28 C
Willemstad
• zondag 14 april 2024

Extra | Journaal 12 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, April 11, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 11 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, April 10, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 10 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 9, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

PBC | De Curaçaose ochtendkranten van vrijdag 16 februari 2024

HomeLandenCuraçaoPBC | De Curaçaose ochtendkranten van vrijdag 16 februari 2024

Met video | Persbureau Curacao

Persbureau Curacao
Antilliaans Dagblad: ‘Geen politieke grillen‘

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), benadrukte tijdens een businesslunch van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) de noodzaak voor centrale banken, zoals die van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), om onafhankelijk van politieke invloeden te opereren voor financiële stabiliteit. Ook de Extra was erbij (https://extra.cw/un-sektor-finansiero-stabil-mester-por-kontra-situashonnan-atverso/)

Hij onderstreepte het belang van een duidelijk mandaat en vertrouwen van de overheid, los van politieke grillen. Knot pleitte voor samenwerking tussen de overheid, andere centrale banken, de financiële sector en het bedrijfsleven om de financiële stabiliteit en het vertrouwen te waarborgen.

De manier waarop het Antilliaans Dagblad zijn tekstpassage over de politieke grillen van de overheid naar boven tilt, doet vermoeden dat er sprake is van zulke ‘politieke grillen’, maar wie de tekst van de toespraak goed leest, ziet dat Knot alleen maar een overzicht geeft van voorwaarden die een centrale bank, zoals de CBCS nodig heeft om te kunnen functioneren. De Extra houdt het wat dat betreft neutraler.

Knot sprak ook over de transitie naar een duurzame economie, de strijd tegen witwassen en de noodzaak van diversificatie buiten de toeristische sector om economische kwetsbaarheden, zoals ervaren tijdens de pandemie, te verminderen.

Knot benadrukte de behoefte aan investeringen in de energietransitie en internationale samenwerking om deze doelen te bereiken.

Op pagina 2 blijkt het AD gesproken te hebben met Knot over Ennia.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft formeel nog geen verzoek ontvangen om het akkoord over de Ennia-problematiek te beoordelen, aldus DNB-president Klaas Knot. Hoewel informeel de bereidheid is uitgesproken om het akkoord te beoordelen, moet het formele verzoek nog worden ingediend.

Knot benadrukt dat DNB na ontvangst van het verzoek zo snel mogelijk actie zal ondernemen, maar kan geen specifiek tijdschema noemen. Hij erkent de urgentie van de situatie op Curaçao en het belang voor het eiland om deze kwestie snel op te lossen.

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen informeerde de Tweede Kamer dat het Nederlandse oordeel binnen enkele weken klaar zal zijn. Het hoofdlijnenakkoord heeft als doel het pensioeninkomen van 30.000 polishouders te beschermen door jaarlijkse bijdragen van Curaçao, Sint Maarten, en de CBCS aan een fonds.

Bij een positief oordeel van Nederland zal het rentetarief van de herfinancierde covidlening voor Curaçao worden verlaagd, met terugwerkende kracht vanaf de datum van ontvangst van het akkoord.

Het akkoord luidt:

Het hoofdlijnenakkoord betreft de uitwerking van een doorstart van Ennia Caribe Leven (ECL) en heeft als doel om het pensioeninkomen van 30.000 polishouders veilig te stellen. Volgens dit akkoord zal het Land Curaçao vanaf 2027 dertig jaar lang elk jaar 30 miljoen gulden storten in een fonds. Sint Maarten zal op zijn beurt 2,3 miljoen per jaar inleggen. Ook de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) doet een duit in het zakje. Gedurende 50 jaar maakt deze instelling 15 miljoen per jaar naar dit fonds over.

Extra: Curaçao zal in 2027 voor 70% op hernieuwbare energie kunnen rekenen.

In 2027 zal Curaçao naar verwachting voor 70% van zijn energievoorziening afhankelijk zijn van hernieuwbare bronnen, volgens Neysa Scoop-Isenia, directeur van Aqualectra. Deze ambitieuze doelstelling werd bekendgemaakt tijdens de start van het nieuwe windmolenpark in Koraal Tabak.

Al dit jaar kan het eiland bogen op een aandeel van 50% hernieuwbare energie in zijn energiemix. Hiermee zal Curaçao het eerste land ter wereld zijn dat meer dan 100 Megawatt produceert met 70% hernieuwbare energie, een prestatie waarop men trots is.

Deze ontwikkeling is niet alleen gericht op het verlagen van de energietarieven om elektriciteit betaalbaarder te maken, maar ook op het verminderen van emissies en het verbeteren van de macro-economische situatie door minder brandstof te importeren voor energieproductie.

Tijdens de ceremonie lichtte Roy Kolader, (https://extra.cw/invershon-di-300-mion-den-parkenan-di-mulina-di-bientu-na-korsou/) directeur van NuCapital de investering van 300 miljoen gulden (voor alle parken) in en de toewijding aan het project toe, in nauwe samenwerking met Aqualectra ontwikkeld. Er zijn diverse studies uitgevoerd, waaronder milieu-impactstudies en windmetingen, om het gedrag van de wind nabij de site te begrijpen.

Het windmolenpark, beschreven als state-of-the-art, is het vierde windmolenpark ontwikkeld door NuCapital en hun partners, met een totale investering van bijna 450 miljoen gulden in Curaçao en Aruba, wat hun inzet voor een duurzame toekomst voor Curaçao onderstreept.

NuKoraal Tabak Windparken is een joint venture tussen NuCapital en Aspiravi uit België, beide met uitgebreide ervaring in de ontwikkeling van windmolenparken voor schone, groene energie. Eerder ontwikkelde NuCapital ook de windmolenparken Tera Kòrá I, Tera Kòrá II en Playa Canoa op Curaçao.

Het nieuwe windmolenpark vereist een investering van ongeveer 60 miljoen USD (ongeveer 110 miljoen ANG), waarvan de partner APC 48 miljoen USD financiert.

Vigilante: Verkorting van de werkuren voor alle medewerkers van Dierenbescherming

Tijdens een op het laatste moment georganiseerde persconferentie, legde Maria Garcia uit dat Dierenbescherming Curaçao haar deuren zal moeten sluiten als er geen structurele oplossing komt voor de financiering van de operationele kosten.

Momenteel heeft Dierenbescherming Curaçao vijf mensen in dienst die verschillende functies vervullen om het welzijn van dieren te bevorderen, maar aangezien de organisatie slechts 2280 gulden per maand zal ontvangen, betekent dit dat de maandelijkse kosten verlaagd moeten worden.

De Extra weet te melden (https://extra.cw/eksistensia-dierenbescherming-na-peliger-ku-kortamentu-supsidio/) dat het asiel in Parera momenteel 43 katten en 73 honden huisvest.

Directeur Maria Luisa Garcia deelde mee dat de subsidie, die vorig jaar nog 5200 gulden per maand bedroeg, dit jaar is verlaagd naar 2280 gulden per maand. Met deze verlaging is het volgens Garcia onmogelijk om het asiel draaiende te houden, aangezien de operationele kosten 20.000 gulden per maand zijn. De stichting, die onder het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) valt, is ook afhankelijk van donaties.

Mevrouw Garcia heeft geprobeerd opheldering te krijgen van de overheid en het ministerie sinds ze de verlaging ontdekte, maar zonder succes. Zonder een structurele oplossing kan de stichting de verzorging van de dieren na deze maand niet meer bekostigen. Op de bankrekening van de stichting staat momenteel 14.000 gulden, waarvan 11.000 gulden gereserveerd is voor het salaris van vijf werknemers. Dit is exclusief ongeveer 4000 gulden aan maandelijkse premies. Na betaling van de salarissen en andere kosten, blijft er geen budget over voor essentiële zaken zoals medicijnen.

Garcia benadrukt de noodzaak voor een dringende oplossing en wijst op de samenwerking met het Bureau voor Toerisme (CTB) voor de sterilisatie van dieren en het opzetten van een toevluchtsoord, waarbij vermeld wordt dat deze fondsen niet bedoeld zijn voor de operationele kosten. De stichting heeft momenteel geen nieuw contract met CTB.

Antilliaans Dagblad: Grote verliezer is vooral Curacao

Na de controversiële gebeurtenissen tijdens de Grand Marcha en daaropvolgende berichtgeving, benadrukt advocaat Bertie Braam in het AD dat zijn cliënten Kenley en Gianni Jansen, bekende sponsors en supporters van Curaçaos carnaval en diverse lokale initiatieven, het lopende politieonderzoek naar de groep Alegria met vertrouwen tegemoet zien.

Braam wijst op het aanzienlijke financiële en promotionele verlies voor Curaçao als het echtpaar zich zou terugtrekken:

“De grote verliezer in dit alles is echter Curaçao, want indien Kenley en Gianni Curaçao de rug toekeren, wat dan? Zullen dan degenen die hiervoor hebben gezorgd het grote financiële gat dat Kenley en Gianni achterlaten, invullen? Ik kan er gif op innemen dat dit niet gaat gebeuren.”

Hij verduidelijkt dat Kenley Jansen, een Amerikaanse honkbal miljonair van Curaçaose afkomst, geen intentie had om de Gran Marcha te stoppen, maar juist wees op mogelijke inconsistenties in de politiecontroles.

De emoties van Jansen zijn volgens Braam verklaarbaar gezien de veilige staat van hun trailer, die eerder zonder problemen werd ingezet. De advocaat kritiseert de snelle veroordeling op sociale media en roept op tot meer begrip en samenwerking op Curaçao, benadrukkend dat respect voor Jansen, als prominente sportman en weldoener, gepast is.

Antilliaans Dagblad: Slavernijmuseum op Java eiland

Rutte: Dit is een van de invullingen ‘achter de komma’

In het adviesrapport over het Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam wordt voorgesteld dit museum op Java-eiland neer te zetten. Het Java-eiland is een woonwijk op een schiereiland in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam.

“Het Nationaal Slavernijmuseum moet een toonaangevend gebouw worden op Java-eiland, en moet een compleet beeld geven van het Nederlandse koloniale slavernijverleden”, adviseren de kwartiermakers van het Nationaal Slavernijmuseum op basis van onderzoek, participatiebijeenkomsten en gesprekken met diverse gemeenschappen, ‘grassroots organisaties’, culturele instellingen en kennisinstituten in Nederland en wereldwijd.

Gisteren presenteerden de kwartiermakers het voorstel voor het concept, de bouw en oprichting van het Nationaal Slavernijmuseum. Zij noemen Java-eiland als voorkeurslocatie.

“De kop van het Java-eiland is een waardige en prominente plek aan doorgaand stromend water, is goed bereikbaar en biedt voldoende ruimte”, aldus de adviseurs. De kwartiermakers zijn van mening dat het uiterlijk van het gebouw recht moet doen aan de bijzondere inhoud ervan, in architectuur, uitstraling, materiaal, vorm en omgeving.

Ze adviseren de gemeente Amsterdam en het Rijk om de mogelijkheid te onderzoeken om een hoogwaardig gebouw van 9.000 vierkante meter te realiseren. Zij verwachten dat het museum in 2029 of 2030 zijn deuren kan openen.

Nu het voorstel van de kwartiermakers er ligt, breekt een volgende fase aan. Adviesaanvragen worden uitgezet bij stadsdeel Oost, de Commissie Omgevingskwaliteit, de Amsterdamse Kunstraad en de Raad voor Cultuur. Op basis van deze adviezen wordt een met het Rijk afgestemde bestuurlijke reactie opgesteld door de gemeente Amsterdam en wordt later dit jaar een besluit over het Nationaal Slavernijmuseum voorgelegd aan de gemeenteraad.

Demissionair minister-president Mark Rutte: “Het Nationaal Slavernijmuseum is een belangrijk onderdeel van het verhaal achter de komma, na de excuses voor de rol van de Nederlandse staat in het slavernijverleden. Om recht te kunnen doen aan het verleden en in het hier en nu samen verder te komen, is het dringend nodig dat we meer en beter zicht krijgen op deze donkere pagina’s uit de geschiedenis. Het slavernijmuseum heeft daarin straks een centrale rol, als centrum van kennis en dialoog.

Bron: Persbureau Curacao

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties