28 C
Willemstad
• vrijdag 19 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Hoge Raad geeft duidelijkheid aan bij veroordeling in screeningswet

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | Hoge Raad geeft duidelijkheid aan bij veroordeling in screeningswet

Willemstad – In tegenstelling tot het Hof ziet de Hoge Raad in Den Haag dat een ‘schuldigverklaring zonder straf’ wel een veroordeling is. De Hoge Raad heeft dit gisteren geoordeeld in een zaak rond de vraag of MFK-Statenlid Eduard Braam geschikt is om minister te zijn.

De gang naar de Hoge Raad werd niet ingezet door Braam of de minister-president of de formateur. Geen van deze partijen is tegen het vonnis in hoger beroep in cassatie gegaan. Het is het Openbaar Ministerie van Curaçao geweest dat cassatie ‘in het belang der wet’ heeft ingesteld. Op grond van de ‘Landsverordening houdende regels betreffende de integriteit van (kandidaat-)ministers’ (kortweg de Landsverordening screening) moet worden beoordeeld of een kandidaat-minister tot minister kan worden benoemd. In deze landsverordening worden diverse gronden genoemd die aan benoeming in de weg staan. Een daarvan is de volgende: is een persoon veroordeeld wegens een misdrijf dan dient hij/zij niet voor benoeming te worden voorgedragen, aldus de Landsverordening screening. Dat lijkt een heldere regel. In deze kwestie bleek de regel toch niet zo helder te zijn.

Braam heeft 24 jaar geleden, terwijl hij als arts werkzaam was in de gezondheidszorg, ontucht gepleegd met een zestienjarige die zich als patiënt aan zijn hulp en zorg had toevertrouwd. Op 30 mei 2002 heeft de rechtbank van Amsterdam Braam schuldig verklaard zonder hem een straf op te leggen. Het Hof oordeelde dus vorig jaar dat een schuldverklaring zonder straf geen veroordeling is, waardoor Braam ministeriabel zou zijn.

De Hoge Raad komt tot een andere conclusie. Zo zegt de hoogste rechter binnen het Koninkrijk dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de Nederlandse wetgever de mogelijkheid van schuldigverklaring zonder oplegging van straf ingevoerd heeft omdat het onwenselijk werd geacht de rechter te dwingen tot het aanvullen van zijn veroordeling met een nadere sanctie, wanneer hij van mening is dat zijn uitspraak zonder die aanvulling even effectief of effectiever is.

,,De wetgever heeft in dat verband de schuldigverklaring zonder oplegging van straf aangeduid als een veroordeling «sec» en als een veroordeling zonder meer.” Dit strookt bovendien met de wetsgeschiedenis in verband met de mogelijkheid om op grond van art. 36e lid 1 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) het crimineel vermogen af te pakken van degene die is veroordeeld wegens een strafbaar feit. In de memorie van toelichting werd in dat verband opgemerkt dat een schuldigverklaring zonder oplegging van straf zoals bedoeld in artikel 9a Sr een veroordeling is.
Maar wat voor gevolgen heeft deze uitspraak voor Braam? Doordat er tegen het vonnis van het Hof geen beroep in cassatie is ingesteld; is het vonnis hierdoor onherroepelijk geworden.

Op sociale media schreef Braam in jubeltoon dat hij conform de uitspraak van het Hof niet veroordeeld is. ,,End of the story!” Op de radio zei hij zelfs dat hij bij een volgende kandidaatstelling voor een ministerpost rustig door de screening komt. ,,Dat is de wet.”

Uiteindelijk is de uitspraak van de Hoge Raad bedoeld om duidelijkheid te krijgen voor toekomstige gevallen. De hogerberoepszaak van Ramon Chong bijvoorbeeld loopt nog. De PNP-coryfee hoopte op een ministerpost in het kabinet-Pisas, maar zijn veroordeling voor ambtelijke corruptie in 2003 blokkeert die benoeming. Hij vindt dat ondanks een veroordeling tot een voorwaardelijke straf van twee maanden zonder gevangenisstraf, taakstraf, boete of stemrechtenbeperking, hij zich bezwaard voelt door een levenslange veroordeling voor een daad uit het verleden, vóór de invoering van de screeningswet.

Overigens hecht de Hoge Raad in het vonnis ook aan justitiële integriteit. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de screeningswet kan namelijk worden afgeleid dat het de wetgever bij de regeling te doen is om de bevordering van de integriteit van het ministersambt in ruime zin. Immers een kandidaat die verdachte is in een lopend strafrechtelijk onderzoek kan ook niet worden voorgedragen voor een ministerpost. Het gaat dan ook niet zozeer om de vraag of de rechter een sanctie aan het door de veroordeelde begane misdrijf heeft verbonden, maar om diens justitiële integriteit en dus daarmee om het gegeven dat door de rechter is vastgesteld dat de veroordeelde zich heeft schuldig gemaakt aan een misdrijf.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 reacties

 1. Braam is echter wel uit een ander hout gesneden.
  Zijn komaf is daar credit aan.
  Of de PAR gelekt heeft om een geduchte erudiet de pas af te snijden?
  Who cares to know.
  Die tanchi van de trap is geruimd.
  Die ander van “ whats in for me” zit zich thuis met haar Chinese adviseur te verbijten op een come back re entree.

  Tja, een misstap begaan is een zonde maar geen doodzonde.
  The mind was strong but the flesh was weak.
  Natuurlijk is hij de enigste medicus in de Curaçaose geschiedenis die overmand werd door de lusten.
  Van Martin Luther King is bekend dat hij verzot was op orgieën en de grote roerganger van de grote sprong voorwaarts “waste” zijn fluit het liefst in de schoot van piepjonge Chinese maagden…met zijn walmende mond van rottende tanden.
  Normen stellen en aanzuiveren is noodzakelijk om het bestuur meer/weer aanzien en geloofwaardigheid te geven.
  Wie had twintig jaar geleden gedacht dat ministers en premiers in de cel zouden belanden voor zaken waarmee anderen van het ancien regime wel mee zijn weggekomen
  Het is een slangenkuil waar het nieuwe evenwicht nog lang niet in zicht is en dan nota bene voor een paar grijpstuivers van een schamel ministers oude dag voorziening.
  Braam is bovengemiddeld intelligent en weet waar de vleespotten en de honing staan. Ik meen dat hij al in enkele commissies zit

  De speelfilm van Eddie Murphy over zijn gespeelde politieke carrière is ludiek maar o zo op de realiteit gebaseerd.
  De scene waar een door de wol geverfde senator, terwijl het buiten stormt en dondert, hem uitlegt welke commisions het meest lucratief zijn, is bij mij blijven hangen…” the big corporations will be literally throwing money at you..”

  Mooi werk van het tandem OM HR.
  Dat zijn echter molens die langzaam maar zeker malen
  Luctor et emergo.
  Braam komt bovendrijven.
  Velen zijn echter te stom en zelfingenomen om dat te zien aankomen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties