30 C
Willemstad
• zaterdag 10 juni 2023

Democracy now! | Friday, June 9, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 9 juni 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, June 8, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 8 juni 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, June 7, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 7 juni 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: De interim-SG in het veld

HomeAuteursKKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: De interim-SG in het veld
 • 7 oktober 2014. We worden met de dag serieuzer genomen. Cyber-attacks, juridische chantage, VDC achter ons aan, jagende Pueblo Soberano ex-Ministers, Regerings-rectificatieverzoeken. En dat allemaal vanwege een eenvoudige blog. En wat denderde afgelopen vrijdagavond om 22.42u onze mailkamers binnen? Nee. Geen spannende uitnodiging voor een midnight skinny-dip op Vrijgezellenbaai. Maar een schadeclaim, vermomd als rectificatie-verzoek. Van een vermeend danwel gewezen Secretaris-Generaal-ad-interim van het SOAW-Ministerie en familie George. SG ai?
  Norbert George
  SOAW-ambtenaar Norbert George is volgens zijn raadsman geen parasiterende spookambtenaar doch een klokkenluiders slachtoffer.

  We beloofden eigenlijk vandaag de 3e aflevering van onze spannende VDC-blogserie De lotgevallen van Veiligheids-dienst Curaçao – The Sequel. Maar van mr. Bottse kregen we 2 dagen om te reageren, dus tot vandaag, zondag. Deze week dus voorrang voor dhr. George. Wat was hier zo dringend aan het handje? De goede naam en eer van de familie George. Ehèh? Een luxe ambtenaar met een bijzondere functie. Zo typeerden we vorige maand de functie van ambtenaar Norbert George bij het Ministerie van SOAW. De overheidsdienaar was not amused. De wittebef van George vindt dat wij George typeren als een ‘spookambtenaar‘ die ‘parasiteert’ op de samenleving. Tsja. Bovendien zouden onze publicatie internationale schade opleveren voor ‘de goede naam en eer van dhr. George, en overigens ook van zijn familie‘.

  Tot zover de woordkeuzes van mr. Roy Bottse. Het ‘verzoek’: verwijdering van diverse (AD, Extra, Amigoe) artikelen, KKC-blogs en rectificatie. Omdat deze een onheus beeld zou neerzetten en internationale schade zou opleveren voor ‘de goede naam en eer van dhr. George, en overigens ook van zijn familie‘. En laten we het daar nou net niet mee eens zijn. Ten eerste doet George er goed aan de betekenis van een blog er eens op na te slaan. Een blog is geen journalistiek artikel. Een blog verkondigt een mening. Er is dus geen wettelijke verplichting tot wederhoor. Bij Asjes’ (vriendelijke) rectificatie-verzoek hebben we desondanks soepelheid betracht vanwege een mate van redelijkheid, maar de dreigbrief van SMS-advocaten zit zo tjokvol fouten (alleen al de adressering), manipulaties, vaagheden, dreigementen en leugens dat we niet eens de lengte hebben de aangegeven punten in een (1) blog te vervatten. Bovendien is Knipsel Krant Curaçao precies dat wat het woord zegt: een knipselkrant. De informatie van de Knipselkrant komt van andere media. Als er artikelen moeten worden verwijderd zal dat aan de betreffende kranten moeten worden verzocht. Ten tweede: over goede naam en eer van de familie George. Lucille George-Wout uitgezonderd, staat de naam en eer van George lokaal naar onze mening niet zo ‘goed’ te boek. Bij de Nederlandse AIVD ook niet kennelijk, anders was papa Herman George wel Gouverneur geworden, toen zoonlief in 2013 nogal stevig voor zijn kandidatuur lobbyde. En nee, die Gouverneurslobby was niet bedoeld voor Norbert’s stiefmoeder Lucille George-Wout, want zij had er aanvankelijk geen trek in en er zelfs al ‘nee‘ tegen gezegd. De beoogde benoeming van vader Herman George pakte vervolgens un tikki anders uit.

  Curaçao, Lucille George-Wout (M) en haar echtgenoot Herman George (L) op paleis Noordeinde
  Zoon Norbert George deed in 2013 in ieder geval goed zijn best met zijn gouverneurslobby voor vader Herman George. Na afloop werd echter de weifelende Lucille George-Wout Gouverneur en haar ambitieuze Herman armcandygenoot.

  Einde van het lobbyliedje frequenteert vader Herman George volgens menigeen irritant vaak de officiële Gouverneurs persfoto’s. Niet als Gouverneur maar als de vereenzelviging met de Gouverneur. Dusdanig dat menigeen zich afvraagt wie eigenlijk onze echte Gouverneur is, en wat de invloed van Herman is in deze functie. En bij de ‘goede’ naam en eer van zoon Norbert vonden we een passend plaatje bij Curaçaos’ favoriete cartoonist Pa Stechi. Zie onder. Een juiste cartoon zegt meer dan 1000 woorden. Overigens geen onvertogen woord over Gouverneur Lucille, integendeel. Het is de naam Wout die nog enig draagvlak creëert binnen de kameleonnen-faam van de George-naam. In onze opinie uiteraard.

 • Terug naar de inhoud van het ‘verzoek‘ voor geïnteresseerden. Want onze kritisch lezende ogen ontdekten toch nog iets interessants. Nieuw is dat George volgens eigen zeggen een ‘ernstig misstand’ binnen ‘zijn’ Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) heeft ontdekt.
  Norbert George als Mat Hatter. Cartoon: Pa Stechi
  Norbert George lijkt niet alleen kleurrijk als politicus maar ook qua functies en werkzaamheden. Zo is George volgens de kranten op aanbeveling (wie?) aangesteld als implementatiemanager bij het Ministerie van SOAW. Volgens George’s LInkedIn profiel echter als interim-SG en daarna als programma-manager. Volgens Min. Francisca weigert George een SOAW archief op te zetten, volgens zijn raadsheer biedt SOAW George geen passend werk/werkplek. Zijn afwezigheid wordt publiekelijk gehekeld, maar volgens zijn raadsman is George geen parasiterend spookambtenaar, doch een slachtoffer  van een klokkenluiders daad, die niet in de Tropen hangt maar voor de diverse ministers dagelijks rapporteert over zijn werkzaamheden ‘in het veld’. Volgt u het nog? Cartoon: Pa Stechi

  Klaarblijkelijk dusdanig ernstig dat George de Algemene Rekenkamer heeft ingeschakeld. Kennelijk reeds in 2011 al, want ex-Minister Hensely Koeiman (SOAW, MAN) was degene die George op non-act .. eeeh .. op afwezig stelde. Van een dergelijk ernstig misstand bij SOAW hebben we in de media niets vernomen. Dat verbaast ons omdat we weten dat George nou eenmaal juist graag de media opzoekt bij vermeende misverstanden. Hij schreef er zelfs een boek en later een presentatie over. Nog interessanter is dat George Minister Koeiman (MAN) ervan beschuldigd een serieuze klokkenluider zijn werkplek te onthouden en hem, volgens zijn raadsman, zelfs weigert te belasten met opdrachten. En klaarblijkelijk heeft Pueblo Soberano diezelfde lijn doorgezet. Eerst door Josepha (PS), vervolgens door Jeanne Marie Francisca (PS), en nu doet Larmonie-Cecilia (PS) hetzelfde. Vier (4) ministers op een rijtje, die volgens George hem een passende werkplek en passende opdrachten ontzeggen. Dat zou dan volgens de raadsman geen non-actief heten, maar neerkomen op wegpesten door collega-ambtenaren die het volk zouden moeten dienen. Dus vooral juist klokkenluiders binnen de overheid zouden moeten koesteren. Een ernstige zaak aldus.

 • Onze vragen: waarom mag zelfverklaard ‘klokkenluider’ Norbert George van 4 achtereenvolgende ministers zijn werk niet meer doen? Wat was de aard van het ernstige misstand binnen SOAW waarvoor de Algemene Rekenkamer moest worden ingeschakeld? Wat houden MAN en Pueblo Soberano bij SOAW onder de pet? En: wat was de uitkomst van het aanmelding van de klacht dan wel het onderzoek van de Algemene Rekenkamer? Wat nog opmerkelijker is dat Minister Ruthmilla Larmonie-Cecilia afgelopen week aankondigde dat het onderzoek naar George nog (steeds) niet is afgerond. Aan het onderzoek, dat reeds vorig jaar augustus aanving, aanvankelijk naar de aard van zijn werkzaamheden, en nu naar zijn indienstneming (doorbetaald) lijkt maar geen einde te komen.
  28jan2011-functie_George_goedgekeurd
  Omdat het onderzoek naar George wel heel erg lang duurt helpen we Minister Larmonie-Cecilia graag even op weg. AD 28 januari 2011: “De Ministerraad heeft goedkeuring gegeven op voorstel van Minister Hensly Koeiman (MAN) om Norbert George te benoemen tot implementatie-manager belast met het management van het arbeidsonderdeel van het Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn”.

  Nog meer vaagheden: volgens Bottse klopt George’s salaris-duiding niet. Daarvoor moet Bottse bij de Extra zijn, wij claimen geen primeurs die ons niet toekomen. George stelt op zijn LinkedIn zowel Interim-SG als programmamanager te zijn, hoewel uit de persberichten vooralsnog de functie implementatie-manager die een HRM departement moest opzetten blijkt. Wij vinden het voldoende aannemelijk dat schaal 17 overeenstemt met het salaris van een interim-SG met de (zware) kennis en ervaring op het gebied van implementatie-management en programma management. En als dat niet zo is dan zien we die bewijsstukken graag tegemoet. Inmiddels duurt genoemd onderzoek al 14 maanden en kost George’s thuiszitten al 27 maanden x 18.500 = ca 499.500 nafls. Bijna een half miljoen dus. Dat is vermoedelijk exclusief de kosten van het uitgebreide interne SOAW-onderzoek naar George. En vermoedelijk ook exclusief de

  21jan2014-NG_tin_18_luna_na_kas
  De non-actief stelling + bericht in Extra over thuiszitten en salaris ontvangen roept de vraag op, waarom Norbert George de Extra niet voor de rechter brengt. Willekeur om alleen Knipselkrant Curaçao aan te pakken? Bron: Extra 21 jan 2014

  eventuele kosten van de Algemene Rekenkamer die de klacht van George al dan niet in behandeling heeft (genomen). En waarschijnelijk ook exclusief de juridische kosten van het George-SOAW dispuut, deels voor de overheid, dus ook op onze kosten. Vragen we ons over de nuttige aanwending van onze kostbare belastingcentjes af: Is Norbert George is inderdaad de (peperdure) klokkenluider, zoals mr. Bottse ons wil doen geloven, of een ambtenaar-de-luxe die de belastingbetaler vooral hopi plaka kost? We zien graag eerst de uitkomst van George’s AR-klacht (va medio 2012) en het SOAW-onderzoek (va medio 2013) voordat wij onze mening bijstellen. Of gaan die ook nog (betaalde) jaren duren?

 • Tot slot in grove lijnen de inhoud van het rectificatieverzoek: afgezien van de formaliteitsfouten en verzonnen wettelijke blogvormvoorschriften, blijft mr. Bottse zelf vaag over de -volgens hem- juiste functie, salariëring en (onderzoeks- dan wel PR?) werkzaamheden van zelfverklaard
  2012 11 07 - Nobert George - MFK-job well done
  Als bloggers hebben we weinig op met de ‘onafhankelijke’ beweringen, klachten, meningen en ‘onderzoeken’ van zelfverklaarde klokkenluider Norbert George.
  2012 04 03 - Norbert George - Interventie Wilsoe
  De MFK/PS agenda van Norbert George kwam nog duidelijker naar voren in zijn mening over het door het Antilliaans Dagblad ontdekte feit van de interventie van MinJus Wilsoe (PS) inzake de USA-beslagen van loterijenkoning Robbie Dos Santos: NG: “Stemmingmakerij? Onkunde? Partijdige pers? Roddelpers?”

  klokkenluider George. En in tegenstelling tot Bottse’s beweringen, startte George zijn Trompgate campagne wel degelijk in april 2011, net nadat MinFin Jamaloodin (MFK) Rudolf Baetsen, CFO van  MFK partijfinancieerder en casinobaas Corallo voordroeg. Die zich overigens na veel protest terugtrok als kandidaat voorzitter van CBSC. En eveneens in dezelfde tijd toen MinPres Schotte (MFK) eind april 2011 trachtte de Siciliaanse Francesco Corallo zelf CBSC-voorzitter te maken. Het bewijs:

  2011 04 18 - Norbert George - Centrale Bank
  Norbert George’s Trompgate startte in april 2011, toen Kabinet Schotte respectievelijk Rudolph Beatsen (CFO Atlantis Casino’s van Maffiamaatje Fransisco Corallo) en vervolgens casinokoning Corallo zelf wilde aanstellen als President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBSC)

  En hier de rest van de bewijzen van George’s ‘ongoing Tromp/CBSC investigation‘. Het opmerkelijke tijdstip van de aanvang van George’s Trompcampagne blijft dus vet staan. Evenals het feit dat George hieraan in werktijd werkte. We beschikken niet alleen inderdaad ook over deze bewijzen, George weet ook dat hij keihard liegt met dergelijke ontkenningen. Evenals dat George op enigerlei wijze de Knipsel Krant heeft benaderd voor zijn kant van het verhaal, anders dan afgelopen vrijdag. Tot slot schijnt George volgens Francisca als projectmanager geen archief te willen opzetten (audio), maar volgens zijn raadsheer aan het werk te zijn ‘in het veld‘. Moet worden toegegeven dat het dispuut en het onderzoek tussen George en SOAW steeds vager voorkomen. Opzettelijk, om een onderzoek nog langer te rekken op kosten van de belastingbetaler? Of als oprecht slachtoffer van zijn collega-ambtenaren en opeenvolgende Ministers? Hoe dan ook: Norbert George is geen parasiterende spookambtenaar maar een klokkenluiders-slachtoffer. En ook geen implementatie manager in de Tropen, maar een interim-SG in het veld. Aldus zijn raadsman. Waarvan akte. Nou zijn we geen juristen, maar met deze jurisprudentie in de hand, vinden we dat George op zijn minst met een helder verhaal en concrete bewijzen moet komen voordat wij onze onderbouwde mening bijstellen, bijvoorbeeld door ons te voorzien van de uitkomsten van het SOAW-onderzoek en de AR-klacht. Desgewenst voor het door Norbert George beoogde hekje. Stay tuned. Lees meer…

Dit artikel is geplaatst in

4 reacties

 1. In het land (grondstuk) waar ik ben geboren , noemen wij dit soort figuren H George & co ,lapzwanzen. Beter te verstaan Luiaards.

 2. Advocaten accepteren ook zaken waarvan ze bij voorbaat weten dat het een verloren zaak is voor hun client. Geld is geld en geld stinkt niet. Zo ook Bottse. Wat betreft de vermeendegoede naam en faam van George die bezoedeld zou zijn : wat te denken van zijn power point presentatie die hij , ongewild niet anoniem, het licht heeft zien waarbij hij vele
  personen in hun goede eer heeft aangetast zonder hun een weerwoord
  te gunnen? Hoe verknipt kan iemand zijn.KKC: hier hoor je waarschijnlijk niets meer van. Botste dient zijn waarschijnlijk gepeperde declaratie in bij George en sluit de case.
  PS de opvallende aanwezigheid van de huidige eega van de gouverneur
  zet de gouverneur ook in een raar daglicht. Niet zij maar hij die alles bepaalt?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties