KTK-werknemers eisen duidelijkheid over stopzetting rechtszaak

KTKWILLEMSTAD — Werknemers van Kompanía di Tou Kòrsou (KTK) hielden vanochtend een vergadering onder werktijd.
Met deze vergadering wilden de werknemers, gesteund door hun vakbond UGTK/Cadmu, van havenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA) duidelijkheid krijgen over het feit dat het hoger beroep tegen de oud-directeuren Agustin Diaz en Richard Lopez Ramirez is afgeblazen.
De werknemers verzetten zich tegen de stopzetting van de rechtszaak.

De informatieve vergadering onder werktijd begon vanochtend vroeg en duurde tot iets voor tienen.
Volgens UGTK/Cadmu-voorzitter Wendel Meulen wilde het KTK-personeel precies weten waarom van het hoger beroep was afgezien.
Tijdens de vergadering onder werktijd gaf CPA-directeur Humberto de Castro duidelijkheid over de beslissing van de directie om van de gang naar de rechter in hoger beroep af te zien.

“De directeur gaf aan dat hij een positief advies had gekregen van een bureau in Nederland om de zaak voort te zetten.
Maar zowel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) als de Raad van Commissarissen (RvC) had besloten dat de rechtszaak niet zou worden voortgezet.
Conform de statuten van het bedrijf dient de directie de richtlijnen van de AVA en RvC in dezen te volgen”

, aldus Meulen vanochtend.

De UGTK/Cadmu-voorzitter is van mening dat de RvC nu duidelijkheid van zaken moet geven over het waarom van de afzegging van het hoger beroep.
Het argument dat dit om economische redenen is gedaan, overtuigt de vakbond niet. Volgens Meulen is afgesproken dat De Castro met de RvC zal overleggen, waarna hij met de vakbond en het personeel zal terugkoppelen.
Meulen benadrukt dat de vakbond een bevredigend antwoord wil, anders zal die zich beraden over verdere acties.
De vakbond stelt overigens dat zolang er een kans bestaat om de zaak te winnen, deze moet worden voortgezet.

Na de vergadering hervatten de werknemers het werk.
CPA-directeur De Castro stelde vanochtend in een reactie geen informatie te hebben dat de haven plat zou zijn geweest tijdens de vergadering onder werktijd.

“Maar als de sleepboten niet kunnen worden ingezet, dan kun je ervan uitgaan dat er vertraging is opgetreden.”

Het hoger beroep waar de vakbond zich sterk voor maakt, was door de CPA en dochteronderneming KTK ingesteld tegen een eerdere gerechtelijke uitspraak, waarbij de gepensioneerde CPA-directeuren Diaz en Lopez Ramirez in het gelijk werden gesteld.
De zaak werd aanhangig gemaakt om wat de directie en de voormalige RvC als ‘het aangaan van buitensporige pensioenregelingen’ omschreven.
De overheidsbedrijven meenden dat er ‘onterechte en te hoge pensioenpremies’ zijn betaald voor zowel Diaz als Lopez Ramirez en vorderden deze bedragen terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *