Laatste reacties

- Advertentie -

KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: De goksector – deugdelijk bestuur

 • 13 april 2015. Kwootje Plasterk afgelopen week: ,,Aansprekende onderzoeken, veroordelingen en ontnemingen maken duidelijk dat witwassen en vermenging van boven- en onderwereld niet kunnen worden getolereerd. Dit heeft uitstraling binnen Curaçao, binnen het Koninkrijk en naar partijen buiten het Koninkrijk.”

  De 'geheime' gokindustrie is met meer dan 856 miljoen omzet per jaar de tweede grootste, danwel inmiddels de grootste sector van Curaçao
  Ondanks alle onderzoeken is de ‘geheime’ gokindustrie de afgelopen jaren met meer dan 856 miljoen omzet per jaar de tweede grootste, danwel inmiddels de grootste industriesector van Curaçao geworden

  Vorige maand schreef Minister Ronald Plasterk in een bondig antwoord op een lange serie vragen van SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak dat de Curaçaose regering de aanpak van witwaspraktijken serieus neemt. De sentimenten op Curacao zelf staan lijnrecht tegenover de woorden van de Minister van Koninkrijkszaken: ‘Niets is wat het lijkt‘ is een veelgehoord geluid de laatste jaren. Het KKC blogteam claimt niet de wijsheid in pacht te hebben, maar tracht de huidige rookgordijnenpolitiek steeds inzichtelijker te maken. In onze 23-delige serie De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC) – The Sequel werd na aflevering 4 al duidelijk hoe de goksector bezit nam van onze veiligheidsdienst. In onze vorige, hoog gewaardeerde blog De goksector – smoelenboek hebben we zo helder mogelijk het bestaan van een verzwegen, doch grootschalige schaduweconomie met mysterieuze geldstromen binnen diezelfde gokindustrie onderbouwd. De gokindustrie van Curacao werd reeds in 2009 al gezien als een machtige lobby met politieke invloed. Aan de hand van schaars beschikbare cijfers werd deze goksector in 2015 door Tweede Kamerlid Ronald van Raak voor het eerst in kaart gebracht en uiterst voorzichtig ingeschat op een (deels illegale) omzet van bijna 826 miljoen gulden op jaarbasis. Wij rekenden verder en kwamen uit op 856 miljoen gulden jaarlijks. Wat zou neerkomen op maandelijkse uitgave van 1600 per gezin van 4 aan gokken. Dit zonder enige noemenswaardige overheidscontrole of inkomsten voor onze schatkist. De grote vraag blijft waar dit geld vandaan komt. Over de inhoud van genoemd blog werd afgelopen maand opnieuw Tweede Kamervragen gesteld. Minister Plasterk blijft herhalen dat het om een autonome kwestie gaat en dat onze huidige regering het verder uitstekend doet (video, vanaf minuut 13.50): “Ik vind dat daar (Curacao, red) een goede regering zit die goede dingen doet.” Evenwel steunde Plasterk alsnog afgelopen week toch een motie van Van Raak en Bosman voor een onderzoek naar geldstromen op St. Maarten en Curacao. Op voorwaarde dat de regeringen van Sint Maarten en Curacao daarmee zouden instemmen. De vraag is nu: zullen Curaçaose politici genegen zijn hierin toe te stemmen? Wij denken: njet. Omdat de praktijk ala Sint Maarten zal uitwijzen dat de meeste politici bang zijn dat hun eigen rol dan ook onder de loep gaat. Naar onze mening is de verbondenheid van de onderwereld met de bovenwereld inmiddels te diep verankerd en zijn de financiële belangen te groot geworden om nog lokaal aan te kunnen pakken. In deze blog onderbouwen we onze mening over de grote verwevenheid van de gokindustrie met het bestuur in Curacao. Daarbij zullen we de ‘goede regering‘ en ‘die dingen‘ concreet benoemen. Binnen het bestuur maken het volgende onderscheid:

  1. Ministers met gokbelangen.
  2. Parlementsleden met gokbelangen.
  3. Overheidsdiensten met gokbelangen
 • Ministers met gokbelangen.
  1. Ministers van Financiën. George Jamaloodin: (MFK, Kabinet-Schotte). Gokconnecties: Corallo, Pizziolo/Cocochi, Robbie dos Santos (halfbroer). benoemingen Gaming Control Board met Gino Campbell en Luigi dos Santos (halfbroer, video)

   Ministers van Financien: George Jamaloodin (Kabinet Schotte) en Jose Jardim (Kabinet Asjes)
   Ministers van Financien: George Jamaloodin (Kabinet Schotte) en Jose Jardim (Kabinet Asjes)

   Fiscale inkeringsregeling voor halfbroer Robbie dos Santos. MOT lamgelegd. Benoemingen Fransesco Corallo/Rudolf Baetsen als President RvB Centrale Bank Curacao en Sint Maarten. Verdachte moord op Helmin Wiels (Maximus). Verdachte illegale loterijen en witwassen (Bientu). Jose Jardim (Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, Kabinet Asjes). Gokconnecties; Werd aangesteld na bemiddeling van gokconsigliere Chester Peterson. Daar blijven we wat kietelig van. Gokhandelingen: Handhaving Jamaloodin’s zetbaas Gino Campbell in overheidstoezichthouder casino’s GCB ondanks negatief SBTNO advies. Overigens heeft Jardim de MOT – nu Financial Intelligence Unit (FIU) – up en running gemaakt, waarvoor een pluim. Op Jardim hebben we verder niets aan te merken, hij doet het eigenlijk geweldig.

  2. Ministers van Economische Zaken. Nasser El Hakim: (MFK, Kabinet-Schotte). Gokconnecties: Francesco Corallo, UTS/KPMG/Robbie dos Santos. Gokhandelingen: benoemingen loterijbazen Robbie dos Santos en Nelson Farah in overheidstoezichthouder
   - Advertentie -

   Ministers van Economische Zaken: Nasser El Hakim (Kabinet Schotte) en Stanley Palm (Kabinet Asjes)
   Ministers van Economische Zaken: Nasser El Hakim (Kabinet Schotte) en Stanley Palm (Kabinet Asjes)

   loterijen FWNK. Trachtte daarmee FWNK failliet te laten gaan. Bevoordeling Robbie’ Lottery over Sure Lottery. Stanley Palm (PAIS, Kabinet-Asjes). Gokconnecties: Eigen smsbedrijf, rechtsvordering op concurrent Robbie dos Santos en UTS/KPMG/Robbie dos Santos. Bevoordeeld RdS met het uitblijven van het handhavingsbeleid op de illegale UTS smsloterijen te danken aan Asjes en Palm. Daarbij doet smsminister Palm voorkomen dat FWNK bestuurders Abrahams en Taric de schuld hebben van het wanbestuur binnen FWNK, terwijl iedereen wel op zijn vingers kan natellen dat de veel ‘zwaardere’ FWNK-bestuursleden Marius Romer, Nelson Farah en Robbie Dos Santos daarmee uit de wind worden gehouden. Bovendien doet Palm voorkomen alsof hij illegale loterijen van Joeblack gokbaas Nelson Farah te vuur en zwaard bestrijdt, terwijl Asjes en Palm ondertussen samenwerken t.b.v. een handhaafbeleid voor Robbie’s illegale UTS/sms-loterijen. Bovendien houdt Palm de opbrengsten van de illegale smsloterijen opzettelijk vaag. Weigert verantwoording af te leggen over smsloterijen maar is wel bezig met legalisering illegale smsgokloterijen UTS/KPMG/Robbie’s (audio). Laat loterijen toezichthouder FWNK failliet gaan (video).

  3. Ministers van Justitie. Elmer Wilsoe: (PS, Kabinet-Schotte). Gokconnecties: Pizziolo/Cocochi en Robbie dos Santos. Gokhandelingen: maakte van veiligheidsdienst VDC een gokservicedienst. Probeerde OM-beslagleggingen Robbie dos

   Ministers van Justitie: Elmer Wilsoe (Kabinet Schotte) en Nelson Navarro (Kabinet Asjes)
   Ministers van Justitie: Elmer Wilsoe (Kabinet Schotte) en Nelson Navarro (Kabinet Asjes)

   Santos/Corallo vrij te krijgen. Aanstellingen Robbie/Corallo’s advocaten Sulvaran & Peterson als landsadvocaten en werkgroepconsensrijkswetten consultants. Handhaaft illegale smsgokloterijen UTS/KPMG/Robbie’s. Trachtte via de door hem benoemde korpschef Wernet te infiltreren in RST. anstelling negatief gescreende VDC manager. Werkte VDC Hoofd Gumbs stelselmatig weg en stelde marionet Michael Romer als ‘crisismanager’ veiligheidsdienst VDC. Verdachte moord op Helmin Wiels (Maximus). Nelson Navarro: (PAIS, Kabinet-Asjes). Gokconnecties: Pizziolo. Gokhandelingen: Houdt ontwikkeling Kustwacht (drugsbestrijding) tegen. Zette de dubieuze privé-politie Politur op. Legaliseert illegale smsgokloterijen UTS/KPMG/Robbie’s. Tekende decreet teneinde VDC Hoofd Gumbs onrechtmatig te ontslaan en gokmarionet Romer aan te stellen als Hoofd veiligheidsdienst VDC. Coverup VDC-gate. Coverup betrokkenheid VDC en KPC in Hato shootings. We zijn tegenwoordig wat minder fan van mr. Navarro.

  4. Minister Presidenten. Gerrit Schotte (MFK, Kabinet-Schotte). Gokconnecties: Corallo, Pizziolo/Cocochi en Robbie dos Santos. Gokhandelingen: reorganiseerde de veiligheidsdienst VDC in een gokservicedienst (video). Hand- en spandiensten t.b.v. terrein
   - Advertisement -

   Ministers Presidenten: Gerrit Schotte (Kabinet Schotte) en Ivar Asjes (Kabinet Asjes)
   Ministers Presidenten: Gerrit Schotte (Kabinet Schotte) en Ivar Asjes (Kabinet Asjes)

   Robbie dos Santos en Francesco Corallo. Zeven aanstellingen commissariaten overheidsdiensten voor Dos Santos gokfamilie: 4 aanstellingen Amparo Dos Santos (Curoil, Korpodeko, CPA, Selikor), 2 aanstellingen Robbie dos Santos (CTB, FWNK), 1 aanstelling Luigi Dos Santos (Gaming Control Board GBC). Corruptie – aanstelling rechterhand casinobaas Corallo, CFO Rudolph Beatsen als President Centrale Bank + aanstelling maffiamaatje Francesco Corallo als President Commissaris Centrale Bank. Werkte VDC Hoofd Gumbs stelselmatig weg en stelde marionet Michael Romer als ‘crisismanager’ veiligheidsdienst VDC. Casinowet omzeilen t.b.v. casino-eigenaren. Bevoordeling Robbie’s boven concurrerende loterijen. Handhaaft illegale smsgokloterijen UTS/KPMG/Robbie’s. Verdachte Babel (witwassen, omkoping). Ivar Asjes (PS, Kabinet-Asjes). Gokconnecties: Pizziolo/Cocochi (schoonvader), Robbie dos Santos en illegale smsgokloterijen UTS/KPMG/Robbie’s. Gokhandelingen: casinowet omzeilen, legaliseren illegale sms-loterijen (UTS/KPMG/Robbie’s). Coverup VDC-gate. Coverup betrokkenheid VDC en KPC in Hato shootings. Coverup Marvelyne-gate. Legalisering illegale smsgokloterijen UTS/KPMG/Robbie’s. Tekende decreet om VDC Hoofd Gumbs onrechtmatig te ontslaan en marionet Romer aan te stellen als Hoofd veiligheidsdienst VDC.

 • Parlementsleden met gokbelangen. Er zijn meer voorbeelden, maar we onderscheiden 2 mijlpalen die ons inziens typerend zijn voor de gokagenda van enkele politieke partijen. In Kabinet Schotte kozen we voor de omstreden aanhoudende pogingen van MinJus Elmer Wilsoe om te interveniëren in het grote onderzoek Bientu.

  Bientu
  Statenleden die stemden voor de Bientu-interventie (MAN/PS/MFK)

  Dit n.a.v. in de miljoenenbeslagen (illegale loterijen, witwassen) van het Openbaar Ministerie van loterijenbaas Robbie dos Santos en casinokoning Francesco Corallo in de U.S.A.. Wilsoe trachtte de beslagen tegen alle alle wetten en regels in opgeheven te krijgen en trok uiteindelijk hiertoe de bevoegdheid van PG Dick Piar in. Getoonde 11 Statenleden steunden Wilsoe om het strafrechtelijk onderzoek naar fiscale fraude, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld, Bientu, te stoppen. De andere mijlpaal is een voorbeeld uit Kabinet Asjes. Hiervoor nemen we

  Statenleden die stemden tegen de Sanctiewet (MAN/PS/MFK)
  Statenleden die stemden tegen de Sanctiewet (MAN/PS/MFK)

  als voorbeeld de Sanctiewet. De Sanctiewet beoogt financiering van terrorisme en witwassen te voorkomen en is nodig zodat het Koninkrijk als geheel rechtsmiddelen heeft om financiering van terrorisme en witwassen krachtiger te weren. Bovenstaande politieke partijen en Parlementsleden stemden tegen. Ondanks eigen aanpassingen zal deze wet het bij een nieuwe stemming zonder enige rationele motivering struikelen op dezelfde tegenstemmen. Wat valt op? Het zijn dezelfde politieke partijen (MFK, PS en MAN) die niet de belangen van het volk lijken te willen dienen. ‘Grupo dos Santos‘ sponsort eveneens I Tim Magno en PUK. De omstreden FOL wordt zelfs gratis aangestuurd. Hebben we nog partijen die enigszins schoon zijn van gokbelangen? Tot zover wij kunnen zien zijn dat de volgende: PNP, PAR, DP en Un Korsou Hustu. Maar het blijft oppassen. Een voorbeeld: PAIS begon ook schoon. Tegenwoordig zien we bij PAIS gokbelangen terug via ministers Navarro en Palm terug. In de Staten zien we via PAIS statenleden Cleopa en Rosaria sporen van het aanmoedigen van een coverup van de UTS/KPMG/Robbie’s smsloterijen-beerput.

 • Overheidsdiensten met gokbelangen. De meest in het oog springende overheidsinstellingen die de gokbelangen faciliteren zijn veiligheidsdienst Curacao (VDC), Stichting overheids accountants bureau SOAB, beide overheidstoezichthouders op het gokwezen Fundashon Wega Number Korsou (FWNK-loterijen) en de Gaming Control Board (GCB-casino’s), overheidstelecombedrijf United Telecom Services (UTS) met illegale smsgokloterijen UTS/KPMG/Robbie’s en Meldpunt Ongebruikelijke Transacties MOT.
  1. Overheidsdiensten Stichting Overheids Accountants Bureau (SOAB) en Veiligheidsdienst Curacao (VDC). Over details over de gok- en onderwereld infiltratie in de VDC, de commissie van toezicht (CvT) van de VDC en het SOAB, klik hier. Kort: Eenmaal na 27 oktober 2010 onder gokbewind screende veiligheidsdienst VDC, screende VDC-gokmarionet Micheal Romer 2 dubieuze politici Carlos Monk en Carlos Trinidad positief als Ministers. Daarnaast werden loterijenbazen als Nelson Farah en Robbie dos Santos en Amparo dos Santos, Luigi Dos Santos en Jamaloodin’s Genn Campbell door respectievelijk de veiligheidsdienst ‘positief’ gescreend en vervolgens door SOAB-CEO Geomaly Martes goedgekeurd als commissarissen in overheidsinstanties FWNK en GBC. Ook casinokoning en maffiamaatje Francesco Corallo, o.a. verdacht van drugshandel, maffiaconnecties, bankfraude, moord en omkoping van politici op Curacao en Sint Maarten werd achtereenvolgens door Romer (veiligheidsdienst VDC) en Martes (overheidsaccountantsbureau SOAB) werd goedgekeurd als President van de Raad van Commissarissen voor de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten. Beide overheidsdiensten hebben belangrijke verantwoordelijkheden ten behoeve van het volk hebben, maar in de praktijk de goktop faciliteren. In augustus 2012 valt Kabinet Schotte en na een kort interimkabinet is het 7 juni 2013 het de beurt aan Kabinet Asjes. Andermaal screende VDC manager Micheal Romer in samenwerking met formateur Glenn Camelia een tweetal personen van dubieus allooi positief. Het betreffen de werkeloze meestervervalser Marvelyne Wiels en de omstreden antidemocraat, frauderende ex-Gedeputeerde, Selikor-oplichter en  ex-Statenvoorzitter Ivar Asjes. Asjes was de man die in Kabinet Schotte als casino-lobbyist voor zijn schoonvader casinokoning Cococohi Prins, alsmede Schotte’s sidekick door als Statenvoorzitter alle moeite te betrachten een onderzoek naar de Veiligheidsdienst te torpederen alsmede iets later het parlement niet meer te laten vergaderen om de val van Kabinet Schotte te voorkomen. Diezelfde Asjes werd de nieuwe Minister President met dezelfde continuerende gokagenda. Daarmee hebben formateurs mr. Glenn Camelia en de informele formateur mr. Chester Peterson succesvol een nieuwe gokregering geformaliseerd.
  2. Overheids telecommunicatiebedrijf United Telecom Services (UTS). UTS is een andere overheidsinstelling die gokbelangen heeft. UTS is direct belanghebbende in de goksector middels smsgokloterijen UTS/KPMG/Robbie’s joint venture sms2win. UTS wordt sinds jaar en dag de facto bestuurd door de accountantsreus KPMG. UTS-CEO en (ex?)KPMG-er Paul de Geus laat zich sinds jaar en dag in elke vergadering en bespreking begeleiden door KPMG consultants, die in 2008 in al hun wijsheid besloten de overheid te laten participeren in illegale sms-loterijen in samenwerking met Robbie’s Lottery. Dit gebeurde op basis dynamic charging, wat zoveel inhoud dat de winstmarges voor UTS afhangen van de inhoud van de betreffende sms-loterij. Kabinet Schotte gedoogde deze illegale loterijen, Kabinet Asjes is middels MinPres Ivar Asjes en MinEcon Stanley Palm druk doende deze loterijen te legaliseren (audio).
  3. Overheidstoezicht op het gokwezen vindt plaats via Gaming Control Board (GCB-casino’s) en Fundashon Wega Number Korsou (FWNK-loterijen). Sinds 10-10-10 heeft infiltratie plaatsgevonden door een deel van de goktop te benoemen binnen beide organisaties. Beide organisaties zijn sinds 2010 naar het randje van de afgrond gestuurd. Binnen de GCB mocht de door Jamaloodin aangestelde broer Luigi dos Santos vertrekken, doch Gino Campbell mocht ondanks een negatief SBTNO advies als CEO aanblijven om de casinobelastingen en licenties te incasseren; de Gaming Control Board verkeert thans in zware financiële moeilijkheden. Vrijwel hetzelfde scenario gaat op voor loterijentoeziichthouder FWNK. Deze functioneert nauwelijks dankzij de infiltratie en sterfhuisconstructie van FWNK bestuurders Robbie Dos Santos, Nelson Farah en Robbie’s ‘goede vriend’ mr. Marius Romer (video). De stichting is inmiddels technisch zo goed als failliet en MinEcon Palm wenst de continuïteit van de toezichthouder niet langer te garanderen (video).
  4. Overheidstelecombedrijf United Telecom Services (UTS) drijft de illegale smsgokloterijen UTS/KPMG/Robbie’s sinds 2008. Deze werden gedoogd in Kabinet Schotte en ‘as we speak‘ gelegaliseerd in Kabinet-Asjes.
  5. Toezichthouder Meldpunt Ongebruikelijke Transacties MOT werd geacht ongebruikelijke transacties doorgeven aan de autoriteiten. Tijdens Kabinet Schotte werd geblokkeerd middels druk op directeur Kenneth Dambruck door MinFin Jamaloodin. Daarmee lag MOT lam, Dambruck nam uiteindelijk ontslag. Jardim heeft de MOT – nu (FIU) – weer vlotgetrokken.
 • Curaçaos regeringsbeleid. Kwootje gewaardeerde Yu: “De huidige regering laat Nederland in sprookjes geloven, en deze regering valt ons vies tegen, van alle kanten worden de belastingbetalers op Curacao bestolen, men bagatelliseert alles om een status-quo te behouden zodat een economie dat op witwassen en narco kapitaal kan blijven draaien.

  Kabinet Schotte en Asjes
  Kabinetten Schotte (MFK/PS/MAN) en Asjes (PS/PAIS/Glenn/PNP)

  De uitvoering van het officiële huidige regeerakkoord Pas, Trankilidat i Prosperidat lijkt in de praktijk voornamelijk gericht op een consolidering van de gokbelangen die door Kabinet Schotte zijn ingezet. Zo lijkt regeringsbeleid van Asjes (PS) en Rosaria (PAIS) gericht op het bankroet laten gaan c.q. lamleggen van casinotoezichthouder Gaming Control Board en loterijentoezichthouder FWNK alsmede het discontinueren hiervan (video). Alsook het legaliseren van de UTS/KMPG/Robbie’s smsloterijen en het begraven van diezelfde smsloterijen-beerput waar deels de oplossing voor de moord op Helmin Wiels gelegen ligt. Het regeringsbeleid lijkt tevens gericht op het financieel noodlijdend maken van sociale sector, gezondheidszorg, sport en onderwijs. Wijzelf denken teneinde deze instellingen financieel afhankelijk te maken van Venezuelaanse donaties. Daarnaast is het regeringsbeleid en onderwijsbeleid gericht op Papiamento. Zo is de de website van de regering alleen nog maar in Papiamento. Ook wil de onderwijsminister Dick PS alleen nog maar persvragen in het Papiamento beantwoorden en wordt in stilte gewerkt Papiamento als onderwijstaal in te voeren teneinde doorontwikkelings mogelijkheden in het buitenland te voorkomen. Tot slot wordt het terugkeren van Curacaoenaars die in Nederland hebben gestudeerd ontmoedigd, evenals de emigratie van Europese Nederlanders naar Curacao. Dergelijke tendenzen lijken bedoeld om invloeden van buitenaf te beperken. Namens de goktop laat Amparo dos Santos openlijk weten dat Van Raak zijn eh… ‘smoel’ moet houden en dat hij wil dat Curacao in het conflict tussen de USA en Venezuela solidair is met Venezuela. In datzelfde kader zijn Kabinet Asjes’ mysterieuze bemoeienissen met drugs en wapenconnecties in Venezuela ons niet ontgaan. Ook niet dat Asjes de Venezuelaanse consul niet op het matje wil roepen nadat zij probeerde Curacao wél in het conflict te betrekken. Tot slot blijft de regering blijft hardnekkig zwijgen over voortdurende Marvelyne-gate en VDC-gate. Waarom? Ons inziens simpelweg omdat VDC crisismanager Romer en ministers Asjes en Marvelyne zijn voorgedragen door een deel van de goktop, en vervolgens goedgekeurd door de screeningsdienst van die goktop. Waarom we denken dat de beroemde voordrachtssbrief niet door Helmin Wiels is opgemaakt? Niet alleen omdat Marvelyne een meestervervalser en Asjes al een creditcardfraudeur was die nooit door een normale screening zouden zijn gekomen. Maar ook omdat Wiels eerder door VDC Hoofd Gumbs al in 2010 op de hoogte gesteld dat de in de brief genoemde Jaime Cordoba (PS) niet door de screening zou komen. Alleen al op basis daarvan kan de voordrachtssbrief ‘van Wiels’ als uiterst onwaarschijnlijk worden beschouwd. Gezien de bovengenoemde behartigde belangen van de afgelopen 4,5 jaar kan worden gedistilleerd dat casinopartners Cocochi en Pizziolo, casinokoning Francesco Corallo en de belanghebbers van de UTS/KMPG/Robbie’s smsloterijen – KPMG grootaandeelhouder Peter Grootens samen met UTS-CEO Paul de Geus en loterijenfamilie Robbie dos Santos – de feitelijke bestuurders zijn achter de huidige regeringen. Met andere woorden: er is niet alleen sprake van een schaduweconomie, er is ook sprake van een schaduwregering. En gaat deze schaduwregering via hun proxy’s (de goklobby) instemmen met een onderzoek naar geldstromen? We just don’t think so.

 • Nederlands regeringsbeleid. Donner oordeelde op 14 januari 2011 dat alle bewindslieden van de regering Schotte op Curaçao ministeriabel en door de zogeheten screening waren gekomen. Dat viel op te maken uit de woorden van minister van Koninkrijksrelaties Piet-Hein Donner op Curaçao. Volgens Donner was het gouverneur Frits Goedgedrag

  Ministers van Koninkrijksrelaties Plasterk, Donner en Spies
  Ministers van Koninkrijksrelaties Plasterk, Donner en Spies

  die geen aanleiding om verdere stappen te ondernemen en “ik heb geen reden om aan de gouverneur te twijfelen”, aldus Donner. Daarmee maakte het jonge land Curacao een slechte start met Kabinet Schotte, zo bleek al snel uit Rapport Rosemuller. De opvolgende Koninkrijksministers Spies en Plasterk houden echter een beleid van negeren, pappen en nathouden in stand. “Ik vind dat daar (Curacao, red) een goede regering zit die goede dingen doet.” Dat is hoe Plasterk zijn Koninkrijksbeleid in Nederland verkoopt. De Curaçaose realiteit is meer zoals Jacob Gelt Dekker het verwoordde in ‘An island hijacked: “A fast track scheme of nation building, from national language, flag, anthem to Olympic team was quickly developed, and imposed on the passive masses. That the song and dance of symbol politics towards 19th-century nationalism could not deliver a nation overnight and would leave a dangerous vacuum for opportunists, never occurred to the new leaders. Almost instantly, opportunists slipped into the power void. After a bloody coup d’état that cost the life of Curacao’s nation builder, Helmien Wiels, shady characters infiltrated all levels of society and took over the island. In the dark niches of a fast growing shadow economy, ruthless gangs battle for what they consider their piece of the pie. A grotesque display of gang terror to intimidate the wavering weak and meek became daily routine. High hopes of the disillusioned for The Public Prosecutor and The Courts to correct the unforeseen slip-up turned out to be clinging to straws while drowning”.

 • Gokbelangen samengevat. Geconcludeerd kan worden dat de goksector na 10-10-2010 zonder noemenswaardige Curacaose overheidscontrole en politieke facilitering in combinatie met het structureel wegkijken van Nederland tot grote bloei heeft kunnen komen. Dit ondanks grote lopende onderzoeken Bientu, Babel, Maximus. Namens Nederland houdt

  Horen, zien en zwijgen
  Regeringsbeleid Curacao m.b.t. witwassen: horen, zien en zwijgen Regeringsbeleid NL deugdelijk bestuur: ‘Hopi scuma, tiki chuculati’

  Koninkrijksminister Plasterk (in lijn met Donner en Spies) zich afzijdig. Plasterk vindt: “De aandacht die de aanpak van witwassen in de jaarplannen van het Openbaar Ministerie van Curaçao krijgt, alsmede de prioriteitstelling die het Parket van de Procureur-Generaal (…) geeft aan de opsporing van het internationale witwassen van geld, ondersteunt mijn beeld dat de regering van Curaçao in dezen haar verantwoordelijkheid neemt”. Terwijl in de praktijk op Curacao pijnlijk duidelijk is geworden dat ondanks grote justitiële onderzoeken de huidige vermenigvuldiging van de georganiseerde misdaad, grotere corruptie, onduidelijkheid, angst, een tot stilstand gekomen economie en een hard oplopende werkeloosheid het resultaat is een oprukkende goksector, die het vacuüm van de Nederlandse controle terstond opvulde, toen Donner besloot het jonge land Curacao over te leveren in de handen van de goksector. Waarna zijn opvolgers Spies en Plasterk het huidige gokbeleid en een complete witwaseconomie van Curacao oogluikend toestonden te ontwikkelen onder het adagium ‘autonome aangelegenheden’ zonder enige vorm van verantwoordelijkheid voor bestuur te nemen. Hiermee herdefiniërden Donner, Spies en Plasterk namens Het Koninkrijk der Nederlanden de term ‘deugdelijk bestuur.’ We hopen duidelijk te hebben gemaakt hoe deze goksector na 10-10-2010 middels Kabinet Schotte feitelijk de politieke macht overnam, en middels Kabinet Asjes die gokbelangen zijn bestendigd. Verder hoopten we duidelijk te maken hoe diep de goksector inmiddels het bestuurssysteem heeft gepenetreerd. Daarbij zien we een gokpolitiek met de rug naar de samenleving. Met andere woorden: ondanks de aansprekende onderzoeken, veroordelingen en ontnemingen heeft de witwassector en vermenging van boven- en onderwereld zich de afgelopen jaren beter kunnen ontwikkelen dan ooit tevoren. Misschien voor sommige lezers een herhaling van zetten, maar nu staat alles netjes bijelkaar. Tot zover onze mening. Download hier de bijgewerkte versie goksector-smoelenboek. Oja, vanaf heden gaan we weer over op kortere en dus wat meer frequentere blogs. Stay tuned for duo Umpi & Lilo. Lees meer…

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

PBC | SER: wetgeving op de kansspelen overnieuw

Persbureau Curacao | Met SER advies De vernieuwde wetgeving op de kansspelen en de...

AntilliaansDagblad | Richtlijnen vertonen ‘ernstige gebreken’

MinFin Silvania geeft vorderingen (=bezittingen) Land zomaar weg

FD | ‘Sterker toezicht nodig op techbedrijven in financiële sector’

Wessel Gossink Amerikaanse techbedrijven zijn in opmars in de financiële sector. Toezichtregels houden daar onvoldoende...

D&D | Wij zijn het rottende hart van Europa…

Jos La Grande | Ditjes & Datjes Nederland is een van de misdadigste landen...

Opinie | Nederland is het rottende hart van Europa

Opinie Roberto Saviano | NRC Handelsblad Criminaliteit Nederland is een witwasserij in het hart...

TI | Public inquiry holds The State responsible for Daphne Caruana Galizia’s murder

Neil Camilleri & Kevin Schembri Orlan | The Malta Independent The public inquiry into...
- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

DolfijnFM | Amerika roept haar burgers op om niet meer naar Curaçao te vliegen

Amerika heeft Curaçao als zeer hoog risicogebied bestempeld en donkerrood gekleurd op de kaart, level 4, vanwege een toename van de besmettingen. Amerikanen wordt dringend geadviseerd om...

DolfijnFM | 16 augustus laatste dag om iemand voor te dragen voor lintje

Nog 12 dagen en dan moet de aanvraag voor een koninklijke onderscheiding de deur uit. 16 augustus sluit de termijn. Lintjes worden doorgaans verleend aan mensen die...

DolfijnFM | Overheid verlaagt testleeftijd kinderen bij aankomst Curaçao

De Curaçaose overheid heeft de leeftijd waarop kinderen een negatief testbewijs moeten laten zien op Hato verlaagd. Die was 16 jaar, maar nu moet ieder kind van...

PBC | Minister van Financiën wil weten hoeveel directie SVB zichzelf toebedeeld

Persbureau Curacao Javier Silvania wil weten welk deel van de bijna 30 miljoen aan lonen en salarissen de SVB betaald aan de directie. De minister van Financieën reageert...

PBC | Veel bestuurders hebben hun autopapieren niet op orde

Persbureau Curacao De politie moet steeds vaker ingrijpen bij verkeersongelukken omdat een van de bestuurders zijn papieren niet op orde heeft. Bij controles blijkt dat veel chauffeurs hun gordel...

PBC | Bonaire verwacht volgend jaar forse groei van accommodaties en werkgelegenheid

Persbureau Curacao Bonaire heeft in 2022 ruim 700 extra kamers nodig om de toename van verblijfstoeristen op te kunnen vangen. Op dit moment kunnen er bijna 2200 toeristen...
- Advertentie -