32 C
Willemstad
• zaterdag 25 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Coulance Nederland gewenst

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | Coulance Nederland gewenst

Curaçao: Herfinancieren en/of deels kwijtschelden leningen

Binnenhof

Willemstad – Financiënminister Javier Silvania (MFK) vraagt zich hardop af ‘in hoeverre duurzame economische ontwikkeling en groei mogelijk zijn voor Curaçao, indien een volledige terugbetaling van de liquiditeitssteun wordt vereist’.

Raymond Gradus en Gregory Damoen van het Cft tijdens een persconferentie in oktober 2021Het College financieel toezicht (Cft) schrijft herhaaldelijk dat ‘een verdere stijging van de schulden moet worden voorkomen’. ,,Ik onderschrijf de zienswijze van het Cft”, aldus de bewindsman. ,,Hierdoor wil het Land Curaçao de nodige (Landspakket)investeringen – zo veel mogelijk – uit eigen middelen financieren.” Maar daarvoor is de medewerking en coulance van Nederland gewenst.

Op dit moment is nog veel onduidelijkheid over het al dan niet (gedeeltelijk) terugbetalen en/of kwijtschelden van de vanwege de coronacrisis ontvangen liquiditeitsleningen (het gaat om circa 911 miljoen gulden: 668 miljoen in 2020; tot en met derde kwartaal 2021 is 168 miljoen verstrekt; en in het vierde kwartaal 2021 is daar 76 miljoen bijgekomen, red.).

Die onduidelijkheid wordt volgens Silvania bevestigd door de Nederlandse Algemene Rekenkamer in haar rapport bij het jaarverslag 2021 van Koninkrijksrelaties. ,,Duidelijkheid over de voorwaarden van de liquiditeitsleningen is noodzakelijk om een verantwoorde investeringsplanning te kunnen opstellen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de hervormingen tevens met behulp van een gift, cofinanciering en/of met een departementale bijdrage kunnen worden gefinancierd.”

Om het financieren uit eigen middelen te faciliteren, is het Land onder andere voornemens om met Nederland tot meerjarige afspraken te komen over het herfinancieren en/of (gedeeltelijk) kwijtschelden van alle leningen.

De leningen in het kader van de Nederlandse liquiditeitssteun zijn tegen nul procent en aflossing is in april dit jaar met achttien maanden uitgesteld, maar met eerdere leningen zijn wel rentelasten gemoeid. ,,Het herfinancieren en/of kwijtschelden zal het Land, budgettair- en liquiditeit-technisch, beter in staat stellen om investeringen – reguliere en deels van de hervormingen – uit eigen middelen te plegen”, stelt de minister.

Met herfinancieren wordt in dit geval bedoeld het herfinancieren van de in het verleden verstrekte leningen aan Curaçao, vooral de leningen van vóór het jaar 2014, waarbij het naar verwachting lagere marktrentepercentage aan Curaçao wordt doorbelast. Dat is volgens Silvania conform de Rijkswet financieel toezicht (Rft).

,,Het verwachte rentevoordeel kan Curaçao dan gebruiken voor de investeringen in de economie en hervormingen.” Momenteel betaalt Curaçao aan Nederland circa 60 miljoen gulden aan rentelasten per jaar.

,,Een voorstel zou kunnen zijn om alle leningen met rentepercentage groter dan 1,3 procent te herfinancieren”, vervolgt de hoeder van de Curaçaose Landskas. Momenteel is het rentepercentage op Nederlandse staatsobligaties negatief of rond de 0 procent. Het gemiddeld rentepercentage op de aan Curaçao verstrekte leningen, welke groter zijn dan 1,3 procent, is circa 2,5 procent.

Het herfinancieren van die leningen tegen nul procent zou een rentebesparing opleveren van 58,5 miljoen. Als alleen de helft van deze rentebesparing kan worden gerealiseerd, kan circa 30 miljoen per jaar worden geïnvesteerd in (Landspakket)investeringen zonder een verhoging van de overheidsschuld (momenteel bijna 4,3 miljard gulden, red.). En als een deel van de liquiditeitsleningen omgezet worden in een gift zou begrotings- en liquiditeit-technisch ruimte worden gecreëerd ten behoeve van investeringen in de hervormingen en de economie. Aldus Silvania.

Bron: Antilliaans Dagblad

17 reacties

 1. Maar zeker weten NL is niet gek, dus kwijtschelden kan Sylvania wel vergeten.

  Dat zal wel meevallen. Met van Huffelen lijkt er een ja knikker te zitten.

  NL kampt met een gigantisch tekort, bijna 6.4 miljoen mensen hebben het te ‘zwaar’ en 221.000 kids hebben een armoede risico.

  De huidige politiek in NL lijkt zich hier geen zorgen over te maken. Of ze maken nu zelf de schuldlast nog groter of gaan het gewoon weer bij de burger halen. Ook de lokale politiek is al druk bezig met het flink verhogen van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen.
  Nederland moet groen, Nederland moet de halve wereld gaan opvangen in nieuwe huizen, Nederland gaat het stikstof problemen oplossen, Er gaan weer miljarden naar het leger en ga maar zo door.

 2. Maar zeker weten NL is niet gek, dus kwijtschelden kan Sylvania wel vergeten.

  Dat zal wel meevallen. Met van Huffelen lijkt er een ja knikker te zitten.

  NL kampt met een gigantisch tekort, bijna 6.4 miljoen mensen hebben het te ‘zwaar’ en 221.000 kids hebben een armoede risico.

  De huidige politiek in NL lijkt zich hier geen zorgen over te maken. Of ze maken nu zelf de schuldlast nog groter of gaan het gewoon weer bij de burger halen. Ook de lokale politiek is al druk bezig met het flink verhogen van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen.
  Nederland moet groen, Nederland moet de halve wereld gaan opvangen in nieuwe huizen, Nederland gaat het stikstof problemen oplossen, Er gaan weer miljarden naar het leger en ga maar zo door.

 3. En als een deel van de liquiditeitsleningen omgezet worden in een gift zou begrotings- en liquiditeit-technisch ruimte worden gecreëerd ten behoeve van investeringen in de hervormingen en de economie. Aldus Silvania.

  Je kan deze ruimte ook creeeren door de bezuinigen op dienstreizen, hoge salarissen voor nietsnutten, Niet werk laten doen door bevriende mensen voor een te hoog bedrag.

  Laat meneer Silvania maar komen met een jaarverslag waarin alle kosten goed zijn onderbouwd.

 4. En als een deel van de liquiditeitsleningen omgezet worden in een gift zou begrotings- en liquiditeit-technisch ruimte worden gecreëerd ten behoeve van investeringen in de hervormingen en de economie. Aldus Silvania.

  Je kan deze ruimte ook creeeren door de bezuinigen op dienstreizen, hoge salarissen voor nietsnutten, Niet werk laten doen door bevriende mensen voor een te hoog bedrag.

  Laat meneer Silvania maar komen met een jaarverslag waarin alle kosten goed zijn onderbouwd.

 5. Het zou te overwegen zijn (indien mogelijk want Nederland heeft het geld zeer waarschijnlijk zelf ook gefinancierd) als er daadwerkelijk een poging was en wordt gedaan om orde op zaken te stellen. Een sluitende begroting, de wet op topinkomens instellen en implementeren, belasting innen, niet ongebreideld vrienden en familie aanstellen, nutteloze reisjes maken etc. In plaats daarvan de mensen die het moeilijk hebben ondersteunen, werk maken van deugdelijk onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur etc. Maar ja dat kan natuurlijk niet want Nederland stelt veel te hoge eisen.

  Het probleem is dat veel mensen dat ook geloven. Nederland moet boeten.

  Het laagste belasting tarief in Nederland ligt rond de 30% dit loopt op tot 52%. De pensioenleeftijd is al naar 67 getrokken.

  Ondertussen loopt de inflatie in Nederland op, kunnen mensen de energie lasten nauwelijks betalen, er is woningnood, de noodzakelijke energietransitie en er worden veel vluchtelingen opvangen.

  Maar Coho over ons lijk wij zijn autonoom.

 6. Creatief boekhouden daar is Sylvania natuurlijk goed in.

  Maar zeker weten NL is niet gek, dus kwijtschelden kan Sylvania wel vergeten. Ik denk dat de hele tweede en eerste kamer op tilt zullen slaan.
  NL saneerde al een in ‘10 de schulden van dit eiland in ruil voor een scherper Fin beleid en bestuurlijk toezicht.
  Dat bracht populisme en radicalisering op gang.
  Dat NL bang was eerder in te grijpen na het Schotte debacle maar ook na ‘12 voor neo koloniale gevoeligheden is duidelijk.
  Hoofdpijndossier, jarenlang.

  NL kampt met een gigantisch tekort, bijna 6.4 miljoen mensen hebben het te ‘zwaar’ en 221.000 kids hebben een armoede risico.

  Ik zou het shameful vinden als NL in de bs van Sylvania cs zou meegaan.
  Maar erin geloven doe ik niet!

 7. @kari

  Woordje ‘minder’ was weggevallen….

  Is de 2,5% rente gelijk aan 60 miljoen, dan is dat over een uitstaande schuld van 2,4 miljard.

  Na herfinanciering naar 1,3% zou er een besparing zijn van 58,5 miljoen.
  Dat maak dat de rentebetaling dan 1,5 miljoen wordt. Terugrekenend betekend dat de 1,5 miljoen rente tegen 1,3% dus over een schuld van 115 miljoen zou moeten zijn.

  Ik geloof dat ik maar moet ophouden…… Of we worden verkeerd voorgelicht of iemand heeft een zeer creatieve manier van rekenen door 2,285 miljard zoek te maken.

  Aangezien de staatsschuld 4,2 miljard is, hoe is dan die overige schuld gefinancierd? Met liefdadigheid?

  Wat levert een korting van 25% op de minister vergoedingen op?
  Wat levert een korting op topsalarissen op?
  Wat levert het niet doorgaan van “verre reizen”op?

  Juist, bij herfinanciering is die korting niet nodig en we hebben nog steeds geen geld voor onderwijs, infrastructuur, sociale ondersteuning, etc.

  Dus weer een argument dat deze minister het alleen doet voor de Bühne! Zijn eigen volk (F&F) eerst.

 8. Herfinanciering dat zou een mogelijkheid zijn.
  Kwijtschelden hoe krijg je dat in je botte kop. NL kampt zelf met een norm begrotingstekort, 6.4 miljoen NL hebben het te zwaar, 221 duizend kinderen met armoede risico.
  Hoe durf je of je hebt een betonnen plaat voor je kop hangen.

  Erg, en dat na jaren wanbeleid en zakkenvullerij.

 9. Het beste zou zijn alle schuld kwijtschelden, 1 mljrd nog er bovenop doneren. Kunnen we met tientallen de hele wereld doelloos rondreizen. De ouderen en zorg instellingen krijgen hun natje en droogje wel uit crowd funding donaties etc. En er is werk genoeg in de horeca voor hen die nu droog brood moeten eten!!!!

 10. We zijn een volk van bedelaars en geldverknoeiers, en een ander moet dan maar coulant zijn…en ook maar cadeautjes blijven geven die we absoluut niet verdienen.

 11. Het is toch van de zotte dat een minister van Financiën zich op deze manier laat kennen.

  60 miljoen per jaar rentelasten. Na herfinanciering 58,2 miljoen. Echter wordt er niet bij gezegd welk bedrag betaald moet worden betaald voor afkoopboete. Dus is het weer voor de Bühne.

  Op de totale overheidsschuld van 4,2 miljard gulden! In 12 jaar tijd opgebouwd. Zeker allemaal tegenvallers. Niemand gehoord van een huishoud boekje?

  Er is onvoldoende geld voor wegenonderhoud. Waarom dan niet alle asfalt verwijderen? Hoef je het ook niet meer te repareren of te onderhouden.
  Er is onvoldoende geld voor rentebetalingen. Waarom dan niet alle schulden laten kwijtschelden? Hoef je ook niet meer te betalen.

 12. internet casino’s is een terecht onderwerp voor kritiek, maar begin eerst eens bij de basis:
  * begroting tijdig klaar hebben, zowel voor de overheid als voor overheids gerelateerde organisaties
  * feedback CFT serieus nemen en er iets mee doen
  * lead by example: alle onnodnige bezoekjes cancellen
  * visie op ambtenaren apparaat zowel qua kosten als wat er geleverd moet worden
  * balkenende norm indienen voor grootverdieners

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties