31 C
Willemstad
• zondag 16 juni 2024

NRC | Tandeloos pensionadobankje

Begreep ik nou dat de van aanranding en verkrachting verdachte knuffelmarokkaan in de pauze van zijn rechtszaak gezellig stond te koffieleuten met jongens en meisjes uit de...

NTR | Archell Thompson: ‘Verboden te huilen’ doorbreekt stigma rond emoties

Kim Hendriksen Archell Thompson staat deze week in het DNA Storytellers Café in Rotterdam met zijn nieuwste storytelling voorstelling, ‘Verboden te Huilen’. Met zijn nieuwe voorstelling wil hij een...

PBC | Centrale Bank wil hogere topsalarissen voor eigen bestuur

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wil dat de regering afwijkt van de huidige wettelijke...

PBC | Regering Curaçao bedankt Rose Mary Allen

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft antropologe Rose Mary Allen bedankt voor haar intensieve werk om het cultureel erfgoed van Curaçao in het licht te...

NOS | Derde verdachte opgepakt op Curaçao na moord op marechaussee

De politie van Curaçao heeft opnieuw een verdachte opgepakt voor de moord op een Nederlandse marechaussee, eind vorige maand. Het gaat om een 26-jarige bewoner van het...

ParadiseFM | Nederlander aangehouden in Colombia die wordt beschouwd als brein criminele drugsorganisatie

In Colombia is een Nederlander aangehouden die wordt beschouwd als het brein van een criminele drugsorganisatie. Dat meldt De Telegraaf. De man wordt verdacht van grootschalige handel...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Harde deadline niet gehaald

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | Harde deadline niet gehaald

‘Koepel’-wet witwassen en terrorismefinanciering nu bij Staten


Willemstad – De concept-Landsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en proliferatie, is onlangs aan de Staten aangeboden en moet nog behandeld en goedgekeurd worden.

Daarmee is de ‘harde deadline’, zoals omschreven in de Memorie van Toelichting (MvT), van 18 december 2023 om inwerking te treden en als datum van publicatie, niet gehaald.

En er is wel haast mee want, zo staat in de MvT: ,,De regering merkt op dat, zoals de Raad van Advies (RvA) zelf opmerkt in zijn advies, het van uiterst belang is voor de integriteit van het financiële stelsel van Curaçao dat Curaçao voldoet aan de internationale normen een aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF).”

De RvA verwijst naar het verzoek om spoedadvies in verband met de komende door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) uit te voeren Fourth Round Mutual Evaluation, gebaseerd op de FATF-aanbevelingen en de FATF-methodologie. ,,Het is noodzakelijk dat Curaçao voldoet aan de recent bijgewerkte internationale normen en aanbevelingen van de FATF en om de maatregelen ter bestrijding van witwassen, het financieren van terrorisme en proliferatie aan te scherpen.

De Raad onderschrijft het spoedeisend belang dat met het ontwerp wordt gediend. Het is nodig om de integriteit van het financiële stelsel van Curacao tegen misbruik te waarborgen. Immers, het niet voldoen aan genoemde internationale normen en aanbevelingen van de FATF kan negatieve gevolgen hebben voor de integriteit van het financiële stelsel van Curaçao en als gevolg daarvan de economie van Curaçao in gevaar brengen.”

Overigens gaat het om het samenvoegen en op elkaar laten aansluiten van vijf landsverordeningen, te weten (1) Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID), (2) de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT), (3) de Landsverordening toezicht trustwezen, (4) de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf en (5) de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders. Samengevoegd dus in de Landsverordening bestrijding witwassen, terrorismefinanciering en proliferatie.

Bij deze ‘koepel’-landsverordening zijn bovendien drie toezichthouders betrokken, namelijk de Financial Intelligence Unit (FIU), de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en de Gaming Control Board (GCB) wat over moet gaan in de Gaming Control Authority (GCA).

Er is een viertal doelen gemoeid met de nieuwe concept-landsverordening. Ten eerste worden de landsverordeningen in lijn gebracht met de recent bijgewerkte internationale normen en aanbevelingen van de FATF. Daarnaast worden de bevindingen van het eerste National Risk Assessment (NRA) in de landsverordeningen verwerkt. De NRA is uitgevoerd om de risico’s en kwetsbaarheden voor witwassen op Curaçao te beoordelen. Deze bevindingen uit de NRA zijn onder meer gericht op het uitbreiden van de sectoren onder toezicht en het aanscherpen van de risico-gebaseerde benadering voor die sectoren. Verder worden in het ontwerp de ervaringen en ook de ontwikkelingen op het gebied van samenwerking en informatiedeling van de toezichthoudende instanties verwerkt. Tot slot wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele wetstechnische omissies in bovengenoemde landsverordeningen te herstellen.

,,De wijziging van de landsverordeningen heeft naar verwachting geringe financiële gevolgen voor het Land”, zo staat in de MvT. Alleen de uitbreiding van het aantal dienstverleners waarop door de toezichthouders toezicht dient te worden gehouden conform de LID en de LvMOT zal financiële gevolgen voor het Land betekenen. Voor de FIU wordt het toezicht uitgebreid naar projectontwikkelaars, handelaren in vastgoed, boothandelaren en -bemiddelaars. Daarnaast gaat de uitbreiding van het aantal diensten ook gelden voor registeraccountants en accountantsadministratieconsulenten.

Voor de CBCS betreft het de betaaldienstverleners, de virtuele activa dienstverleners de effectenbemiddelaars en de vermogensbeheerders. Voor de GCB zal het kansspelen betreffen, in het bijzonder kansspelen op afstand. ,,Het toezicht op deze bijkomende diensten en dienstverleners zal leiden tot additionele kosten voor de toezichthouders”, zo wordt aangevoerd. De CBCS en de GCB hebben een eigen budget. Zij kunnen de additionele kosten budgetteren in de toezichtkosten en vervolgens in rekening brengen bij de onder toezicht gestelde instellingen. Maar, op dit moment kan volgens de opstellers van de wet niet aangegeven worden om welk bedrag het zal gaan. En ten aanzien van de FIU wordt opgetekend: ,,De toezichtkosten voor de FIU worden op dit moment niet (dit kan mogelijk in de toekomst veranderen) in rekening gebracht bij de onder toezicht gestelde instellingen of ondernemingen. Deze kosten zullen ten laste komen van de begroting van het Land.

Het betreft het volgende: Twee aanvullende fte binnen de organisatie; kantoorbenodigdheden, apparatuur en software; training. Het bedrag wordt geschat op 230.000 gulden voor het eerste jaar en 200.000 gulden voor de daaropvolgende jaren.”

Waar het gaat om hogere kosten die CBCS en GCB in rekening brengen bij bedrijven stelt de regering: ,,De regering vindt dat het belang van het voldoen aan AML/CFT/CFP-verplichtingen zwaarder weegt tegen de (financiële) impact die genoemde verplichtingen zullen hebben op de bedrijfsvoering van de nieuwe dienstverleners.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties