Kom met geschillenregeling

Kom op met die geschillenregeling

Kom op met die geschillenregeling

Kom met een geschillenregeling, die oproep doen Sint Maarten, Aruba en Curaçao aan de Koninkrijksregering. Dat staat in één van de twee resoluties die door gisteren de Statenvoorzitters zijn aangenomen na het tripartiet overleg op Sint Maarten.
De drie landen binnen het Koninkrijk hebben besloten er bij de parlementen en de regeringen van de landen en de Koninkrijksregering nogmaals met klem op aan te dringen dat er een geschillenregeling moet komen. Deze geschillenregeling zou gepaard moeten gaan met een onafhankelijke instantie die in strikt juridische geschillen over de interpretatie van het Koninkrijk der Nederlanden bindende uitspraken zal doen.

Lees meer…
Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *