Joop | Curaçao, de revolte van 30 mei ’69 en eilandelijke zondebokken

 Opinie Dr. Aart G. Broek

30-Mei-69 Branden blussen - Punda

Alle kritiek van de commissie was gericht op de laag direct onder de hoogste echelons, de Nederlandse Staat bleef buiten schot

Op 30 mei 1969 vonden er ernstige onlusten plaats op Curaçao. Hierbij kwamen twee mensen om het leven en ging het centrum van Willemstad grotendeels in vlammen op. Enkele maanden later werd een commissie onder voorzitterschap van R. A. Römer ingesteld, die als taak meekreeg ‘een diepgaand onderzoek’ te verrichten naar de gewelddadige ongeregeldheden.

Kritiek

De beoordeling door de commissie van de beheersing van de onlusten door de politie was uitgesproken ongunstig. De geüniformeerde dienst had – zo merkte de commissie opmerkelijk zuinig op in haar rapport – ‘wel goed werk verricht en het zou dan ook zeker niet juist zijn een blaam op het gehele korps te werpen’.

Resten van huis van bisschop aan Otrobandazijde

Resten van huis van bisschop aan Otrobandazijde

Het is het enige compliment dat de commissie maakt aan het adres van de politie. Bladzijde na bladzijde volgt een opeenstapeling van kritische op- en aanmerkingen over de eilandelijke politie. Het moet echter juist ook aan de beheersing van de politie worden toegeschreven, dat er niet meer doden zijn gevallen. De commissie richtte haar peilen met kritiek echter vrijwel exclusief op de eilandelijke politieleiding, i.c. de gezaghebber en de commissaris van politie van Curaçao.

Branden blussen in Punda
Branden blussen in Punda

Inlichtingendienst
De politieke realiteit moet van doorslaggevende invloed zijn geweest op het oordeel van de commissie-Römer. Waar het het politiewezen betreft, werden verantwoordelijke bestuurders op het niveau van het Land (Antillen) en Koninkrijk (Nederland) geheel uit de wind gehouden. Alle kritiek van de commissie was gericht op de laag direct onder de hoogste echelons, zoals gezegd, de gezaghebber en commissaris van politie van het Eilandgebied Curaçao. Vandaar dat het eilandelijke politiekorps er ook zo bekaaid vanaf kwam.

Deze ‘strategie’ laat zich nader illustreren aan de hand van de betrokkenheid van de Veiligheidsdienst van de Nederlandse Antillen (VNA). Hoewel de VNA een uiterst belangrijke rol speelde, werd aan de eilandelijke inlichtingendienst opmerkelijk genoeg maar één [!] alinea gewijd in het 180 pagina’s tellende rapport-Römer.

Direct na de rellen werd al kenbaar gemaakt, dat voor de VNA, voor de politietop en politieke bestuurders in de Antillen én in Nederland, de oproer als een donderslag bij heldere hemel kwam. Hier moet sprake zijn geweest van geraffineerd beveiligd eigenbelang.

Rapportages
VNA rapporteerde vanaf midden jaren zestig uiterst zorgvuldig en wekelijks over de sociale gisting en arbeidsonrust op het eiland aan de minister van Justitie en de premier van de Antillen. Tevens werd van meet af aan maandelijks een evenzo beeldende rapportage gezonden aan de Nederlandse viceminister-president, die tevens verantwoordelijk was voor Antilliaanse zaken. Deze rapportages worden bewaard en zijn in te zien in het Nationaal Archief in Den Haag. Gegeven deze bijzonder nauwgezette rapportages, kan moeilijk staande gehouden worden dat het onweer zich helemaal niet had aangekondigd.

Van ‘een donderslag bij heldere hemel’ was geen sprake. Al mag de kracht en het moment niet op de dag zijn in te schatten geweest, de verwachting van een blikseminslag had na de rapportages niet misstaan. Maand in maand uit werden de ontwikkelingen die leidden naar de uitbarstingen van 30 mei 1969 zeer dicht op de huid gevolgd door de inlichtingendienst.

Politieoptreden

Politieoptreden

Zo VNA blikseminslagen niet voor mogelijk hield, dan zou zijn Antilliaanse ministers van Justitie en/of van Algemene Zaken (de premier) nadrukkelijker om een nadere beoordeling hebben moeten vragen. Niet minder voor de hand liggend zou een dergelijk verzoek van de zijde van de Nederlandse viceministers-president zijn geweest. Of van de zijde van de Koninklijke Marine? De inlichtingen die de Marine uit eigen dienst verkreeg, zullen stellig niet altijd zo eenduidig zijn geweest dat enig meedenken van Antilliaanse zijde onnodig werd geacht.

Zondebokken
De commissie-Römer moet zich hebben afgevraagd of de VNA de voorafgaande jaren haar taken naar behoren had verricht en met welke resultaten. De commissie moet zich ook hebben afgevraagd wat de Antilliaanse én Nederlandse ministers die door VNA werden geïnformeerd met die informatie deden. Een antwoord op die vragen in het rapport van de commissie zou de Antilliaanse en vooral de Nederlandse politiek bestuurders sterk in verlegenheid hebben gebracht. Dat niet alleen, het zou de betrokkenheid van de regeringen van de Antillen en bovenal van Nederland bij de beheersing van de mei-revolte klip en klaar in beeld hebben gebracht. Die zou een markant falen te zien hebben gegeven.

Dergelijke vragen moeten juist daarom buiten het rapport zijn gebleven. Het beeld van de revolte als een exclusief eilandelijke aangelegenheid heerst tot de dag van vandaag. Het moederland werd, zo is de redenering, er noodgedwongen bij betrokken om orde en gezag te herstellen. De Antilliaanse en Nederlandse regering troffen geen blaam. De gezaghebber, de commissaris en het politiekorps dienden als zondebokken.

Meer weten over de revolte van 30 mei ’69 dan lees je mijn Geschiedenis van de politie op de Nederlands-Caribische eilanden (1839-2010); Geboeid door macht en onmacht. Even doorklikken naar www.klasse-oplossingen.nl voor een voordelig exemplaar uit de restantverkoop.

*Alle foto’s zijn afkomstig uit het privé-archief van B.M. Smit, Leiderdorp, genomen door de fotograaf van de Koninklijke Marine

*  Dr. Aart G. Broek is auteur, deskundige conflict- agressie- en geweldsbeheersing

Bron: Joop

34 Reacties op “Joop | Curaçao, de revolte van 30 mei ’69 en eilandelijke zondebokken

 1. Amen 🙂

 2. Chapeo voor Joep Meloen. Hij heeft zijn standpunt duidelijk uiteen gezet en alle commentaren die op hem afkwamen, met uitgebreide onderbouwing getracht te weerleggen.
  Het geduld en de zorgvuldigheid waarmee hij dat gedaan heeft – dat heeft wat uurtjes gekost – verdient hulde.

 3. Inderdaad, kijk naar landen of steden die effectief de criminaliteit bestreden hebben en doe daar je voordeel mee.

 4. Helemaal mee eens Joep.

 5. @Se
  De oplossing ligt voor de deur. Kijk naar Singapore. Vroeger een roversnest en nu een van de veiligste steden ter wereld. Criminaliteit wordt extreem zwaar bestraft en drugsdealers simpel opgeknoopt. Dát werkt.
  Joep Meloen heeft de werkelijkheid goed verwoord. Nú direct extreem zware maatregelen nemen, is de enige redding om niet verder af te glijden.

 6. @Joep, helemaal mee eens. Je geeft duidelijk een proces van decadentie aan. Dit moet aangepakt worden en controle is hierbij belangrijk, alsook sancties bij overtredingen. Nu begeven we ons op het pad van visie en beleid, waarbij integriteit, geloofwaardigheid en oprechtheid van belang zijn. De kern van al het kwaad, om het zo te zeggen. We praten misschien al 30 jaar over scholing, werk en kansen, maar eerlijke inspanningen hiervoor zijn niet genomen. Er zijn wel heel veel projecten en trajecten uitgevoerd binnen dit mom, maar niet vanuit een integere visie. Vandaar dat alle vernieuwingen weinig tot geen succes opleveren. Wij oogsten, wat wij planten.

 7. Joep Meloen

  Jomano,

  De criminaliteit is niet iets van de laatste jaren, het bestaat al vele decennia en nog altijd doen we niet veel meer dan praten. Al 30 jaar lang hoor ik opmerkingen in de trant van ‘meer scholing’, ‘meer werk’ en ‘betere kansen’.
  Echter, tot op heden heeft niets gewerkt en desondanks blijft men maar met dezelfde argumenten komen.

  Het enige dat wel is veranderd is de criminaliteit zelf. Waar het 30 jaar geleden vooral ging om inbraak en diefstallen, zien we nu roofovervallen, schietpartijen en moorden. Ik kan me nog herinneren dat er een complete delegatie naar de VS vertrok om daar de cruise maatschappijen uit te leggen dat Curacao echt veilig was, dat de overval op een strand op een bus met cruise toeristen een incident was etc.
  Dat het geen incident was weten we nu allemaal. De vraag is echter: ‘hadden we dat kunnen voorzien’.
  Velen beweren van niet, velen zeggen dat dit voor hen een verrassing is. Maar eenieder die logisch kan nadenken had dit aan kunnen zien komen.
  Wanneer criminelen zich voort gaan planten hoeven we niet te verwachten dat zij hun kinderen op zullen gaan voeden tot model burgers. De waarden en normen die zij zelf hebben brengen ze over op hun kinderen en wanneer zij het zelf niet te nauw nemen met het naleven van de wetten, het besef van goed en fout, dan hoeven we ook niet te verwachten dat de kinderen dat ineens wel zullen snappen.
  Inmiddels zijn we aanbeland bij de 3e en soms al 4e generatie criminelen (na mei 1969) en iedere generatie wordt koelbloediger, heeft minder respect voor een leven. We zien nu overvallers van 12 en 14 jaar, met als dieptepunt de moorden die nu al zijn gepleegd door 15 en 16 jarigen.
  Daar zou je je als maatschappij diep voor moeten schamen !
  Dat je er, qua opvoeding en sociale controle zo’n ongelofelijke puinhoop van hebt gemaakt, maar helaas niets van dat alles. En dat is eigenlijk ook wel logisch ook. Wanneer de ouders totaal geen moreel besef hebben, zelf ook crimineel zijn, dan hoef je niet te verwachten dat zij zich hardop uitspreken tegen de criminele kinderen.

  Wanneer we dan ook nog even naar de landen om ons heen hadden gekeken dan hadden we kunnen zien waar wij nu zouden zijn. Ik heb toen (jaren 90) al gezegd dat, wie de toekomst van Curacao wil zien die moest gewoon naar Venezuela, Puerto Rico, Jamaica kijken. Die landen waren toen op het niveau waar wij nu zitten.
  Mogen we dan de conclusie trekken dat die lijn zich door zal zetten ?
  Wie denkt van niet mag hier uitleggen waarom hij / zij denkt dat die lijn zich niet zal doorzetten. Zoals we nu zien zijn Venezuela, Brazilië, Jamaica, eigenlijk kunnen we gewoon zeggen vrijwel heel latijns-, midden-Amerika en het Caribisch gebied extreem gevaarlijke landen. Het leven van een persoon heeft niet veel waarde. Lange tijd heeft Rio De Janeiro een moord teller gehad. Een application waar je het aantal moorden per dag kon volgen. Moordweekenden van ruim 120 moorden zijn daar heel normaal. Toen de publiciteit iets te negatief werd heeft men de application gesloten, maar het moorden ging natuurlijk gewoon door.

  Een jaar of 15 geleden is er een onderzoek op Curacao geweest over het aantal mensen dat op een of andere manier betrokken was bij de drugshandel. Er kwam toen naar voren dat er ruim 25.000 inwoners van het eiland iets met drugs te maken had. Dat kon zijn actieve handel, tot transport of hand- en spandiensten.
  Het kan aan mij liggen, maar 25.000 personen in de drugshandel op een klein eiland vind ik een absurd aantal.

  We kunnen dan ook niet meer praten over een kleine minderheid.
  Is er nog wat aan te doen ?
  De aloude argumenten scholing en werk zullen het niet gaan oplossen. Die argumenten wist men ook 30 jaar geleden al naar voren te brengen en er zijn diverse plannen van aanpak geweest. Niets heeft geholpen.
  En ook dat is wel logisch. Criminele ouders zien geen nut in scholing, hebben ze niet nodig. Zij leven in een parallelle maatschappij, hebben niet veel met die van ons te maken. Er zijn raakvlakken, maar dat is het toch wel.
  Het idee dat criminelen ophouden crimineel te zijn wanneer je ze werk geeft moeten we ook snel overboord gooien. Ik denk dat ik niets nieuws vertel wanneer ik hier vermeld dat het aantal inbraken in een buurt drastisch stijgt wanneer er ergens in de omgeving wordt gebouwd. Velen hebben dit al meegemaakt, zich wellicht altijd afgevraagd waar zo’n golf van inbraken vandaan komt ?

  Willen we iets aan de criminaliteit doen dan moeten we dus zorgen dat criminelen zich niet langer voort kunnen en mogen planten. Het gaat generaties duren voordat een en ander weer is opgeschoond, maar het is de enige oplossing. Dat, gekoppeld aan een strak politie apparaat, waarbij controle en discipline voorop staat, kan voor verbetering zorgen. Er zijn landen waar de politie zo prominent aanwezig is, zoveel controle uitoefent op de burger dat deze niet buiten het bootje durft te plassen. Geen leuk land om in te leven, maar wel veilig.

  En anders moeten we gewoon accepteren dat het hier met de dag gevaarlijker zal worden. Tot het moment dat we allemaal, net zoals in andere landen, iedere dag thuis in angst moeten leven.

 8. @Willem over welke generatie en welke sociale klasse hebben wij het? Ik het ermee eens dat er nu een generatie is die zodanig is ontwikkeld dat zij de Algemene Beschaafde Westerse Normen en Waarden niet in acht nemen. Daar moet ook tegen opgetreden worden, omdat het een minderheid is die spanningen veroorzaakt in de samenleving door hun manier van denken en handelen. Maar dat is deze specifieke groep. Hoe lossen we het probleem op voor de volgende generaties en wat kunnen we leren over het ontstaan van deze generatie? We blussen teveel brandjes, maar doen te weinig aan voorkoming. Se heeft gelijk, we moeten kansen scheppen en opties creëren voor een beter toekomst. Dat missen wij op het moment – een positief vooruitzicht. Iemand die voelt dat hij niets meer te verliezen heeft is niet geïnteresseerd in zijn medemens of de toekomst.

 9. @Willem, wat stel jij dan voor? Iedereen (heel Curacao) in de gevangenis stoppen zodat jij het rijk voor jou alleen hebt? Of wil jij meewerken aan onderwijs en arbeid voor onze mensen?

 10. Jomano, er zijn tal van redenen aan te voeren. In mijn opinie is een deel terug te brengen naar houding van dat deel van de Curaçaoënaars dat wetten en regels aan hun laars lapt. Ze doen dat niet alleen op het eiland maar ook in Nederland. Deze lieden dienen goed gecorrigeerd te worden. Pappen en nat houden werkt niet bij die lieden. Ik ben het volledig eens met Joep Meloen: “strak aanpakken”.

 11. Ik lees graag uw reacties, want iedereen heeft gelijk in haar opinie. Het ligt aan de interpretatie van de lezer. 30 mei 1969 is geen hoogtepunt in onze geschiedenis, maar heeft wel veranderingen meegebracht. Het is noodzakelijk dat af en toe de strijd wordt aangegaan tegen ongelijkheid. Het onderdrukken d.m.v. orde en tucht zal leiden tot nog groter verzet die rare vormen kunnen aannemen. Het heeft niets te maken met cultuur, maar wel met de sociaal-maatschappelijke verhoudingen. Binnen dit kader moet o.a. discriminatie worden opgevat. De YDK heeft niets tegen de Nederlander, maar wel tegen de Makamba. Ga maar na wat het verschil is. De Makamba houdt het wijzende vingertje op om deze criminele – ongeschoolde – emotionele – afstammelingen duidelijk te maken wat zij goed en juist vinden. De Nederlander daartegen is een medemens die bijdraagt aan de samenleving. De machthebbers maken misbruik van deze sociale verhoudingen en spelen tactisch in op het sentiment. Daarom moeten de gezagsdragers hierop aangesproken worden en niet de gewone man die wel of niet een biertje teveel op heeft.

 12. Juiste constatering van Joep Meloen.

 13. Joep meloen constateert een fenomeen en omschrijft dat duidelijk. Heel helder.

 14. @Joep Meloen,
  Het korte lontje en de gebrekkige maatschappelijke verantwoordelijkheid, is en was op Curaçao een probleem. De enige methodiek om dit te beheersen is een duidelijke taal naar de betrokkenen. Orde en tucht scheppen, met desnoods keiharde maatregelen, dat is het enige middel om de raddraaiers in toom te houden. Naar rede en billijkheid wordt door de meeste Curaçaoënaars niet geluisterd. Argumenten worden omgedraaid naar eigen inzicht en met de werkelijkheid – en dus de waarheid – wordt een loopje genomen, want de lange tenen en het korte lontje dulden geen tegenspraak.

  Ook op dit blog valt de boven omschreven mentaliteit ook vaak waar te nemen. Men gaat niet in op argumenten en opposanten worden vaak uitgemaakt – om de mond te snoeren – voor rascisten of iets dergelijks. Gebrek aan realiteitszin en beperkte scholing is vaak de oorzaak van de zere lange teen. De enge groepstaal, Papiamento, draagt bij aan de geringe realiteitszin van de Curaçaoënaar, die denkt dat de wereld begint en ophoudt in Curaçao.

 15. @Joep de enige oplossing is scholing en arbeid. Maar daar ben jij ook tegen. Blijkbaar wil jij liever blijven klagen over de Curacaoenaar.

 16. Stanley Held

  De kruik is bijna vol. Aan wie ligt dit probleem? Hadden wij als koninkrijk kunnen voorkomen. Wat hier speelt is :”Steuenend op eigen kracht, doch met de wil elkander te helpen. De steun was er niet de kracht ging, wat geld en het onderdrukken naar Nederland. Een ieder vergeet dat de Antillen in 1954, autonomie heeft gehad, vanwege de druk van de VN. Kort na de oorlog (1948) heeft Nederland een afslachting gepleegd in Indonesië. Dat was de reden dat onder druk van de VN, Nederland pas op de plaats nam. Dat was het begin tot 1969. Internaliesatie heeft bij de Antilliaan, een rol gespeeld. Steek uw hand in eigen boezem.

 17. Joep Meloen

  @ Joop Savaneta,

  Ik weet niet of je pas geleden nog bij een snek bent geweest of bij een bedrijf, maar ook daar wordt er stevig op los gediscrimineerd op licht en donkerzwart. Het is dus niet iets dat voorbij is gegaan sinds 30 mei 1969, het is gewoon doorgegaan en gaat nog altijd door. En dat is dus geen discriminatie van blank naar zwart (om het maar simpel uit te drukken).
  Dus waarom je nu net doet alsof het één van de verworvenheden van na 30 mei is ontgaat mij volledig. Dan kan ik haast niet anders concluderen dat je sinds die tijd de ogen hebt gesloten.

 18. joop savaneta

  Uny heeft deels gelijk. Voor 30 mei 1969 werden de zwarte inwoners van Curacao zonder meer gediscrimineerd. Hoe lichter je kleur was hoe meer kans je had om wat in de maatschappij te bereiken. Papa Godet was vakbondsleider in die tijd en tot tegenstelling met zijn zoon een doodeerlijke man. 30 Mei 1969 was dan wel in economisch opzicht een ramp maar de zwarte medemens kreeg uiteindelijk meer uitzicht wat o.a. resulteerde in de benoeming van Arno Kibbelaar tot gezaghebber en Ben Leito tot gouverneur. Overigens vond ik persoonlijk Nederlandse hooligans gevaarlijker dan de
  gemiddelde Antilliaan.

 19. Joep heeft volkomen gelijk. En de leider van deze bende dronken dieven, Papa Godett, wordt als een held neergezet en een straat naar hem genoemd. Toepasselijk wel in een hoeren en verslaafdenbuurt.

  Zijn oerdomme zoon verschilt niet veel van zijn vader. Anthony Godett heeft inmiddels al een jaar gevangen gezeten voor corruptie.

 20. Joep Meloen

  Uny

  Ik zou me diep schamen wanneer je de boel kort en klein slaan ‘cultuur’ durft te noemen. Je zat zuipen en dan de bedrijven van anderen plunderen, in as leggen en mensen bedreigen kan ik met de beste wil ter wereld niet cultuur noemen. Als dat wel zo is dan moeten we maar eens goed gaan nadenken of we uberhaupt wel trots willen zijn op die cultuur.

  Feit is en blijft dat, ongeacht de omstandigheden, er totaal, maar dan ook totaal geen excuus te verzinnen is waarom de halve binnenstad afgebrand diende te worden. Dan mag je aankomen met ongelijkheid of wat dan ook, het is nog altijd geen reden. Hoop dat je dat zelf ook in kunt zien.
  En wanneer Curacao na die tijd een enorme opbloei had meegemaakt, waar de schade aan de bedrijven van derden in het geheel zou zijn vergoed, waar de positie van de arbeiders drastisch verbeterde, waar de arbeisproductiviteit tot ongekende hoogte zou zijn gestegen, waar corruptie en vriendjespolitiek niet zouden bestaan…….dan zou ik wellicht nog kunnen stellen dat het eiland een wake up call heeft gehad.
  Maar helaas, niets van dat alles, er is al decennia lang geen economische groei. De rij veroordeelde politici is langer dan de rij ingezetene voor de paspoortcontrole op Hato en het eiland gaat gebukt onder een golf van criminaliteit doordat ouders hun taak verzaken en de kinderen niet opvoeden.
  Dus beste Uny, welke cultuur ben jij nu zo trots op ?
  En vergeet niet dat Curacao niet bestaat uit afstammelingen van slaven. De geschiedenis, en dus cultuur, gaat verder terug en daar hoor ik de mensen meestal niet over. Ook de Nederlandse cultuur bestaat hier al eeuwen, maar ja, daar moeten we het al helemaal niet over hebben. We doen net alsof die niet heeft bestaan, niet waar ?

 21. weetje wat ik vind dat er blanke mensen altijd gelijk willen hebben en er wordt niet aan cultuur gehecht of hebben ze geen respect voor anders man cultuur ze zijn snel om te oordelen en zegen dat er emotioneel speel een rol,
  er word vaker dit soort hersen spoelen gezegd.
  ik vind als iemand niet luisteren naar iemand moet deze persoon laten zien en lat de andere laten weten dat je het meent. en 30 mei was de drupel en jij was in tijd niet je kan niet oordelen en er waren heel veel dingen gedaan om toch de bevolking te onderdrukken met gepraat en doen anders als je weet moet je niet zo gaan praten maar ga in de geschiendenis en dan pas laat je stem horen. er is heel veel dingen rond de 30 mei 1969 als je de kans hebt om boeken te openen en te lezen dan ben je heel ver en je kunt weten wat er toen die tijd speel, ik vind velen willen deze niet onder ogen zien en ook niet erover praten maar er moet wel anders blijf jij tot dat je dood gaan met zo een gedachten dat antillianan alleen maar agresief zijn en emotioneel zijn. stop met dat gedoe dat ze zijn emotioneel niet omdat nederlanders geen emotioneel zijn beteken dat andere moet er ook zijn.

 22. Joep Meloen

  @ Se,

  Iedereen heeft emoties, het is alleen de vraag of je jouw gedrag laat leiden door emoties of door simpelweg na te denken, rationeel handelen dus.
  Ik heb mijn emoties redelijk goed onder controle en bij mij zal rationeel handelen daarom altijd overwinnen. Ik ben in staat om afwegingen te maken, kan ook de gevolgen van mijn handelen vooraf al inzien en maak op basis daarvan een keuze hoe ik moet handelen.

  Dat zie je helaas weinig terug op het eiland. Dat zit nu eenmaal in de mensen, noem het temperament, maar het is wel iets om rekening mee te houden wanneer je gedrag wilt voorspellen. En in dit soort gevallen moet je gedrag kunnen voorspellen om goed op te kunnen treden.

 23. Joep Meloen

  @ Potver3,

  Ik bedoel met extreem geweld niet het straffen na afloop, dan is het al te laat.
  Vaak ziet men dat de politie een afwachtende houding aanneemt en vervolgens is men trots dat de hele binnenstad is afgefikt en er slechts 2 doden zijn.
  Bij dit soort oproer moet je er vanaf het begin af aan bovenop zitten. Onder geen beding mogen dit soort betogingen zich gaan verplaatsen oftewel de oproerkraaiers ‘opsluiten’ op 1 plek middels een cordon van politie en / of militairen. Op die manier kun je het geweld ook kanaliseren en beperken.
  Laat je dit soort groeperingen hun gang gaan dan is het eind zoek en geloof me, Curacao kan zich geen 2e keer 30 Mei veroorloven. De schade destijds aan reputatie, toerisme, bedrijven etc was immens en dan hebben we het nog over een tijd waarin het toerisme vrij beperkt was, waar geen massa media middelen bestonden etc.
  Zou dit nog een keer gebeuren in deze tijd dan kunnen we dezelfde dag met z’n allen Curacao verlaten, want er zal geen toerist meer naar Curacao komen en dan stort deze fragiele economie toch echt volledig in elkaar.
  Dan zitten we in no-time op het niveau van Venezuela.

 24. @Joep Meloen

  Het ging mij niet om ontkennen of erkennen. Zoals je stelt; “dit soort figuren kom je overal tegen”. Waar het mij vooral om ging (en ik geef toe dat ik jou niet verder heb geciteerd in het 2de deel) is jou stelling dat “de enige manier om een volgende 30 Mei te voorkomen is dan ook door met extreem geweld de raddraaiers in te sluiten en op te pakken. Dat is de taal welke men begrijpt, welke men praat en welke men accepteert.”
  Volgens het artikel in NRC past het OM voor de rellen in Geldermalsen een strafrechtsartikel toe dat zware straffen specificeert. Echter een advocaat van een van de daders betwijfelt of zulke straffen daadwerkelijk zullen worden opgelegt. M.a.w., jou redenering volgend, zal dat wat in Geldermalsen is gebeurt zich herhalen. Kort lontje of niet.

 25. Jenne langs de weg Oppenheimer

  Veel ziekenwagens langs de rijkswegen op YDK dit moment naar !. zeker iemand van de staten vermoord. geen verkiezing hardloperij, weet het niet.

 26. @Joep Meloen is een koude kikker zonder emoties. Zeg maar een robot of een kakkerlak zonder bloed.
  Of hij doet zich voor als iemand zonder emoties want wat hij hier post is doordrenkt met haat en haat is ook emotie, een slechte wel te verstaan.

 27. Joep Meloen

  @ Potver3

  Wil je nu gaan vertellen dat de YDK over het algemeen geen emotioneel persoon is ?
  Wat ik opschreef is gewoon een constatering van een feit, geen aanklacht of wat dan ook. Italianen en Spanjaarden zijn precies eender, een wandelende berg emoties en weinig rationeel.
  En ja, ook in Nederland kom je ze tegen. D

  Dit soort figuren kom je overal tegen, alleen verwar ze niet met de beroeps onrustzoekers. Voetbal hooligans komen niet voor het voetbal, maar puur vanweg het rellen.
  Anti-globalisten precies eender.

  Het feit dat jij zegt dat ze ook in Geldermalsen waren doet niets af aan het feit dat veel YDK een enorm kort lontje hebben. Dat weet iedereen, daar maken we grapjes over (de lange tenen niet waar ?) en dat hoeven we dus niet te ontkennen. Tenzij je het zelf ziet als een negatieve karaktertrek.

 28. Joep Meloen

  @ MaLu,

  Er wordt wel vaker geprotesteerd, maar het afbranden van een binnenstad door dronken lieden kom je niet vaak tegen. De enige club die je zo ongeveer gelijk kunt stellen aan 1969 zijn de professionele relschoppers van uiterst links. Zij noemen zich anti-globalisten en houden er ook van om de boel af te breken.

  Het grote verschil met hier is dat anti-globalisten er zo ongeveer hun beroep van hebben gemaakt om de boel kort en klein te slaan. Hier op Curacao ligt dat anders.
  We hebben hier te maken met personen die over het algemeen normaal kunnen functioneren, doch die zeer eenvoudig en zeer snel tot een emotioneel kookpunt kunnen komen. Dan veranderen ze van een normaal persoon tot een scheldend, vloekend, tierend en soms zelfs slaand figuur in minder dan 1 minuut.

 29. Ik denk dat u er niet bij was er werd namelijk voordien al regelmatig geprotesteerd, echter zonder resultaat. Thans wordt er ook geregeld geprotesteerd tegen de luchtvervuiling en criminaliteit, helaas ondanks de protesten doet de regering en volksvertegenwoordiging geen barst en vult alleen hun eigen zakken ,de kruik gaat zo lang te water tot ook deze barst.

 30. @Joep Meloen
  “….de gemiddelde Curacaoenaar zeer emotioneel reageert en extreem gewelddadig kan zijn wanneer de emoties te hoog oplopen. Rationeel denken is dan allang niet meer mogelijk en er onstaaat een spiraal van agressie welke niet meer te stoppen is.”

  Zie ook: ‘Relschoppers Geldermalsen voor rechter’. Waar volgens de NRC; “…..vijf staan voor de ……rechtbank in Arnhem. Een zesde moet zich verantwoorden voor zware mishandeling van een politieagent. Midden juni volgen twintig anderen, die wegens geweldpleging voor de politierechter moeten komen. Daarnaast komen zes minderjarigen voor de kinderrechter,”

  En verder in het artikel: “Niet dat het zover zal komen, denkt de Amsterdamse advocaat Rutten, die een van de verdachten bijstaat. Hij zegt dat „gezien de feiten van die avond” de uitzonderlijke telastelegging „voor de hand” ligt. „Maar als je ziet wat er bijvoorbeeld aan straffen is uitgedeeld na de strandrellen in Hoek van Holland in 2009, is een veel lagere straf zoals een boete – in elk geval voor mijn cliënt – veel meer opportuun.”” http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/05/30/relschoppers-geldermalsen-voor-rechter-1624793).

  Dus volgen jou zual dat wat in Gerdermalsen is voorgevallen zich herhalen. Hopelijk wordt jij in het ongelijk gesteld.

 31. Aart G.Broek

  @ Joop Savaneta / Dank voor je respons. Mocht je je ervaringen toentertijd aan papier hebben toevertrouwd – bijvoorbeeld in brieven – of mocht je foto’s hebben gemaakt, vergeet dan niet die onder te brengen in een archief, bijvoorbeeld in het Archivo Nashonal (het Nationaal Archief) van Curaçao. Zonder archiefmateriaal – juist die persoonlijke stukken – is geen goede geschiedenis te schrijven.

 32. Ik denk dat het boek; Animal Farm van George Orwell uit 1984 een goede weergave geeft van de periode na 30mei 1969.

 33. joop savaneta

  De politie is altijd de sjaak als het mis gaat. Ik werkte in die dagen als jong agentje op het Riffort en voor ons, de gewone politiemensen, kwam deze geweldsexplosie volkomen onverwacht ondanks de onvrede die al langer op het eiland heerste. Alles zat in die dagen ook tegen zoals de capabele gezaghebber Michael Gorsira die in het buitenland vertoefde en zijn plaatsvervanger Morkos die totaal ongeschikt was en plaatsvervangend gouverneur Lampe die hem gauw naar Aruba smeerde. Naar politiemensen met visie zoals wijlen Felix Sulvaran werd niet geluisterd. Dat er niet meer dan twee doden zijn gevallen lag mede aan het beheerste optreden van de politie en de mariniers.

 34. Joep Meloen

  Ach, zolang de linksche Gutmensch nog altijd blijft geloven in Dushi Hende en meer van dat soort onzin dan kan een 2e 30 Mei zo weer opnieuw gebeuren.

  We moeten gewoon onderkennen dat de gemiddelde Curacaoenaar zeer emotioneel reageert en extreem gewelddadig kan zijn wanneer de emoties te hoog oplopen. Rationeel denken is dan allang niet meer mogelijk en er onstaaat een spiraal van agressie welke niet meer te stoppen is. Voeg dan nog even de gebruikelijke ingredienten ‘misinformatie’ en ‘drank’ toe en je hebt een explosief cocktailtje.
  De enige manier om een volgende 30 Mei te voorkomen is dan ook door met extreem geweld de raddraaiers in te sluiten en op te pakken. Dat is de taal welke men begrijpt, welke men praat en welke men accepteert.
  Maar helaas, we blijven hier geloven in de goedheid van personen die alleen maar kwaadheid in de zin hebben en daarom kan een 2e 30 Mei gewoon nog een keer gebeuren.
  Er is een oud gezegde: ‘zij die het verleden vergeten zijn gedoemd deze te herhalen’.
  Helaas vergeet men hier maar al te graag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *