Klacht tegen mr. Chester Peterson

Campo Alegre, Bientu en Babel advocaat mr. Anthony Eustatius, sinds kort tevens ingeschreven als Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO)

Klacht tegen Mr. Chester Peterson (links)

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft op 31 juli 2014 een klacht ingediend bij de Raad van Toezicht en de Deken van de Orde van Advocaten tegen advocaat C. Peterson van kantoor Sulvaran& Peterson.

De klacht heeft betrekking op het uitsturen van een persbericht door mr. Peterson eerder deze week in het onderzoek Maximus. In het persbericht heeft mr. Peterson informatie uit het onderzoek dossier geciteerd terwijl hij hiertoe niet gerechtigd was.

Mr. Peterson staat verdachte G.R.M.J. bij als advocaat. Door de officier van justitie is aan de verdachte G.R.M.J. een bevel beperkende maatregelen uitgereikt. Dit bevel maakt dat de verdachte niet met anderen in contact mag komen zodat hij niet in staat is om met derden over zijn strafzaak te communiceren. Het doel van een bevel beperkende maatregelen is om te vermijden dat het onderzoek belemmerd wordt omdat getuigen of verdachten hun verklaringen op elkaar kunnen afstemmen. Dit heet het “collusie gevaar”.

Een verdachte mag wel met zijn advocaat spreken. Dat is een grondrecht van de verdachte om zich behoorlijk te kunnen verdedigen. Een advocaat is echter op dezelfde wijze gebonden aan het bevel beperkende maatregelen als zijn cliënt. Hij kan en mag niet over de zaak spreken met derden, inclusief zijn kantoorgenoten. Mr. Peterson was van het bevel beperkende maatregelen op de hoogte.

Naar de mening van het Openbaar Ministerie heeft mr. Peterson met het uitsturen van het persbericht getracht het onderzoek te beïnvloeden.

Mr. Peterson heeft in zijn persbericht zich ook uitgelaten over de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van getuigen. Het uiten van dergelijke meningen hoort thuis in de rechtszaal en niet in de media. Het is aan de rechter in een strafzaak om te bepalen hoe veel geloof hij hecht aan een verklaring.

Tenslotte heeft mr. Peterson getuigen met naam en toenaam in zijn persbericht genoemd en aan hen een waardeoordeel toegedicht. Door zo te handelen is aan personen bewust schade berokkend. Schade aan mensen die bereid zijn geweest om mee te werken aan de waarheidsvinding in een onderzoek naar de moord op Helmin Wiels. Het past niet in een rechtstaat om soortgelijke methodes toe te passen.

Het Openbaar Ministerie zal uitlatingen die de grenzen van het fatsoen overschrijden telkens bestuderen. Indien blijkt van een strafbaar feit zal daar tegen opgetreden worden. Uiteraard zal het Openbaar Ministerie de zaken aan de rechter voorleggen.

Bron: Persbureau Curaçao
Zie ook: Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)
Zie ook: Dossier: Helmin Wiels – Moord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *