27 C
Willemstad
• vrijdag 23 februari 2024

Extra | Journaal 23 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NTR | Curaçao bouwt extra windmolens, ‘straks 70 procent schone energie’

Oscar van Dam Welk land binnen ons Koninkrijk draait als eerste op 70 procent groene energie? Curaçao belooft die strijd te gaan winnen in 2030. Zes ministers en verschillende...

CC | HNO Committee not in line with Public Prosecutor’s report

WILLEMSTAD - The parliamentary inquiry committee Hospital Nobo Otrobanda does not align with the decision to file a report with the Public Prosecutor. Yesterday, it was announced...

DH | Governor receives first 19 of hundreds of National Decrees for justice workers

PHILIPSBURG--Caretaker Minister of Justice Anna Richardson sent out a press release on Thursday, an hour before midnight, stating that the Cabinet of Governor Ajamu Baly had confirmed...

AntilliaansDagblad | Arts Aida ontmoet hulpdiensten Sint Maarten

Philipsburg - Het management van Carnival Cruises organiseerde onlangs een rondleiding op het cruiseschip Aida uit Duitsland voor leden van de hulpdiensten van Sint Maarten. Stefan Luhrs, een...

AntilliaansDagblad | Geen dengue op Aruba

Oranjestad - Het Amerikaanse consulaat op Curaçao maakt er ten onrechte melding van dat er een uitbraak van dengue is op Aruba. Directie Volksgezondheid (DVG) bestrijdt dat...
- Advertisement -spot_img

PBC | De Curaçaose ochtendkranten van 8 februari 2024

HomeEconomieEnergiesectorPBC | De Curaçaose ochtendkranten van 8 februari 2024

Persbureau Curacao

Persbureau Curacao
Facebookbericht minister over kwijtschelding belasting roept vragen op. Een Facebookpost van de MFK-minister van Financiën, Javier Silvania: “Breaking news. Curoil heeft 88,6 miljoen gulden schuld aan invoerrechten en omzetbelasting op benzine.

Om te voorkomen dat de prijs voor benzine omhooggaat, zal de Minister van Financiën aan de Raad van Ministers om kwijtschelding van deze schuld vragen.”

Vijf minuten later: weg post. Nieuwe melding: “Ik ben een minister die naar de stem van het volk luistert. Ik ga niet naar de Raad van Ministers met het verzoek om Curoil een belastingschuld kwijt te schelden. Ik zal een second opinion vragen. De stem van het volk is de stem van God.”

Deze mededelingen hebben in de Statenvergadering van gisteren, die ging over belastingwetgeving, voor nogal wat discussie gezorgd. Het begon met een verzoek van Statenlid Gwendell Mercelina, van regeringspartij PNP, die voorafgaand aan de officiële start van de vergadering verzocht een vierde agendapunt toe te voegen waarin Curoil een technische briefing komt geven. “Want wat is hier aan de hand?” zo vraagt hij zich hardop af.

Vervolgens komt Gilbert Doran voor zijn partijgenoot-minister op en stelt dat de mededeling niet meer op Facebook staat en dat de minister heeft gemeld dat hij eerst naar het volk zal luisteren.

Ana-Maria Pauletta van oppositiepartij PAR vraagt ook om een ‘punt van orde’. “Het is een schande dat iemand mij hier in de Statenzaal vraagt of ik de Facebookpagina van de minister nog niet gelezen heb. Wordt op deze manier ons land geregeerd? Dat is een schande.”

Zij verwijst, overigens net als Mercelina, naar vorig jaar uitgesproken Hof-vonnissen waarbij drie grote bedrijven belastingschulden hadden. De Inspecteur der Belastingen had de rechtszaken aangespannen die allemaal draaiden om de vraag of aanslagen van de omzetbelasting van voor 2017 wel of niet betaald hoefden te worden. Het Hof legde uit dat in alle drie de zaken de uitlatingen van Financiënminister Javier Silvania niet voor meerdere uitleg vatbaar waren, en zonder voorbehoud zijn gedaan. Die uitlatingen leidden er volgens het Hof toe dat deze belastingplichtigen daaruit mochten afleiden dat de Ontvanger niet meer zou overgaan tot invordering. Het ging in totaal om een bedrag van 6,6 miljoen gulden.

Pauletta daarom: “Ik ondersteun het voorstel van Gwendell, maar ik vind ook dat de minister uitleg moet komen geven. Want ik ben ‘flabbergasted’ over hoe deze regering functioneert en hoe met de financiën omgegaan wordt.”

Zij wordt vervolgens onderbroken door Statenvoorzitter, Charetti America-Francisca (MFK) die vindt dat ze te lang praat. Waarop Pauletta erop wijst dat noch bij een punt van orde, noch bij een vraagpunt een tijdslimiet geldt.

“Dus als ik wil ingaan op het voorstel van Mercelina dan mag dat.” Vervolgens wordt het voorstel van Mercelina voorgelegd voor stemming. De Staten gaan hier niet mee akkoord. Belangrijk te weten: de MAN-fractie schittert door afwezigheid in deze Statenvergadering. Daarna doet Pauletta een nieuw voorstel, namelijk of de minister tekst en uitleg kan komen geven. Ook hier gaan de Staten niet mee akkoord.

Curoil: Geen belastingschuld

Dat Curoil een belastingschuld van 88 miljoen gulden zou hebben is “informatie die uit de context is gehaald”, aldus de reactie van de overheids-nv. “Curoil is een bedrijf dat altijd volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens de Belastingdienst. De belastingen op brandstoffen zijn inbegrepen in de prijs die consumenten aan de pomp betalen, en het is de rol van Curoil om deze te innen en over te dragen aan de overheid.”

Het bedrijf legt uit dat het, nadat de raffinaderij in 2018 problemen kreeg, genoodzaakt was om producten te importeren om een tekort te voorkomen. Voor 2018 importeerde Curoil enkel low sulfur diesel omdat de raffinaderij dit niet produceerde. De overheid had geregeld dat er geen invoerrechten betaald hoefden te worden op diesel. Echter, toen Curoil na 2018 begon met het importeren van andere producten, zoals benzine en kerosine, benaderde het de douane en de overheid met het verzoek deze producten ook vrij te stellen van invoerrechten, gezien de significante prijsstijging die dit zou veroorzaken voor lokale marktproducten.

De regering moet de nodige aanpassingen maken om invoerrechten op petroleumproducten vrij te stellen. Dit is nog niet formeel geregeld en in afwachting van een definitieve beslissing zijn deze belastingen nooit opgenomen in de prijsberekening van de brandstof. Dit wordt elke maand aangegeven in het prijswijzigingsbesluit gepubliceerd door de regering van Curaçao. Hierdoor heeft de consument deze belasting nooit betaald en kon Curoil deze niet afdragen aan de Belastingdienst.

In 2021 kreeg Curoil een belastingaanslag van 107 miljoen gulden van de Belastingdienst, welke later is verlaagd naar 88 miljoen gulden. Omdat dit bedrag nooit in de prijs aan de pomp is doorberekend, wordt er nog steeds overlegd met de overheid of dit al dan niet in de prijs moet worden opgenomen. “Als de overheid besluit deze belasting te innen, zal regulator BTP dit in de brandstofprijs moeten verwerken en vervolgens kan Curoil dit afdragen aan de overheid. Curoil blijft in overleg met het Ministerie van Financiën om zo snel mogelijk tot een bevredigende overeenkomst te komen die voor alle betrokken partijen, vooral de consument, aanvaardbaar is”, besluit het bedrijf.

Antilliaans Dagblad/Extra: ‘Land moet zelf FKP onderzoeken’

Het land Curaçao is zelf verantwoordelijk voor goed beleid en controle binnen de stichting voor volkshuisvesting Fundashon Kas Popular (FKP). Dit staat in een reactie van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) aan de Staten op een verzoek, vastgelegd in een motie van 19 oktober 2023, om onderzoek te doen naar het beleid en het functioneren van de processen binnen de FKP, waarbij de resultaten gebruikt kunnen worden om het functioneren van de FKP te verbeteren.

Er wordt aangevoerd: “Het land Curaçao is verantwoordelijk voor de sociale woningbouw en maakt hiervoor gebruik van de diensten van FKP. FKP voert in dat kader een publieke taak uit.

In de beheersovereenkomst afgesloten tussen het land en de FKP is geregeld dat het land toezicht kan houden op de naleving van de overeenkomst.

” Het is niet zo dat de ARC geen onderzoek zou willen doen, maar de Landsverordening Algemene Rekenkamer (LvARC) staat nu eenmaal niet toe dat er onderzoek wordt gedaan in een instituut als de FKP. Wel kan de Rekenkamer ander onderzoek doen, namelijk ten aanzien van het gevoerde beleid van de betrokken minister en het toezicht dat de minister op de instelling uitoefent.

Dat de LvARC geen onderzoek toestaat binnen de instelling wordt met redenen omkleed. Een van die redenen is dat een en ander via een beheersovereenkomst is geregeld (en niet bij wet) en daarom mag de ARC geen onderzoek doen binnen FKP. Een andere reden is dat er wel onderzoek gedaan mag worden in vennootschappen of als het land een deelneming heeft in een bedrijf, maar niet binnen FKP omdat dit een stichting is en ’ten aanzien van de FKP is er geen deelneming van het land in een samenwerkingsovereenkomst’.

Een onderzoeksvraag die de Rekenkamer wel zou kunnen uitdiepen is: “Heeft het land een beleid geformuleerd met betrekking tot volkshuisvesting en is door het land effectief toezicht gehouden op FKP?” En deelvragen kunnen dan gaan over het beleid van de overheid met betrekking tot volkshuisvesting en de rol van de FKP.

Maar ook over hoe effectief het toezicht is geweest op de aan FKP opgedragen beheers- en exploitatietaken, de aanvragen voor volkswoningen, het innen van huur en de besteding van deze gelden, de verkoop van woningen en de totstandkoming van de verkoopprijs. Verder kan onderzocht worden of de overheid effectief toezicht heeft gehouden op het opvolgen van het beleid met betrekking tot de registratie van gegadigden voor (volks)woningen alsook de procedures en criteria voor toewijzing door de FKP. En tot slot kan deze vraag beantwoord worden: heeft de overheid effectief toezicht gehouden op het toekennen van huursubsidie door de FKP?”, zo legt de Rekenkamer uit.

Huiswerk dus voor de Staten…

Stichting voor Consumenten waarschuwt bij het geven van cadeaubonnen/giftcards

In de maand van de liefde

Februari is de maand van de liefde en hoewel we ons in de carnavalssfeer bevinden, blijft Valentijnsdag een dag waar de consument aandacht aan besteedt. Volgens de Stichting voor Consumenten tonen veel consumenten liefde en waardering aan hun dierbaren met een geschenk. In sommige gevallen kan ook gekozen worden voor een cadeaubon. Op deze manier kan de persoon zelf iets naar zijn smaak kiezen later.

Dit moment is erg belangrijk om zowel de handelaar als de consument bewust te maken van dit aspect. Op Curaçao hebben we nog geen wet die specifiek aangeeft hoe om te gaan met het deel van de cadeaubon. Daarom is het goed dat zowel de handelaar als de consument op de hoogte zijn van enkele aandachtspunten, aangezien dit een aankoop betreft en daarvoor zijn zijn plichten en rechten wettelijk verankerd.

Het is goed voor handelaren om rekening te houden dat de vervaldatum duidelijk zichtbaar moet zijn op de cadeaubon. Als dit niet op de cadeaubon staat, kan de cadeaubon niet verlopen. Een goede handelaar heeft de plicht om alle voorwaarden verbonden aan de aankoop van een cadeaubon aan de persoon die dit koopt te informeren.

Aan de andere kant is het erg belangrijk voor de consument om ook kritisch te zijn en aandacht te besteden aan deze punten voordat hij besluit een cadeaubon als geschenk te kopen. Controleer/informeer naar de vervaldatum van een cadeaubon en ook de voorwaarden verbonden aan de aankoop van een cadeaubon voordat je een definitieve beslissing neemt. Als je het niet eens bent met de informatie of voorwaarden van de handelaar, koop dan niet deze cadeaubon.

De FpK zegt dat de handelaar de plicht heeft om dit soort voorwaarden van tevoren aan de consument aan te geven. Op deze manier kan de consument bewust kiezen of hij deze overeenkomst aangaat of niet. Naast de bovengenoemde aspecten is het ten zeerste aan te bevelen, wanneer je iemand een cadeaubon geeft, deze goed te informeren over de voorwaarden van de cadeaubon, met name de vervaldatum, zodat deze er ook rekening mee kan houden.

Let goed op, een cadeaubon is een geldstorting die niet genegeerd mag worden. Maar aangezien er nog geen wet is die dit ondersteunt, is het goed voor jou die de cadeaubon als geschenk ontvangt, om goed nota te nemen van de vervaldatum, deze niet ergens in een la te bewaren, met de kans dat je het vergeet. Maak tijdig gebruik van je cadeaubon om eventuele ongemakken en teleurstellingen te voorkomen.

Niet in de krant maar wel goed om te weten, enkele belangrijke aandachtspunten:

Gebruiksvoorwaarden: Lees de voorwaarden die aan het gebruik van de cadeaubon verbonden zijn. Sommige bonnen kunnen beperkingen hebben, zoals alleen geldig zijn in bepaalde winkels of niet bruikbaar zijn voor afgeprijsde artikelen.

Waar te gebruiken: Controleer of de cadeaubon alleen in fysieke winkels, online of beide kan worden gebruikt. Dit is vooral belangrijk als je weet dat de ontvanger de voorkeur geeft aan online winkelen.

Saldo en herlaadbaarheid: Kijk of je het saldo van de cadeaubon online kunt controleren en of deze herlaadbaar is. Dit kan handig zijn als de ontvanger de bon in delen wil gebruiken.

Restitutiebeleid: Begrijp wat er gebeurt als de cadeaubon verloren gaat of wordt gestolen. Sommige uitgevers kunnen de bon vervangen, terwijl anderen dit misschien niet doen.

Overdraagbaarheid: Controleer of de cadeaubon aan iemand anders kan worden gegeven als de oorspronkelijke ontvanger deze niet wil of kan gebruiken.

Mogelijkheid tot combineren: Kijk of de cadeaubon gecombineerd kan worden met andere promoties of kortingen die de winkel aanbiedt.

Extra: Aanwijzingen dat volgende IPKO wordt uitgesteld

De interparlementaire top van het Koninkrijk, ook bekend als IPKO, die over twee weken op Aruba zou plaatsvinden, wordt waarschijnlijk geannuleerd. Het is nog niet duidelijk waarom het voorzitterschap van het IPKO, dat bestaat uit de leiders van de delegaties van de vier landen, nog geen officiële aankondiging heeft gedaan over de beslissing.

Zo was de zesmaandelijkse bijeenkomst tussen parlementariërs van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland aangekondigd om plaats te vinden van 20 tot 23 februari in Oranjestad, Aruba. (Carnaval?)

Dit was kennelijk gepland voor die periode, maar gezien de parlementsverkiezingen op 11 januari 2024 op Sint Maarten, kon men al aannemen dat de datum zou worden uitgesteld. Maar nu lijkt het erop dat de top niet doorgaat en echt wordt geannuleerd. Er wordt nog gewacht op een verklaring van het voorzitterschap.

Echter, parlementsleden en leden van de Tweede Kamer zullen in deze periode, die samenvalt met het carnavalsseizoen, niet zonder ontmoeting blijven. Zo heeft de Commissie van de Eerste Kamer voor Koninkrijksaangelegenheden, die in juni vorig jaar is gevormd, gepland om bezoeken te brengen in de periode van 9 tot 19 februari 2024, zowel aan de CAS-landen als aan de BES-eilanden.

Omdat de parlementaire delegaties van Curaçao, Aruba en Sint Maarten al hadden afgesproken om op 17 en 18 februari bijeen te komen ter voorbereiding op het IPKO, is besloten een gezamenlijke vergadering te houden met leden van de Eerste Kamer.

Dit formaat zal worden herhaald als de Commissie van de Tweede Kamer voor Koninkrijksaangelegenheden een bezoek brengt om kennis te maken met alle eilanden. Als dit zo verloopt, zal het volgende IPKO daadwerkelijk in juni 2024 plaatsvinden in Den Haag.

Extra: Curaçao Suns plaatsen zich voor het eerst voor de halve finale van de Serie del Caribe

In een geweldige wedstrijd gisteren heeft de vertegenwoordiging van Curaçao die van Puerto Rico met een score van 2-0 verslagen, om zo voor de eerste keer in de halve finale van de Serie del Caribe te belanden.

Juan Carlos Sulbaran was gisteren indrukwekkend op de heuvel. De veteraan pitcher gooide 5 innings zonder tegenscore en pakte de overwinning. Sulbaran stond gisteren slechts 2 hits toe en sloeg 2 slagmannen uit.

Wendell Floranus, Shea Spitzbarth en Anthony Herrera combineerden voor 4 innings zonder tegenscore. Hierbij stonden ze slechts 3 hits toe en sloegen 3 Puerto Ricaanse slagmannen uit.

Herrera gooide een perfecte 9e inning om zijn tweede save van het toernooi te behalen. Wat ook goed was gisteren voor het pitching staff van Curaçao, was dat ze geen enkele vrije loop toestonden.

De runs van Curaçao kwamen in de 4e inning en de 9e inning.

In de 4e inning nam Curaçao een 1-0 voorsprong op een opofferingsslag van Juremi Profar. Terwijl in de 9e inning de andere run binnenkwam op een opofferingsslag van Didi Gregorius.

De slagmannen van Curaçao waren ook los na slechts drie hits tegen de Dominicaanse Republiek te hebben geslagen; gisteren sloegen ze acht hits.

De aanval van Curaçao werd geleid door Juremi Profar die 2 uit 3 ging met een RBI. Terwijl zowel Jonathan Schoop als Jurickson Profar 2 uit 4 gingen.

RBI staat voor “Runs Batted In” (in het Nederlands: “binnengeslagen punten”). Het is een statistiek in het honkbal en softbal die aangeeft hoeveel keer een slagman erin slaagt om met zijn slag (hit), opofferingsslag of op welke wijze dan ook (behalve bij fouten van de tegenstander) een teamgenoot over de thuisplaat te laten scoren.

RBI’s worden gebruikt om de productiviteit en bijdrage van een slagman aan het scoren van zijn team te meten. Een speler krijgt een RBI toegewezen voor elke run die direct scoort als gevolg van zijn slag, behalve wanneer de run het resultaat is van een fout door de tegenstander.

Ook de verdediging van Curaçao blonk gisteren uit met goede acties in het buitenveld van Jurickson Profar, Edmond Americaan en ook Ademar Rifaela. Americaan verving Roger Bernadina, die geblesseerd uit de wedstrijd kwam.

De halve finales worden vandaag gespeeld. De loting bepaalt welke teams elkaar en op welk tijdstip ontmoeten. De eerste halve finale start om 21.00 uur Nederlandse tijd (16.00 uur op Curaçao) en de tweede om 02.00 uur Nederlandse tijd (21.00 uur op Curaçao).

Bron: Persbureau Curacao

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties