31 C
Willemstad
• woensdag 22 september 2021 20:17

Laatste reacties

- Advertentie -

Ingezonden | Zorgplicht en aansprakelijkheid van bestuurders Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en Girobank

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Groep Girobank >10K gedupeerden aan het woord.

Vervolg op; Aansprakelijkheid Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten naar Girobank klanten.

- Advertentie -

Zorgplicht en Aansprakelijkheid van bestuurders Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en de Girobank.

Gelet op hun maatschappelijke functie hebben banken een bijzondere zorgplicht. Alles wat in strijd is met deze zorgplicht en de maatschappelijke zorgvuldigheid kan resulteren in aansprakelijkheid.

Op grond van een artikel in het Burgerlijk Wetboek moet een opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ‘de zorg van een goed opdrachtnemer’ in acht nemen. Met andere woorden: de Bank heeft naast de zorgplicht ook een informatieplicht, onderzoeks- en adviesplicht en een waarschuwingsplicht.

Handelt de bank in strijd met zijn zorgplicht is zij aansprakelijk. Een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht en een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt geven de onrechtmatigheid en toerekenbaarheid aan.

- Advertisement -

Onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid bestuurders, redenen persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders.

Ik noem enkele situaties die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders.

Het niet behoorlijk vervullen van de taak als bestuurder door niet of te laat opmaken van de jaarrekening en nalaten te zorgen voor de eventuele publicatie. (laatste publicatie Girobank was over het boekjaar 2012) Het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht blijkt in de praktijk een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid.

In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de bank. (Girobank 2012 – net result after tax Ang. 26.856.000,- 17 december 2013 noodregeling ra ra ra)

Het aangaan van voor de rechtspersoon nadelige verplichtingen terwijl een faillissement op korte termijn niet ondenkbaar is. (Korpodeko – DAE 1 miljoen, DAE 30 augustus 2013 failliet)

Het verwaarlozen van de kredietbewaking.(niet juist beoordelen van debiteurenrisico’s).

In situaties van dreigende betalingsonmacht selectief betalen. (ondanks verscherpte liquiditeitsvoorschriften door de CBCS opgelegd in november 2019 net voor het moratorium werd een bekend bedrijf uitbetaald casu quo tegoeden opgenomen).

Het negeren van tegenstrijdige belangen van een bestuurder – zakelijk of privé. (zaak voormalige CFO).

Het ongunstig vervreemden van activa.

Het verstrekken van financieringen aan derden, bestuurders of aandeelhouders zonder daarvoor zekerheid te vragen. (legio voorbeelden).

Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de rechtspersoon ze niet kan nakomen. (ook legio voorbeelden).

Het abrupt ontvlechten van deelnemingen waarbij de solvabiliteit en liquiditeit met een verhoudingsgewijs uitzonderlijk hoog bedrag verminderd wordt. (IIG lening 166 miljoen).

Ongerechtvaardigde persoonlijke verrijking.

Persoonlijk aansprakelijk.

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat een individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van hem/haar of de medebestuurders. Na alle informatie die er de laatste jaren door de media naar buiten is gebracht over de Girobank N.V. en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), laat ik het aan een ieder over om, na het lezen van bovenstaande, tot een conclusie te komen. Mijn vrije meningsuiting in deze is dat het een schande is dat keer op keer bepaalde zaken zich herhalen en de bestuurders ermee wegkomen. O nee toch niet, Eric Garcia is veroordeeld, nou ja huisarrest duh. Schande een ander woord heb ik er niet voor.

Onze groep verwacht dat de competente personen e/o instanties hier een halt toe roepen en bestuurders tot verantwoording worden geroepen en worden vervolgd. Het is niet acceptabel dat een onderzoek niet wordt afgerond en/of in een vroeg stadium wordt stopgezet, vanwege ‘de beperkte financiële middelen e/o recherchecapaciteit’ enerzijds en anderzijds ‘het tijdsverloop ten aanzien van de strafbare feiten’.

Wat is er met onze democratische rechtsstaat aan de hand?

Geef ons zuurverdiende en gespaarde geld terug!

Namens de Groep Girobank >10K gedupeerden bestaande uit 100+ leden.

Peter de Groot,
Curacao

- Advertisement -

Artikel delen

25 reacties

 1. Meekijken of wegkijken terwijl de Banken en pensioenfondsen leegetrokken via bonussen, sakarissen, dikke gratificaties, studiegelden voor nichten”….

  @Curaçao Revisited, is defacto stelen……ze hebben dus ook megestolen indirect..

 2. @knoek-koe: gegraai en niet ingrijpen. Ik zeg niet dat chos Romero en Reinald Curiel geld hebben gestolen maar ze hebben ook geen poot uitgestoken om in te grijpen. Zolang die maandelijkse salaris overschrijving maar binnen kwam was het inderdaad op naar de happy hour en toekijken

 3. De waarheid mag gezegd worden!
  Precies zo is het!

  Niemand mag commentaar hebben op onze “Toppers” want dat is “falta di respèt”, privacy schending, onbeleefd, en wordt soms zelfs als een vorm van racisme, of neokolonialisme geframed….

  En het grootste probleem is niet het kraaltjes en spiegeltjes volk.

  Het grootste probleem zijn juist die personen die beter kunnen weten, maar iedereen naar de mond praten om maar aan te kunnen schuiven en mee te kunnen smullen van de grote “Bolo”.

  En nee ik wordt niet meer koud of warm van deze roeperts dat iets niet kan of mag worden gezegd.

  Het enige wat niet kan of mag is dit
  groffe en ongegeneerde gegraai en gekonkel..

 4. Philip Martis en Neetje van der Veen keurden als commissaris van Girobank de 400,000 dollar bonus van Stephen ‘Capone’ Capella goed.

  Ongelooflijk dat Martis gewoon kan aanblijven bij de SVB tegen een salaris van een miljoen per jaar en Neetje van der Veen nog steeds vorstelijk betaald wordt bij de Algemene Rekenkamer.

  Dit soort nietsnutten van commissarissen dienen vervolgd te worden. Idem dito Remgio Booi (Studiiefinanciering) en de man van 30 miljoen, Karel Frielink (Insel Air).

  En inderdaad, goeroe Kunneman zwijgt in alle talen over dit soort misstanden. Waarschijnlijk bang om opdrachten van de instanties van nietsnutten als Martis en van der Veen te verliezen.

 5. Maar van Kenneth isidoro mogen we geen kritiek hebben op chos Romero omdat die formeel niet bij giro betrokken was. Net zoals Reinald curiel ook niet formeel betrokken was bij het leegtrekken van ennia

 6. ….”Romero had helemaal niets te maken met Banksupervisie”……

  Nee hij stond erbij en keek er naar.
  Naar het zoveelste diepe glaasje bij de Happy Hour van de Heeren zowaar!

 7. Philip Martis heeft ook een spoor van vernieling achtergelaten.

  Ik mis wel die mierzoete columns van kuhneman: leeft die man nog of heeft hij zijn schaapjes nu op het droge?

 8. En what about commissaris Philip Martis die 100,000 per maand bij SVB niet genoeg vond en als commissaris bij Girobank nog eens 2,500 per maand ging bijverdienen (hetzelfde overigens deed bij APNA voor 5,000 per maand) maar er geen reet uitvoerde?

  Commissaris Neetje van der Veen die zich vorstelijk laat betalen voor cursussen corporate governance maar als commissaris de corporate governance bij Girobank helemaal in de soep liet lopen?

  En natuurlijk de kleine patser Stephen Capella die zelfs zijn moeder misbruikte om 400,000 dollar uit de kluis van Girobank weg te halen.

 9. @knoek koe en Brian: en het afgeven van een signaal is een belangrijke manier om toekomstige bestuurders een waarschuwing te geven dat je als bestuurders niet alleen de lusten maar ook de lasten moet dragen. Dus gewoon Chos Romero en Reinald Curiel aanklagen ook al is onze elite hier niet van gediend

 10. Precies! @ Brian S.: Persoonlijk aansprakelijk stellen is the only way!

  Natuurlijk zullen altijd mensen roepen dat dat niet mogelijk is en niet te proberen valt.
  Vaak mensen die zelf ook baat hebben bij dit corrupte systeem, en of bang zijn dat hun familieleden hier nadeel van ondervinden en de gevangenis in moeten

  Wel de miljoenensalarissen, maar niet de zorgplicht om je taak naar behoren uit te voeren.

  Wel auto mogen rijden, maar geen boetes hoeven te betalen als je de verkeersregels overtreedt als je bv Tromp, Delanooy, Romero of Martina heet.

 11. …….”Na 30 jaar Chos hebben we nog steeds geen deposito garantie stelsel, girobank en psb met tekorten en cbcs directeuren die miljoenen verdienden en om 1600 naar happy hours gingen.
  Uiteindelijk is Chos verantwoordelijk voor het toezicht banken: als hij door anderen buitenspel is gezet had hij moeten vertrekken ipv zijn miljoenen salaris opstrijken”………

  @ Curaçao Revisited.
  We hebben nog steeds geen Bankgarantiestelsel.
  Maar wel een Giro, Ennia , PSB bank, ACU, het BZV plunder debacle.

  Mag natuurlijk niet gezegd worden.
  Want dan ben je onbeleefd, en heb je geen manieren als je onze grote directeuren aanspreekt.
  Klein zijn ze eigenlijk, heel klein met een groot ego en een nog grotere bankrekening. Dat wel!

 12. @peter de groot: het is ook bijzonder opmerkelijk dat girobank in 2015 een lening van 1,9mln aan Reinald curiel afsloot terwijl giro toen al duidelijk in de problemen zat. Met 1,9mln zou je al best veel >10k spaarders kunnen vergoeden. Je zou ook best een zaak tegen giro/Reinald Curiel kunnen starten

 13. @kenneth: Chos Romero was verantwoordelijk voor toezicht banken. Na 30 jaar Chos hebben we nog steeds geen deposito garantie stelsel, girobank en psb met tekorten en cbcs directeuren die miljoenen verdienden en om 1600 naar happy hours gingen.
  Uiteindelijk is Chos verantwoordelijk voor het toezicht banken: als hij door anderen buitenspel is gezet had hij moeten vertrekken ipv zijn miljoenen salaris opstrijken

 14. Dhr. Romero had absoluut niets te maken met banksupervisie toen hij bij de CBCS zat.Het was de volledige verantwoordelijkheid en domein van dhr Tromp en dhr. Salesia bijgestaan door mevr de Lannoy en de heer Damoen (beiden ex CBCS). Ik wens u success met uw poging om dhr. Romero persoonlijk aansprakelijk te stellen. Wat een geklets in de ruimte.

 15. @Peter de Groot: klopt ben bang dat ondanks alle goede intenties de Curacaose elite het niet mogelijk gaat maken om de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn aansprakelijk te stellen. Beste is inderdaad om uw geld naar Nederland over te maken en om dit soort forums te gebruiken om man en paard te noemen (oa Chos Romero en Reinald Curiel). De meeste van dit soort “toppers” hopen nu hun “succesvolle carriere” nog verder te kunnen graaien maar als je naam eenmaal veelvuldig voorkomt op social media worden op een gegeven moment de kansen minimaal.

 16. Ik zeg niet dat u niets moet doen. Ik zeg ook niet dat iets goed of slecht is. Ik informeer u alleen van bepaalde feiten.

 17. Wancho thanks hiervoor, maar men heeft een verantwoordelijkheid, ze kijken toe en de miljoenen verdwijnen onder het toeziend oog. Dan staan wij toch ook machteloos toe te kijken. We kunnen geen bank meer vertrouwen en er is geen deposito garantiestelsel. Rest ons een optie; je geld bij Nederlandse banken onderbrengen waar je tenminste 100K euro garantie hebt. Dat zou wat zijn, deviezen vlucht. Of zou de Centrale Bank dan wel optreden.
  Maar niet met de miljoenen van de Girobank, Banco di Caribe en Ennia, sorry Ennia liep in de miljard. Daarom moeten er meer akties komen om hier een halt toe te roepen. Niemand durft het aan, procederen kost enorm veel geld, het gezegde “een advocaat verliest nooit” geldt hier ook.

 18. Ik plak voor u een tekst uit het bankstatuut:
  Artikel 14
  1. De Bank, diens Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en personeel zijn niet aansprakelijk voor schade teweeggebracht in de normale uitoefening van hun bij of krachtens deze Regeling en overige formele regelgeving uit te oefenen taken en bevoegdheden, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. De beperking van de aansprakelijkheid, bedoeld in het eerste lid, is ook van toepassing op derden die namens of in opdracht van de Bank, of van de in het eerste lid genoemde organen en personen taken en bevoegdheden uitoefenen.

 19. @Knoek-koe: Chos Romero is ook maar een slachtoffer van omstandigheden. Net zoals Reinald Curiel, en vele anderen op Curacao die hun zakken hebben gevuld en lijdzaam hebben toegekeken hoe hun klanten uiteindelijk de rekening voor hun gebrek aan integriteit hebben moeten betalen

 20. Let wel op: de aansprakelijkheidsregels van het burgerlijk wetboek gelden niet onverkort voor de CBCS. Bovendien is de aansprakelijkheid van de CBCS en haar medewerkers voor een groot deel uitgesloten via het bankstatuut.

 21. Chos Romero!
  Danki, Thank you, gracias, merci, Danku wel
  Hoe voelt het om al uw schaapjes op het droge te hebben?,
  Lekker no?
  Hopi bon!
  U ben succesvol geweest, als “getuige” (!!!) het aantal cijfertjes op uw verschillende banksaldi.
  Indrukwekkend

  Hopi bon!
  Maar uw Giro noodtegelingbeleid heeft een rottend karkas achtergelaten..

  Idem voor EY, RvC, RvB Giro en CBCS….en Algemene rekenkamer.

 22. Dat zuurverdiende geld moet allereerst teruggehaald worden bij de Zuurzak patser Stephen Capella en zijn moeder die samen Girobank bewezen voor 400,000 dollar hebben opgelicht, en hoogstwaarschijnlijk voor meer. Als hij in gemeenschap is getrouwd kan ook beslag gelegd worden op het salaris van zijn vrouw die het onroerendgoedbeheer van havenbedrijf CPA doet, een zeer gevaarlijke post voor iemand van een familie waarvan alle leden zich met fraude lijken bezig te houden.

  Vervolgens kan de paraodie op een accountant Erik van Eps van EY voor de tuchtrecht gedaagd worden voor het geven van een goedkeurende verklaring bij een jaarrekening die zelfs Walt Disney niet bijelkaar had kunnen verzinnen. Met een veroordeling door de tuchtrechter kan vervolgens EY worden aangesproken voor de schade, en EY heeft met haar waanzinnige uurtarieven diepe zakken.

  De commissarissen, met daaronder de Grote Graaier Philip Martis en de enge Anthony ‘Centje’ Cijntje maar vooral de zelfbenoemde corporate governance goeroe Neetje van der Veen (lid van – hoe bestaat het! – de Algemene Rekenkamer) dienen ook vervolgd te worden, al was het maar voor het goedkeuren van de waanzinnige bonus constructie van de corrupte dwerg Stephen Capella. Een bonus van 400,000 dollar claimen bij een bedrijf dat hij naar de rand van een faillissement heeft geholpen en die over laten maken naar zijn moeder in Panama met als omschrijving ‘aankoop Avalon software’.

  Vervolgen dus: Capella, zijn moeder, Erik van Eps, Philip Martis, Anthony Cijntje en Neetje van der Veen.

  The times they are a-changin’, en rechters zijn anno 2020 veel sneller geneigd om wanpraktijken van bestuurdes, accountants en commissarissen af te straffen.

  En laat havenbedrijf CPA eens in de boeken kijken of daar ook geen Avalon software is gekocht.

  Van schoonmoeder in Panama.

 23. goede brief en lijkt mij een prima initiatief om Chos Romero persoonlijk aansprakelijk te gaan stellen

  Masha danki, thank you, dankuwel!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, September 22, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 22 september 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Kustwacht schiet illegale man op zee neer

De Kustwacht Caribisch gebied heeft gisteravond schoten gelost bij de aanhouding van een illegale boot in de wateren van Curaçao. Daarbij is een man gewond geraakt. De Kustwacht...

Nu.cw | Nederlandse regering reserveert 314 miljoen gulden voor Coho

In Den Haag werd gisteren de Rijksbegroting gepresenteerd. De gevolgen van het coronavirus zijn goed zichtbaar, ook op de Caribische landen in het Koninkrijk. De Nederlandse regering...

Nu.cw | Curacao Pride: ‘Hijs alsjeblieft de regenboogvlag tijdens de Pride-week’

De organisatie van de Curaçao Pride roept ondernemers, stichtingen en particulieren op om tijdens de Pride-week de regenboogvlag te hijsen of via social media hun steun voor...

Nu.cw | Nieuwe zittingsdatum voor de zaak-Girasol

Er zijn vier verdachten in de zaak-Girasol, waarbij het gaat om verdenking van het vervalsen van documenten, misbruik van subsidiegelden en witwassen bij de stichting Wit Gele...
- Advertentie -