32 C
Willemstad
• zaterdag 22 juni 2024

Extra | Journaal 21 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, June 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, June 19, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | ‘Oprukkende gentrificatie ongewenst’

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | ‘Oprukkende gentrificatie ongewenst’

Rif-bewoners sturen brief ook naar Tweede Kamer en Van Huffelen

Willemstad – De regering moet ingrijpen tegen de oprukkende gentrificatie in de binnenstad. Gentrificatie betekent de opwaardering of upgrade van een oude buurt in een stad met als doel rijkere bewoners aan te trekken.

,,Dit heeft namelijk als uitkomst onbetaalbare huur- en koopprijzen voor personen met een lager- en middeninkomen en uiteindelijk de verdringing en verplaatsing van de oorspronkelijke bewoners naar de uiterste buitenranden van het stedelijk woongebied, met alle negatieve sociaaleconomische gevolgen van dien voor deze medeburgers en onze maatschappij”, aldus een schrijven van de bewoners van het Rif-gebied in Otrobanda en de Fundashon Rif. Zij boden hun brief afgelopen week niet alleen de ministerraad en de Statenvoorzitter aan.

Het schrijven is ook opgestuurd naar de Tweede Kamer in Nederland en staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen (D66), evenals gouverneur Lucille George-Wout, de Gevolmachtigde minister Carlson Manuel (MFK) en de Rotterdamse organisatie Recht op Stad.

In het schrijven wordt erop gewezen dat de woonfunctie als essentieel onderdeel van een levende binnenstad versterkt moet worden door stadsvernieuwing, woningbouw, sociale verbetering en monumentenherstel. Het behoud van het monumentale karakter van de binnenstad is eveneens belangrijk voor het behouden van Willemstad op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

De plannen van Fundashon Kas Popular (FKP) en HD&M Urban Village Properties (HD&M groep) druisen tegen alles in, omdat het doel toeristische ontwikkeling is. De Rif-stichting vindt het bovendien ‘een kwalijke zaak dat duidelijk is afgeweken van de principes van behoorlijk bestuur daar de HD&M groep de enige gegadigde is’. ,,Er is nergens sprake van de mogelijkheid tot huurkoop van de woningen door de bewoners. Zij zouden de eerste optie tot koop moeten hebben”, zo wordt uitgelegd.

Naast het tegengaan van de oprukkende gentrificatie, verzoekt Fundashon Rif de overheid ook ‘klemmend als hoedster van het algemeen belang en het welzijn van alle burgers van Curaçao’ om maatregelen te treffen zodat de volkshuisvestinginstelling FKP zich zal houden aan beleidsuitgangspunten voor wat betreft de ruimtelijke ordening, de volkshuisvesting en de monumentenzorg. ,,Hierbij moet rekening worden gehouden met de belangen van de huidige bewoners waarbij men tijdig en zorgvuldig wordt geïnformeerd over de gang van zaken”, aldus de stichting. Die vindt ook dat de regering het ingezette traject met een Letter of Intent voor verkoop van de woningen aldaar en reallocatie van de bewoners tussen FKP en HD&M groep direct moet stopzetten.

Sterker nog: ,,De desbetreffende ministers moeten aan de FKP opdracht geven om per direct aan te vangen en door te gaan met de algehele verbetering van de volkswoningen in het Rifgebied. Ook moet FKP geïnstrueerd worden om leegstaande woningen en andere panden in haar portefeuille te herstellen en te verhuren aan de grote groep woningzoekenden die al jarenlang bij de FKP staan ingeschreven.”

In de brief wordt geschreven over de onrust bij de bewoners die eerder door FKP benaderd zijn met vragen over hun woningen en hun bereidheid om hun huisvesting in het Rifgebied op te zeggen. ,,De onrust bij de bewoners wordt vergroot door de kennisneming in mei 2022 van een nog niet ondertekende conceptovereenkomst tussen de partijen FKP en HD&M groep, waarin onder meer zijn opgenomen: definities, transactiebepalingen, de huur tot koopovereenkomst, communicatievoorwaarden, bijzondere bepalingen en termijnen. Het is opmerkelijk en zeer zorgelijk voor de huidige bewoners dat in voornoemd concept bij alle aandachtspunten zeer duidelijk sprake is van een door de FKP op te stellen ‘relocation plan’.

Met andere woorden, zal de FKP zorgdragen voor een reallocatie oftewel gedwongen verhuizing van de betreffende bewoners”, zo staat geschreven. En daarom voelt Fundashon Rif zich genoodzaakt om zich tot de overheid en nodige instanties te wenden voor de rechtsbescherming van de bewoners aangezien tijdens de Statenvergadering op 7 juni 2022 eenduidige, verklarende antwoorden van zowel de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK), als FKP-directeur Arthur Con achterwege bleven waarmee de onrust van de bewoners van het Rifgebied geenszins weggenomen is.

Fundashon Rif: ,,Een goede woning in een goede woonomgeving conform het Handvest voor de Rechten van de Mens is een basisbehoefte en een grondrecht. De volkshuisvesting is bijgevolg een van de fundamentele zorgplichten van de overheid. In ons Land Curaçao wordt deze zorgplicht geregeld middels toebedeling van de ministeriële verantwoordelijkheden hierover aan de ministers van Algemene Zaken, VVRP en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).

In dit kader stelt de overheid jaarlijks 12 miljoen gulden aan gemeenschapsgelden aan de FKP beschikbaar voor enerzijds het onderhouden van volkswoningen en anderzijds voor het verstrekken van individuele huursubsidies aan bewoners van volkswoningen, een en ander zoals geregeld in een hiertoe afgesloten beheerovereenkomst tussen Land Curaçao en de FKP.” De stichting stelt in de brief nog vast dat er ondanks de overheidssubsidie een grote woningnood is en FKP circa 8.000 woningzoekenden ingeschreven heeft staan.

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

7 reacties

 1. @eric,
  Discriminatie en uitsluiting wordt door de, buiten focus staande, achteruitkijkspiegel gezien.
  Dus hoe gaan die mensen nu zien wie hun discrimineert en uitsluit?
  Zeker als er ook blanke niet Papiaments talige komen wonen?

 2. @eric,
  Discriminatie en uitsluiting wordt door de, buiten focus staande, achteruitkijkspiegel gezien.
  Dus hoe gaan die mensen nu zien wie hun discrimineert en uitsluit?
  Zeker als er ook blanke niet Papiaments talige komen wonen?

 3. Zoals ik al eerder zei: De bombas en Shons, de uitbuitende ruifvreters zeg maar, moet je in het Fort en je overheidsintanties zoeken. Geen persoon zo slecht en miezerig voor de Curacaose burger, als de YdK politicus. Als puntje bij paaltje komt, draait het allemaal om eigen belang en gewin.

 4. De kern van dit verhaal is “uitsluiting” een bepaalde groep uitsluiten ten gunste van een meer kapitaal krachtige groep. Dit is van allen tijde hier op Curaçao, een grote groep wordt gediscrimineerd en uitgesloten. Vreemd dat dat de bevolking niet eerder in opstand is gekomen.

 5. Jullie moeten je door con en zeker geen cooper en schotte je huis uit laten zetten.
  Ze struinen daar regelmatig rond.
  Het wordt tijd , dat hen het dak boven het hoofd wordt weggehaald.
  Zijn ze beiden aan het eiland schuldig.

 6. Jullie moeten je door con en zeker geen cooper en schotte je huis uit laten zetten.
  Ze struinen daar regelmatig rond.
  Het wordt tijd , dat hen het dak boven het hoofd wordt weggehaald.
  Zijn ze beiden aan het eiland schuldig.

 7. Deze mensen die je nu ziet staan op de foto, moeten voor het huis van Gerrit de Raaf gaan staan janken en hem zeggen dat hij vanaf 10-10-10 toen hij de kans had beter met het geld dat hij van Nederland had gehad samen moeten gaan werken met een schone staatskas en om met dit soort projecten te gaan beginnen werken, maar nee hoor Meneer dacht dat hij de HEER zelf was en stal de kas leeg en werd na 1.5 jaar MP te zijn geweest uit forti gejaagd na een dag honger staking?.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties