Laatste reacties

- Advertentie -

KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: Pandora’s UTS-box (1)

 • 20 april 2014: Just the Facts. We beginnen rustig. Dit Paasweekend gaan we weer back on track over de Goklobby met de prangende vraag: wat hebben UTS, KMPG, Paul de Geus en de illegale loterijengroep gemeen? Tipje van de sluier alvast in dit UTS (sms) loterijendossier. Vandaag een eenvoudig antwoord op de vraag wat UTS, KPMG en de Illegale Loterijengroep gemeen hebben: zaken. Alvast een tijdslijntje:
  • 1997 KMPG Consultancy wordt consultant bij Setel;
  • 2000 integratie + privatisering Setel/Antelecom in UTS door KPMG;
  • 2001 KMPG Accountancy wordt de externe accountant van UTS;
  • 2006 verwevenheid UTS/KPMG verder versterkt door KMPG-er Paul de Geus te benoemen als CEO van UTS. Op dat moment staat UTS er financieel gezien (nog) goed voor;

   Paul de Geus, voorheen Senior Manager bij KPMG, sinds 2006 CEO bij UTS
   Paul de Geus, voorheen Senior Manager KPMG, sinds 2006 CEO bij UTS
  • 2007 participatie UTS/KPMG in exotische UTS dochterprojecten buiten Curaçao: Cariglobe (St. Kitts) en UNIQA (Suriname). Beide projecten lijden doorlopend verlies;
  • 2008 participatie UTS/KPMG in illegale sms-loterijen-business;
  • 2011 participatie UTS/KPMG in datacenter CTEX, ondanks kritische rapporten van o.a. SOAB;
  • 2 mei 2013: Wiels stelt in een NRC-interview: “Ik ben in de politiek gegaan om de corruptie weg te vagen. En die zit hier op Curaçao diep. Bankiers, registeraccountants, projectontwikkelaars: op het oog nette bedrijven zitten er tot over hun oren in. En politici: die ook. Ik moet orde op zaken stellen. Ik ben het antwoord van het volk op deze dingen.”;
  • 3 mei 2013: Wiels stelt de illegale sms-loterijpraktijken van UTS/KPMG/Robbie’s Lottery aan de kaak (video);
  • 4 mei 2013: Wiels waarschuwt UTS dat hij nog een grotere bom (‘bom nuklear’)  heeft en dat UTS dit niet kan ontwijken (video);
  • 5 mei 2013: Wiels wordt vermoord op Marie Pampoen;
  • 2 december 2013: UTS/KPMG moet 48 miljoen; bezuinigen wegens ‘teruglopende inkomsten van afgelopen jaren’;
  • 1 april 2014: Vakbond Sitkom eist en krijgt een diepgaande audit bij UTS;
  • Coming up: betrokkenheid van KPMG, UTS, en Paul de Geus in de illegale loterijen nader belicht.
 • Feiten zijn droog. Tijdslijn goed in het hoofd? Volgen nu enkele interessante uitspraken over de illegale loterijen. Even doorbijten, de verdieping:

  Helmin Magno Wiels
  Helmin Wiels in NRC/Margriet Marbus interview op 2 mei 2014: “Ik ben in de politiek gegaan om de corruptie weg te vagen. En die zit hier op Curaçao diep. Bankiers, registeraccountants, projectontwikkelaars: op het oog nette bedrijven zitten er tot over hun oren in.”

  • 2 mei 2013 Wiels In NRC: “Ik ben in de politiek gegaan om de corruptie weg te vagen. En die zit hier op Curaçao diep. Bankiers, registeraccountants, projectontwikkelaars: op het oog nette bedrijven zitten er tot over hun oren in.”
  • 3 mei 2013 Wiels in Konsenshi Sivil: “Volgende week komt ik met een ‘bom nuklear’. Bevolking heeft jaarlijks verlies van 30 miljoen door illegale verkoop. UTS stuurt geld van Curaçao naar St. Maarten naar St. Kitts naar de Bahama’s. Allemaal off shore constructies. Waarschijnlijk doet UTS mee aan een internationale criminele organisatie met waarschijnlijk witwassen. Waar was de controle van Centrale Bank op het doorstorten van dollars van illegale loterijen? Ik waarschuw UTS dat ik nog grotere bom heb die UTS niet kan ontwijken.”
  • 4 mei 2013 Wiels in Awe ta Djasabra: “Wij hebben een brief gestuurd met 31 vragen aan de ministers. Maandag kunnen jullie deze brief in de kranten lezen. Daarna komt iets veel ergers; de tweede ronde. Hier ligt het dan. Hier liggen 5 documenten, 5 kopie’s die 5 mensen kunnen inzien. Dus als ik er morgen niet meer ben, kunnen 5 mensen hiermee verder. Wat ik hier heb is een atoombom. Iedereen zal verstijven van de schrik.”
  • 5 mei 2013 Wiels wordt doodgeschoten op Marie Pampoen

   De moord op Helmin Wiels |Foto | DICK DRAYER
   De moord op Helmin Wiels op 5 mei 2013 | Foto | DICK DRAYER
  • 9 mei 2013 Ivar Asjes stelt in EenVandaag dat er sprake is van ‘corruptie en witwaspraktijken bij de illegale loterijen’ in de hoek van UTS en Robbie’s Lottery. Asjes stelt tevens dat zijn partij denkt dat onthullingen van Wiels over corruptie en witwaspraktijken bij de illegale loterijen hem -letterlijk- de kop hebben gekost.
  • 16 mei 2013 UTS in persbericht 1: “UTS Is Een Telecommunicatie Provider, Loterijaanbieders Zijn Verantwoordelijk Voor Kansspelen (..) Evenzo als UTS en haar dochtermaatschappijen niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de inhoud van communicatie die via haar netwerken verloopt of voor de verkoop van producten en diensten via websites die de eindgebruiker kan bereiken via de door UTS geboden internettoegang, kan UTS ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor de content die content providers via SMS diensten aan eindgebruikers leveren. UTS is niet bekend met een wettelijke plicht voor haar om in de onderhavige situatie anders te handelen dan zij nu doet. UTS behoort als telecommunicatiedienstverlener niet de rol van rechter of toezichthoudende instantie aan te nemen. Er is aan UTS door de bevoegde autoriteiten ook nooit opgelegd of bekend gemaakt dat UTS moet ingrijpen in de thans door haar geleverde telecommunicatiediensten aan loterijdienstaanbieders. Dit terwijl het algemeen bekend is dat UTS (evenals andere telecommunicatieproviders dat doen) faciliterend optreedt ten opzichte van deze dienstaanbieders. Wat UTS betreft, al sinds 2005.
  • 16 mei 2013 UTS in persbericht 2: “Verduidelijking relatie Radcomm en Smartplay te Sint Maarten (..) Mobiele concessiehouder Radcomm Corporation N.V. gevestigd te St. Maarten is een volle dochter van UTS NV te Curaçao. Radcomm heeft reeds in 2008 met dienstaanbieder Smartplay, die eveneens gevestigd is op St. Maarten, contractuele afspraken gemaakt voor het afnemen van de SMS Premium Dienst. Als loterijdienstaanbieder beschikt Smartplay over de contractuele mogelijkheid om aan eindgebruikers, die beschikken over een CHIPPIE mobiel, via SMS loterijdeelname aan te bieden. UTS is verantwoordelijk voor het functioneren van de telecommunicatie infrastructuur c.q. de SMS Premium Dienst die zij aan Smartplay biedt. Smartplay is op haar beurt verantwoordelijk voor de content of wel de mogelijkheid om deel te nemen aan loterijen via SMS die zij aanbiedt aan de eindgebruiker. Omdat Radcomm Corporation NV, net als enkele andere dochtermaatschappijen van UTS, voor de aanbieding van haar telecommunicatiediensten deels gebruik maakt van het netwerk en de diensten van andere vennootschappen binnen de UTS groep, zijn er terzake intercompany afspraken tussen Radcomm en UTS. Smartplay als content provider is verantwoordelijk voor de dienst die zij via SMS over het netwerk van UTS aanbiedt aan de eindgebruiker. UTS, Radcomm Corporation NV, of andere dochter maatschappijen van UTS zijn niet anders betrokken dan als telecommunicatieprovider. Zij bieden in deze geen andere diensten dan netwerkdiensten en gerelateerde administratieve diensten.
  • 16 mei 2013 UTS in persbericht 3: “Raffles en spellen van UTS en/of Telecuracao geen gereguleerde loterij zoals bepaalt in de Loterij Verordening (..) UTS verwijst naar de twee andere persberichten die zij terzake hierover vandaag heeft uitgebracht. Daarin is aangegeven dat UTS niet betrokken is bij de dienstverlening van loterijaanbieders via SMS. UTS levert telecommunicatiediensten, geen gereguleerde loterijdiensten. In het licht van de vragen die door parlementariër wijlen dhr. Wiels zijn gedaan meent UTS dat het goed is te verduidelijken dat UTS c.q. haar dochtermaatschappijen ook zelf geen gereguleerde loterijen aanbieden aan eindgebruikers zoals bepaalt in artikel 1 en verder van de “Loterij verordening 1909”. UTS c.q. enkele van haar dochtermaatschappijen houden zelf weleens raffles, maar bij die raffles is meestal voor deelname geen geldbedrag verschuldigd. De raffles zijn bedoeld als klantenbinding: de klant krijgt de kans gratis deel te nemen aan de raffle als hij of zij bepaalde producten of diensten afneemt. In die situaties waarin wel een bedrag per SMS wordt gevraagd, zoals bij de spellen die TeleCuraçao heeft georganiseerd inzake de prijsbepaling van een auto, is er ook geen sprake van een gereguleerde loterij als bedoeld in art. 1 en verder van de Loterijverordening 1909. Het gaat dan om spellen waarbij de deelnemer een overwegende invloed kan uitoefenen op de kansbepaling, doordat hij een intellectuele inspanning moet verrichten om de juiste prijs van de auto te bepalen. UTS en haar dochtermaatschappijen beschikken niet over een vergunning als bedoeld in de “Loterij verordening 1909” en menen daar dus ook niet over te hoeven beschikken, nu zij geen gereguleerde loterij zoals bepaalt in artikel 1 en verder van de “Loterij verordening 1909” aanbieden of hebben aangeboden.
  • 9 augustus 2013 de kersverse Minister van Economische zaken Stanley Palm, bedenker van het sms-lot, stelt echter iets heel anders. In 2005 bracht Palm als directeur van SMS Curaçao de sms-loterij op de markt. ,,Ik was de eerste. Ik had een exclusief contract met UTS en werkte met de loterijvergunninghouders Scorpion Lottery, Robbie’s Lottery en Joe Black”, zo verklaart Palm tegenover het Antilliaans Dagblad. Zonder reden werd het contract door telecombedrijf UTS in 2007 ontbonden, geeft Palm aan. ,,Dos Santos ging toen verder met UTS. Maar het was mijn persoonlijke idee. Ik heb toentertijd overwogen of ik een zaak moest beginnen maar heb het niet gedaan. Robbie’s Lottery en UTS zijn heel groot. Ik wou geen zaak aangaan tegen die grote guys.” De minister – die als directeur van SMS Curaçao van 2005 tot 2007 als tussenpersoon fungeerde tussen UTS en de loterijvergunninghouders – dat er in zijn tijd wel belasting werd afgedragen bij Fundashon Wega di Number Kòrsou. Er is sprake van dynamic charging. Afhankelijk van de inhoud van de sms wordt er belasting afgedragen. Dynamic charging wordt door UTS aan niemand anders aangeboden, ik kreeg die mogelijkheid destijds niet.”
  • En lees nu nog even de SOAB managementbrief van 2010 aan FWNK en de FWNK brief van 2011 aan Minister Wilsoe.
  • 17 april 2014: Advocaat van verdachte moordmakelaar Nini Fonseca, mr. Marije Vaders brengt een stuk van een gesprek naar voren dat tussen wijlen Luigi ‘Pretu’ Florentina en ‘Monster’ (uitvoerders moord) zou hebben plaatsgevonden voor de moord op Wiels. Hierbij zou Pretu hebben aangegeven dat de personen die de opdracht hebben gegeven geen ‘payaso’ (clown) zijn en steenrijk zijn. Ook zou Florentina, die in september vorig jaar in zijn cel te Barber zelfmoord pleegde, tegen Kuwas hebben gezegd dat ‘Wiels moet worden omgebracht, hij heeft te veel informatie die belastend kan zijn voor veel rijke mensen; als deze informatie naar buiten komt, is dat niet alleen het einde van deze rijke mensen, maar ook van Curaçao’.
  • 20 april 2014: U zei: ‘Ja maar Wiels riep zo vaak wat?‘ Als u vandaag tot hier bent gekomen, krijgt U zelf dan ook een idee wat er hier gaande is?
 • Wie is KPMG? Accountantsreus KPMG staat de laatste jaren wereldwijd niet bekend als het keurigste jongetje van de klas. Reeds in de jaren 1998-2002 speelde KPMG Curaçao volgens de Algemene Rekenkamer Nederlandse

  Fraude-KPMG
  Na talloze schandalen bij frauduleuze klanten waar accountantsreus KPMG een oogje bleek toe te knijpen, worden het concern en één van zijn toppartners nu zelf verdacht van het plegen van belastingfraude.

  - Advertentie -

  Antillen opmerkelijke rollen als accountant en consultant binnen het integratie- en privatiseringstraject van Setel en Antelecom in UTS. Na talloze wereldwijde schandalen bij frauduleuze klanten waar KPMG regelmatig een oogje bleek toe te knijpen, worden het concern en één van zijn toppartners nu zelf verdacht van het plegen van belastingfraude. In eerdere (buitenlandse) schandalen rondom KPMG bleek de accountant erg gewillig om miljoenen schikkingen te treffen met justitie, de belastingdienst en beleggers. Hier een overzicht. Lees meer…

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

Extra | Journaal 4 augustus 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Wederom kritiek op Minister van Financiën Javier Silvania

Volgens het Antilliaans Dagblad heeft belastingadviseur Tobias van het Nederend van Deloitte Dutch...

DolfijnFM | Amerika roept haar burgers op om niet meer naar Curaçao te vliegen

Amerika heeft Curaçao als zeer hoog risicogebied bestempeld en donkerrood gekleurd op de...

DolfijnFM | 16 augustus laatste dag om iemand voor te dragen voor lintje

Nog 12 dagen en dan moet de aanvraag voor een koninklijke onderscheiding de...

DolfijnFM | Overheid verlaagt testleeftijd kinderen bij aankomst Curaçao

De Curaçaose overheid heeft de leeftijd waarop kinderen een negatief testbewijs moeten laten...

PBC | Veel bestuurders hebben hun autopapieren niet op orde

Persbureau Curacao De politie moet steeds vaker ingrijpen bij verkeersongelukken omdat een van de...
- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Extra | Journaal 4 augustus 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Wederom kritiek op Minister van Financiën Javier Silvania

Volgens het Antilliaans Dagblad heeft belastingadviseur Tobias van het Nederend van Deloitte Dutch Caribbean gezegd dat het beleid van Minister van Financiën Javier Silvania ernstige gebreken vertoont....

Nu.cw | Overheid wil onrust Playa Piskado aanpakken

Het heeft een aantal jaar geduurd, maar de overheid heeft inmiddels besloten dat ook zij de overlast bij Playa Piskado op Westpunt willen aanpakken. Het wordt steeds drukker...

DolfijnFM | Amerika roept haar burgers op om niet meer naar Curaçao te vliegen

Amerika heeft Curaçao als zeer hoog risicogebied bestempeld en donkerrood gekleurd op de kaart, level 4, vanwege een toename van de besmettingen. Amerikanen wordt dringend geadviseerd om...

DolfijnFM | 16 augustus laatste dag om iemand voor te dragen voor lintje

Nog 12 dagen en dan moet de aanvraag voor een koninklijke onderscheiding de deur uit. 16 augustus sluit de termijn. Lintjes worden doorgaans verleend aan mensen die...

DolfijnFM | Overheid verlaagt testleeftijd kinderen bij aankomst Curaçao

De Curaçaose overheid heeft de leeftijd waarop kinderen een negatief testbewijs moeten laten zien op Hato verlaagd. Die was 16 jaar, maar nu moet ieder kind van...
- Advertentie -