Klacht over afluisteren door Marvelyne Wiels

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gevraagd schending privacy werknemers Curaçaohuis te stoppen

Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag is een klacht ingediend tegen Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano). FOTO KABINET VAN CURAÇAO

Den Haag – Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag is een klacht ingediend tegen Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano). Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano).

De indieners van de klacht verwijten haar de privacy van de werknemers van het Curaçaohuis te schenden. Zo zouden alle in- en uitgaande telefoongesprekken op band worden opgenomen en al het e-mailverkeer automatisch worden gekopieerd en opgeslagen. De klacht is via een zogeheten ‘signaalformulier’ van het CBP schriftelijk ingediend. Dat is anoniem gebeurd, waardoor niet vast staat wie de afzender is. Alles duidt er evenwel op dat het om een of meer medewerkers van het Kabinet van de Gevolmachtigde minister gaat. Het Antilliaans Dagblad beschikt over een afschrift van de klacht waarvan de tekst als volgt luidt:

,,Mevrouw Wiels laat alle telefoongesprekken en mails van al het personeel in het geheim opnemen. Alles wordt gelezen. Iedereen weet dat zij een slecht mens is maar iedereen heeft angst voor haar. De politiek doet niets. Er gebeuren erge dingen, u moet helpen.”

Klacht Curaçaohuis over afluisteren door Marvelyne Wiels. Volgens bronnen rond het Curaçaohuis zou het registreren van telefoon- en mailverkeer hebben meegespeeld bij het besluit om zo veel haast te maken met de verhuizing naar een tijdelijk pand. In tegenstelling tot de panden aan de Badhuisweg beschikt de kantoorvilla Bon Air over een ultramodern netwerk en een dito telefooncentrale.

Volgens bronnen rond het Curaçaohuis zou het registreren van telefoon- en mailverkeer hebben meegespeeld bij het besluit om zo veel haast te maken met de verhuizing naar een tijdelijk pand.

In tegenstelling tot de panden aan de Badhuisweg beschikt de kantoorvilla Bon Air over een ultramodern netwerk en een dito telefooncentrale. Een paar weken geleden zijn ook alle werkstations van de medewerkers vervangen.

Volgens de officiële lezing van het Kabinet is de verhuizing ingegeven door de voorgenomen verbouwing van het Kas di Kòrsou. Hoewel het tijdelijke pand per 1 mei is betrokken, is er echter van enige activiteit aan de Badhuisweg geen sprake. Voor zover bekend is er ook nog geen vergunning voor de werkzaamheden aangevraagd.

Het controleren/opnemen van e-mail- en telefoonverkeer van werknemers door werkgevers is in Nederland in principe niet toegestaan. Onder strenge wettelijke voorwaarden is het uitsluitend toegestaan als er een concrete verdenking van misbruik of fraude bestaat, aldus het CBP. Er moet sprake zijn van een ‘gerechtvaardigd belang’:

,,Dit betekent dat de werkgever de belangen en rechten van de werknemers dient af te wegen. Deze belangenafweging moet de werkgever kunnen verantwoorden tegenover de werknemers, de ondernemingsraad (OR) en eventueel het CBP of de rechter.”

Een woordvoerster van het College kan, omdat er nooit mededelingen over ingediende klachten worden gedaan, niet reageren op de aangemelde praktijken van het Curaçaohuis.

,,Binnenkomende signalen worden eerst grondig geanalyseerd om te bepalen welke prioriteit een onderzoek moet krijgen. Dat hangt onder meer van de ernst af.”

De uitkomst van onderzoeken wordt wel gepubliceerd.

,,Maar dat kan wel even duren, van maanden tot soms een jaar. Dat heeft alles te maken met de zorgvuldigheid die het College betracht”, aldus de zegsvrouwe van het CBP.

Als het tot een onderzoek komt, zal Wiels als werkgever de gelegenheid tot wederhoor worden geboden. Op vragen die deze krant gisteren per mail over de klacht aan Kas di Kòrsou heeft voorgelegd, antwoordt persvoorlichter Jassir de Windt dat ‘het kabinet niet op de hoogte van dergelijke activiteiten en een dergelijke klacht is’.

Eerder werd al bekend dat Wiels de Passat van haar plaatsvervanger Robert Candelaria had ingeruild voor een Seat Mini die, naar hij ontdekte, was uitgerust met een GPS-volgsysteem zodat op afstand zijn gangen konden worden nagegaan.

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

6 Reacties op “Klacht over afluisteren door Marvelyne Wiels

 1. Nou , dat kan dus niet zo doorgaan. Hoogste tjjd om deze mevrouw terug naar het eiland te halen en een echte ministersbaan aan te bieden. Kans voor Pais om haar tanden te laten zien. Mevrouw Leeflang moet ook maar eens gaan nadenken over een echte politieke partij.
  Hoogste tijd, nu de lijken niet langer alleen maar in de kast hangen, maar inmiddels ook op straat liggen.

 2. “ALS” het waar is dan hebben we onze eigen watergate, hoe zullen we het eens noemen?? Marf-gate? Fraudelien-gate? Wiels-Gate?

 3. precies, ze is eigenlijk een heel goed mens, die helaas nooit geleerd heeft wat beschaving is.
  zij denkt dat beschaving zit aan de buitenkant.
  mooi mantelpakje, mooie nagels, goede make up, mooi kantoor, mooi pand, alles mooi.
  Maar van binnen totaal verrot.
  Ze heeft nog wat te leren….
  zoals bijna alle politici van Curacao.
  veel uierlijk vertoon, maar van binnen verrot

 4. Abraham Mossel

  Het is maar goed dat dit mo.ster geen zetel in de staten bezit, zij zal haar huid zo duur mogelijk verkopen en dit allemaal met de woorden ik doe het voor het arme volk en ten nagedachtenis van mijn lief hebbende broer die niet meer is!

 5. Abraham Mossel

  Met namen van/met deze afgezand van de familie Wiels, zal de PS cq Asjes ten spoedigste ondergaan, en laten wij nou net denken dat dit Gerrit de Raaf op zeer korte termijn heel goed zou kunnen uitkomen?.

 6. Het lijkt me echt verschrikkelijk om onder deze dame te moeten functioneren.
  Het beste zou zijn als het gehele personeel zich ziek zou melden of in staking zou gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *