peter Sellers “The mouse that roared”.

 10. @Brian zegt: “Bonaire heeft een zelfbestuur! Als je wilt klagen dan moet je daar beginnen! Begin maar met een financieel plan met alle kosten en inkomsten. Maar dacht dat de Eilandsraad zichzelf een half miljoen cadeau gaf. Er is dus wel geld maar de politici houdne het voor zichzelf!”

  Dus dat !

  Al net zulke klaplopers als de Parlementariers hier die chique lopen te doen terwijl ze het land leegzzuigen. ALlemaal waardeloos als leider voor Curacao. Een aantal hebben dat reeds aangetoond, zoals Quincy, leuke babbel maar je hebt er net niets aan. Dat viswijf is gelukkig weg. En dan heb je Rennox nog die nu in de enquete commissie zit. WAARDELOZE FIGUUR. Ook een fraudeur, die documenten vervalst heeft en zijn medewerkers uitknijpt. Die Rennox mogen ze terug sturen naar Afrika. De Arowakken draaien zich in hun graf om dat zulk corrupt gespuis hun mooie eiland nu bestuurt en zo ontzettend heeft vervuild met cups, flessen tampons en ander rotzooi

 11. @Loes, Je bent de stikstof crisis vergeten..

  Maar op Bonaire is geen oorlog (wees er maar blij om!).

  Bonaire heeft een zelfbestuur! Als je wilt klagen dan moet je daar beginnen! Begin maar met een financieel plan met alle kosten en inkomsten. Maar dacht dat de Eilandsraad zichzelf een half miljoen cadeau gaf. Er is dus wel geld maar de politici houdne het voor zichzelf!

 12. Misschien is het beter voor ons als de Antillen / Curaçao de oorlog verklaart aan Venezuela.

  Oekraïners betalen niet voor stroom en water.
  Die toeslag mag ook worden omgezet in een aggregaat subsidie in de Oekraïne.
  Gratis huis. Een student betaald voor een klein kamertje 700 plus euro.
  In een gast gezin dan is er leefgeld. 350 euro pp en een gast gezin.
  Ze hebben ook recht op Kinderbijslag

  En dat is wel het idiootste… Op de bes eilanden is kinderbijslag, vluchtelingen krijgen het ook maar op niet Bes Nada.

  NL financiert mede hun oorlog. En dat is alleen maar omdat Rusland/ Putin de “vijand” is.

  NL is schizofreen
  Gaan ze met auto’s de snelweg blokkeren om er als protest op te kunnen gaan zitten. Alsof al die stilstaande auto’s uitgezet worden. En waarom. Tegen klimaat omdat de ING-leningen verstrekt. Aan wat ze vinden dat niet goed is voor het klimaat.

  Vergeten wel even dat nl met 18 miljoen mensen op plek 160 ergens staat en geen ene bal uitmaken qua klimaat op mondiaal niveau. Als je in NL het klimaat wil verbeteren moet je in Duitsland op de snel weg gaan zitten. Net zoals in de jaren 90 het goedkoper en effectiever was om Poolse kolencentrales schoner te maken dan what ever je in NL zou doen. Wil je echt iets doen aan klimaat. India, Pakistan, Tjaad, China, Zuid-America.

  Stop met coke snuiven red het regenwoud. Stop met partydrugs en red de natuur in Brabant en Limburg. Ojee ojee, flush coke, xtc en medicijnen niet door de plee.

  Vergeten dat we in honderd jaar van 1 miljard naar 9 zijn gegaan meer dan de helft van de regenwouden hebben verwoest en de zeeën hebben leeggevist. Klimaat natuurlijke cycli heeft waar we nog nauwelijks iets echt van begrijpen.
  Maar intussen financieren we duizenden tonnen zwaar vervuilende explosieven en andere “klimaat” belastende dingen om oorlog te voeren en slikken alle flauwekul die daardoor dinge duurder maken.

  Ik wil niks zeggen hoor maar sinds die Oekraïne onzin zijn de prijzen in de supermarkt zo’n beetje verdubbeld.

  Vergeten we ook dat de Oekraïne “het oorlog gebied” zo groot is als Frankrijk, 603,628 km² is, Maar dat er effectief op een beperkter stukje heen en weer wordt geschoten. 1e wereld oorlog principe. Ik heb vroeger ook nooit iets gemerkt van de oorlog in Joegoslavië… Was ook een “europese” oorlog. You have war in europe zei een Amerikaans eens tegen me in Portugal.

  Verder moet er ook eens een keer aandacht worden gegeven dat er veel partijen zijn die daar na 1991 er zelf ook een puinhoop van maakten. Dat de Oekraïne een historie van 1000 jaar heeft met ellende en Rusland en dat de Oekraïne als dit stopt zelf ook weer in een burgeroorlog zal raken. Joegoslavië verhaal.

  Wel hebben we de komende 50 jaar nog lol om mijnen en ander spul te ruimen als de ik heb meer gelijk dan jij gekheid een keer ophoud.
  Weer eens iets anders, dag tripje “Oekraïne’, mijn ruimen voor het hele gezin.

  Maar he op een paar pukkel Nederlandse eilandjes met 300.000 inwoners kan NL het niet voor elkaar krijgen om dingen te goed te regelen, moeten ze zelf doen.
  Maar wel steun aan de Oekraïne met miljarden.

  En Let wel nog eventjes en er zijn meer Oekraïners in NL dan “Antillianen”
  Wat zijn de “kinderen” dan nog waard.
  Misschien moeten we de oorlog verklaren aan Venezuela. Kruisraketten eisen en een lading drone.s.

 13. @Eric, Mensen uit Oekranie mogen gewoon werken in Nederland en hebben ook toegang tot wonen en gezondsheidszorg. Blijkbaar is het in Nederland goed vertoeven want veel Oekraniers die in andere EU landen zaten komen ook naar Nederland. Zijn dat dan nog wel vluchtelingen?

  @Nederland moet zich schamen op de manier waarop ze vluchtelingen behandeld.
  Valt wel mee. Ze komen sowieso massaal dus zo slecht is het niet. Ook krijgen ze een woning, mogen familieleden uitnodigen en gratis zorg dus die dure operaties worden in Nederland voor je gedaan. Tel nog erbij op hoe bepaalde van deze mensen zich gedragen… Ze zijn daar nog vrij terwijl wie hier dit soort vluchtelingen meteen in de gevangenis stoppen.

 14. Ho ho ho @Ericje! Meneer de pastoor ex-minister en rondreizende Parlementarier Quincy Girogorie die graaag zoete broodjes verkoopt op soicial media en blijkbaar geen drol te doen heeft, liet Venezolanen in hokken met tralies opsluiten. Curacao noch de bonaireaanse gemeenteraad heeft geen enkel recht van spreken als het behandeling van vreemdelingen aangaat. Geen erger Gastland dan Curacao. We zijn net zo bestia als Haiti, maar door Nederland lijkt het nog wat.

 15. @Brian S, “Het is te gek voor woorden dat Oekraïners en andere “vluchtelingen” alles gratis”. Nou @Brian, is dat niet een beetje kort door de bocht? Oekrainers krijgen € 300 leefgeld per maand terwijl in Belgie een alleenstaande Okrainse vluchteling € 1263,00 krijgt.

  Wij horen niemand in Belgie moeilijk doen, behalve Vlaamsbelang natuurlijk maar wij weten wat voor engerds dat zijn.

  In Nederland doen ze moeilijk over die € 300 leefgeld van het zou een aanzuigwerking hebben (wat een flauwekul) waarom zouden Oekrainers daarvoor naar Nederland reizen als ze in Belgie bijna het 4-voudige krijgen en in Duitsland zelf € 500?

  Het probleem in Nederland is dat de politiek (Extreem rechts) de bevolking een probleem aanpraten, vluchtelingen zouden op luxe boten logeren maar er wordt niet gezegd dat ze daar met 2 a 3 gezinnen in een kamer verblijven met vaak verstopte toiletten.

  Nederland moet zich schamen op de manier waarop ze vluchtelingen behandeld, hun honden en katten hebben het beter dan deze arme mensen.

 16. @Het is te gek voor woorden dat Oekraïners en andere “vluchtelingen” alles gratis krijgen en de kinderen van de eilanden als verschoppelingen worden behandeld die het zelf maar moeten uitzoeken.

  Nederlanders mogen het ook allemaal uitzoeken. Er is een woning tekort maar alle nieuwe sociale huurwoningen gaan naar de ‘nieuwkomers’ en alles duurder daar gaan de expats graag wonen met hun 30 procent minder belasting betalen. De eilandskinderen hoeften tenminste niet duizenden euros betalen aan energie.

 17. Of ze het willen, dat is een, maar kunnen dat is ook maar de vraag. Niets an hier volgens een tijdsschema lopen. Efficientie en doorpakken , goed communiceren op tijd starten etc. Zie je Pik Pisas al op tijd komen ergens?

 18. Het Bestuur op de eilanden kunnen alles. Maar hebben helemaal de redenen niet om dat ook te willen.
  Feestjes kunnen perfect geregeld worden en pensioenen ook.
  Het gaat niet om kunnen maar om willen.

  Ze zijn nu ingesteld om 4 jaar aan te blijven voor een vol pensioen en daarbij zoveel mogelijk te stelen als kan.
  Want ze moete de personen die ze in het zadel helpen ook (af) betalen.
  Daar zit het hele ding. Corruptie en sociaal gevoel. En het status gebeuren.

  NL moet de oppakkans verhogen en gewoon niet buigen voor kinderlijk gedrag en controle uit oefenen.
  En corruptie tegen gaan.

  Door te zorgen dat de sociale zekerheid op de eilandjes gelijke is aan NL.
  JE kan niet zeggen corruptie mag niet als de inwoners ver onder het Nederlandse sociale niveau leven.
  Het is te gek voor woorden dat Oekraïners en andere “vluchtelingen” alles gratis krijgen en de kinderen van de eilanden als verschoppelingen worden behandeld die het zelf maar moeten uitzoeken.

 19. @De huidige wetgeving legt daarbij zeer sterk de nadruk op toezicht, controle, administratie en verantwoording.

  En er zijn voldoende redenen waarom dit is. Het bestuur op deze eilanden laat elke keer zien dat ze het niet zelf kunnen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties