KRR commentaar | Curaçaose goksector even uit de kast, maar al snel er weer op

Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Met ‘gokmaffia’ wordt bedoeld: bedrijven die onder een Curaçaose (sub-)licentie, gebruikmakend van het ontbreken van adequaat toezicht, onlinecasino’s exploiteren om criminele inkomsten wit te wassen, activiteiten zoals mensensmokkel, wapenhandel, drugstransporten en terrorisme te financieren of argeloze spelers te beduvelen door slechts een minimaal percentage van de opbrengst uit te keren.

Jarenlang sprak de goksector op Curaçao uitsluitend via advocaten. Tweede Kamerleden die het waagden kritische vragen te stellen en journalisten die daar over berichtten of met eigen onthullingen kwamen konden op een intimiderende brief van een duurbetaald advocatenkantoor rekenen.

Verfrissend leek het daarom dat de Curaçao Internet Gaming Association (CIGA) afgelopen week een uitgebreid persbericht uitstuurde waarin de buitenwereld een blik in de keuken van de online gokindustrie werd gegund; althans, dat wilde de belangenclub ons doen geloven. De openhartigheid viel bij nader inzien nogal tegen.

Aanleiding voor de CIGA uit de kast te komen is een driedelige documentaire van BBC Radio waarvoor de makers naar Willemstad reisden om de duistere kanten te belichten van de omvangrijke goksector op het eiland waar vele honderden miljoenen dollars in omgaan. Koninkrijksrelaties.Nu maakte onder de kop ‘Curaçaose goksector boos op BBC’ melding van de reactie van de CIGA en voegde er ten behoeve van de lezer die zijn eigen oordeel wenst te vellen het originele persbericht van de belangenorganisatie aan toe.

Kennelijk heeft de CIGA de smaak te pakken van het naar buiten treden, want prompt kreeg onze redactie een brief van vicevoorzitter George van Zinnicq Bergmann. ,,Allereerst wil ik u bedanken voor de getoonde interesse in de Curaçao Internet Gaming Association met uw stuk dat vandaag op Koninkrijksrelaties.Nu werd gepubliceerd naar aanleiding van een gisteren door de CIGA uitgezonden persbericht.”

Als een brief zo begint, weet je als ontvanger onmiddellijk dat de afzender juist helemaal niet dankbaar is. Zoals de tweede zin bevestigt: ,,Graag wijs ik u op enkele feitelijke onjuistheden in het door u gepubliceerde bericht.” De CIGA blijkt te vallen over de kop ‘Curaçaose goksector boos op BBC’. De leden wensen zichzelf kennelijk niet als onderdeel van de ‘Curaçaose goksector’ te beschouwen. ,,De activiteiten van de leden van CIGA hebben niets te maken met de eilandelijke goksector.”

Dat gaat de pet van Koninkrijksrelaties.Nu te boven: de C van CIGA staat toch voor Curaçao? En de leden van de CIGA zijn toch gevestigd op Curaçao, opererend op basis van een Curaçaose (sub-)licentie? Toch houdt Van Zinnicq Bergmann vol: ,,Met de eilandelijke goksector hebben CIGA en haar leden bij wijze van spreken net zo weinig te maken als Centrum Supermarket.” Dus omdat de ekster en koekoek vogels zijn, zou je de kiekendief geen vogel mogen noemen…

Door dat wel te doen heeft Koninkrijksrelaties.Nu zich schuldig gemaakt aan misleiding, vindt de CIGA. De vermelding dat de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) zich zorgen maakt over de onlinecasino’s die vanuit Willemstad – zonder adequaat toezicht – opereren is ‘eveneens misleidend’, aldus de vicevoorzitter. Oja, ook met de conclusie dat CIGA boos is op de BCC sloegen wij, volgens hem, de plank mis: ,,Er is geen sprake van boosheid van de zijde van CIGA tegenover BBC. Het persbericht is opgesteld en uitgestuurd met het doel om te wijzen op de misleidende informatie in de productie van de BBC.”

Tenslotte: ,,De CIGA hecht eraan om u over voormelde onjuistheden in te lichten, omdat ze in samenhang leiden tot een misleidende indruk over de CIGA en de activiteiten van haar leden. Mocht u in de toekomst weer willen publiceren over de CIGA en de activiteiten van haar leden, dan kunt u zich altijd wenden tot het bestuur voor nadere informatie of uitleg.” Dat zal de redactie niet doen: aan organisaties die propagandistische prietpraat verkopen om hun eigen besmeurde straatje schoon te vegen gaan we geen energie verspillen. We hebben de vicevoorzitter uiteraard wel netjes een antwoord gestuurd:

,,Om uw bewering dat de berichtgeving van Koninkrijksrelaties.Nu ‘misleidend’ is niet als laster op te vatten zult u deze toch echt beter moeten onderbouwen en zich zeker niet – zoals u in uw mail doet – schuldig maken aan het verdraaien van simpel te verifiëren feiten. Ik begrijp dat publieke aandacht voor de dubieuze praktijken van op Curaçao gevestigde aanbieders van online kansspelen voor uw organisatie onwelkom is. Als u daadwerkelijk iets wil doen om de reputatie van de sector te verbeteren kunt u zich beter richten op het samen met de autoriteiten bestrijden van misstanden.”

Ook Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) heeft post gehad vanuit de Curaçaose goksector. Namens het in Willemstad gevestigde mBet Solutions (of die lid is van de CIGA kunnen we niet nagaan omdat de website van de CIGA uit de lucht is) probeert het advocatenkantoor Gaming Legal Groep hem de mond te snoeren. De zichzelf internationale roem toedichtende mr. Bas Jongmans (winnaar van ‘belangwekkende’ procedures en kantoorhoudend in een pand waar ‘prestigieuze’ bedrijven zijn gevestigd en het televisieprogramma The Voice of Holland is opgenomen, snoeft hij op zijn website) sommeert Van Raak in te binden. Anders worden de media geïnformeerd en een klacht ingediend bij de Tweede Kamer. Een onnozel dreigement waar je smakelijk om had kunnen lachen als de impact van de gokmaffia op de samenleving niet zo ontwrichtend zou zijn.

NB voor de Jongmansen van deze wereld: Waar door Koninkrijksrelaties.Nu wordt gesproken over ‘gokmaffia’ worden vanzelfsprekend niet de bonafide aanbieders van kansspelen bedoeld, maar de bedrijven die onder een Curaçaose (sub-)licentie, gebruikmakend van het ontbreken van adequaat toezicht, onlinecasino’s exploiteren om criminele inkomsten wit te wassen, activiteiten zoals mensensmokkel, wapenhandel, drugstransporten en terrorisme te financieren of argeloze spelers te beduvelen door slechts een minimaal percentage van de opbrengst uit te keren.

Gerelateerde artikelen:

Advocaten van gokbedrijf Curaçao proberen Kamerlid zwijgen op te leggen

Curaçaose goksector boos op BBC

Bron: Koninkrijksrelaties.nu

Naschrift KKC

Dit is de link naar de aangehaalde BBC reportage

Voor de eerste aflevering van 24 juli 2019 “BBC | The Gamble Network: The Loot Box scandal” klik hier

Voor de tweede aflevering van 31 juli 2019 “BBC | The Gamble Network: Spin till you win” klik hier

Voor de derde aflevering van 7 augustus 2019 “BBC | The Gamble Network: How gambling interests bought a country” klik hier

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.