28 C
Willemstad
• woensdag 29 november 2023

Extra | Journaal 27 november 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | El Capitan shooters in Pointe Blanche after extradition from the United States

El Capitan shooters in Pointe Blanche after extradition from the United States PHILIPSBURG—Dante Ottley and Stevevanus Richardson, known as the El Capitan shooters, and as fugitives after...

NTR | Ambulans Deseo vervult laatste wensen: ‘Nog één keer op de pontjesbrug’

Eva Breukink Een laatste ritje over het eiland, nog een keer op de pontjesbrug staan of weer even thuis in je eigen bed liggen.   Dankzij stichting Ambulans Deseo...

PBC | Wapen uitgeleend aan moordenaar Boechi: 12 maanden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De rechtbank in Willemstad heeft de 45-jarige D. Gabriel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden wegens wapenbezit. Het betreffende wapen zou gebruikt zijn...

PBC | Lichte stijging kamerbezetting en hotelinkomsten op Curaçao

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De toeristische sector op Curaçao heeft in oktober 2023 een positieve trend laten zien met een lichte stijging in het aantal toeristen dat een...

PBC | HAL Holding verruilt Curaçao voor Rotterdam

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Belegger HAL Holding is van plan zijn hoofdkantoor van Curaçao naar Rotterdam te verhuizen. De grootaandeelhouder van Coolblue en eigenaar van bedrijven als Boskalis,...
- Advertisement -spot_img

KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: Tipje van de Bientu sluier

HomeAuteursKKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: Tipje van de Bientu sluier
 • 1 november 2015. Zijn we weer. We waren even in conclaaf met een nieuwe reeks DDoS aanvallen, cybervirussen, exploten en wat ander ongerief. Hierdoor konden we alleen nieuwsupdates en security doen, doch nu Bientu zo heftig over Curacao raast zitten
  Bient 2008-2015. Vlnr: Luigi dossantos, George 'jorge' Jamaloodin en Robbie dos Santos
  Bientu 2008-2015. Vlnr: George ‘Jorge’ Jamaloodin, Robertico ‘Robbie’ dos Santos, x en Luigi Dossantos. Allen broers en tevens ‘zaken’partners

  we uiteraard op honk om onze ongezouten mening door de blogkabels te spuiten. Waar ging Bientu ook al weer over? Ter redactie betitelen we de casus smurfensnot. Leggen we zo uit. Voor nu samengevat: Loterijbaas Robbie Dos Santos wordt volgens zijn dagvaarding het volgende voor de tenen geworpen: vuurwapenbezit, valsheden in geschriften, witwassen en belastingenontduikingen in de sfeer van de omzetbelasting, de winstbelasting en de inkomstenbelasting. Daarnaast heeft het OM zijn setje Vanish verhicles op de korrel: The Money Game, Jamaroma Lotteries, Dollar NV, ene Ponsford Overseas en zelfs Tula’s naam ging in de verdachte grootschalige wittewasconstructies mee. Drie van deze smoesverhicles worden ervan beschuldigd dat ze geschriften hebben vervalst en belastingfraude hebben gepleegd. Aan die 3 plus aan Robbie zelf is deelneming criminele organisatie ten laste gelegd.

  Dat de zaak Bientu tegen loterijkoning Robbie dos Santos o.a zo lang duurde kwam mede door bemoeienissen van buitenaf, volgens onze crimefighters. Voormalig minister van Justitie Elmer ‘Kadé’ Wilsoe en de voorzitter van de loterijstichting, advocaat Marius Römer zijn de grootste boosdoeners, zo stelt het Openbaar Ministerie ingetogen. Zo gaf de voormalige Minister van Justitie Elmer Wilsoe oa orders in 2011 om het Bientu onderzoek en beslagen te stoppen, en probeerde ook Marius Römer van Fundashon Wega di Number vanuit FWNK justitie zoveel mogelijk kraaiepoten voor de RST banden te werpen. Daarnaast bemoeiden Gerrit Schotte, Abdul Hakim en Carlos Monk zich met de zaak, trouw gesteund door een gelegenheidscomité van diensthoofden. En dan heeft het OM zich naar eigen zeggen nog gelimiteerd uitgedrukt. En om e.e.a. toch zo precies mogelijk te blijven hebben we een makkelijke copy-paste uit Feestboek gedaan. De volgende schokkende kwoot komt uit de reactie van het Openbaar Ministerie Curacao in de zaak Bientu. Het stukje is onderdeel uit een vrij uitgebreide OM reactie, nadat één van Robbie’s grijze beffen, mr. Eldon Peppie Sulvaran via de maffia-PR de ware gang van zaken wel erg bont gekleurd verdraaide. De cijfertjes, lettertjes en fotootjes hebben we er voor de duidelijkheid zelf bij geplakt, dat smoelt iets overzichtelijker. Oordeelt zelf:

 • Vervolgens heeft het onderzoek in deze zaak lange tijd in beslag genomen. Niet alleen vanwege de complexiteit en de verschillende feiten, maar ook vanwege het grote aantal rechtshulpverzoeken naar meerdere landen binnen en buiten de voormalige Nederlandse Antillen, het onderzoek aan (digitale) gegevensdragers en in beslag genomen administratie van meerdere rechtspersonen die vermoedelijk betrokken waren bij die strafbare feiten. Daarbij was niet altijd sprake van optimale medewerking vanuit (semi-) overheidsorganen. Wij noemen – overigens niet uitputtend – de volgende ‘interventies’:
 • 1) interventies door de toenmalige Minister van Justitie, waaronder:
  De de toenmalige Minister van Justitie Elmer Kade Wilsoe
  De toenmalige Minister van Justitie Elmer Kade Wilsoe (MFK)

  a) eenzijdig vaststellen van strafrechtelijk handhavingsbeleid d.d. 6 december 2011) zonder overleg met het OM en in tegenspraak met eerder door diezelfde Minister van Justitie “voor accoord” getekend beleid [productie 2]) waarin voorzien was in het opnemen van strafrechtelijk handhavingsbeleid in de ATV-richtlijnen 2011; b) brief aan de Verenigde Staten van Amerika buiten medeweten van de Procureur- Generaal om met verzoek opheffing beslag op rekeningen UBS t.n.v. drie BVI- vennootschappen Dos Santos ter waarde van circa USD 27 miljoen vanwege de stelling dat dit beslag onrechtmatig was gelegd, terwijl het Gerecht dat beslag bij uitspraak van 4 april 2012 juist intact had gelaten; c) Algemene aanwijzing van de Minister van Justitie aan de toenmalige Procureur- Generaal om te stoppen met het onderzoek ‘ Bientu’;

 • 2) de interventie(s) door de toenmalige Minister van Financiën, w.o.:
  de toenmalige Minister van FinanciëGeorge Jamaloodin
  De toenmalige Minister van Financiën George Jamaloodin (MFK)

  a) de instructie aan het Hoofd MOT Curaçao m.b.t. verzoeken van het OM ex art. 6 Landsverordening melding ongebruikelijke transacties die betrekking hebben op de familieleden van de Minister; b) het vermoedelijk antedateren van de Aanschrijving gebruik formulieren bijzondere inkeerregeling (gedagtekend op 7 april 2011); c)  het (afgeluisterde) telefoongesprek met zijn halfbroer Dos Santos d.d. 13 juli 2011, kort na de huiszoeking op het adres Heelsumstraat 25 Curaçao, postadres van de BVI-vennootschappen Tula en Ponsford, waarin Dos Santos tegen Jamaloodin zegt dat het ‘zijn geld is’ wat bij Tula staat waarop Jamaloodin zegt dat hij (Dos Santos) dat dan moet verplaatsen; kennelijk om beslaglegging door Justitie te voorkomen [productie 3]; d) de aanpassing in september 2011 van de voorgenomen bijzondere inkeerregeling ex art. 26-A ALL nieuw waardoor die – anders dan in het voorontwerp waarop Dos Santos op 11 april 2011 was ingekeerd – nu ook van toepassing werd op verzwegen winstbelasting op grond van ‘kritische geluiden uit de praktijk’ met als klap op de vuurpijl de terugwerkende kracht voor ‘alle belastingplichtigen die op dat moment al waren ingekeerd n.a.v. de Aanschrijving van 7 april 2011’, t.w.: R.A. dos Santos; e) de gewijzigde Aanschrijving en (samen met de toenmalige Minister van Justitie) de daarbij behorende beleidsregels d.d. 6 december 2011 m.b.t. ‘rechtsbescherming tegen strafvervolging bijzondere inkeer’, die later zijn herroepen door de correctie daarop d.d. 21 december 2011, maar vervolgens weer werd doorkruist door de Interne Instructie d.d. 30 december 2011;

 • 3) de bekendmaking van de Verduidelijking verhouding beleidsregels (d.d. 6 december 2011) en Instructie (d.d. 30 december 2011) van de toenmalige Minister van Algemene Zaken:
  de toenmalige Minister van Algemene Zaken Gerrit Schotte
  De toenmalige Minister van Algemene Zaken Gerrit Schotte (MFK)

  d.d. 12 januari 2012 als Minister van Financiën a.i. waarmee het eenzijdig vastgestelde beleid van 6 december 2011 in volle omvang werd hersteld;

 • 4) indienen van het voorstel aan de Raad van Ministers d.d. 21 november 2011 door de toenmalige Minister van Economische Ontwikkeling:

  de toenmalige Minister van Economische Ontwikkeling Nasser El Hakim
  De toenmalige Minister van Economische Ontwikkeling El Hakim (MFK)

  tot instelling van de Commissie aanpak illegale loterijen Curaçao, waarin (tot op heden ongefundeerde) uitlatingen zijn gedaan m.b.t. het decennia lang gedogen van illegale loterijen op Curaçao;

 • 5) de brief van de toenmalige Minister van Bestuur, Planning & Dienstverlening in juni 2012 aan de Verenigde Staten van Amerika:
  De toenmalige Minister van Bestuur, Planning & Dienstverlening Carlos Monk (Pueblo Soberano)
  De toenmalige Minister van Bestuur, Planning & Dienstverlening Carlos Monk (Pueblo Soberano)

  – in navolging van die van de Minister van Justitie – waarin een beroep is gedaan op de beweerdelijke onbevoegdheid van het OM in fiscale strafzaken, onder verwijzing naar een bericht van de Directeur Fiscale Zaken van Curaçao;

 • 6) de interventies door de toenmalige voorzitter van het bestuur van de FWNK:
  de toenmalige voorzitter van het bestuur van de FWNK Marius Romer
  De toenmalige voorzitter van het bestuur van de FWNK Marius Romer

  waaronder: a) het weigeren van medewerking aan het verzoek tot uitlevering stukken door OM en RST/TIO waardoor een huiszoeking bij de FWNK noodzakelijk werd; b) diens beroep op zijn verschoningsrecht als advocaat van Dos Santos gedurende zijn verhoor door het RST in zijn hoedanigheid als voorzitter van het bestuur; c) het opleggen van een spreekverbod aan de toenmalige directeur van de FWNK toen het RST hem wilde horen als getuige (en diens latere ontslag); d) de algemene instructie aan alle FWNK-medewerkers om geen medewerking aan het onderzoek door het RST te verlenen; e)  het opstellen van een Engelstalig bericht d.d. 19 augustus 2011 waarin gesteld word dat de ‘illegale loterijen’ al zeer lang worden gedoogd op Curaçao;

 • 7) de interventie door de toenmalige Directeur van de afdeling AJZ met betrekking tot:
  De toenmalige Directeur van de afdeling Algemene Zaken (onbekend)
  De toenmalige Directeur van de afdeling Algemene Zaken Norberto Ribeiro

  a) spreekverbod medewerkster die verantwoordelijk was voor uitgifte vergunningen nummerloterij als getuige in verhoor met RST, b) aanvankelijk weigeren van medewerking aan verstrekken van de laatste versie van de toepasselijke Loterijwetgeving aan het RST;

 • 8) het/de (onbevoegde) verzoek(en) van de Directeur (Sector) Fiscale Zaken aan:
  De directeur van de afdeling Algemene Zaken Sherwin Casper
  De directeur van de afdeling Algemene Zaken Sherwin Casper

  a) de Inspecteur der Belastingen d.d. 30 maart 2012 om aan te geven of door haar al op alle verzoeken om inkeer is beslist (waaronder die van R.A. dos Santos); b) de Procureur-Generaal d.d. 10 april 2012 om informatie te verstrekken m.b.t. het onderzoek naar de inkeer door R.A. dos Santos (Productie 14 bij pleitnota mr.. R.W.J. Kerckhoffs).

 • Met andere woorden: het OM bevond zich in een politieke nekklem. Naar onze bescheiden mening uiteraard. So let’s talk money now. Over wat voor soort bedragen spreken we? Volgens het OM gaat het om in totaal ca 100 miljoen aan onverklaarbaar vermogen. Het gaat dus niét eens om de 244 miljoen die volgens Dos Santos’ favoriete spindoctor door de loterijbaas aan belastingen zou zijn ontdoken. Maar waar komt deze hoeveelheid plaka überhaupt vandaan?
  Luigi Dos Santos - Robbie dos Santos
  Het Korps politie Aruba gaf in 2011 het Bientu team de volgende tip: Robbie dos Santos van Robbie’s Lottery, financiert de drugstransporten van zijn broer Luigi. Hij doet dit door geld aan Luigi te lenen’

  Daar bestaat een idee over. Mr. Peppie gaf de tip dat in het proces-verbaal ‘aanvraag machtiging strafrechtelijk financieel onderzoek’ staat dat het Korps Politie Aruba op 23 februari 2011 de volgende informatie aan het onderzoeksteam van Bientu heeft gegeven: ,,Robbie dos Santos van Robbie’s Lottery, financiert de drugstransporten van zijn broer Luigi. Hij doet dit door geld aan Luigi te lenen.” Met dank aan Pep voor die visual.  Overigens wisten we al dat brothers Robbie en Jamaloodin en aanhang ook van handel in huurmoord(en) worden verdacht (Magnus, Maximus). Resteert ons de vraag of Robbie ook zo financieel vrijgevig is met dezelfde broederliefde richting zijn andere broertjes Amparo en Jamaloodin. M.a.w. of hij ook andere kruit- en snuifhandel in de familie financieert. Nu terug naar onze mening over het Bientu onderzoek? Wat krijg je als je kruit-, snuif- en wittewaspoeder in een plastic zakje mengt met wat awa di Aqualectra, bij elkaar gehouden door een witteboordenknoop van politieke en juridische consiglieres, aangestuurd door spindoctors, in opdracht van de (gok)maffia? Smurfensnot de luxe, extra glibberig. Het blogteam is dus opgelucht dat Justitie na al die jaren nimmer opgaf. Dat geeft hoop voor de andere onderzoeken. Zodra we de hele OM reactie in handen hebben, publiceren we die uiteraard hier. So keep checking this blog and stay tuned. Het Antilliaans Dagblad heeft mas detailes. Oja, Abdul Nasser El Hakim is de koffers al aan het pakken voor zijn vlucht naar Libanon, de opbrengsten uit zijn luttele restgoederen op naam van echtgenote, zijn inmiddels per container onderweg naar Panama, aldus onze bronnen.  Lees meer…

Update: Lees hier de reactie van het Openbaar Ministerie op de preliminaire verweren in de strafzaak ‘Bientu’

2015 10 29 – Reactie OM in Bientu-Robbie Dos Santos_volledig

Dit artikel is geplaatst in

13 reacties

 1. Doet het verhaal van het OM vermoeden dat ook Rozier toen hij nog MP was, probeerde Dos Santos te faciliteren door een wijziging in de inkeer-regeling via de Staten door te voeren in het voordeel van Dos Santos -en van hemzelf en anderen?- ? ( winstbelasting etc.). En zo ja, wat dan te zeggen van de voorstemmers in de Staten van die wijziging?

 2. Hi Jerry,
  Heb je het nu over de pres. vh gemeenschappelijk Hof van toen (of de huidige van 2013 die in de plaats van Hoefdraad is gekomen die met pensioen ging -:)

 3. Tja de rechtstaat is helaas gecorrumpeerd.
  De president van het Hof is kwetsbaar als lover van de voormalige ombudsman mr. Alba M. T. Martijn.
  Daarnaast heeft MP Whiteman aan intimi verklaard dat hij alle zaken mbt de Isla-claim met het gerecht heeft geregeld.
  Dit gedoe kan je niet meer serieus nemen. Minister Plasterk grijp eens in, plaats van dat geslapjanus.

 4. Mooie familiefoto van de Santossen en de Jamaloodins.

  Broers, maar allemaal van verschillende moeders hetgeen wel iets zegt over de normen en waarden van hun ouders.

  Kinderen van belkaartmoeders zijn het. Curacao gaat er aan kapot, en de familie dos Santos – Jamaloodin alleen is goed voor tientallen jaren Bon Futuro.

  Hun vader had de samenleving heel wat leed bespaard als hij voor zijn pleziertjes naar Campo was gegaan.

 5. Zolang deze mensen andere mensen blijven bedreigen, exploten sturen en alsmaar naar het gerecht gaan weet je dat ze diep in de shit zitten en aangesproken voelen in hun duistere praktijken. Het is nu eenmaal die manier die zware criminelen te werk gaan.

 6. smurfensnot is een goede term voor deze hele komedie om de maffia buiten schot te houden.
  De zogenaamde politieke leiders moeten ook vervolgd gaan worden door OM.
  hoe is het mogelijk dat dit tuig steeds de dans weet te ontspringen?

 7. Erg frisse boel op Curaçao en op alle niveaus, (nou ja..Niveau..). Het blijkt maar weer hoever de protectie en het dwarsbomen van onderzoeken hier gaat.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties