31 C
Willemstad
• donderdag 21 oktober 2021 13:23

Laatste reacties

- Advertentie -

Jaarverslag Gemeenschappelijk Hof van Justitie 2013

PERSBERICHT

 

pers-2307Meer rechtszaken afgedaan maar met een financieel negatief resultaat voor het Hof
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft in 2013 in vier landen in totaal 45.225 rechtszaken op diverse rechtsgebieden afgedaan.
Dat is meer dan in 2012 toen het aantal 44.336 was. 
Dat is volgens het Hof niet gemakkelijk geweest, vooral ook doordat de omvang en complexiteit van de zaken de laatste jaren flink is toegenomen en het Hof en de daaronder vallende Gerechten hun capaciteit tot het maximum hebben moeten benutten.

De gestegen kosten en het niet gestegen budget hebben ertoe geleid dat het Hof het jaar 2013 heeft afgesloten met een financieel negatief resultaat van  NAf 765.000,- .
Een verlies dat door het Hof zelf moet worden gedragen omdat het een zelfstandige organisatie is.
De president van het Hof, tevens voorzitter van het bestuur, mr. Evert Jan van der Poel, spreekt hierover in het Jaarverslag 2013 van het Hof zijn zorgen uit.
Tegelijkertijd benadrukt hij dat er nog veel in het Hof moet worden geïnvesteerd om ook in de toekomst efficiënt en effectief goede rechtspleging te verzorgen en om het niveau van de dienstverlening verder te verhogen.
Daarbij loopt het Hof echter aan tegen de financiële beperkingen.
Volgens het bestuur is het Hof zich daarbij sterk bewust van het feit dat goede rechtspraak een steunpilaar is van de samenlevingen in de nog jonge landen die zich stabiel moeten kunnen ontwikkelen en waarin burgers en bedrijven rechtszekerheid hard nodig hebben.

- Advertentie -

Uit het Jaarverslag van het Hof blijkt dat er in het zaaks aanbod in de landen verschillen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar.
Zo is het aantal bij het Gerecht in Curaçao aangebrachte misdrijfzaken fors afgenomen van 952 naar 699 zaken en zijn ook de overtredingszaken afgenomen van 19.022 naar 16.838.
Dit wordt door het Openbaar Ministerie grotendeels toegeschreven aan de reorganisatie  van de lokale politieorganisatie en de recherchecapaciteit die in 2013 voor omvangrijke en complexe megazaken is ingezet.
Het aantal beslissingen van de rechter-commissaris in strafzaken in Curaçao houdt daarmee verband en is van 2.375 gestegen naar 2.648.
In Aruba , Sint Maarten en Bonaire is het aantal aangebrachte misdrijfzaken flink toegenomen.
De instroom van civiele zaken bij de Gerechten is in 2013 licht afgenomen en het aantal beslagzaken is fors minder geworden, hetgeen mogelijk te maken heeft met de halverwege het jaar verplicht gestelde heffing van griffierecht.
Zaken waarin de tegenpartij niet verschijnt worden door de Gerechten bij verstek afgedaan. Daarin zijn grote verschillen tussen de Gerechten te zien.
Zo worden er in Aruba naar verhouding veel zaken afgedaan zonder tegenspraak (63%), terwijl dat in Sint Maarten beduidend minder is (23%).
Een oorzaak hiervan is niet direct aan te geven.

Het aantal bestuursrechtzaken is in 2013 afgenomen, waarbij de in voorgaande jaren toegenomen instroom van ambtenarenzaken als gevolg van de samenvoeging van lands- en eilandsdiensten snel is teruggelopen.
Een effect dat voornamelijk in Curaçao waarneembaar was.
Het aantal belastingzaken neemt in alle vestigingen van het Hof nog altijd toe tot in totaal 948 nieuwe zaken in 2013.
Vorig jaar heeft de Raad van beroep in belastingzaken, met rechters van het Hof, een flinke inhaalslag in de verwerking van die zaken gemaakt.
Vanwege het stijgende aantal zaken is het effect hiervan beperkt gebleven en is er nog steeds sprake van een grote werkvoorraad en lange doorlooptijden.
De verwachting is dat de invoering van belastingrechtspraak in twee instanties, waarvoor de voorbereidingen dit jaar worden getroffen, hiervoor een oplossing gaat bieden.

Het aantal zaken dat bij het Hof in hoger beroep is aangebracht is in 2013 gestegen tot in totaal 802 zaken, waarvan 191 strafzaken.
Het aantal afgedane zaken is minder geweest, waardoor er achterstanden bij civiele zaken zijn opgetreden.
Een aantal grote en bewerkelijke strafzaken hebben veel capaciteit gevergd.

Volgens het Jaarverslag heeft het Hof in 2013 flink geïnvesteerd in de ICT infrastructuur.
Het gevolg daarvan is dat het eigen vermogen is gestegen, maar de liquiditeit van het Hof is daarmee niet verbeterd.
Het Hof is zeer tevreden met het gerenoveerde gerechtsgebouw in Aruba vanwege het karakter, de beschikbare zittingszalen en kantoorruimtes en de moderne inrichting.
Dit alles is voor het Gerecht in Aruba  een grote vooruitgang geweest.
Ook het Gerecht in Sint Maarten is er met de ingebruikneming van een apart kantoorpand bij het Courthouse op vooruit gegaan.
De president spreekt bij de presentatie van het Jaarverslag de verwachting uit dat hiermee een goed beeld wordt gegeven van de resultaten van het afgelopen jaar en dat daarmee ook op een transparante wijze verantwoording aan de landen is afgelegd.

- Advertisement -

 

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

2 reacties

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Opinie | Het toppunt van onverdraagzaamheid

Naar aanleiding van het stuk van de Asosashon over homo’s van dominees en pastoors die verenigd zijn in de associatie van christelijke voorgangers (APK) wil ondergetekende graag...

Telegraaf | Politici Bonaire boos op Ollongren: ’Dit verraadt onbekendheid met het leven in Caribisch Nederland’

Den Haag - Een Kamerbrief van demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) waarin de bevolking van Caribisch Nederland wordt opgeroepen om korter te douchen en de airco vaker...

Democracy now! | Wednesday, October 20, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 20 oktober 2021

 Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Overheidsschuld Curaçao ruim vier miljard gulden

De overheidsschuld van Curaçao is ten opzichte van het einde van het kwartaal weinig veranderd. De schuld van het tweede kwartaal van 2021 is ruim 4 miljard...

PBC | Inflatie Caribisch Nederland stijgt weer

Persbureau Curacao KRALENDIJK – De prijzen op Bonaire zijn in juli, augustus en september 4,3 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit meldt het CBS. In...
- Advertentie -