29 C
Willemstad
• zondag 28 november 2021 14:34

Laatste reacties

- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Cft-voorzitter Gradus: Uitvoering nu

‘Gerichte investeringen in deze fase van de crisis’ | Persbureau Curacao

Willemstad – Het is van groot belang dat de financiële huishouding van de overheid na de crisis op orde komt en dat de economie van Curaçao gaat groeien.

,,Economische hervormingen, belastinghervorming en uitgavenbeheersing zijn daarbij cruciaal”, aldus voorzitter Raymond Gradus van het College financieel toezicht (Cft) gistermiddag bij de persconferentie.
Hij legt de nadruk op ‘uitvoering’. ,,Het komt nu aan op uitvoering.” Veel van wat gezegd is of wordt, lijkt of is een herhaling. Zoals: Curaçao heeft te maken met langjarige economische teruggang en is daarnaast hard geraakt door de coronapandemie.

Toch is de tweede helft van 2021 een duidelijke opleving van de economie zichtbaar, met name in de hospitality/toerismesector. Volgens de laatste verwachting zal de Curaçaose economie volgend jaar met 6,2 procent groeien (nog lang niet genoeg om weer het pre-coronaniveau te bereiken, red.)
,,Curaçao kan ten opzichte van andere Caribische landen een voorsprong creëren door uitvoering te geven aan de in het Landspakket opgenomen maatregelen en hervormingen”, is de stellige overtuiging van het Cft.

,,Ook gerichte investeringen in deze fase van de crisis zullen hieraan bijdragen. Er moet gekeken worden hoe de komende tijd, ook in overleg met Nederland, hier middelen voor vrijgespeeld kunnen worden.”
De regering van Curaçao ‘staat voor grote uitdagingen’, aldus Gradus. Ook dat klinkt bekend in de oren. Maar, voegt hij er nu aan toe, ‘het eiland kan de huidige economische opleving gebruiken om structurele verbeteringen door te voeren’.

- Advertentie -

Dit heeft het Cft in recente gesprekken met de regering-Pisas (MFK/PNP) van Curaçao aangegeven. Het Land moet zijn uitgaven beperken en de inkomsten verhogen, ook door verbeteringen bij de belastinginning. ,,Om een verdere oploop van schulden te voorkomen is een evenwicht op de gewone dienst in 2023 noodzakelijk.”
De nodige hervormingen voor het garanderen van een betaalbare zorg en sociale zekerheid moeten ‘met voortvarendheid worden doorgevoerd’. Op korte termijn worden extra bijdragen van het Land aan de sociale zekerheid voorkomen. Ook op de middellange termijn zal Curaçao de betaalbaarheid van het sociale stelsel voor toekomstige generaties moeten waarborgen.

De overheidsschuld van Curaçao bedraagt op dit moment 4.196 miljoen gulden. De overheid startte een project verhoging (belasting-)opbrengsten met als doel om de achterstand in het opleggen van aanslagen en de invordering van openstaande belastingschulden weg te werken.

,,Dit moet leiden tot een verhoging van de belasting-compliance onder de huidige belastingplichtigen en tot hogere opbrengsten”, herhaalde de voorzitter, wat ook in het verleden al is gezegd.
En dat geldt ook voor: ,,Om een verdere oploop van de overheidsschuld te voorkomen is ook beheersing van de uitgaven noodzakelijk. Daarvoor zijn verbeteringen in de begrotings- en verantwoordingscyclus, het financieel beheer en de invulling van het aandeelhouderschap van de overheidsentiteiten noodzakelijk.”

Om verder oplopen van de schulden te voorkomen dient de gewone dienst in 2023 ‘sluitend te zijn’, verklaarde voorzitter Gradus van het Cft. ,,Daarvoor is uitgavenbeheersing bij alle ministeries noodzakelijk”, is iets wat minder graag gehoord zal worden in politieke en overheidskringen.

- Advertisement -

Maar er is méér nodig dan dat: ,,Voor de jaren daarna zullen overschotten noodzakelijk zijn om daarmee de schuld te kunnen aflossen en invulling te geven aan de regels van tekortcompensatie zoals die zijn opgenomen in de Rijkswet financieel toezicht (Rft)”.

Daarnaast, zo herinnerde Gradus zijn gesprekpartners in Willemstad, zullen er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden over de per 1 april 2022 aflopende liquiditeitsleningen. Het betrof in 2020 een bedrag van 668 miljoen gulden en in 2021 tot nu toe 168 miljoen, maar daar komt vrijdag bij de Rijksministerraad (RMR) vermoedelijk weer een flink leningsbedrag aan liquiditeitssteun bij.

Wat betreft de overige begrotingen – die van dit jaar en volgend jaar – is met het Cft afgesproken daar bij de vierde uitvoeringsrapportage van 2021 op terug te komen, waaruit onder andere moet blijken wat het feitelijke tekort in 2021 zal zijn.

De ontwerpbegroting voor 2022 toont een tekort van 262 miljoen op de gewone dienst. ,,De regering-Pisas kan dit tekort verkleinen door de uitgaven verder te beperken en de inkomsten te verhogen.”
Naast complianceverhogende maatregelen is ook een belastinghervorming noodzakelijk, waarbij grondslagverbreding in combinatie met vermindering van de administratieve lasten centraal moet staan. Zo blijft Gradus hameren.

In de ontwerpbegroting die nu bij de Staten ligt is voor 2022 ook nog een dotatie aan het zogeheten Schommelfonds opgenomen, ‘die niet meer nodig zal zijn’. ,,De minister van Financiën zegde toe hiervoor een nota van wijziging op het ontwerp in te zullen dienen.”

Het Cft bracht van 25 tot en met 27 oktober een bezoek aan Curaçao en voerde gesprekken met gouverneur Lucille George-Wout, minister Javier Silvania (MFK) van Financiën, zijn collega-minister en partijgenoot Dorothy Piertesz-Janga van Gezondheid, Natuur en Milieu (GMN), de Raad van Ministers, de Commissie Financiën van de Staten, de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Zorgen over besparingen sociale zekerheid en zorg
De sociale zekerheid en zorg vormen een belangrijk deel van de overheidsbegroting, zo stelt Cft-voorzitter Gradus. Het Land betaalt jaarlijks een bijdrage van 306 miljoen aan de sociale fondsen en moet tekorten van het Schommelfonds aanvullen.

,,Door de regering zijn besluiten genomen waarmee in 2022 en 2023 tekorten in het Schommelfonds moeten worden voorkomen”, geeft hij aan. ,,Deze besluiten vereisen tijdige uitvoering en strakke monitoring, en moeten worden uitgebouwd tot structurele hervormingen om de sociale zekerheid en zorg ook op langere termijn houdbaar te maken.”

Het Cft heeft ‘zijn zorgen geuit’ over de uitvoering van de afspraak dat de hogere exploitatielasten van het Curaçao Medical Center (CMC) ten opzichte van het oude Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) gecompenseerd worden door efficiencybesparingen in de zorg.

,,Vooral de besparingen bij medicijnen worden niet of onvoldoende gerealiseerd”, verklaart Gradus. ,,Het Cft heeft erop aangedrongen om daar dit jaar nog substantiële stappen in te zetten. Dit moet uiteindelijk leiden tot een lagere Landsbijdrage van de overheid aan de sociale fondsen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertisement -

Artikel delen

6 reacties

 1. @drenchi,
  ‘En wat betreft ons aller Reintje: iedereen is rijk geworden daar, dus waarom ook hij niet?’.
  Dat is precies het probleem;
  Aan ons de beurt, is voor jou acceptabel.
  Maar dan krijg je dus dat, als ze zichzelf verrijken, dit ten koste gaat van degene die daar geen probleem mee hebben tot dat ze zelf niet meer de rekeningen kunnen betalen.
  En dan overgaan tot het by-passen van water en elektra meters, dat de rekeningen voor de betalende daarmee omhoog gaat is geen probleem, ze betalen zelf niet. Aan ons de beurt.
  Als we toch geen geld hebben kunnen we net zo goed stoppen met betalen van verzekeringen dat daarmee de premie van andere omhoog gaan is niet erg, ik betaal toch geen premie.
  Aan ons de beurt is destructief voor elke samenleving.
  Aan ons de beurt eindigt in Haïti.

 2. @CR
  Ja CR: Ik begin beetje bij beetje weer de oude te worden, althans lichamelijk…
  Ik heb nl 95% van mijn hersens weg laten halen, want ik wilde persoonlijk begrijpen waar zooooveeeeel domheid, haat, rassendicriminatie, onbegrip, gebrek aan inzicht, een totaaaal gemis van inlevingsvermogen, kortom domheid van sommige van jullie hier op KKC vandaan kwam.
  Maar blijkt dat ik te weinig weg heb laten halen, want ik begrijp het nog steeds niet……. Whuahahauahauahhaaaaa…
  En wat betreft ons aller Reintje: iedereen is rijk geworden daar, dus waarom ook hij niet?
  Al jullie Directieleden, Commissarissen, RvB, adviseurs, accountants, werkelijk iedereen die maar wilde heeft gekregen… En dat allemaal van het geld van al de ….. tja, wat zal ik zeggen, de “inleggers en klanten die zijn blijven zitten, terwijl het schip ten onder ging”…….
  Onder het toeziend oog van jullie kornuiten bij de Centrale Bank nog wel.
  But: I’m back my dear friend CR, I am back….

 3. Drechi is back again! Ik heb je gemist toen al de nieuwsberichten van je vriend Reinald Curiel langskwamen, gaat het weer een beetje?

 4. Ja Bram,
  Het is geen rijke Jood zoals je jezelf voorstelt hier. Maar hij handelt niet in foute luiers, of louche aanneemcontracten in Nederland met tegels en zo….

 5. Als er geen politieke hervormingen komen gebeurt er niets.
  Het is de politiek, niet corona, die verantwoordelijk is voor de economische toestand.
  De politici, aan ons de beurt, hebben geen wil om dit te veranderen.
  Het is onze beurt, tog?
  En “aan ons de beurt” is de kras op de politieke plaat het zijn de zelfde noten die uit de speakers komen bij elke omwenteling begint het opnieuw.
  De kras weghalen gaat niet de plaat moet weg en er moet een nieuwe opgelegd worden. De vraag is alleen wie gaat het doen:
  – de bevolking net als in 1969? Met de kans op een nieuwe “aan ons de beurt”
  De bevolking die dom gehouden dan wel gemaakt is?
  – Nederland? Met het risico dat het als koloniaal internationaal op de vingers wordt getikt en dat het niet “gedragen” gaat worden door de bevolking?
  Toch zijn dit de enige alternatieve, die ik zie,
  Om te voorkomen dat als de geldstroom vanuit Nederland stopt het eiland afglijdt naar status Haïti.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -
- Advertentie -

Zoeken

NOS | Prinses Beatrix laat flamingo vrij op Curaçao

Prinses Beatrix, de oma van de prinsessen is op bezoek op Curaçao. Ze is op bezoek vanwege de bijzondere natuur op het eiland. Ook praat ze met...

PBC | Beatrix bezoekt voedselbos tijdens bezoek aan Curaçao

Persbureau Curacao Prinses Beatrix werd zaterdag tijdens haar bezoek aan Curaçao flink aan het werk gezet. Bij een bezoek aan het voedselbos kreeg de 83-jarige prinses een oranje...

PBC | SER maakt zich sterk voor innovatie

Persbureau Curacao De Sociaal-Economische Raad heeft een verkenning uitgebracht aan de regering en de Staten over de mogelijkheden van de invoering van een missie gedreven innovatiebeleid. Dat moet...

ParadiseFM | Mauritsz de Kort wordt definitief nieuwe Hof-president

Hij was al voorgedragen, maar de benoeming is nu officieel rond: rechter Mauritsz de Kort is vanaf 1 januari de nieuwe president van het Gemeenschappelijk Hof van...

ParadiseFM | Staten eisen aanwezigheid president Centrale Bank

De president van de Centrale Bank Richard Doornbosch moet de minister van Financiën assisteren in het parlement. Dat zegt regeringspartij MFK. De partij neemt het Doornbosch kwalijk...

Opinie | ‘Inspecteur Keli is een gevaar voor de volksgezondheid van Curaçao’

Opinie | Jan Huurman, arts en voormalig Inspecteur-generaal Volksgezondheid Curaçao   Het recente vonnis naar aanleiding van een klacht en een eis over het handelen van chirurg Misset legt...
- Advertentie -