31 C
Willemstad
• vrijdag 12 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | ‘Notaris ongeschikt voor ambt’

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | ‘Notaris ongeschikt voor ambt’

Willemstad – De Kamer van Toezicht Notariaat oordeelt dat inmiddels oud-notaris Johnny Kleinmoedig ‘ongeschikt moet worden geacht voor het uitoefenen van het notarisambt’.

Zo blijkt uit een recente beslissing, van mei 2023, in verband met een klacht van 10 november 2021. Toen de klacht werd ingediend, was Kleinmoedig – in verband met een strafvonnis van 10 september 2021, met veroordeling tot een gevangenisstraf – bij Landsbesluit van 3 november op zijn verzoek ontslag verleend, met ingang van 8 november 2021.

De Kamer komt tot de conclusie dat zijn ongeschiktheid ‘geen andere maatregel rechtvaardigt dan een voordracht tot ontzetting van het ambt van notaris’. ,,Dat de notaris inmiddels zelf ontslag heeft genomen doet daaraan niet af.”

Uit de Landsverordening op het notarisambt (LNA) volgt dat een notaris na zijn defungeren tuchtrechtelijk onderworpen blijft aan de tuchtrechtspraak ter zake van zijn handelen of nalaten gedurende de tijd dat hij als notaris werkzaam was. ,,In dit geval heeft de notaris zijn ambtsplichten zodanig geschonden, dat deze maatregel niet achterwege kan blijven”, luidt de beslissing.

De Kamer voegt er nog iets aan toe: ,,Tegelijkertijd is van belang dat derden zich realiseren dat dergelijk handelen niet wordt getolereerd en vergaande consequenties kan hebben. Dit laatste geldt ook voor andere notarissen die in de toekomst mogelijk gebruik zouden willen maken van de diensten van de notaris.”

De Kamer van Toezicht Notariaat – gevormd door twee rechters en één notaris – verklaart daarom de klacht gegrond en doet alsnog een voordracht aan het Hof van Justitie tot ontzetting van de notaris uit zijn ambt. De klacht zelf is in maart 2023 behandeld.

In de beslissing verwijst de Kamer eerst naar het strafvonnis van het gerecht in eerste aanleg van Curaçao van september twee jaar geleden; daarbij is de notaris wegens het als ambtenaar opzettelijk geld verduisteren, dat hij in de bediening onder zich heeft, en van het plegen van witwassen een gewoonte maken, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden en daarnaast is hij voor de duur van vijf jaar ontzet uit het recht het ambt van notaris te bekleden alsmede het verrichten van werkzaamheden op een notariskantoor of in de notariële (advies)praktijk. Tegen het vonnis heeft Kleinmoedig hoger beroep ingesteld.

De klacht verwijst naar het vonnis en stelt dat er aanwijzingen zijn dat de notaris ‘zijn ambtsplichten heeft verwaarloosd’ dan wel ‘zich schuldig heeft gemaakt aan enig handelen of nalaten’ in strijd met de zorg die de notaris behoort te betrachten ten opzichte van degene ten behoeve van wie de notaris optreedt of aan enig handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris niet betaamt.

Kleinmoedig had het volgende verweer. Sinds zijn benoeming tot notaris in 1999 tot 2011 voerde hij samen met een andere notaris zijn notarispraktijk en met hem heeft hij afgesproken dat die ander zich met de financiën zou bezighouden en hij met de klanten en het passeren van akten. De bedoeling van Kleinmoedig was om meteen een administratie te hebben waarmee hij ‘met een druk op de knop’ zou weten hoe het kantoor ervoor stond. Dat is niet gelukt. Na vergeefse pogingen daartoe is vanaf het derde jaar een administratrice in dienst genomen. Zij is gebleven tot juli 2022.

Ondanks inspanningen van de administratrice en een externe accountant zijn sinds 2016/2017 geen jaarrekeningen opgemaakt. De administratrice bereidde altijd de overmakingen van kantoor- en/of derdengeldenrekeningen voor en voerde deze uit.

Indien er getekend moest worden, werden de door de administratrice opgestelde overschrijvingsformulieren of cheques door haar, achteraf, aan de notaris voorgelegd die deze tekende. Pas sinds het vertrek van de administratrice in 2022 voert de notaris zelf de administratie. Tot zover zijn verweer.

Bron: Antilliaans Dagblad

1 reactie

 1. Vrijdag, 26 mei 2023/21:21.
  Ironisch. Dezelfde regels die voor de veroordeling van notaris Kleinmoedig hebben gegolden ( LAN ) zijn al lang bekend en horen tot
  de basiskennis van functionarissen in het notariaat en van de functionarissen die als toezichthouders verbonden zijn in de instelling
  Kamer Toezicht Notariaat. De voorzitter van deze instelling is de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie , Aruba,
  Curaçao, Sint. Maarten en de BES (eilanden). Hij/zij is een van de 2 rechters geflankeerd door een notaris die moeten oordelen.
  De werkzaamheden van de notaris zijn uitermate gedetailleerd omschreven in deze regeling. Het grensoverschrijdend gedrag van
  notaris Kleinmoedig had aldus voorkomen kunnen worden of althans vroegtijdig moeten worden gestopt. De notaris met zijn dubbele
  functie is belangrijk en tegelijk bijzonder kwetsbaar als het toezicht op alle fronten faalt. Samen met hem horen een aantal functionarissen
  tegelijk in de gevangenis te verdwijnen. Omdat het openbare functies zijn zou ( ex )notaris Van der Plank, notaris Fung-A-Loi en vervolgens
  de voorzitters van de Kamer van Toezicht van afgelopen jaren mevr. mr. Hoefdraad, dhr. mr. Van der Poel en mevr. mr. Saleh plaats moeten
  nemen in deze penitentiare instelling samen met hun “”trouwe”” medewerkers. Zonder degelijk toezicht is alles mogelijk in deze branche
  dat overigens heel goed betaald en staat hoog in aanzien ( notabelen). Uiteindelijk, de gelegenheid maakt de dief.
  Op Curaçao is inderdaad alles mogelijk, zelfs in onze rechtspraak.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties