26 C
Willemstad
• donderdag 29 september 2022

Josimar | 1xBet – more than a betting operator

By Andy Brown and Steve Menary Russian-owned betting company 1XBet has been declared bankrupt and owes millions. Yet it still operates, using porn stars to attract punters, and...

Democracy now! | Wednesday, September 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Nu.cw | Vluchten gecanceld wegens orkaan Ian

Luchthavens en vliegtuigmaatschappijen annuleren vluchten vanwege orkaan Ian. Onder andere luchthaven van Aruba en American Airlines annuleren vluchten naar Florida en de westelijke Caribische luchthavens. American Airlines...
- Advertentie -

RO | Ruim 33 miljoen euro voor duurzame elektriciteit Caribisch Nederland

Het kabinet stelt 33,6 miljoen euro beschikbaar voor een versnelde overstap op duurzame elektriciteit in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarmee wordt binnen 3 jaar gemiddeld zo’n...

RTL | Van alle Nederlandse gemeenten zal Bonaire als eerste onderlopen

Welk stukje Nederland zal het eerst in zee verdwijnen door de stijgende zeespiegel? Het antwoord is niet één of andere laaggelegen polder, maar het wordt waarschijnlijk Bonaire....

Trouw | Nederland doet te weinig om Bonaire te beschermen tegen bedreiging klimaatverandering

Maarten van Gestel Het zuiden van het eiland Bonaire kan onder water komen te staan, en inwoners lopen steeds meer gevaar door orkanen. Maar de Nederlandse overheid doet...

NU | Ook Bonaire getroffen door klimaatverandering, Greenpeace start rechtszaak

Zeespiegelstijging, koraalsterfte, hitte en steeds krachtigere orkanen. Ook het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt niet gespaard van klimaatverandering. Dat blijkt dinsdag uit een nieuw rapport van...

AntilliaansDagblad | Rijna weerlegt verwijten media

Oproep journalistieke verantwoordelijkheid serieus te nemen

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna noemt het zeer ernstig dat rond de kwestie van Sunset Beach Resort door meerdere media ‘zoveel controleerbare onjuiste informatie naar buiten is gebracht, zonder enige check daarop’.

 

In zijn uitgebreide reactie noemt hij het misleidend en roept hij de media op voortaan hun journalistieke verantwoordelijkheid serieus te nemen bij het publiceren van dit soort aantijgingen.

,,Hoe geloofwaardig is de gezaghebber nog?” is de vraag die op de website Bonaire.nu werd opgeworpen in een opiniebijdrage over de besluitvorming in het bestuurscollege inzake Sunset Beach Resort.

Volgens Rijna is dit artikel, evenals eerdere nieuwsberichten van deze en andere media, gebaseerd op feitelijke onjuistheden en suggestief woordgebruik en voelt hij zich geroepen een en ander recht te zetten. Auteur Harald Linkels verwijt Rijna op Bonaire.nu dat hij ‘in de eerste stemronde in het bestuurscollege (BC) over het al dan niet verlenen van een bouwvergunning voor Sunset Beach actief meestemde’.

,,Dit klopt, het is namelijk volgens de wet (de WolBES) en het Reglement van Orde (RvO) verplicht om aan stemmingen deel te nemen. Het is mij zelfs niet toegestaan een blanco stem uit te brengen. Het klopt ook dat bij stakende stemmen mijn voorzittersstem de doorslag geeft. Deze regel is in dezelfde wet vastgelegd”, aldus Rijna in zijn weerwoord.

Het feit dat hij regelmatig zijn zorgen uitspreekt over de impact die ongebreidelde groei van het toerisme heeft op de samenleving, de leefbaarheid van Kralendijk, de infrastructuur, de sociale cohesie, de cultuur en de natuur wordt in hetzelfde opiniestuk een ‘klaagzang’ genoemd.

Zelf ziet Rijna het als een hartenkreet aan de lokale politiek en stakeholders om de gemeenschap te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen. Het gaat hierbij volgens hem om zijn persoonlijke opvatting. ,,Die kan ik uiteraard niet laten meewegen tijdens beraadslagingen in het BC. Daarin wordt verwacht, volgens het RvO van het BC, dat ik in mijn rol als gezaghebber een standpunt inneem.”

Dat betekent volgens hem dat hij zich moet laten leiden door de adviezen van de ambtelijke diensten. Als die op grond van hun kennis en nader onderzoek constateren dat tegen een verzoek of aanvraag geen bezwaar is, dan kan daar volgens Rijna uitsluitend van worden afgeweken als er andere, zeer zwaarwegende bedenkingen bekend zijn.

,,Dit is van belang omdat de overheid voorspelbaar dient te zijn: burgers, ondernemers en investeerders moeten erop kunnen vertrouwen dat besluitvorming niet is ingegeven door willekeur.”

In het artikel op Bonaire.nu wordt de Chogogo-kwestie aangehaald. Dat is volgens hem nu juist een goed voorbeeld waarin de gezaghebber gebruik kan maken van de hem toegekende bevoegdheid ‘erger’ te voorkomen, door een bemiddelingsrol te spelen. ,,De afweging in dit dossier had te maken met proportionaliteit. Er was immers sprake van een situatie die slechts gedurende korte tijd hoefde te worden gedoogd, zodat dit aan verschillende kanten niet tot schade zou leiden.”

Ook wordt er verwezen naar de integriteitskwestie rond Bonaire Holding Maatschappij. Er wordt gesteld dat Rijna heeft tegengehouden dat er onafhankelijk onderzoek zou worden gedaan maar deze bewering is volgens hem controleerbaar feitelijk onjuist. ,,Er hebben zelfs twee onderzoeken plaatsgevonden door onafhankelijke organisaties. Ik heb die opdracht gegeven en de belangrijkste uitkomsten openbaar gemaakt.

De volledige onderzoeken lagen vertrouwelijk voor bij de eilandsraad. Het was vervolgens aan de eilandsraad als gekozen volksvertegenwoordiging om te beslissen welke consequenties eraan zouden worden gegeven.” Hetzelfde geldt volgens hem voor de kwestie rondom de rotonde.

In het artikel wordt ook gesuggereerd dat Rijna privébelangen voorrang geeft boven het algemeen belang omdat hij als lid van het BC een presentatie heeft bijgewoond van een project waarvan de ontwikkelaar zijn partner heeft ingehuurd. Hij is het met deze conclusie niet eens.

,,Tijdens dit soort bijeenkomsten, waarvan er jaarlijks vele tientallen zijn, worden nooit besluiten genomen. Besluiten worden genomen in vergaderingen van het BC, in afwezigheid van belanghebbenden, zoals ook in deze kwestie. Als de procedures dat verlangen heeft uiteindelijk de eilandsraad het laatste woord.”

Media hebben volgens hem de verantwoordelijke taak de democratische rechtsstaat te bewaken, niet om deze te ondermijnen. ,,In dit geval wordt het instituut gezaghebber ten onrechte in diskrediet gebracht en het geloof in de democratie onnodig schade toegebracht.”

Noot van de redactie
Bij het nalezen van de door gezaghebber Rijna genoemde WolBES (artikel 70) en het Reglement van Orde (RvO) uit 2013 blijkt dat de uitspraak van de gezaghebber over de verplichting om mee te stemmen, zonder mogelijkheid om blanco te stemmen inderdaad genoemd wordt. Maar het gaat dan om schriftelijke stemmingen betreffende het aanstellen of benoemen van personen (RvO artikel 16 lid 5).

In artikel 70 van de WolBES wordt vermeld dat de gezaghebber ook in andere gevallen mee kan stemmen en dat dan in de tweede ronde zijn stem de doorslag geeft. Maar in de memorie van uitleg wordt hem aangeraden hier zo weinig mogelijk gebruik van te maken ‘om te voorkomen dat hij wordt gedwongen in een positie als scheidsrechter in een politieke strijd’. Nergens wordt genoemd dat hij in dit soort gevallen de plicht heeft om te stemmen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

2 reacties

  1. Zo’n opgeblazen figuren hebben we hier ook toch? Zie c cooper mfk, vooral toen in den Haag met z’n onbeschofte kledij.

  2. Kijk alleen naar dit opgeblazen figuur en je weet genoeg. Telkens weer schermen dit soort varkens van Orwell dat ze zich aan de wet houden. Bah. En is zijn kledingadviseur soms de broer van “zijne excelentie Manuel”? Hoe krijgen deze mensen het voor elkaar om hun pak zo te kreukelen. Wie zijn die nepfotografen die geen oog voor detail hebben alvorens een foto te maken? Maar goed net als bij Ramoncito Booi en Burney El Hash zal dit ook wel met een sisser aflopen. Men deed een plas in het glas, en de champagne smaakte zouter dan het ooit was.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -